Prepoznavanje intranetskog mjesta kao internetskog pri korištenju FQDN-a ili IP adrese

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

SIMPTOMI
Kada pomoću adrese internetskog protokola (IP-a) ili punog naziva domene (FQDN-a) pristupate lokalnoj mreži (LAN-u), intranetskoj zajedničkoj mapi ili intranetskom web-mjestu, ta se zajednička mapa ili web-mjesto možda prepoznaje kao da je u internetskoj, a ne u lokalnoj intranetskoj zoni. To se ponašanje, primjerice, može pojaviti ako pomoću preglednika Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer, programa Microsoft Windows Explorer, naredbenog retka ili programa za sustav Windows zajedničkoj mapi ili web-mjestu pristupate putem adrese u nekom od sljedećih oblika:
 • \\Računalo.podređenadomena.domena.com\zajednička mapa
 • http://računalo.podređenadomena.domena.com
 • \\157.54.100.101\zajednička mapa
 • file://157.54.100.101/zajednička mapa
 • http://157.54.100.101
To se ponašanje može pojaviti bez obzira na to jesu li konfigurirane sve ili neke od sljedećih postavki:
 • u preglednicima Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer u dijaloškom okviru Proxy Settings (Postavke za proxy poslužitelje) u odjeljku Exceptions (Iznimke) u okvir Do not use proxy server for addresses beginning with (Ne koristi proxy poslužitelj za adrese koje počinju s) dodali ste FQDN (ili *.domena.com) ili IP adresu (ili raspon adresa)

  Napomena Da biste u pregledniku Internet Explorer pronašli dijaloški okvir Proxy Settings (Postavke za proxy poslužitelje), kliknite Tools (Alati), zatim Internet Options (Internetske mogućnosti), pa Connections (Veze), a potom Proxy Settings (Postavke za proxy poslužitelje).
 • u dijaloškom okviru Local Area Network (LAN) Settings (Postavke lokalne mreže (LAN-a)) potvrdili ste okvir Bypass proxy server for local addresses(Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese)

  Napomena Da biste pronašli dijaloški okvir Local Area Network (LAN) Settings (Postavke lokalne mreže (LAN-a)), kliknite Tools (Alati), pa Internet Options (Internetske mogućnosti), zatim Connections (Veze), a potom Local Area Network (LAN) Settings (Postavke lokalne mreže (LAN-a)).
 • u dijaloškom okviru Local Intranet (Lokalni intranet) potvrdili ste okvire Include all sites that bypass the proxy server (Sva web-mjesta koja zaobilaze proxy poslužitelj) i Include all network paths (UNCs) (Uključi sve mrežne putove (UNC))

  Da biste u pregledniku Internet Explorer pronašli dijaloški okvir Local intranet (Lokalni intranet), kliknite Tools (Alati), pa Internet Options (Internetske mogućnosti), zatim Security (Sigurnost), a potom Local intranet (Lokalni intranet).
Zbog toga Internet Explorer od vas može zatražiti vjerodajnice za pristup intranetskim web-mjestima za koja je potrebna provjera autentičnosti. Može se i prikazati upozorenje ili pak onemogućiti otvaranje datoteka na intranetskom web-mjestu ili u zajedničkoj mapi oblika Universal Naming Convention (UNC) u programima koji pomoću upravitelja sigurnošću preglednika Internet Explorer određuju nalazi li se datoteka u pouzdanoj sigurnosnoj zoni. Kada, primjerice, u programu Microsoft Access 2002 pokušate otvoriti datoteku baze podataka programa Microsoft Access (.mdb) iz lokalne intranetske zajedničke mape (pomoću FQDN-a ili IP adrese) možete primiti sljedeću poruku o pogrešci:
Microsoft Access cannot open this file.
This file is located outside your intranet or on an untrusted site. Microsoft Access will not open the file due to potential security problems.
To open the file, copy it to your computer or an accessible network location. (Microsoft Access ne može otvoriti tu datoteku. Datoteka se nalazi izvan vašeg intraneta ili na nepouzdanom web-mjestu. Microsoft Access neće otvoriti datoteku zbog mogućih sigurnosnih problema. Da biste otvorili datoteku, kopirajte je na računalo ili na pristupačno mrežno mjesto.)
Napomena Windows Server 2003 sadrži novu dodatnu komponentu pod nazivom Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer. Ta komponenta sva intranetska web-mjesta i sve UNC putove koji nisu izričito navedeni u lokalnoj intranetskoj zoni postavlja u internetsku zonu. Za internetsku zonu po zadanom se koristi visoka razina sigurnosti. Stoga možete naići na te simptome prilikom pristupanja intranetskim web-mjestima i UNC putovima pomoću NetBIOS naziva. Ti se simptomi mogu pojaviti ako, primjerice, koristite http://poslužitelj ili \\poslužitelj\zajednička mapa ili pak kada koristite IP adresu ili FQDN.

Dodatne informacije o poboljšanoj konfiguraciji sigurnosti preglednika Internet Explorer potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
815141 Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer mijenja način rada s preglednikom (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
UZROK
Do toga može doći ako FQDN ili IP adresa sadrži točke. Ako FQDN ili IP adresa sadrže točku, Internet Explorer web-mjesto ili zajedničku mapu prepoznaje kao da se nalaze u internetskoj zoni.
ZAOBILAŽENJE
Problem možete zaobilazno riješiti tako da u lokalni intranet dodate odgovarajući raspon IP adresa ili pune nazive domena (FQDN). Možete i promijeniti sigurnosnu razinu internetske zone. Tijekom odabira načina provjere autentičnosti korisnika, automatsku prijavu samo u intranetskoj zoni zamijenite automatskom prijavom s postojećim korisničkim imenom i lozinkom.

Napomena Ako koristite značajku poboljšane konfiguracije sigurnosti preglednika Internet Explorer u sustavu Windows Server 2003 te pristupate intranetskim web-mjestima pomoću NetBIOS naziva, problem možete zaobići pomoću neke od sljedećih metoda:
 • web-mjesta dodajte u lokalnu intranetsku zonu. Da biste web-mjesto dodali u lokalnu intranetsku zonu, otvorite ga u pregledniku Internet Explorer, kliknite File (Datoteka), pokažite na Add this site to (Dodaj ovo mjesto u), kliknite Local intranet zone (Lokalna intranetska zona), zatim u dijaloškom okviru Local intranet (Lokalni intranet) kliknite Add (Dodaj), a potom Close (Zatvori)
 • dodajte web-mjesta u zonu pouzdanih mjesta. Da biste web-mjesto dodali u zonu pouzdanih mjesta, otvorite ga u pregledniku Internet Explorer, kliknite File (Datoteka), pokažite na Add this site to (Dodaj ovo mjesto u), kliknite Trusted sites zone (Zona pouzdanih mjesta), zatim u dijaloškom okviru Trusted sites (Pouzdana mjesta) kliknite Add (Dodaj), a potom Close (Zatvori)
 • isključite poboljšanu konfiguraciju sigurnosti. Da biste isključili poboljšanu konfiguraciju sigurnosti, morate biti administrator. Poboljšanu konfiguraciju sigurnosti možete isključiti za korisnike (primjerice za korisnike s ograničenim pravima i korisnike s restrikcijama), ali je ostaviti uključenom za administratore. Da biste isključili poboljšanu konfiguraciju sigurnosti za korisnike, otvorite Control Panel (Upravljačku ploču), kliknite Add or Remove Programs (Dodavanje i uklanjanje programa), zatim Add/Remove Windows Components (Dodavanje/uklanjanje komponenti sustava Windows), pa Internet Explorer Enhanced Security Configuration (Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer), potom Details (Detalji), Users (Korisnici), OK (U redu), Next (Dalje) i na kraju Finish (Završi). Zatim ponovno pokrenite Internet Explorer da bi se nove postavke primijenile
Odgovarajući raspon IP adresa ili FQDN-ove administratori mogu dodati u lokalni intranet pomoću klijentskih postavki ili poslužiteljskih postavki. Administratori, primjerice, mogu koristiti TCP/IP sufikse, dodati *.domena.com ili odgovarajući raspon IP adresa u zonu Local intranet sites (Lokalna intranetska mjesta) u pregledniku Internet Explorer na klijentu. Na poslužitelju mogu koristiti skriptu za automatsku konfiguraciju proxy poslužitelja. Sljedećim se zaobilaznim rješenjem *.domena.com ili odgovarajući raspon IP adresa dodaje u zonu lokalnih intranetskih mjesta u programu Internet Explorer za sva klijentska računala.

Korisnici

Da bi zaobilazno riješili problem, svaki korisnik mora u dijaloški okvir Local Intranet Sites (Lokalna intranetska mjesta) dodati *.domena.com ili odgovarajući raspon IP adresa:
 1. U pregledniku Internet Explorer kliknite Tools (Alati), a zatim Internet Options (Internetske mogućnosti).
 2. Na kartici Security (Sigurnost) kliknite Local intranet (Lokalni intranet), a zatim Sites (Mjesta).
 3. Kliknite Advanced (Dodatno), a potom u okvir Add this Web site to the zone (Dodaj ovo web-mjesto u zonu) upišite *.domena.com ili raspon IP adresa (primjerice 157.54.100-200.*), pri čemu domena.com predstavlja nazive tvrtke i domene najviše razine.
 4. Kliknite Add (Dodaj), pa OK (U redu), zatim OK (U redu) i ponovno OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Internet Options (Internetske mogućnosti).
 5. Ponovo pokrenite računalo.

Administratori

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)


Administratori ovu postavku mogu implementirati pomoću sljedećih promjena registra:
 1. Za svaku domenu koju je potrebno uvrstiti u lokalnu intranetsku zonu u odgovarajući ključ registra u odjeljku
  HKEY_CURRENT_USER
  (samo za trenutno prijavljenog korisnika) ili
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (za sve korisnike lokalnog računala) dodajte ključ domena.com:
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (za 32-bitne verzije preglednika Internet Explorer ili 64-bitne verzije preglednika Internet Explorer u 64-bitnim verzijama sustava Windows XP ili Windows Server 2003 ako je isključena poboljšana konfiguracija sigurnosti)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (za 32-bitne verzije preglednika Internet Explorer u 64-bitnim verzijama sustava Windows XP ili 64-bitnim verzijama sustava Windows Server 2003 ako je isključena poboljšana konfiguracija sigurnosti)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (za Internet Explorer u 32-bitnim verzijama sustava Windows Server 2003 ili za 64-bitnu verziju preglednika Internet Explorer u 64-bitnim verzijama sustava Windows Server 2003 ako je uključena poboljšana konfiguracija sigurnosti)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (za 32-bitnu verziju preglednika Internet Explorer u 64-bitnim verzijama sustava Windows Server 2003 ako je uključena poboljšana konfiguracija sigurnosti)
  Napomena Postavke sigurnosnih zona po zadanom se pohranjuju u ključu registra
  HKEY_CURRENT_USER
  . Budući da se taj ključ dinamično učitava za svakog korisnika, postavke za jednog korisnika ne utječu na postavke za drugog. Koristit će se samo postavke lokalnog računala ako je u pravilima grupe omogućena postavka Security Zones: Use only machine settings (Sigurnosne zone: koristi samo postavke računala) ili ako je vrijednost DWORD postavke Security_HKLM_only postavljena na 1 u sljedećem ključu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Kada je ta postavka pravila omogućena, koristit će se samo postavke računala, a ne korisničke postavke.

 2. U ključ domena.com dodajte vrijednost DWORD naziva * (znak zvjezdice) i postavite ga na 1.
 3. U odjeljku
  HKEY_CURRENT_USER
  (samo za trenutno prijavljenog korisnika) ili
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (za sve korisnike na lokalnom računalu) za svaki raspon IP adresa koji je potrebno uvrstiti u lokalnu intranetsku zonu dodajte ključ Rangex (pri čemu je x 1, 2, 3 i tako dalje) u sljedeći ključ registra:
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (za 32-bitne verzije preglednika Internet Explorer ili 64-bitne verzije preglednika Internet Explorer u 64-bitnim verzijama sustava Windows XP ili Windows Server 2003)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (za 32-bitne verzije preglednika Internet Explorer u 64-bitnim verzijama sustava Windows XP ili 64-bitnim verzijama sustava Windows Server 2003)
  Napomena Postavke sigurnosnih zona po zadanom se pohranjuju u ključu registra
  HKEY_CURRENT_USER
  . Budući da se taj ključ dinamično učitava za svakog korisnika, postavke za jednog korisnika ne utječu na postavke za drugog. Koristit će se samo postavke lokalnog računala ako je u pravilima grupe omogućena postavka Security Zones: Use only machine settings (Sigurnosne zone: koristi samo postavke računala) ili ako je vrijednost DWORD postavke Security_HKLM_only postavljena na 1 u sljedećem ključu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Kada je omogućena ta postavka pravila, koristit će se samo postavke računala, a ne korisničke postavke.
 4. U ključ Rangex dodajte vrijednost DWORD naziva * (znak zvjezdice) i postavite ga na 1.
 5. U ključ Rangex dodajte vrijednost niza :Range (znak dvotočke i riječ "Range"), a zatim je postavite na raspon IP adresa (npr. 157.54.100-200.*).
Napomena Administratori postavke mogu implementirati u okruženju servisa Active Directory.

Dodatne informacije o tome potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
274846 Postavljanje dodatnih postavki u pregledniku Internet Explorer pomoću objekata pravila grupe (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Važno Ovaj zaobilazni postupak ne funkcionira za UNC adrese ni adrese oblika file:// koje koriste IP adresu. Internet Explorer, primjerice, adrese \\157.54.100.101\zajednička mapa ili file://157.54.100.101/zajednička mapa prepoznaje kao da se nalaze u internetskoj zoni, čak i ako odgovarajući raspon IP adresa dodate na popis lokalnih intranetskih mjesta. U tom slučaju morate koristiti file:// URL s NetBIOS nazivom (npr. \\poslužitelj\zajednička mapa) da bi se mjesto prepoznalo u lokalnoj intranetskoj zoni. Neke aplikacije možda neće moći otvoriti datoteke pomoću adrese oblika http:// čak i ako je web-mjesto u LAN-u i ako koristite NetBIOS naziv (npr. http://poslužitelj). Microsoft Access 2002, na primjer, ne može otvoriti datoteke s adresa http://. Ako pomoću IP adrese, FQDN-a ili NetBIOS naziva pokušate otvoriti datoteku baze podataka programa Access (.mdb) na intranetskom web-mjestu, Access 2002 prikazat će poruku o pogrešci navedenu u odjeljku "Simptomi" ovog članka kojom vas netočno izvješćuje da se datoteka nalazi izvan intraneta ili na nepouzdanom web-mjestu.
Dodatne informacije o toj temi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
810582 Pogreška pri otvaranju baze podataka programa Access s web-poslužitelja (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
STATUS
Za to postoji određeni razlog.
dfs, full stop, dot
Svojstva

ID članka: 303650 - posljednja izmjena: 05/10/2010 14:20:05 - verzija: 10.1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbenv kberrmsg kbprb KB303650
Povratne informacije