Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Korištenje značajke jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka u sustavu Windows XP

Da biste nastavili primati sigurnosna ažuriranja za Windows, provjerite koristite li Windows XP sa servisnim paketom Service Pack 3 (SP3). Dodatne informacije potražite na sljedećoj Microsoftovoj web-stranici: Obustavlja se podrška za neke verzije sustava Windows

SAŽETAK
U sustavu Windows XP možete zajednički koristiti datoteke i dokumente s ostalim korisnicima na računalu i mreži. Postoji novo korisničko sučelje (UI) pod nazivom Simple File Sharing (Jednostavno zajedničko korištenje datoteka) te nova značajka Shared Documents (Zajednički dokumenti). U ovom se članku opisuje novo korisničko sučelje za zajedničko korištenje datoteka i obrađuju se o sljedeće teme:
UVOD
Na računalu s instaliranim sustavom Windows XP lokalni i udaljeni korisnici mogu zajednički koristiti datoteke. Lokalni korisnici na računalo se prijavljuju izravno putem svojih računa ili putem računa Guest (Gost). Udaljeni se korisnici putem mreže povezuju s računalom i pristupaju zajedničkim datotekama na njemu.

Korisničkom sučelju za jednostavno zajedničko korištenje datoteka pristupa se kroz prikaz svojstva mape. Kroz korisničko sučelje za jednostavno zajedničko korištenje datoteka možete na razini mape konfigurirati dozvole zajedničkog resursa i NTFS datotečnog sustava. Te dozvole primjenjuju se na mapu, na sve datoteke u toj mapi, na podmape i na sve datoteke u podmapama. Datoteke i mape koje se stvaraju u mapama ili kopiraju u njih nasljeđuju dozvole koje su definirane za njihovu nadređenu mapu. U članku se opisuje kako konfigurirati pristup datotekama ovisno o razinama dozvola. Neke informacije koje ovaj članak sadrži o tim razinama dozvola nisu dokumentirane u datotekama operacijskog sustava niti u datotekama pomoći.
DODATNE INFORMACIJE
Pomoću zajedničkog korištenja datoteka u sustavu Windows XP možete konfigurirati pet razina dozvola. Možete konfigurirati Razine 1, 2, 4 i 5 putem korisničkog sučelja za jednostavno zajedničko korištenje datoteka. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite mapu, a zatim kliknite Sharing and Security (Zajedničko korištenje i sigurnost) da biste otvorili korisničko sučelje za zajedničko korištenje datoteka. Da biste konfigurirali Razinu 3, kopirajte datoteku ili mapu u mapu "Shared Documents" (Zajednički dokumenti) koja se nalazi unutar mape "My Computer" (Moje računalo). Ta konfiguracija se ne mijenja kada uključite ili isključite jednostavno zajedničko korištenje datoteka.Razina 1 je najprivatnija i najsigurnija postavka, a Razina 5 je najjavnija i najpromjenjivija (nesigurna) postavka.

Uključivanje i isključivanje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka

Napomena Računala sa sustavom Windows XP Home Edition uvijek imaju omogućeno jednostavno zajedničko korištenje datoteka.

Po zadanome, korisničko sučelje za jednostavno zajedničko korištenje datoteka uključeno je na računalima s instaliranim sustavom Windows XP Professional koja su povezana u radnu grupu. Računala s instaliranim sustavom Windows XP Professional koja su povezana u domenu koriste samo klasično zajedničko korištenje datoteka i sigurnosno sučelje. Kada koristite korisničko sučelje za jednostavno zajedničko korištenje datoteka (koje je smješteno unutar svojstava mape), konfiguriraju se dozvole zajedničkog resursa i datoteke.

Ako isključite jednostavno zajedničko korištenje datoteka, imate više kontrole nad dozvolama za pojedinačne korisnike. No morate imati napredno poznavanje sustava NTFS i dozvola za zajedničko korištenje da biste svoje mape i datoteke učinili sigurnijima. Ako isključite jednostavno zajedničko korištenje datoteka, ne isključuje se značajka Zajednički dokumenti.

Da biste uključili ili isključili jednostavno zajedničko korištenje datoteka u sustavu Windows XP Professional, slijedite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, a zatim na radnoj površini kliknite My Computer (Moje računalo).
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Mogućnosti mapa).
 3. Kliknite karticu View (Pogled), a zatim odaberite potvrdni okvir Use Simple File Sharing (Recommended) (Koristi jednostavno zajedničko korištenje datoteka (preporučeno)). (Izbrišite taj potvrdni okvir da biste isključili značajku.)

Upravljanje razinama pristupa zajedničkim resursima i datotekama

Možete koristiti jednostavno zajedničko korištenje datoteka da biste konfigurirali pet razina pristupa zajedničkim resursima i datotekama:
 • 1. razina: My Documents (Private) (Moji dokumenti (privatno))
 • 2. razina: My Documents (Default) (Moji dokumenti (zadano))
 • 3. razina: Datoteke u zajedničkim dokumentima koji su dostupni lokalnim korisnicima
 • 4. razina: Zajedničke datoteke na mreži (svi ih mogu čitati)
 • 5. razina: Zajedničke datoteke na mreži (svi ih mogu čitati i svi mogu pisati u njima)
Napomene
 • Datoteke koje se pohranjuju u mapi "My Documents" (Moji dokumenti) po zadinim su postavkama na Razini 2.
 • Na razinama 1,2 i 3 mape su dostupne samo korisniku koji je prijavljen lokalno. Među korisnike koji se prijavljuju lokalno ubrajaju se i korisnici koji se prijavljuju na računalo sa sustavom Windows XP Professional putem sesije udaljene radne površine (RDP).
 • Na razinama 4 i 5 mape su dostupne korisnicima koji se prijavljuju lokalno i udaljenim korisnicima putem mreže.
Dozvole su opisane u sljedećoj tablici:
Razina pristupaSvi (NTFS / datotečni)VlasnikSystemAdministrators (Administratori)Svi (zajedničko korištenje)
1. razina Nije dostupnoFull Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Nije dostupnoNije dostupno
2. razina Nije dostupnoFull Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Nije dostupno
3. razina Read (Čitanje)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Nije dostupno
4. razina Read (Čitanje)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Read (Čitanje)
5. razina PromjenaFull Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)Full Control (Puna kontrola)

Razina 1: My Documents (Private) (Moji dokumenti (privatno))

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne upute sa slikama

2. razina (zadano): My Documents (Default) (Moji dokumenti (zadano))

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne upute sa slikama

3. razina: Datoteke u zajedničkim dokumentima koji su dostupni lokalnim korisnicima

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne upute sa slikama

4. razina: Zajednički korišteno na mreži (samo čitanje)

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne upute sa slikama

5. razina: Zajednički korišteno na mreži (čitanje i pisanje)

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne upute sa slikama Sve razine koje ovaj članak opisuje međusobno se isključuju. Privatne mape (Razina 1) ne mogu se zajednički koristiti, osim ako više nisu privatne. Zajedničke mape (Razina 4 i 5) ne mogu postati privatne sve dok se ne isključi zajedničko korištenje.

Ako stvorite mapu u mapi Shared Documents (Zajednički dokumenti) (Razina 3) i označite je za zajedničko korištenje na mreži, a potom mrežnim korisnicima dozvolite da mijenjaju vaše datoteke (Razina 5), dozvole Razine 5 vrijede za mapu, sve datoteke unutar te mape i sve podmape. Sve druge datoteke i mape unutar mape Shared Documents (Zajednički dokumenti) ostaju konfigurirane na Razini 3.

Napomena Jedina iznimka jest ako imate mapu (PrimjerPodMape) koja se zajednički koristi na Razini 4 unutar mape (PrimjerPodMape) koja se zajednički koristi na Razini 5. Udaljeni korisnici imaju ispravnu razinu pristupa do svake zajednički korištene mape. Lokalno prijavljeni korisnici imaju dozvolu pisanja (Razina 5) u nadređenoj mapi (PrimjerPodMape) i podređenim mapama (PrimjerPodMape).

Napomena Ako nemate iskustva s informacijama predstavljenim u ovom odjeljku, zamolite nekoga za pomoć ili se obratite službi za podršku. Podatke o kontaktu sa službom za podršku potražite na Microsoftovu web-mjestu za pomoć i podršku:

Smjernice

Preporučujemo da mape zajednički koristite samo na mreži kojoj moraju pristupiti udaljeni korisnici na drugim računalima. Preporučujemo da zajednički ne koristite korijensku datoteku sistemskog pogona. Ako to učinite, računalo postaje ranjivije prema zlonamjernim udaljenim korisnicima. Kartica Sharing (Zajedničko korištenje) dijaloškog okvira Properties (Svojstva) pogona sadrži upozorenje kada pokušate zajednički koristiti korijensku mapu (na primjer C:\). Da biste nastavili, morate kliknuti Ako razumijete rizik, ali ipak želite zajednički koristiti korijensku mapu pogona, kliknite ovu vezu. Samo administratori računala mogu zajednički koristiti korijensku mapu pogona.

Datoteke na uređaju namijenjenom samo čitanju, kao što je CD-ROM, mogu se zajednički koristiti na Razini 4 i 5, a dostupne su samo ako je CD-ROM umetnut u CD pogon. Svaki CD-ROM umetnut u CD pogon dostupan je svim korisnicima na mreži.

Dozvole datoteka mogu se razlikovati od nadređene mape ako je istinit jedan od sljedećih uvjeta:
 • Koristite naredbu move u naredbenom retku da biste pomaknuli datoteku u mapu iz mape koja je na istom pogonu, a ima različite dozvole.
 • Koristite skriptu da biste u mapu pomaknuli datoteku iz mape koja je na istom pogonu, a ima različite dozvole.
 • Možete pokrenuti naredbu Cacls.exe u naredbenom retku ili skriptu da biste promijenili dozvole datoteke.
 • Datoteke su postojale na tvrdom disku prije nego što ste instalirali sustav Windows XP.
 • Promijenili ste dozvole datoteke dok je jednostavno zajedničko korištenje datoteke bilo isključeno u sustavu Windows XP Professional.
Napomena Dozvole sustava NTFS ne održavaju se tijekom postupaka pomicanja datoteka kada koristite program Windows Explorer u kojem je uključeno jednostavno zajedničko korištenje datoteka.

Ako uključite i isključite jednostavno zajedničko korištenje datoteka, ne mijenjaju se dozvole na datotekama. Ne mijenjaju se dozvole sustava NTFS i zajedničkog resursa sve dok ne promijenite dozvole u sučelju. Ako postavite dozvole s omogućenim jednostavnim zajedničkim korištenjem datoteka, promjena će utjecati samo na ACE-ove (Access Control Entries - unosi kontrole pristupa) na datotekama koje se koriste za jednostavno zajedničko korištenje datoteka. Sučelje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka utječe na sljedeće ACE-ove datoteka ili mapa u DACL-u (Discretionary Access Control List - Popis diskrecione kontrole pristupa):
 • Vlasnik
 • Administrators (Administratori)
 • Everyone (Svi)
 • System

Napredno otklanjanje poteškoća s konfiguracijom zajedničkog korištenja datoteka u sustavu Windows XP

Napomena Ovaj odjeljak namijenjen je naprednim korisnicima računala. Ako nemate iskustva s naprednim otklanjanjem poteškoća, zamolite nekoga da vam pomogne ili se obratite službi za podršku. Podatke o kontaktu sa službom za podršku potražite na Microsoftovu web-mjestu za pomoć i podršku: Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
REFERENCE
Informacije o konfiguriranju zajedničkog korištenja datoteka u sustavu Windows Vista potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
SFS NTFS dozvola ograničenje korisnik dopusti zabrani windows 95 98 Me razina dijeljenja korisnička razina compmgmt.msc showme
Svojstva

ID članka: 304040 - posljednja izmjena: 01/05/2011 08:25:00 - verzija: 14.0

 • kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040
Povratne informacije