Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Vrste datoteka koje podržava Windows Media Player

U sljedećoj tablici navedene su vrste multimedijskih datoteka koje podržavaju različite verzije programa Windows Media Player (Kako odrediti koju verziju programa Windows Media Player koristite ).

Napomena Dodatni oblici datoteka mogu biti podržani ako instalirate nove kodeke u sustavu Windows. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kodeci: često postavljana pitanja.
Datotečni nastavakWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player za Windows XPWindows Media Player 7
Windows Media datotečni oblici (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Windows Media Metafiles (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Windows Media Metafiles (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Windows Media Download Package (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)
Audio for Windows (.wav)
CD zvučni zapis (.cda)
Indeo Video Technology (.ivf)
-
Windows Media Player Skins (.wmz, .wms)
QuickTime filmska datoteka (.mov)
-
-
-
-
-
MP4 audiodatoteka (.m4a)
-
-
-
-
-
MP4 videodatoteka (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Windows audiodatoteka (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
MPEG-2 TS videodatoteka (.m2ts)
-
-
-
-
-
Detaljne informacije o podržanim vrstama datoteka

Windows Media datotečni oblici (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Advanced Systems Format (.asf)
Advanced Systems Format (ASF) preporučeni je datotečni oblik programa Windows Media. Uz Windows Media Player, ako su prikladni kodeci instalirani na računalo, možete reproducirati audiosadržaje, videosadržaje ili obje vrste sadržaja koji su komprimirani pomoću širokog raspona kodeka i pohranjeni u .asf datoteku. Uz to možete strujati audio i videosadržaje uz Windows Media Services ili pakirati te sadržaje uz Windows Media Rights Manager.

ASF je proširivi datotečni oblik koji pohranjuje sinkronizirane multimedijske podatke. Podržava isporuku podataka na širokom rasponu mreža i protokola. Prikladan je i za lokalnu reprodukciju. ASF podržava napredne multimedijske mogućnosti uključujući proširive vrste medija, preuzimanje komponenti, promjenjive vrste medija, određivanje prioriteta strujanja od strane autora, podršku za više jezika i opsežne bibliografske mogućnosti koje uključuju upravljanje dokumentima i sadržajima.

ASF datoteke koje sadrže audiosadržaj koji je komprimiran pomoću Windows Media Audio (WMA) kodeka najčešće koriste nastavak .wma. ASF datoteke koje sadrže audiosadržaj, videosadržaj ili oboje koji je komprimiran pomoću Windows Media Audio (WMA) kodeka i Windows Media Video (WMV) kodeka najčešće koriste nastavak .wmv. Na kraju, sadržaj koji je komprimiran pomoću bilo kojeg drugog kodeka koristi generički .asf nastavak. Dodatne informacije o ASF-u potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Audio (.wma) datoteke su datoteke formata Advanced Systems Format (.asf) koje sadrže audio komprimiran pomoću kodeka Media Audio (WMA). Korištenjem zasebnog nastavka korisnici mogu instalirati veći broj programa za reprodukciju na svoja računala i povezati određene programe za reprodukciju s nastavkom .wma za reprodukciju audioizvora.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Windows Media Video (.wmv) datoteke su datoteke formata Advanced Systems Format (.asf) koje uključuju videozapis, audiozapis ili oboje i komprimirane su pomoću kodeka Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV). Korištenjem zasebnog nastavka korisnici mogu instalirati veći broj programa za reprodukciju na svoja računala i povezati određene programe za reprodukciju s nastavkom .wma za reprodukciju video i audioizvora.

Windows Media Metafiles (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Advanced Stream Redirector (.asx) datoteke poznate i pod nazivom Windows Media Metafiles tekstne su datoteke koje nude informacije o strujanju datoteke i njezinoj prezentaciji. ASX datoteke nude više od jednostavne definicije popisa za reprodukciju i omogućuju informacije za Windows Media Player o tome kako prezentirati određene medijske stavke na popisu za reprodukciju.

Windows Media Metafiles datoteke zasnovane su na XML sintaksi i mogu se kodirati u formatu ANSI ili UNICODE (UTF-8). Sastoje se od različitih elemenata i povezanih oznaka i atributa. Svaki element u Windows Media metadatoteci definira određenu postavku ili akciju u programu Windows Media Player.

ASX datoteke mogu pokazati na sve vrste medijskih datoteka koje Windows Media Player prepoznaje i podržava.

Dodatne informacije o Windows Media Metafiles datotekama potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Windows Media Audio Redirector (.wax) datoteke su datoteke formata Windows Media Metafiles koje referiraju Windows Media Audio (.wma) datoteke.
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Windows Media Video Redirector (.wvx) datoteke su datoteke formata Windows Media Metafiles koje referiraju Windows Media Video (.wmv) datoteke
Windows Media Redirector (.wmx)
Verzije programa Windows Media Player koje podržavaju ovu vrstu datoteka: Windows Media Redirector (.wmx) datoteke su datoteke formata Windows Media Metafiles koje referiraju Windows Media Audio (.wma) ili Windows Media Video (.wmv) datoteke ili obje vrste.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Windows Media Player Playlist (.wpl) datoteke su klijentski popisi za reprodukciju napisani u vlasničkom formatu. Microsoft je uveo ovaj oblik datoteka u programu Windows Media Player 9 Series. Format .wpl može stvarati dinamičke popise za reprodukciju, a .asx i .m3u formati to ne mogu. U programu Windows Media Player 9 Series značajka za automatski popis za reprodukciju koristi .wpl format. Format .wpl zadani je datotečni oblik korišten za popise za reprodukciju koje spremate u programu Windows Media Player 9 Series.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

U operacijskom sustavu Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft je uveo *.dvr-ms datotečni oblik za pohranu snimljenog TV sadržaja. Slično *.asf datotekama, *.dvr-ms poboljšanja datoteka omogućuju funkcionalnost značajke Personal Video Recorder (PVR), uključujući promjenu vremena, pauzu uživo i istodobno snimanje i reprodukciju. Videozapis u *.dvr-ms datoteci kodiran je kao MPEG-2, a audiozapis u *.dvr-ms datoteci kodiran je kao MPEG-1 Layer II.

Za reprodukciju nezaštićenih *.dvr-ms datoteka na računalima sa sustavom XP morate imati sljedeće softverske i hardverske komponente:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ili noviji.
 • Ažuriranje dokumentirano u sljedećem članku u Microsoftovoj bazi znanja mora biti instalirano na računalu: Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  810243 Podrška za DirectShow reprodukciju za datoteke snimljene na sustavu Windows XP Media Center Edition
 • DVD dekoder kompatibilan sa sustavom Windows XP
Dodatne informacije o *.dvr-ms datotekama potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

Windows Media Download Package (.wmd)

Windows Media Download (WMD) paketi kombiniraju obrube presvlake, informacije popisa za reprodukciju i multimedijske sadržaje za program Windows Media Player u jednu datoteku za preuzimanje s nastavkom .wmd. Paket .wmd može uključivati cijeli album glazbenih videozapisa koji prikazuju i oglase u obliku grafičkog brendiranja i veze do web-mjesta glazbenih trgovina na mreži.

Za preuzimanje .wmd paketa s web-mjesta kliknite vezu do paketa. Kada se paket preuzme na računalo, Windows Media Player automatski izdvaja datoteke koje se nalaze u paketu, dodaje popis za reprodukciju u paket, dodaje sadržaj u biblioteku medijskih sadržaja, prikazuje obrub presvlake u oknu Reproducira se programa Windows Media Player (u punom načinu rada), a zatim reproducira prvu stavku na popisu. Dodatne informacije o .wmd datotekama potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

Audio Visual Interleave (.avi)

Audio Video Interleave (AVI) poseban je slučaj formata Resource Interchange File Format (RIFF). AVI definira Microsoft. Datotečni oblik .avi najčešći je format za audio i videopodatke na računalu.

Audio ili videosadržaj komprimiran je velikim rasponom kodeka i može se pohraniti u .avi datoteku i reproducirati u programu Windows Media Player, ako su odgovarajući kodeci instalirani na računalu. Videokodeci često korišteni u .avi datotekama uključuju sljedeće kodeke: Audiokodeci često korišteni u .avi datotekama uključuju sljedeće kodeke:
 • MP3 kodek
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)
 • Uncompressed Pulse Code Modulation (PCM) kodek

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Grupa Moving Picture Experts Group razvija standard Moving Picture Experts Group (MPEG). Ovi standardi skup su standarda u razvoju za video i audiokompresiju.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Ovaj standard omogućuje kodiranje progresivnog videozapisa sa stopom prijenosa od oko 1,5 milijuna bita po sekundi (bps). Ovaj datotečni oblik dizajniran je za upotrebu s medijskim sadržajima formata Video-CD i CD-i. Najčešća implementacija MPEG-1 standarda nudi razlučivost videozapisa od 352 x 240 pri 30 okvira po sekundi (fps). Kada koristite ovaj standard prikazuje se videozapis koji je nešto slabije kvalitete od uobičajenih VCR videozapisa.

Datoteke s nastavkom .m1v extension najčešće su osnovna MPEG-1 strujanja koja sadrže samo informacije o videozapisu. Datoteke koje koriste nastavke .mpg i .mpeg najčešće su sistemska MPEG-1 strujanja koja sadrže kodirane MPEG-1 videozapise i MPEG-1 Layer II (MP2) audiozapise.

No, sistemska MPEG-1 strujanja ne koriste isključivo .mpg i .mpeg nastavke. MPEG-2 programska strujanja često koriste datotečne nastavke .mpg i .mpeg, ali sadrže videozapis kodiran u formatu MPEG-2. Zato što operacijski sustavi Microsoft Windows sadrže samo MPEG-1 videodekoder, Windows Media Player ne može reproducirati MPEG-2 programska strujanja bez dodatnog instaliranog MPEG-2 videodekodera (poznat i kao DVD dekoder). Dodatne informacije o kupnji DVD dekodera potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Ovaj standard razvijen je iz starijih MPEG formata. Posrijedi je tehnologija za kompresiju audiozapisa koja je dio specifikacija za MPEG-1 i MPEG-2. Fraunhofer Institute razvio je MP3 u Njemačkoj 1991. MP3 koristi audiokodiranje za kompresiju zvuka CD kvalitete i gotovo jednake čistoće.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II standard je za audiokodiranje koji je originalno razvijen kao dio MPEG-1 formata i kasnije je nadograđen za MPEG-2.
M3U (.m3u)
Datoteka .m3u je metadatoteka popisa za reprodukciju koja referencira .mp3 datoteke i nudi dodatne metapodatke za stavke na popisu za reprodukciju.

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) standardni je protokol za razmjenu glazbenih informacija između glazbenih instrumenata, električnih klavijatura i računala. Ovaj standard definira kodove za glazbene događaje koji uključuju početak note, njezinu oznaku, duljinu, glasnoću i glazbene atribute kao što je vibrato. Definira kodove za razne gumbe, prekidače i pedale koje se koriste na električnim klavijaturama.

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Apple Computer razvio je Interchange File Format (AIFF) audioformat. Možete koristiti ovaj format za pohranu zvuka visoke kvalitete i informacija o instrumentima.

Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)

Unix Audio (.au) datoteke su zvučne datoteke koje generira UNIX.

Zvučna datoteka (.snd) zvučni je format za razmjenu koji se koristi za Sun, NeXt i Silicon Graphics računala. Datoteka najčešće sadrži neobrađene zvučne podatke koje slijedi tekstna oznaka.

Audio for Windows (.wav)

Windows koristi Wave Form Audio (WAV) datotečni oblik za pohranu zvukova u valnom obliku. Jedna minuta zvuka kodiranog u formatu Pulse Code Modulation (PCM) može zauzeti između 644 kilobajta (KB) i 27 megabajta (MB) prostora za pohranu. Veličina korištenog prostora za pohranu ovisi o frekvenciji uzorkovanja, vrsti zvuka (mono ili stereo) i broju bitova koji se koriste za uzorkovanje.

Slično formatima AVI i ASF, WAV je samo spremnik za datoteke. Audiosadržaj komprimiran je velikim rasponom kodeka i može se pohraniti u .wav datoteku i reproducirati u programu Windows Media Player, ako su odgovarajući kodeci instalirani na računalu. Audiokodeci koji najčešće koriste .wav datoteke su Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) i nekomprimirani Pulse Code Modulation (PCM).

CD Audio Track (.cda)

CD Audio (.cda) pjesme su audiodatoteke koje su pohranjene na CD mediju. Datoteke .cda možete pokrenuti samo na CD-ROM-u. Kao rezultat toga, ogledna datoteka ne može se uključiti u ovaj članak za reprodukciju. Za testiranje .cda datoteke pokrenite neku drugu .cda datoteku s CD-ROM-a ili pokrenite .cda datoteku s nekog drugog CD-ROM-a. Datoteke .cda predstavljaju CD audiozapise i ne predstavljaju Pulse Code Modulation (PCM) informacije. Ne možete reproducirati datoteku ako kopirate .cda datoteku s CD-ROM-a na disk.

Indeo Video Technology (.ivf)

Indeo Video Files (IVF) su videodatoteke koje su kodirane pomoću Indeo kodeka tvrtke Ligos Corporation. Indeo standardi mogu se često mijenjati. Da biste bili sigurni možete li reproducirati datoteke koje su kodirane ovim kodekom, provjerite imate li najnoviji Indeo paket. Za provjeru imate li najnoviji Indeo paket kontaktirajte Ligos Corporation. Posjetite sljedeće web-mjesto tvrtke Ligos da biste to učinili: Za reprodukciju datoteke .ivf preuzmite datoteku na disk prije reprodukcije. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite .ivf datoteku, a zatim klikniteSpremi cilj kao.
 2. Navedite lokaciju i disk na koji je želite spremiti.
 3. Dvokliknite datoteku koju ste spremili za reprodukciju te datoteke.
Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
281919 Poruka "Nedefinirana pogreška" prilikom reprodukcije datoteke formata Indeo Video Format (IVF)

Windows Media Player Skins (.wmz, .wms)

Definicijska datoteka presvlake Windows Media Player (.wms) je XML tekstni dokument koji definira elemente koji su prisutni u obrubu, odnosima i funkcionalnosti. Stvaratelj skripte stvara definicijsku datoteku presvlake (.wms) i sve povezane datoteke formata JScript (.js) koje sadrže elemente izgleda i dodaju funkcionalnost obrubu.

Datoteka .wmz file komprimirana je Zip arhiva koja sadrži definicijsku datoteku presvlake programa Windows Media Player i povezane datoteke formata Jscript i podržanih grafičkih datoteka.

QuickTime Movie file(.mov)

Apple Computer razvio je datotečni format QuickTime za stvaranje, uređivanje, objavljivanje i prikaz multimedijskih datoteka. Format QuickTime može sadržavati videozapise, animacije, grafiku, 3D i VR sadržaj. Samo QuickTime datoteke verzije 2.0 ili starije mogu se reproducirati u programu Windows Media Player. Novije verzije QuickTime datoteka zahtijevaju Apple QuickTime Player. Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu tvrtke Apple:

MP4 Audio file (.m4a)

.m4a (samo audiozapis) često je komprimiran pomoću AAC kodiranja (lossy), ali može biti kodiran i u formatu Apple Lossless.

MP4 Video file (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

MPEG-4 je specifikacija organizacije International Standards Organization (ISO) koja pokriva brojne aspekte multimedijskih prezentacija uključujući kompresiju, autorstvo i isporuku. Iako su definicija videokompresije i spremnika datoteke dva zasebna i neovisna elementa formata MPEG-4, brojni korisnici misle da je posrijedi ista stvar. Možete implementirali samo dijelove specifikacija za format MPEG-4 i ostati sukladni sa standardom.

Datotečni format MPEG-4 definiran specifikacijama za MPEG-4 sadrži kodirane videozapise i audiosadržaj kodiran formatom Advanced Audio Coding (AAC). Najčešće koristi nastavak .mp4. Windows Media Player ne podržava reprodukciju datotečnog formata .mp4. Možete reproducirati .mp4 medijske datoteke u programu Windows Media Player prilikom instalacije MPEG-4 dekodera kompatibilnih s programom DirectShow. MPEG-4 dekoderi kompatibilni s programom DirectShow sadrže Ligos LSX-MPEG Player i EnvivioTV.

Dodatne informacije o programu Ligos LSX-MPEG Player potražite na sljedećem web-mjestu tvrtke Ligos:Dodatne informacije o programu EnvivioTV potražite na sljedećem web-mjestu tvrtke Envivio:Microsoft je odabrao implementaciju videokompresije kao dijela standarda MPEG-4. Microsoft trenutačno koristi sljedeće videokodeke zasnovane na formatu MPEG-4:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4 videosadržaji mogu se kodirati i pohraniti u .asf spremniku pomoću alata Windows Media Tools i Windows Media Encoder. Možete reproducirati ovu datoteku u programu Windows Media Player. Dodatne informacije o Microsoftu i podršci za MPEG-4 potražite na Microsoftovu web-mjestu:.m4v datotečni oblik je video oblik koji je razvio Apple i vrlo je sličan formatu MP4. Razlike su dodatna DRM zaštita od kopiranja tvrtke Apple i uklanjanje problema s audiozapisima AC3 (Dolby Digital) koji nisu standardizirani za MP4 spremnik.

.mp4v datoteke su MPEG-4 videodatoteke.

.3gp (3GPP datotečni oblik) multimedijski je format definiran projektom Third Generation Partnership Project (3GPP) za multimedijske servise 3G UMTS. Koristi se na 3G mobilnim telefonima i može se reproducirati na nekim 2G i 4G telefonima.

.3gp (3GPP2 datotečni oblik) multimedijski je format definiran projektom 3GPP2 za multimedijske servise 3G CDMA2000. Vrlo je sličan datotečnom obliku 3GP, ali razlikuje je se po nekim nastavcima i ograničenjima.

Vrsta datoteka .3gp2 primarno je povezana s '3GPP2' .

Windows audiodatoteka (.aac, .adt, .adts)

Advanced Audio Coding (.aac) standardizirana je shema kodiranja i kompresije za digitalne audiozapise. Dizajnirana kao nasljednik formata MP3 format, AAC općenito postiže bolju kvalitetu zvuka od MP3 formata sa sličnim brojem bita.

Audio Data Transport Stream (.adts) koristi se ako se podaci strujaju pomoću transportnog strujanja unutar formata MPEG-2 i sastoje se od niza okvira, a svaki okvir sadrži zaglavlje i AAC audiopodatke.

MPEG-2 TS Video file (.m2ts)

.m2ts naziv je datotečnog nastavka korištenog za datotečni format Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS). Koristi se za multipleksiranje audio, video i drugih vrsta strujanja. Temelji se na MPEG-2 transportnom strujanju. Ovaj format spremnika često se koristi za videozapise visoke razlučivosti na Blu-ray diskovima i AVCHD-ima.
Dodatne informacije
Odricanje od odgovornosti za informacije o drugim proizvođačima

Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o tvrtki Microsoft. Microsoft ne daje nikakva jamstva, ni izričita ni implicirana vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 316992 - posljednja izmjena: 03/08/2014 16:19:00 - verzija: 3.0

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip KB316992
Povratne informacije