Kako pronaći ili premjestiti osobne mape (.pst) u programu Outlook, odnosno napraviti sigurnosnu kopiju tih mapa

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (IMO) potražite pod brojem 257831. (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 (IMO) potražite pod brojem 257836. (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 97 potražite pod brojem 197124. (Tekst je možda na engleskom)
SAŽETAK
Članak sadrži opis premještanja datoteke osobnih mapa (.pst) na drugu lokaciju na tvrdom disku.

Bilješka Premještanje .pst datoteke na mrežni resurs nije podržano.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
297019 Prijenos datoteka osobnih mapa putem LAN ili WAN veze nije podržano
DODATNE INFORMACIJE
Za premještanje .pst datoteke koristite postupke navedene u ovom odjeljku.

Kako pronaći naziv i mjesto datoteke osobnih mapa

Microsoft Outlook 2010
 1. Pokrenite Outlook 2010.
 2. Na vrpci kliknite karticu File (Datoteka), a zatim na izborniku kliknite karticu Info (Informacije).
 3. Kliknite karticu Account Settings (Postavke računa).
 4. Ponovo kliknite Account Settings (Postavke računa).
 5. Kliknite Data Files (Podatkovne datoteke).

  Obratite pozornost na naziv .pst datoteke i put do nje. Primjerice, C:\Exchange\Mailbox.pst upućuje na .pst datoteku naziva Mailbox.pst koja se nalazi u mapi Exchange na pogonu C.
 6. Kliknite Close (Zatvori), kliknite OK (U redu), a zatim kliknite Exit and Log Off (Izlaz i odjava) na izborniku File (Datoteka) da biste izašli iz programa Outlook.
Programi Microsoft Office Outlook 2002 do Microsoft Office Outlook 2007
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
 3. Na kartici Mail Setup (Postavke računa) kliknite gumb Data Files (Podatkovne datoteke).
 4. Obratite pozornost na naziv .pst datoteke i put do nje. Primjerice, C:\Exchange\Mailbox.pst upućuje na .pst datoteku naziva Mailbox.pst, a se nalazi u mapi Exchange na pogonu C.
 5. Kliknite Close (Zatvori) kliknite OK (U redu), a zatim kliknite Exit and Log Off (Izlaz i odjava) na izborniku File (Datoteka) da biste izašli iz programa Outlook.

Kako kopirati datoteku osobnih mapa

 1. Na izborniku Start, postavite pokazivač na Programs (Programi), a zatim kliknite Windows Explorer.
 2. Prođite kroz datoteke do mjesta na kojemu je .pst datoteka.
 3. Kopirajte .pst datoteku na mjesto na koje želite.
Dodatne informacije o kopiranju datoteke ili slijedite ove korake:
 1. Kliknite gumb Start, a zatim kliknite Help (Pomoć).
 2. Kliknite karticu Search (Traženje), a zatim upišite copy (kopiranje).
 3. U okviru Select Topic to display (Odabir teme za prikaz) kliknite Copy or move a file or folder (Kopiranje ili premještanje datoteke ili mape).

Kako usmjeriti Outlook na novu datoteku osobnih mapa

Microsoft Outlook 2010
 1. Otvorite Outlook 2010.
 2. Na vrpci kliknite karticu File (Datoteka), a zatim na izborniku kliknite karticu Info (Informacije).
 3. Kliknite Accounts Settings (Postavke računa), a zatim ponovo kliknite Accounts Settings. (Postavke računa)
 4. Na kartici Data Files (Podatkovne datoteke) kliknite Add (Dodaj).
 5. Pod značajkom Save as type (Spremi u obliku) odaberite Outlook Data File (*.pst) (Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst)).
 6. Pronađite novo mjesto .pst datoteke te kliknite OK (U redu).
 7. Odaberite .pst datoteku te kliknite Set as Default (Postavi kao zadano).
 8. Ako je riječ o zadanom mjestu za isporuku e-pošte, primit ćete sljedeću poruku:
  You have changed the default deliver location for your e-mail. This will change the location of your Inbox, Calendar, and other folders. These changes will take effect the next time you start Outlook. (Promijenili ste zadano mjesto za isporuku e-pošte. To će promijeniti mjesto mape Ulazna pošta, Kalendar i drugih mapa. Promjene će biti vidljive prilikom sljedećeg otvaranja programa Outlook.)

  Kliknite OK (U redu).
 9. Kliknite .pst datoteku koju ste identificirali u 4.koraku odjeljka "Kako odrediti naziv i mjesto datoteke osobne mape" te kliknite Remove (Ukloni) da biste lokalnu .pst datoteku uklonili iz svog profila.
 10. Kliknite Yes (Da), kliknite Close (Zatvori), a zatim kliknite OK (U redu) da biste zatvorili sve dijaloške okvire.
 11. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Exit (Izlaz).
 12. Ponovo pokrenite Outlook.

  Vaš profil sada pokazuje .pst datoteku na novom mjestu. Outlook otvara novu .pst datoteku, a datoteku na starom mjestu sada možete izbrisati.
Programi Microsoft Office Outlook 2003 do Microsoft Office Outlook 2007
 1. Otvorite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
 3. Na kartici Mail Setup (Postavljanje pošte) kliknite gumb E-mail accounts (Računi e-pošte), čak i ako niste naveli račun za e-poštu.
 4. Na kartici Data Files (Podatkovne datoteke) kliknite Add (Dodaj).
 5. Kliknite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Office Outlookova datoteka osobnih mapa (.pst)), a zatim OK (U redu).
 6. Pronađite novo mjesto .pst datoteke te kliknite OK (U redu) dva puta.
 7. Kliknite Set as Default (Postavi kao zadano).
 8. Ako je riječ o zadanom mjestu za isporuku e-pošte, primit ćete sljedeću poruku:

  You have changed the default deliver location for your e-mail. This will change the location of your Inbox, Calendar, and other folders. These changes will take effect the next time you start Outlook. (Promijenili ste zadano mjesto za isporuku e-pošte. To će promijeniti mjesto mape Ulazna pošta, Kalendar i drugih mapa. Promjene će biti vidljive prilikom sljedećeg otvaranja programa Outlook.)

  Kliknite OK (U redu).
 9. Kliknite .pst datoteku koju ste identificirali u 4. koraku odjeljka "Kako odrediti naziv i mjesto datoteke osobne mape" te kliknite Remove (Ukloni) da biste lokalnu .pst datoteku uklonili iz svog profila.
 10. Kliknite Yes (Da), kliknite Close (Zatvori), a zatim kliknite OK (U redu) da biste zatvorili sve dijaloške okvire.
 11. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Exit (Izlaz).
 12. Ponovo pokrenite Outlook.

  Ako je .pst datoteka zadano mjesto za isporuku e-pošte, primit ćete sljedeću poruku:
  The location that messages are delivered to has changed for this user profile. To complete this operation, you may need to copy the contents of the old Outlook folders to the new Outlook folders. For information about how to complete the change of your mail delivery location, see Microsoft Outlook Help. Some of the shortcuts on the Outlook Bar may no longer work. Do you want Outlook to recreate your shortcuts? All shortcuts you have created will be removed. (Lokacija za isporuku poruka u ovom se profilu promijenila. Za dovršetak postupka možda ćete morati kopirati sadržaj starih Outlookovih mapa u nove Outlookove mape. Informacije o dovršavanju izmjene mjesta za primanje pošte potražite u pomoći za Microsoft Outlook. Neki prečaci na Outlookovoj traci možda više neće funkcionirati. Želite li da Outlook ponovo stvori prečace? Svi prečaci koje ste stvorili uklonit će se.)  
  Kliknite Yes (Da) ako želite da Outlook ažurira prečace na Outlookovoj traci tako da upućuju na novo mjesto datoteke .pst ili kliknite No (Ne) ako želite ostaviti prečace prema izvornoj .pst datoteci.  

  Vaš profil sada pokazuje .pst datoteku na novom mjestu. Outlook otvara novu .pst datoteku, a datoteku na starom mjestu sada možete izbrisati.
Microsoft Office Outlook 2002
 1. Otvorite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
 3. Na kartici Mail Setup (Postavljanje pošte) kliknite gumb E-mail accounts (Računi e-pošte), čak i ako niste naveli račun za e-poštu.
 4. Kliknite View or change existing e-mail accounts (Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte), a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Kliknite gumb New Outlook Data File (Nova Outlookova podatkovna datoteka).
 6. Pod značajkom Types of storage (Vrste spremišta) kliknite Personal Folders file (.pst) (Datoteka osobne mape (.pst)), a zatim kliknite OK (U redu).
 7. Pronađite novo mjesto .pst datoteke među mapama te kliknite OK (U redu) dva puta.
 8. Na popisu Deliver new e-mail to the following location (Isporuka nove e-poštu na sljedeće mjesto) kliknite naziv nove datoteke u značajki Personal Folders (Osobne mape), a zatim kliknite Finish (Završi).
 9. Ako je riječ o zadanom mjestu za isporuku e-pošte, primit ćete sljedeću poruku:
  You have changed the default deliver location for your e-mail. This will change the location of your Inbox, Calendar, and other folders. These changes will take effect the next time you start Outlook. (Promijenili ste zadano mjesto za isporuku e-pošte. To će promijeniti mjesto mape Ulazna pošta, Kalendar i drugih mapa. Promjene će biti vidljive prilikom sljedećeg otvaranja programa Outlook.)
  Kliknite OK (U redu).
 10. Na kartici Mail Setup (Postavke računa) kliknite gumb Data Files (Podatkovne datoteke).
 11. Kliknite .pst datoteku koju ste identificirali u 4.koraku odjeljka "Kako odrediti naziv i mjesto datoteke osobne mape" te kliknite Ukloni da biste lokalnu .pst datoteku uklonili iz svog profila.
 12. Kliknite Close (Zatvori), a zatim kliknite OK (U redu) da biste zatvorili sve dijaloške okvire.
 13. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Exit (Izlaz).
 14. Ponovo pokrenite Outlook.

  Ako je .pst datoteka zadano mjesto za isporuku e-pošte, primit ćete sljedeću poruku:
  The location that messages are delivered to has changed for this user profile. To complete this operation, you may need to copy the contents of the old Outlook folders to the new Outlook folders. For information about how to complete the change of your mail delivery location, see Microsoft Outlook Help. Some of the shortcuts on the Outlook Bar may no longer work. Do you want Outlook to recreate your shortcuts? All shortcuts you have created will be removed. (Lokacija za isporuku poruka u ovom se profilu promijenila. Za dovršetak postupka možda ćete morati kopirati sadržaj starih Outlookovih mapa u nove Outlookove mape. Informacije o dovršavanju izmjene mjesta za primanje pošte potražite u pomoći za Microsoft Outlook. Neki prečaci na Outlookovoj traci možda više neće funkcionirati. Želite li da Outlook ponovo stvori prečace? Svi prečaci koje ste stvorili uklonit će se. 
  Kliknite Yes (Da) ako želite da Outlook ažurira prečace na Outlookovoj traci tako da upućuju na novo mjesto datoteke .pst ili kliknite No (Ne) ako želite ostaviti prečace prema izvornoj lokalnoj .pst datoteci.  

  Vaš profil sada pokazuje .pst datoteku na novom mjestu. Outlook otvara novu .pst datoteku, a datoteku na starom mjestu sada možete izbrisati.

 
OfficeKBHowTo OL2K OL2007
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 291636 - posljednja izmjena: 05/31/2012 12:22:00 - verzija: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2010

 • kbhowto kbinfo KB291636
Povratne informacije