Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Kako pomoću sistemskih datoteka izraditi diskete za pokretanje sustava radi zaštite od nemogućnosti pokretanja sustava Windows XP

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 (i koja nije nužno na hrvatskom jeziku) potražite pod brojem101668.
UVOD
Ako vaše računalo koristi Intelov procesor serije x86, a zapis za pokretanje aktivne particije ili datoteke koje morate imati da biste pokrenuli sustav Windows se oštete, možda nećete moći pokrenuti računalo. Ovaj članak opisuje kako izraditi disketu za pokretanje sustava. Pomoću diskete za pokretanje možete pokrenuti računalo ako se njegov zapis za pokretanje ošteti.
DODATNE INFORMACIJE
Izradite disketu za pokretanje prilikom prvog instaliranja sustava Windows na računalo. Ta se disketa razlikuje od diskete za pokretanje sustava MS-DOS. Za razliku od sustava MS-DOS operacijski sustav Windows zauzima previše memorijskog prostora da bi se mogao spremiti na jednu disketu. Disketa za pokretanje sustava Windows sadrži samo datoteke potrebne za pokretanje sustava, dok su ostale sistemske datoteke sustava Windows već instalirane na tvrdom disku. Da biste izradili disketu za pokretanje, slijedite ove korake:
 1. Umetnite disketu u disketni pogon, a zatim je formatirajte pomoću sustava Windows XP.
 2. Iz korijenske mape sistemske particije na tvrdom disku (na primjer, C:\-) na disketu iskopirajte sljedeće datoteke:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Možda ćete za te datoteke morati ukloniti atribute skrivene, sistemske i datoteke samo za čitanje.
 3. Ako ih morate ukloniti, naknadno vratite te atribute tim datotekama.
 4. Ako se na sistemskoj particiji nalaze datoteke Bootsect.dos ili Ntbootdd.sys, ponovite korake od 2 do 4 da biste i te datoteke kopirali na disketu za pokretanje.
Ako disketu formatirate u sustavu Windows XP, zapis za pokretanje pokazuje na datoteku NTLDR. Kad se datoteka NTLDR pokrene, ona učitava raspoložive odabire operacijskih sustava iz datoteke Boot.ini. Ako odaberete Windows, NTLDR pokreće Ntdetect.com, a zatim prepušta kontrolu datoteci Osloader.exe. Ako odaberete MS-DOS ili OS/2, NTLDR učitava datoteku Bootsect.dos.
disk za pokretanje sustava, pokretanje sustava
Svojstva

ID članka: 314079 - posljednja izmjena: 03/08/2006 18:06:44 - verzija: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079
Povratne informacije