Otklanjanje poteškoća s programima utemeljenima na MS-DOS-u u sustavu Windows XP

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Ovaj je članak arhiviran. Njegov trenutni sadržaj više se neće ažurirati.
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 (i koja nije nužno na hrvatskom jeziku) potražite pod brojem165214.
SAŽETAK
Ovaj članak opisuje kako otkloniti poteškoće s programima utemeljenima na MS-DOS-u u sustavu Windows.
DODATNE INFORMACIJE

Testiranje podsustava Ntvdm

Prvu stvar koju je potrebno testirati kada se pojave problemi s programima utemeljenima na MS-DOS-u jest podsustav Windows Virtual DOS Machine (NTVDM). Da biste provjerili funkcionira li NTVDM pravilno, možete koristiti uslužni program Command.com. Da biste pokrenuli Command.com, slijedite ove korake:
 1. Kliknite gumb Start, a zatim kliknite Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) utipkajte command.com, a zatim kliknite OK (U redu).
Otvorit će se prozor naredbenog retka. Ako se to ne dogodi, postoji problem s podsustavom NTVDM pa provjerite sljedeće stavke:
 • Provjerite postoje li nestandardne postavke u datotekama Config.nt i Autoexec.nt u mapi SystemRoot%\System32.

  Upotrijebite iskaz REM da biste isključili sve unose osim sljedećih zadanih unosa:
    Config.nt  ---------  dos=high, umb  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys  files=20  Autoexec.nt  -----------  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe  lh %SystemRoot%\System32\Redir  lh %SystemRoot%\System32\Dosx  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (samo ako je instaliran CSNW)  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (samo ako je instaliran CSNW)						
  Još jedan način da to učinite jest da dekomprimirate datoteke Autoexec.nt_ i Config.nt_ s CD-ROM-a Windows u mapu %SystemRoot%\System32.
 • Pritisnite CTRL+SHIFT+ESC da biste pokrenuli Task Manager (Upravitelj zadataka), zatvorite sve pokrenute programe i provjerite nije li pokrenut neki NTVDM proces.
 • Onemogućite pokretanje svih programa pri pokretanju računala. Pri pokretanju računala programi se mogu pokrenuti s dva mjesta: skupina Startup (Pokretanje) i redaka Run i RunOnce u registru. Te lokacije možete provjeriti na sljedeći način:
  1. Skupine Startup (Pokretanje) predstavljaju mape na lokalnom tvrdom disku. Nalaze se na sljedećim lokacijama:
   • %SystemRoot%\Profiles\korisničko_ime\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Reci Run i RunOnce nalaze se u registru, pod sljedećim ključem registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Provjerite NTVDM sistemske datoteke u mapi %SystemRoot%\System32. Provjerite sljedeće datoteke i uvjerite se da su odgovarajućih verzija tako što ćete provjeriti veličinu i datum:
    Ntio.sys  Ntdos.sys  Ntvdm.exe  Ntvdm.dll (samo Windows NT 3.1)  Redir.exe					
 • Sljedeće stavke registra povezane su s podsustavom NTVDM:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   U ovom su ključu pohranjene varijable okruženja iz datoteka Config.sys i Autoexec.bat koje se koriste u sustavu Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   U ovom su ključu pohranjeni upravljački programi uređaja koji se koriste u NTVDM sesiji. Instalacijski program sustava Windows stvara te stavke prilikom instaliranja upravljačkog programa uređaja.

Provjera problema vezanih uz programe

Sljedeće funkcije ne rade u sustavu Windows XP:
 • Podržane su sve funkcije MS-DOS-a, osim funkcija API sučelja (sučelje za programiranje aplikacija) za preusmjeravanje zadataka.
 • Nisu podržani upravljački programi za uređaje s blokovima podataka. Nisu podržani uređaji s blokovima podataka, tako da nije podržana ni MS-DOS ulazno-izlazna kontrola (IOCTL) sučelja API koja radi s takvim uređajima, kao ni funkcije SETDPB.
 • Funkcija 1A prekida 10 daje rezultat 0. Sve ostale funkcije prosljeđuju se memoriji koja je samo za čitanje (ROM-u).
 • Nisu podržani pozivi prekida 13 koji se tiču zabrane pristupa disku.
 • Prekid 18 (ROM BASIC) generira poruku u kojoj piše da ROM BASIC nije podržan.
 • Prekid 19 ne pokreće računalo ponovo, ali zatvara trenutni podsustav Virtual DOS Machine (VDM).
 • Prekid 2F, koji rukuje vanjskim pozivima programa DOSKEY (AX = 4800), nije podržan.
 • Nisu podržane funkcije Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) 2, 3, 4, 5, 8, E i F.
 • 16-bitni Windows podsustav na x86 računalu podržava programe s poboljšanim načinom rada, no ne podržava 16-bitne upravljačke programe virtualnih uređaja (VxDs). Podsustav na računalu koje nije x86 emulira skup naredbi za Intel 40486, što omogućuje računalu da pokreće programe s poboljšanim načinom rada (npr. Microsoft Visual Basic) na računalima sa smanjenim skupom naredbi (RISC).
To znači da sustav Windows ne podržava16-bitne programe koji zahtijevaju neograničen pristup hardveru. Ako program to zahtijeva, on neće raditi u sustavima Windows NT, Windows 2000 ili Windows XP.

Pokušajte učiniti sljedeće da biste provjerili jesu li postavke datoteka Autoexec.nt i Config.nt ispravne. Uvijek pokušajte koristiti zadane postavke navedene ranije u ovom članku. Neki programi za pokretanje datoteke Config.sys ili Autoexec.bat zahtijevaju posebne postavke ili upravljačke programe. Ako je to slučaj, postoje dvije opcije za pozivanje tih datoteka pri pokretanju programa:
 • Unesite ove retke u datoteke Config.nt i Autoexec.nt u mapi %SystemRoot%\System32.
 • Stvorite nove datoteke Config i Autoexec koje će se pokretati pri pokretanju ovog programa. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Stvorite datoteke i spremite ih s nastavkom .nt u mapi koja nije %SystemRoot%\System32 (te se datoteke obično spremaju u istu mapu u kojoj se nalazi i program).
  2. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Shortcut (Prečac).
  3. U okvir Type the location of the item (Upišite mjesto stavke) upišite stazu do datoteke koju želite pokrenuti, a zatim kliknite Next (Dalje).
  4. U okvir Type a name for this shortcut (Upišite naziv prečaca) upišite naziv prečaca, a zatim kliknite Finish (Završi). Na radnoj površini pojavit će se novi prečac.
  5. Desnom tipkom miša kliknite novi prečac, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  6. Na kartici Program (Program) kliknite Windows da biste otvorili dijaloški okvir za stazu do datoteka Autoexec i Config.
  7. Upišite punu stazu do datoteka koje ste stvorili, a zatim kliknite OK (U redu) u oba dijaloška okvira.
  Kada kliknete tu ikonu, pokrenut će se datoteke Autoexec i Config navedene za taj program. Za ove postavke vrijede ista ograničenja kao i ona navedena za programe utemeljene na MS-DOS-u.
U svojstvima programa postoje i druge postavke. Ako vaš program ne radi ispravno, provjerite sve kartice i provjerite jesu li postavke programa postavljene u skladu sa specifikacijama proizvođača. Ako program i dalje ne radi, kontaktirajte dobavljača programa da biste bili sigurni da program ima podršku za rad u sustavu Windows.

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima
171940 Ulazno-izlazne operacije aplikacija u MS-DOS-u dovode do pristupa disketnom pogonu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
156687 Zapisi u datoteci CONFIG.NT ili AUTOEXEC.NT mogu izazvati pogreške u podsustavu NTVDM (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
102418 Pogreška u podsustavu NTVDM: U pogonu nema diska (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
142026 Pogreška: "Skrivena konzola za WOW VDM" pokreće 16-bitnu ili DOS aplikaciju (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.
apps msdos application
Svojstva

ID članka: 314106 - posljednja izmjena: 12/07/2015 08:19:46 - verzija: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot KB314106
Povratne informacije