Kako vratiti oštećeni registar koji sprječava pokretanje sustava Windows XP

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Sažetak
U članku se opisuje postupak oporavka sustava Windows XP koji se ne pokreće zbog oštećenja registra. Taj postupak ne jamči potpuni oporavak sustava u prethodno stanje, ali biste njegovom primjenom trebali moći oporaviti podatke.

Upozorenje Ne primjenjujte postupak opisan u ovom članku ako je operacijski sustav na računalo instalirao OEM. Grozd sustava u OEM-ovskim instalacijama stvara lozinke i korisničke račune koji prije nisu postojali. Ako primijenite postupak opisan u ovom članku, možda se nećete moći prijaviti u konzolu za oporavak da biste vratili izvorne grozdove registra.

Oštećeni registar u sustavu Windows XP moguće je popraviti. Datoteke oštećenog registra mogu izazvati različite poruke o pogreškama. Članke o porukama o pogreškama povezanim s registarskim problemima potražite u Microsoftovoj bazi znanja.

Ovaj članak polazi od pretpostavke da oporavak uobičajenim metodama nije uspio te da se sustavu može pristupiti samo pomoću konzole za oporavak. Ako postoji sigurnosna kopija za automatski oporavak sustava (Automatic System Recovery, ASR), to je preporučena metoda oporavka. Microsoft preporučuje da se pokušate poslužiti ASR sigurnosnom kopijom prije nego što provedete postupak opisan u ovom članku.

Napomena Svakako zamijenite svih pet grozdova registra. Zamjena samo nekih grozdova mogla bi izazvati probleme jer bi su postavke softvera i hardvera ponekad definirane više puta na različitim mjestima u registru.
Dodatne informacije
Kada pokušate pokrenuti ili ponovo pokrenuti računalo sa sustavom Windows XP, mogli biste primiti jednu od sljedećih poruka o pogrešci:
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM (Windows XP nije moguće pokrenuti jer sljedeće datoteke nema ili je oštećena: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM)
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE(Windows XP nije moguće pokrenuti jer sljedeće datoteke nema ili je oštećena: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE)
Stop: c0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive or its log or alternate. (STOP: c0000218 {Neuspjelo učitavanje registarske datoteke} Registar ne može učitati grozd (datoteku): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive ili njezin zapisnik ili alternativu.)
System error: Lsass.exe
When trying to update a password the return status indicates that the value provided as the current password is not correct. (Pogreška sustava: Lsass. exe / Pri pokušaju ažuriranja lozinke status rezultata pokazuje da vrijednost navedena kao trenutna lozinka nije točna.)

Oporavak oštećenog registra koji onemogućuje pokretanje sustava Windows XP

Za postupak opisan u ovom članku koriste se konzola za oporavak i značajka Vraćanje sustava. U članku se navode i svi potrebni koraci konkretnim redoslijedom, što bi trebalo osigurati potpuno provođenje postupka. Kada provedete postupak, sustav se vraća u stanje vrlo blisko onome koje je postojalo prije pojave problema. Ako ste ikada pokrenuli NTBackup i sigurnosno kopirali stanje sustava, ne morate provoditi postupke iz drugog i trećeg dijela. Možete prijeći na četvrti dio.

Prvi dio

U prvom dijelu pokrenut ćete konzolu za oporavak, stvoriti privremenu mapu, sigurnosno kopirati postojeće registarske datoteke na novo mjesto, izbrisati registarske datoteke s postojećeg mjesta te kopirati registarske datoteke iz mape za oporavak u mapu System32\Config. Kada provedete taj postupak, stvara se registar koji možete koristiti za pokretanje sustava Windows XP. Taj je registar stvoren i spremljen tijekom početne instalacije sustava Windows XP. Stoga se sve promjene i postavke spremljene nakon završetka instalacije gube.

Da biste završili s prvim dijelom, slijedite ove korake:
 1. Umetnite instalacijsku disketu za sustav Windows XP u disketni pogon ili CD sa sustavom Windows XP u CD-ROM ili DVD-ROM pogon, a zatim ponovo pokrenite računalo.
  Nakon upita klikom odaberite sve mogućnosti potrebne za pokretanje računala s CD-ROM pogona.
 2. Kad se prikaže zaslon "Welcome to Setup" (Dobro došli u instalacijski program), pritisnite R da biste pokrenuli konzolu za oporavak.
 3. Ako imate računalo s dva ili više operacijskih sustava, odaberite instalaciju sustava kojoj želite pristupiti iz konzole za oporavak.
 4. Kada se od vas bude tražilo da unesete administratorsku lozinku, unesite je. Ako administratorske lozinke nema, pritisnite tipku ENTER.
 5. U naredbeni redak konzole za oporavak upišite sljedeće retke, a nakon svakoga pritisnite tipku ENTER:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Upišite exit da biste izašli iz konzole za oporavak. Računalo će se ponovo pokrenuti.
Napomena Taj se postupak provodi pod pretpostavkom da je Windows XP instaliran u mapi C:\Windows. Ako je instaliran na nekom drugom mjestu, svakako promijenite C:\Windows u odgovarajuću windows_mapu.

Ako imate pristup nekom drugom računalu, možete, da biste uštedjeli vrijeme, kopirati tekst iz petog koraka, a zatim stvoriti tekstnu datoteku pod nazivom "Regcopy1.txt" (na primjer). Da biste koristili tu datoteku, pokrenite sljedeću naredbu kada pokrenete konzolu za oporavak:
batch regcopy1.txt
Pomoću naredbe batch u konzoli za oporavak možete obraditi sve naredbe u tekstnoj datoteci jednu za drugom. Kada koristite naredbu batch, ne morate ručno upisivati toliko naredbi.

Drugi dio

Da biste proveli postupak opisan u ovom dijelu, morate se prijaviti kao administrator ili administratorski korisnik (korisnik koji ima račun u administratorskoj grupi). Ako koristite Windows XP Home Edition, možete se prijaviti kao administratorski korisnik. Ako se prijavite kao administrator, najprije morate pokrenuti Windows XP Home Edition u sigurnom načinu rada (Safe mode). Da biste pokrenuli Windows XP Home Edition u sigurnom načinu rada, slijedite ove korake.

Napomena Prije nego što nastavite, ispišite ove upute. Kada ponovo pokrenete računalo u sigurnom načinu rada, neće vam biti dostupne. Ako koristite datotečni sustav NTFS, ispišite i upute iz članka baze znanja pod brojem KB309531. Sedmi korak poziva se na taj članak.
 1. Kliknite Start, zatim Shut Down (Isključi) (ili Turn Off Computer (Isključi računalo)), pa Restart (Ponovo pokreni sustav), a potom OK (U redu) (ili kliknite Restart (Ponovo pokreni sustav)).
 2. Pritisnite tipku F8.

  Na računalu koje je konfigurirano za pokretanje više operacijskih sustava pritisnite F8 kada se pojavi izbornik Startup (Pokretanje sustava).
 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite odgovarajuću mogućnost sigurnog načina rada, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Ako imate računalo s više operacijskih sustava, pomoću tipki sa strelicama odaberite instalaciju sustava kojoj želite pristupiti pa pritisnite tipku ENTER.
U drugom dijelu kopirajte registarske datoteke s mjesta sigurnosne kopije pomoću značajke vraćanja sustava. Ta mapa nije dostupna u konzoli za oporavak te se općenito ne vidi tijekom uobičajenog korištenja. Prije nego što provedete ovaj postupak, morate promijeniti nekoliko postavki da bi ta mapa postala vidljiva:
 1. Pokrenite Windows Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Odrednice mape).
 3. Kliknite karticu View (Prikaz).
 4. U odjeljku Hidden files and folders (Skrivene datoteke i mape) kliknite Show hidden files and folders (Prikaži skrivene datoteke i mape), a zatim klikom poništite potvrdni okvir Hide protected operating system files (Recommended) (Sakrij zaštićene datoteke operacijskog sustava (preporučeno)).
 5. Kada se pojavi dijaloški okvir u kojem potvrđujete da želite prikazati te mape, kliknite Yes (Da).
 6. Dvoklikom na pogon na koji ste instalirali Windows XP prikažite popis mapa. Važno je kliknuti odgovarajući pogon.
 7. Otvorite mapu System Volume Information (Informacije o sistemskoj jedinici). Ta mapa nije dostupna i pojavljuje se zasivljena jer je postavljena kao superskrivena mapa.

  Napomena Ta mapa sadrži jednu ili više mapa _restore {GUID}, na primjer "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Napomena Mogli biste dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
  C:\System Volume Information is not accessible. Access is denied. (Mapa C:\System Volume Information nije dostupna. Pristup je odbijen.)
  Ako dobijete tu poruku, da biste pristupili toj mapi i nastavili s postupkom, pročitajte članak iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  309531 Pristup mapi System Volume Information
 8. Otvorite neku mapu koja je stvorena prije. Možda ćete na izborniku View (Prikaz) morati kliknuti Details (Detalji) da biste vidjeli kada su mape stvorene. U toj mapi mogle bi postojati neke mape čiji naziv počinje sa "RPx. To su točke vraćanja.
 9. Otvorite neku od tih mapa da biste pronašli podmapu Snapshot (Brza snimka). Sljedeći je put primjer puta do mape Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Iz mape Snapshot kopirajte sljedeće datoteke u mapu C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Datoteke iz mape C:\Windows\Tmp preimenujte na sljedeći način:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT preimenujte u DEFAULT.
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY preimenujte u SECURITY.
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE preimenujte u SOFTWARE.
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM preimenujte u SYSTEM.
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM preimenujte u SAM.
Te su datoteke sigurnosne kopije registarskih datoteka iz mape System Restore. Budući da koristite registarske datoteke koje je stvorio program Setup (Instalacijski program), taj registar ne zna da postoje te točke vraćanja i da su one dostupne. U mapi System Volume Information stvara se nova mapa s novim GUID-om, a stvara se i točka vraćanja koja sadrži kopiju registarskih datoteka kopiranih u prvom dijelu. Stoga je važno da se ne koristi najnovija mapa, osobito ako je vremenska oznaka na njoj ista kao i trenutno vrijeme.

Trenutna konfiguracija sustava ne prepoznaje prethodne točke vraćanja. Da bi prethodne točke vraćanja ponovo bile dostupne, morate imati prethodnu kopiju registra s neke prethodne točke.

Registarske datoteke koje nisu kopirane u podmapu Tmp mape C:\Windows premještaju se da bi bile dostupne u konzoli za oporavak. Registarske datoteke koje se trenutno nalaze u mapi C:\Windows\System32\Config morate zamijeniti tim datotekama. Prema zadanim postavkama, konzola za oporavak ima ograničen pristup mapama i ne može kopirati datoteke iz mape System Volume (Sistemska jedinica).

Napomena Za postupak opisan u ovom odjeljku pretpostavlja se da se računalo koristi uz datotečni sustav FAT32.Dodatne informacije o pristupu mapi System Volume Information na računalu s datotečnim sustavom NTFS potražite u članku iz Microsoftove baze znanje pod brojem
309531 Pristup mapi System Volume Information

Treći dio

U trećem dijelu izbrisat ćete postojeće registarske datoteke, a zatim kopirati registarske datoteke iz mape System Restore u mapu C:\Windows\System32\Config:
 1. Pokrenite Recovery Console (Konzolu za oporavak).
 2. U naredbeni redak upišite sljedeće retke, a nakon svakoga pritisnite tipku ENTER:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Napomena Neki od tih redaka naredbi možda će biti prelomljeni radi lakše čitljivosti.
 3. Upišite exit da biste izašli iz konzole za oporavak. Računalo se ponovo pokreće.
Napomena Taj se postupak provodi pod pretpostavkom da je Windows XP instaliran u mapi C:\Windows. Ako je instaliran na nekom drugom mjestu, svakako promijenite C:\Windows u odgovarajuću windows_mapu.

Ako imate pristup nekom drugom računalu, možete, da biste uštedjeli vrijeme, kopirati tekst iz drugog koraka, a zatim stvoriti tekstnu datoteku pod nazivom "Regcopy2.txt" (na primjer). Da biste koristili tu datoteku, pokrenite sljedeću naredbu kada pokrenete konzolu za oporavak:
batch regcopy2.txt

Četvrti dio

 1. Kliknite Start, a zatim All Programs (Svi programi).
 2. Kliknite Accessories (Pomagala), a zatim System Tools (Alati sustava).
 3. Kliknite System Restore (Vraćanje sustava), a zatim Restore to a previous RestorePoint (Vrati računalo na raniju vremensku točku).
Reference
Dodatne informacije o korištenju konzole za oporavak potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
307654 Kako instalirati i koristiti konzolu za oporavak u sustavu Windows XP
216417 Instaliranje konzole za oporavak sustava Windows
240831 Kopiranje datoteka iz konzole za oporavak na prenosive medije
314058 Opis konzole za oporavak u sustavu Windows XP
Dodatne informacije o vraćanju sustava potražite u sljedećim člancima u Microsoftovoj bazi znanja:
306084 Kako vratiti operacijski sustav Windows XP u prethodno stanje
261716 Vraćanje sustava uklanja datoteke tijekom postupka vraćanja
Dodatne informacije o ta tri moguća uzroka oštećenja registra i načinu njihova izdvajanja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
822705 Upute za otklanjanje poteškoća s registrom za napredne korisnike
WinXP
Svojstva

ID članka: 307545 - posljednja izmjena: 03/08/2014 15:18:00 - verzija: 15.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Povratne informacije