Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Vraćanje izvornih postavki protokola TCP/IP pomoću uslužnog programa NetShell

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Sažetak
Ako imate poteškoće s internetskom vezom, možete pokušati vratiti izvorne postavke protokola TCP/IP. Članak opisuje dva načina za vraćanje izvornih postavki protokola TCP/IP. Da bismo umjesto vas vratili izvorne postavke protokola TCP/IP, idite na odjeljak "Jednostavan popravak". Ako biste radije ručno vratili izvorne postavke protokola TCP/IP, idite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Jednostavan popravak

Da biste automatski vratili izvorne postavke protokola TCP/IP, kliknite gumb Preuzmi (Download). U dijaloškom okviru Preuzimanje datoteke (File Download) kliknite Pokreni (Run) ili Otvori (Open), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za jednostavan popravak.
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. Automatski popravak, međutim, funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za jednostavan popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.
Za sustave Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2


Za sustav Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003

Popravit ću to sam

Da biste ručno vratili izvorne postavke protokola TCP/IP, slijedite ove korake:

Napomena Da biste proveli postupak, na računalo morate biti prijavljeni kao administrator.

U sustavima Windows 8 i Windows 8.1
 1. Na početnom zaslonu upišite CMD. U rezultatima pretraživanja desnom tipkom miša kliknite Naredbeni redak (Command Prompt), a zatim kliknite Pokreni kao administrator (Run as administrator).
 2. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu pa pritisnite tipku Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Napomena Ako ne želite navesti put direktorija datoteke zapisnika, pokrenite sljedeću naredbu:
  netsh int ip reset 
 3. Ponovno pokrenite računalo.
U sustavima Windows 7 i Windows Vista

 1. Da biste otvorili naredbeni redak, kliknite Start pa upišite cmd u okvir Pretraži programe i datoteke (Search programs and files).
 2. U odjeljku Programi (Programs) desnom tipkom miša kliknite ikonu CMD.exe, a zatim kliknite Pokreni kao administrator (Run as administrator).
 3. Kada se prikaže okvir Kontrola korisničkog računa (User Account Control), kliknite Da (Yes).
 4. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu pa pritisnite tipku Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Napomena Ako ne želite navesti put direktorija datoteke zapisnika, pokrenite sljedeću naredbu:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Ponovno pokrenite računalo.
U sustavu Windows XP
 1. Da biste otvorili naredbeni redak, kliknite Start pa Pokreni (Run). U okvir Otvori (Open) upišite sljedeću naredbu pa pritisnite tipku ENTER:
  cmd
 2. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu pa pritisnite tipku Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Napomena Ako ne želite navesti put direktorija datoteke zapisnika, pokrenite sljedeću naredbu:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Ponovno pokrenite računalo.

Kada pokrenete naredbu reset, ona će prebrisati sljedeće registarske ključeve koje koristi protokol TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Učinak toga jednak je uklanjanju i ponovnoj instalaciji protokola TCP/IP. Da biste uspješno pokrenuli ručnu naredbu, morate navesti naziv datoteke zapisnika u koju se zapisuju akcije naredbe netsh. (Ova se datoteka zapisnika označuje kao "resetlog.txt" u ručnim postupcima navedenim ranije u ovom odjeljku.)


Dodatne informacije

Je li to riješilo problem?

Provjerite je li problem riješen. Ako jest, gotovi ste s ovim člankom. Ako problem nije riješen, obratite se službi za podršku.

Primjer datoteke zapisnika za naredbu NETSH INT IP RESET

U nastavku se nalazi primjer datoteke zapisnika stvorene naredbom netsh prilikom pokretanja naredbe za vraćanje izvornih postavki IP-a. Stvarna datoteka zapisnika može se razlikovati ovisno o konfiguraciji računala. U slučaju da ključevi registra povezani s TCP/IP protokolom nisu bili izmijenjeni u odnosu na izvornu konfiguraciju, u datoteci možda neće biti zapisanih akcija.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation      old REG_MULTI_SZ =        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomainadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptionsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptionsreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.2deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhostsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressTypeadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetricadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdatedeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGatewayreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServeradded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocolsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdatereset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress      old REG_MULTI_SZ =        12.12.12.12deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddressdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMaskdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeedreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask      old REG_MULTI_SZ =        255.255.255.0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressTypeadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetricadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdatedeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGatewayreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServeradded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocolsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPortsreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.2        reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric      old REG_MULTI_SZ =        0        added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdatereset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.1        deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddressdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMaskdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeedreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask      old REG_MULTI_SZ =        255.255.255.0        reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefaultdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirectdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFiltersdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchListdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution<completed>Note In Windows Server 2003 Service Pack 1, you can use the netsh winsock reset command to repair Winsock. 
Dodatne informacije potražite u člancima Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima:
314067 Kako otkloniti poteškoće s mrežnim povezivanjem putem TCP/IP-a u sustavu Windows XP
811259 Kako ustanoviti i otkloniti oštećenje ključa Winsock2 u sustavima Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista
314053 Konfiguracijski parametri protokola TCP/IP i NBT za Windows XP
Svojstva

ID članka: 299357 - posljednja izmjena: 09/28/2016 10:28:00 - verzija: 15.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbenv kbnetwork kbcip kbsmbportal kbprodselector kbconsumer KB299357
Povratne informacije