Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Hiperveze ne rade u programu Outlook

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Ako ste korisnik paketa Small Business, dodatne resurse za otklanjanje poteškoća i učenje potražite na web-mjestu Podrška za paket Small Business.
Simptomi

Kada kliknete hipervezu u programu Microsoft Outlook, može pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact a system administrator. (Postupak je prekinut zbog ograničenja koja su na snazi na ovom računalu. Obratite se administratoru sustava.)

Pravila vaše tvrtke ili ustanove onemogućuju nam da izvršimo tu akciju za vas. Za dodatne informacije obratite administratoru sustava.

Rješenje
Da bismo riješili taj problem umjesto vas, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami riješili problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".


Popravi umjesto mene

Za rješavanje problema kliknite gumb ili vezu Popravi. Zatim kliknite Pokreni u dijaloškom okviru Preuzmi datoteku te slijedite korake čarobnjaka Popravi.

Za sustav Windows 8


Za Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003

Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne radite na računalu na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje
 • Voljeli bismo od vas dobiti povratne informacije. Da biste nam poslali povratne informacije ili prijavili eventualne probleme s ovim rješenjem, ostavite komentar na blogu "Popravite mi to" ili nam pošaljite poruku e-pošte.

Popravit ću to sam

Važno Ovaj odjeljak, metoda ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi dodatne zaštite prije izmjene sigurnosno kopirajte registar. Na taj ćete način moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

322756 Stvaranje sigurnosne kopije registra i vraćanje registra u sustavu Windows (Tekst je možda na engleskom)

Za rješavanje tog problema poslužite se sljedećim metodama:

NapomenaPrimjenjujte ih redoslijedom kojim su navedeni. Nakon izvršenja svake metode provjerite je li problem riješen.


Prva metoda: Vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer


Videozapis: Vraćanje izvornih postavki u pregledniku Internet Explorer (videozapis je na engleskom jeziku)Internet Explorer 10Upozorenje: ako koristite Windows 8, prijeđite na drugu metodu.
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Kliknite Tools (Alati), a zatim Internet Options (Internetske mogućnosti).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim Reset (Vrati izvorno).
 4. U dijaloškom okviru Reset Internet Explorer Settings (Vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer) potvrdite okvir Delete personal settings (Izbriši osobne postavke), a zatim kliknite Reset (Vrati izvorno).
 5. Nakon završetka kliknite Close (Zatvori).
 6. Zatvorite i ponovno pokrenite Internet Explorer.
 7. Kliknite Tools (Alati), a zatim Internet Options (Internetske mogućnosti).
 8. Kliknite karticu Programs (Programi), a zatim Set programs (Postavi programe).
 9. Kliknite Set your default programs (Postavi zadane programe).
 10. Na popisu Programs (Programi) kliknite Microsoft Outlook, a zatim kliknite Set this program as default (Postavi ovaj program kao zadani).
 11. Pomaknite se na vrh popisa zadanih programa i označite Internet Explorer , a zatim kliknite Set this program as default (Postavi ovaj program kao zadan).
 12. Kliknite OK (U redu) i zatvorite dijaloški okvir Default Programs (Zadani programi).

Internet Explorer 9
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Kliknite Tools (Alati), a zatim Internet Options (Internetske mogućnosti).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim Reset (Vrati izvorno).
 4. U dijaloškom okviru Reset Internet Explorer Settings (Vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer) potvrdite okvir Delete personal settings (Izbriši osobne postavke), a zatim kliknite Reset (Vrati izvorno).
 5. Nakon završetka kliknite Close (Zatvori).
 6. Ponovno pokrenite Internet Explorer.
 7. Kliknite Tools (Alati), a zatim Internet Options (Internetske mogućnosti).
 8. Kliknite karticu Programs (Programi), a zatim Set programs (Postavi programe).
 9. Kliknite Set your default programs (Postavi zadane programe).
 10. Na popisu Programs (Programi) kliknite Microsoft Outlook, a zatim kliknite Set this program as default (Postavi ovaj program kao zadani).
 11. Kliknite OK (U redu) i zatvorite dijaloški okvir Default Programs (Zadani programi).
 12. U dijaloškom okviru Internet Options (Internetske mogućnosti) kliknite karticu Programs (Programi), a zatim u odjeljku Default web browser (Zadani web-preglednik) kliknite Make default (Postavi kao zadano).
 13. Kliknite OK (U redu).


Internet Explorer 8 i Internet Explorer 7
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internetske mogućnosti).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim Reset (Vrati izvorno).
 4. Kliknite karticu Programs (Programi), a zatim Set programs (Postavi programe).
 5. Kliknite Set Default Programs (Postavi zadane programe).
 6. Odaberite Microsoft Outlook, a zatim kliknite Set this program as default (Postavi ovaj program kao zadan).
 7. Kliknite OK (U redu) i zatvorite dijaloški okvir Default Programs (Zadani programi).
 8. U dijaloškom okviru Internet Options (Internetske mogućnosti) kliknite karticu Programs (Programi), a zatim u odjeljku Default web browser (Zadani web-preglednik) kliknite Make default (Postavi kao zadano).
 9. Kliknite OK (U redu).


Internet Explorer 6
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internetske mogućnosti).
 3. Kliknite karticu Programs (Programi), a zatim gumb Reset Web Settings (Vraćanje izvornih postavki weba).
 4. U odjeljku Internet programs (Internetski programi) provjerite je li odabran odgovarajući program za e-poštu.
 5. Potvrdite okvir Internet Explorer should check to see whether it is the default browser (Internet Explorer treba provjeriti je li zadani preglednik).
 6. Kliknite Apply (Primijeni), a zatim OK (U redu).

  Napomena Prilikom pokretanja preglednika Internet Explorer može se pojaviti sljedeća poruka:
  Internet Explorer is not currently your default browser. Would you like to make it your default browser? (Internet Explorer trenutno nije zadani web-preglednik. Želite li ga učiniti zadanim preglednikom?)
  Ako primite tu poruku, kliknite Yes (Da).


Druga metoda: Izvoz i uvoz ključa registra s drugog računala


Ovaj je odjeljak namijenjen naprednim korisnicima računala. Pomoć pri naprednom otklanjanju poteškoća zatražite od administratora sustava ili se obratite Microsoftovoj podršci.

Napomena Ovu metodu koristite samo ako pomoću prethodnih uputa za svaki preglednik ne uspijete riješiti problem. Izvoz ključa registra s drugog računala
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite regedit, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Pronađite i kliknite sljedeći podključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. Na izborniku File (Datoteka) ili Registry (Registar) (ovisno o operacijskom sustavu) kliknite Export (Izvoz).
 5. Zapamtite mjesto na koje će se spremiti datoteka. Datoteku registra možete spremiti izravno na tvrdi disk ili disketu.
 6. Upišite jedinstveni naziv datoteke, a potom kliknite Save (Spremi).
 7. Zatvorite uređivač registra.
Uvoz ključa registra
 1. Kopirajte izvezeni ključ registra na radnu površinu računala na kojem se pojavljuje problem.
 2. Dvokliknite datoteku .reg.

  Primit ćete sljedeću poruku:

  Windows 7 - Are you sure you want to add the information in drive: location file was copied to\file name.reg to the registry? (Jeste li sigurni da želite u registar dodati podatke s diska: mjesto na koje je datoteka kopirana\naziv datoteke.reg?)

  Windows 8 - Adding information can unintentionally change or delete values and cause components to stop working correctly. If you do not trust the source of this information in C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg, do not add it to the registry. (Dodavanje informacija može nehotično promijeniti ili izbrisati vrijednosti te uzrokovati neispravan rada komponenti. Ako ne vjerujete izvoru ovih podataka na C:Users\yourlogon Desktop\regkey.reg, nemojte ga dodati u registar.)
 3. Kliknite Yes (Da), a zatim OK (U redu).
Provjera je li vrijednost String (Default) (Niz (zadano)) ključa "HKEY_CLASSES_ROOT \.html" postavljena na "htmlfile"
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite regedit, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Pronađite i kliknite sljedeći podključ registra:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Provjerite je li vrijednost String (Default) (Niz (zadano)) postavljena na "htmlfile". Ako vrijednost nije "htmlfile", desnom tipkom miša kliknite (Default) ((zadano)), kliknite Modify (Izmijeni), u okvir Value data (Podaci vrijednosti) unesite htmlfile, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Zatvorite uređivač registra.


OL2010 OL2007 OL20 OL2002 OL2003 OL2000 open Chrome
Svojstva

ID članka: 310049 - posljednja izmjena: 02/13/2013 12:02:00 - verzija: 7.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049
Povratne informacije