Korištenje značajki zaštite od virusa u programu Outlook Express 6

Ovaj je članak arhiviran. Njegov trenutni sadržaj više se neće ažurirati.
Dodatne informacije o razlikama između klijenata e-pošte u programima Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
257824 Razlike između programa Outlook i Outlook Express (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
SAŽETAK
U ovom je članku opisano nekoliko novih značajki programa Microsoft Outlook Express 6 namijenjenih zaštiti od virusa koji se mogu prenositi putem poruka e-pošte.
DODATNE INFORMACIJE
Značajke za zaštitu od virusa u programu Outlook Express 6 nalaze se na izborniku Tools (Alati), na kartici Security (Sigurnost) dijaloškog okvira Options (Odrednice).

Upotreba sigurnosne zone programa Internet Explorer za onemogućivanje aktivnog sadržaja u e-pošti u HTML obliku

Sigurnosne zone omogućuju da odaberete hoće li se aktivni sadržaj, kao što su ActiveX kontrole i skripte, pokretati unutar poruka e-pošte u HTML obliku u programu Outlook Express. Prema zadanoj postavi Outlook Express 6 umjesto zone pod nazivom Internet Zone (Internetska zona) koristi Restricted Zone (Ograničena zona). Microsoft Outlook Express 5.0 i Microsoft Outlook Express 5.5 koristili su internetsku zonu, koja je dopuštala pokretanje većine aktivnih sadržaja. Da biste prilagodili postavke sigurnosne zone programa Internet Explorer za Outlook Express, učinite sljedeće:

OPREZ: Promjena postavki sigurnosne zone može vaše računalo izložiti potencijalno štetnom kodu. Pri mijenjanju ovih postavki budite oprezni.
 1. Pokrenite Outlook Express, a zatim na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Odrednice).
 2. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim kliknite Restricted Sites Zone (Zona ograničenih odredišta) ili Internet Zone (Internetska zona; ne tako sigurna, ali bogatija funkcijama) u odjeljku Virus Protection (Zaštita od virusa) pod Select the Internet Explorer security zone to use (Odabir sigurnosne zone Internet Explorera koja će se koristiti).
 3. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Options (Odrednice), a zatim zatvorite Outlook Express.
 4. Pokrenite Internet Explorer i na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije), a zatim kliknite karticu Security (Sigurnost).
 5. Kliknite Custom Level (Posebna razina) za sigurnosnu zonu koju ste odabrali u programu Outlook Express. Odabrane sigurnosne postavke primjenjivat će se za Outlook Express i Internet Explorer.

Kako čitati sve poruke kao običan tekst (samo s paketom Service Pack 1)

Počevši od paketa Service Pack 1, možete konfigurirati Outlook Express da sve poruke e-pošte čita u obliku običnog teksta. Neka e-pošta u HTML obliku možda se neće pravilno prikazati kao običan tekst, ali se nakon omogućivanja ove postavke neće pokretati aktivni sadržaj u sklopu e-pošte. Da biste u programu Outlook Express s paketom Service Pack 1 sve poruke čitali u obliku običnog teksta, učinite sljedeće:
 1. Pokrenite Outlook Express, a zatim na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Odrednice).
 2. Kliknite karticu Read (Čitanje), a zatim potvrdite okvir Read all messages in plain text (Pročitaj sve poruke kao običan tekst) u području Reading Messages (Čitanje poruka).
 3. Kliknite OK (U redu).

Kako onemogućiti programe da šalju e-poštu bez vašeg odobrenja

Ako na kartici General (Općenito) postavite Outlook Express kao zadani program za rad s e-poštom (ili jednostavni MAPI klijent), taj će program obrađivati zahtjeve koristeći jednostavne MAPI pozive. Neki virusi mogu iskoristiti tu funkcionalnost i širiti se šaljući vašim kontaktima kopije poruka e-pošte koje sadrže virus. Outlook Express 6 zadano sprečava programsko slanje poruka e-pošte iz programa Outlook Express bez vašeg znanja tako što prikazuje dijaloški okvir koji vam omogućuje da odaberete želite li poslati e-poštu.

Upotreba popisa nesigurnih datoteka u programu Internet Explorer za filtriranje privitaka e-pošte

Da biste popis nesigurnih datoteka u programu Internet Explorer koristili za filtriranje privitaka e-pošte, učinite sljedeće:
 1. Pokrenite Outlook Express, a zatim na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Odrednice).
 2. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim označite potvrdni okvir Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Onemogući spremanje ili otvaranje privitaka koji potencijalno mogu sadržavati virus) u području Virus Protection (Zaštita od virusa).
Ta je opcija zadano omogućena u programu Outlook Express s paketom Service Pack 1 (SP1). Ako omogućite tu opciju, Outlook Express za utvrđivanje sigurnosti datoteke koristi popis nesigurnih datoteka iz programa Internet Explorer 6 i postavku Confirm open after download (Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja). Time se sprečava preuzimanje privitaka e-pošte koji sadrže datoteke čija je vrsta prijavljena kao "nesigurna".

NAPOMENA: Popis nesigurnih datoteka iz programa Internet Explorer 6 sadrži sve vrste datoteka uz koje se vezuju skripte ili kôd. Da biste dodali dodatne vrste datoteka koje ćete blokirati ili ukloniti one koje ne trebaju biti blokirane, učinite sljedeće:
 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke) (ili kliknite Control Panel (Upravljačka ploča)), a zatim Control Panel (Upravljačka ploča) (ili se prebacite na Classic View (Klasični prikaz) ili View All Control Panel Options (Prikaz svih mogućnosti upravljačke ploče)).
 2. Dvaput kliknite Folder Options (Odrednice mape).
 3. Na kartici File Types (Vrste datoteka) odaberite vrstu datoteke koju želite onemogućiti ili omogućiti, a zatim kliknite Advanced (Dodatno). Ako se vrsta datoteke koju želite dodati ne nalazi na popisu, slijedite ove korake:
  1. Kliknite New (Novo).
  2. U dijaloški okvir Create New Extension (Stvaranje novog proširenja) upišite datotečni nastavak da biste ga dodali na popis nesigurnih datoteka.
  3. Kliknite OK (U redu), a zatim Advanced (Dodatno).
 4. Označite (blokirajte) ili uklonite oznaku iz potvrdnog okvira (omogućite) Confirm open after download (Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja).
NAPOMENA: Neke vrste datoteka ne možete omogućiti uklanjanjem potvrdne oznake iz okvira Confirm open after download. Na primjer, .exe datoteke zadano se nalaze na popisu nesigurnih datoteka u Internet Exploreru i ne možete ih omogućiti.

Kako utvrditi kad je Outlook Express blokirao privitak

Kada Outlook Express blokira privitak, pri vrhu poruke e-pošte, u traci s porukom upozorenja, prikazuje se sljedeće upozorenje:
Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your mail: file_name1, file_name2
(Outlook Express zabranio je pristup sljedećim nesigurnim privicima u pošti: naziv_datoteke1, naziv_datoteke2).
Svojstva

ID članka: 291387 - posljednja izmjena: 12/06/2015 01:10:20 - verzija: 4.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Povratne informacije