Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Otklanjanje poteškoća s pokretanjem u sustavu Windows Server 2003

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Ako ste korisnik paketa Small Business, dodatne resurse za otklanjanje poteškoća i učenje potražite na web-mjestu Podrška za Small Business.
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 potražite pod brojem 315396. (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Windows XP potražite pod brojem 308041. (Tekst je možda na engleskom)
Sažetak
Članak opisuje postupke za otklanjanje poteškoća s pokretanjem u sustavu Windows Server 2003.

Uspješno pokretanje sustava Windows obuhvaća sljedeće faze:
 • Početna faza
 • Faza učitavanja programa za pokretanje
 • Faza pokretanja jezgrenih procesa
 • Faza prijave
Ako do problema dođe tijekom bilo koje od tih faza, sustav Windows možda se neće pravilno pokrenuti, a vi možete doživjeti sljedeće probleme:
 • Računalo prestaje reagirati (zastoj).
 • Primate poruku o pogrešci.
Ako se problem pojavljuje nakon što kliknete Microsoft Windows Server 2003 na izborniku učitavanja programa za pokretanje ili kada primite poruku "Please select the operating system to start" (Odaberite operacijski sustav koji treba pokrenuti), datoteke neophodne operacijskom sustavu možda nedostaju ili su oštećene. Sustav Windows omogućuje više načina otklanjanja tog problema, uključujući siguran način rada, konzolu za oporavak i automatski oporavak sustava.

Kako za pokretanje računala upotrijebiti posljednju ispravnu konfiguraciju

Ako se problem s pokretanjem pojavi neposredno nakon izmjena na računalu (primjerice nakon instaliranja novog upravljačkog programa), pokušajte pokrenuti računalo pomoću značajke posljednje ispravne konfiguracije.

Značajka posljednje ispravne konfiguracije mogućnost je oporavka kojom se služimo da bismo pokrenuli računalo uz pomoć posljednjih postavki koje su funkcionirale. Ta značajka vraća podatke iz registra i postavke upravljačkih programa koje su bile na snazi pri zadnjem uspješnom pokretanju računala. Značajka se može koristiti kada se sustav Windows ne može pokrenuti nakon izmjena na računalu (primjerice nakon instaliranja ili nadogradnje upravljačkog programa uređaja).

Da biste pokrenuli računalo pomoću značajke posljednje ispravne konfiguracije, učinite sljedeće:
 1. Kliknite Start, a zatim Shut Down (Isključi).
 2. Kliknite Restart (Ponovno pokretanje), a zatim OK (U redu).
 3. Kada se pojavi poruka Please select the operating system to start (Odaberite operacijski sustav za pokretanje), pritisnite tipku F8.
 4. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Last Known Good Configuration (Posljednja ispravna konfiguracije) te pritisnite Enter.

  Napomena Tipka NUM LOCK mora biti isključena da bi tipke sa strelicama na numeričkoj tipkovnici funkcionirale.
 5. Ako na računalu imate i neke druge operacijske sustave, s popisa odaberite Microsoft Windows Server 2003 i pritisnite ENTER.
Napomene
 • Uz pomoć značajke posljednje ispravne konfiguracije možete riješiti konfiguracijske probleme kao što su novoinstalirani upravljački programi koji možda ne odgovaraju hardveru. Ta značajka ne rješava probleme nastale zbog upravljačkih programa i datoteka koje nedostaju ili su oštećene.
 • Kada odaberete značajku posljednje ispravne konfiguracije vraćaju se samo podaci sljedećeg registarskog ključa:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Sve promjene koje su možda izvršene u drugim registarskim ključevima ostaju nepromijenjene.
Ako računalo možete pokrenuti uz pomoć značajke posljednje ispravne konfiguracije, posljednja promjena koju ste na računalu izvršili (primjerice instaliranje upravljačkog programa) možda je uzrok neispravnog pokretanja. Preporučujemo da uklonite ili ažurirate program o kojemu je riječ, a zatim provjerite pokreće li se sustav Windows pravilno.

Pokretanje računala u sigurnom načinu rada

Kada računalo pokrenete u sigurnom načinu rada, sustav Windows učitava samo upravljačke programe i računalne servise koji su vam neophodni. Siguran način rada možete koristiti za pronalaženje i rješavanje problema do kojih dovode neispravni upravljački programi, programi i servisi koji se pokreću automatski.

Ako se računalo uspješno pokreće u sigurnom načinu rada, ali ne i u normalnom načinu rada, u računalu možda postoji sukob hardverskih postavki ili resursa. Možda su neki programi, servisi ili upravljački programi nekompatibilni, a možda je došlo do oštećenja registra. U sigurnom načinu rada možete onemogućiti ili ukloniti program, servis ili upravljački program uređaja koji onemogućuje pravilno pokretanje računala.

Da biste u sigurnom načinu rada otklonili poteškoće pri pokretanju, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Shut Down (Isključi).
 2. Kliknite Restart (Ponovno pokretanje), a zatim OK (U redu).
 3. Kada se pojavi poruka Please select the operating system to start (Odaberite operacijski sustav za pokretanje), pritisnite F8.
 4. Na izborniku Windows Advanced Options (Dodatne mogućnosti sustava Windows) pomoću tipki sa strelicama odaberite Safe Mode (Siguran način rada) te pritisnite tipku Enter.

  Napomena Tipka Num lock mora biti isključena da bi tipke sa strelicama na numeričkoj tipkovnici funkcionirale.
 5. Ako na računalu imate i neke druge operacijske sustave, s popisa odaberite Microsoft Windows Server 2003 i pritisnite ENTER.
 6. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Ako se računalo ne pokrene u sigurnom načinu rada, pokušajte ga pokrenuti pomoću konzole za oporavak. Ako ni tada ne možete pokrenuti računalo, potražite moguće hardverske probleme, primjerice uređaje koji ne funkcioniraju, probleme pri instalaciji, probleme s kabelima ili priključcima. Uklonite sav nedavno dodani hardver, a zatim ponovo pokrenite računalo da biste vidjeli je li problem riješen.
  • Ako se računalo pokrene u sigurnom načinu, prijeđite na sljedeći odjeljak i nastavite s otklanjanjem poteškoća s pokretanjem.

Upotreba preglednika događaja za pronalaženje uzroka problema s pokretanjem

Pregledajte zapisnike događaja u pregledniku događaja i potražite informacije koje vam mogu pomoći da ustanovite uzrok problema s pokretanjem. Da biste pregledali događaje koji su zabilježeni u zapisnicima događaja, slijedite ove korake.
 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Kliknite Start, pokažite na Administrative Tools (Administrativni alati) te kliknite Event Viewer (Preglednik događaja).
  • Otvorite dodatak Preglednik događaja u značajki Microsoft Management Console (Microsoftova konzola za upravljanje, MMC).
 2. U stablu konzole proširite Event Viewer (Preglednik događaja), a zatim kliknite zapisnik koji sadrži događaj koji želite pregledati. Primjerice, kliknite System log (Zapisnička datoteka sustava) ili Application log (Zapisnik aplikacija).
 3. U oknu detalja dvokliknite događaj koji želite pregledati.

  Da biste kopirali detalje događaja, kliknite gumb Copy (Kopiraj), otvorite novi dokument u programu u koji želite zalijepiti događaj (npr. Microsoft Word), a zatim na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Paste (Zalijepi).
 4. Da biste pregledali opis prethodnog ili sljedećeg događaja, kliknite tipku STRELICA GORE, odnosno STRELICA DOLJE.

Upotreba informacija o sustavu za pronalaženje uzroka problema s pokretanjem

Alat informacije o sustavu prikazuje sveobuhvatan prikaz računalnog hardvera, komponenti sustava i softverskog okruženja. Pomoću tog alata možete pronaći uređaja koji možda stvaraju problem i sukobe među uređajima. Da biste to učinili, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite msinfo32, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Potražite probleme s uređajima i sukobe uređaja. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. U stablu konzole proširite kategoriju Components (Komponente), a zatim kliknite Problem Devices (Problematični uređaji).

   Obratite pozornost na uređaje navedene u desnom oknu.
  2. U stablu konzole proširite kategoriju Hardware Resources (Hardverski resursi), a zatim kliknite Conflicts/Sharing (Konflikti / Zajedničko korištenje).

   Obratite sukobe uređaja navedene u desnom oknu.
  3. Ako uspijete ustanoviti koji je uređaj uzročnik problema, riješite problem na odgovarajući način (primjerice uklonite, onemogućite ili ponovno konfigurirajte uređaj, odnosno ažurirajte upravljački program), a zatim ponovo pokrenite računalo u normalnom načinu rada.

   Za uklanjanje ili onemogućavanje uređaja, odnosno upravljačkih programa za te uređaje možete koristiti Upravitelj uređaja. Dodatne informacije o Upravitelju uređaja potražite u odjeljku Upotreba Upravitelja uređaja za pronalaženje uzroka problema pri pokretanju.

   Ako se računalo pravilno pokreće, možda je navedeni uređaj uzrok problema pri pokretanju.

   Ako ste radi rješenja problema onemogućili uređaj, provjerite nalazi li se taj uređaj na popisu Windows Server 2003 Hardware Compatibility List (HCL) te je li pravilno instaliran. Obratite se i proizvođaču, izvijestite ga o ponašanju uređaja i raspitajte se o mogućim ažuriranjima koja bi mogla riješiti problem s pokretanjem. Dodatne informacije o mogućnostima obraćanja proizvođačima računalnog hardvera potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem
   65416 Podaci za kontakt dobavljača hardvera i softvera, A-K (Tekst je možda na engleskom)

   60781 Podaci za kontakt dobavljača hardvera i softvera, L-P (Tekst je možda na engleskom)

   60782 Podaci za kontakt dobavljača hardvera i softvera, Q-Z (Tekst je možda na engleskom)
   Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao pri pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci za kontakt mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt drugih proizvođača.
 4. Ako alat Podaci o sustavu ne pronađe problematične uređaje ni sukobe među uređajima, potražite programe koji se automatski pokreću pri pokretanju sustava Windows. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. U stablu konzole proširite Software Environment (Softversko okruženje), a zatim dvokliknite Startup Programs (Polazni programi).

   Programi koji se automatski pokreću pri pokretanju sustava Windows navedeni su u desnom oknu.
  2. Onemogućite programe, a zatim ponovno pokrenite računalo.

   Dodatne informacije o onemogućavanju programa potražite u dokumentaciji uz program ili se obratite proizvođaču.
  3. Ako onemogućavanje polaznih programa riješi problem pokretanja, omogućite ih ponovo, jedan po jedan.

   Isključite i ponovo pokrenite računalo nakon svakog omogućavanja programa i provjerite dolazi li do poteškoća pri podizanju. Ako do njega dođe, posljednji program koji ste omogućili moguć je razlog problema pri pokretanju.

Pregled datoteke zapisnika o pokretanju

Da biste otklonili poteškoće pri podizanju, pregledajte datoteku zapisnika pokretanja Ntbtlog.txt, a zatim zabilježite upravljačke programe i servise koji se nisu učitali pri pokretanju računala u sigurnom načinu rada.

Datoteka se nalazi u mapi %SystemRoot% (po zadanim je postavkama to mapa Windows). Datoteka zapisnika sadrži popis uređaja i servisa koji se učitavaju (i koji se ne učitavaju) pri pokretanju računala u sigurnom načinu rada. Za otvaranje i pregledavanje datoteke zapisnika možete koristiti bilo koji program za obradu teksta, primjerice Blok za pisanje.


Pomoću popisa upravljačkih programa i servisa koji se nisu učitali pokušajte otkriti moguć razlog problema pri pokretanju.

Napomena Do nekih problema s pokretanjem možete doći na samom početku postupka pokretanja. U ovom scenariju sustav Windows ne može spremiti datoteku zapisnika pokretanja na tvrdi disk.

Upotreba Upravitelja uređaja za pronalaženje uzroka problema pri pokretanju

Upravitelj uređaja prikazuje grafički prikaz hardvera instaliranog na računalo. Pomoću tog alata možete riješiti sve moguće sukobe među uređajima i pronaći nekompatibilne uređaje koji mogu biti uzrok problema pri pokretanju.

Da biste pokrenuli Upravitelj uređaja, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, desnom tipkom miša kliknite My Computer (Moje računalo), a zatim kliknite Manage (Upravljanje).
 2. Proširite značajku System Tools (Alati sustava), a zatim kliknite Device Manager (Upravitelj uređaja).

  Uređaji instalirani na računalo prikazuju se u desnom oknu. Ako se uz uređaj nalazi neki simbol, taj je uređaj možda problematičan. Primjerice crni uskličnik (!) na žutom polju pokraj uređaja upućuje na to da postoji problem s uređajem.

  Napomena Da biste uređaj onemogućili u Upravitelju uređaja, desnom tipkom miša kliknite uređaj, a zatim kliknite Disable (Onemogući).
 3. Istražite moguće sukobe uređaja. Da biste to učinili, dvokliknite uređaj u desnom oknu, a zatim kliknite karticu Resources (Resursi).

  Ako postoji sukob uređaja, naveden je pod značajkom Conflicting device list (Popis uređaja u konfliktu).

  Obratite pozornost na potvrdni okvir Use automatic settings (Koristi automatske postavke). Ako sustav Windows uspješno otkrije uređaj, taj je okvir odabran, a uređaj funkcionira pravilno. Ako je temelj postavki resursa Osnovna konfiguracija n (gdje je n bilo koji broj od 0 do 9), možda ćete morati mijenjati konfiguraciju. Da biste to učinili, kliknite drugu osnovnu konfiguraciju na popisu ili ručno promijenite postavke resursa. UPOZORENJE Postupak može zahtijevati izmjenu postavki CMOS-a i osnovnog sustava ulaza/izlaza (BIOS). Pogrešne promjene BIOS-a računala mogu uzrokovati ozbiljne probleme. Postavke CMOS-a mijenjate na vlastitu odgovornost.

  Ako sustav Windows ne može razriješiti sukob, provjerite je li računalo konfigurirano tako da sustav Windows može provjeriti koji su uređaji priključeni na računalo. Da biste to učinili, omogućite postavku Plug and Play OS (OS uključi i radi) u alatu za postavljanje BIOS-a računala. Informacije o izmjeni BIOS-a potražite u dokumentaciji računala ili ih zatražite od proizvođača.
 4. Ako uspijete ustanoviti koji je uređaj uzrok problema, onemogućite ga i ponovo pokrenite računalo u normalnom načinu rada.

  Ako se računalo pravilno pokreće, možda je onemogućeni uređaj uzrok problema pri pokretanju.

  Provjerite nalazi li se taj uređaj na popisu Windows Server 2003 Hardware Compatibility List (HCL) te je li pravilno instaliran. Obratite se i proizvođaču, izvijestite ga o ponašanju uređaja i raspitajte se o mogućim ažuriranjima koja bi mogla riješiti problem s pokretanjem.
Dodatne informacije o konfiguriranju uređaja u upravitelju uređaja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
323423 Kako koristiti Upravitelj uređaja za konfiguriranje uređaja u sustavu Windows Server 2003 (Tekst je možda na engleskom)

Kako koristiti Uslužni program za konfiguriranje sustava

Uslužni program za konfiguriranje sustava (Msconfig.exe) automatizira rutinske korake za otklanjanje poteškoća koje stručnjaci iz Microsoftove službe podrške koriste kada dijagnosticiraju poteškoće s konfiguracijom sustava. Pomoću tog alata možete mijenjati konfiguraciju sustava i otklanjati poteškoće procesom eliminacije.

Da biste koristili Uslužni program za konfiguraciju sustava morate se prijaviti kao administrator ili kao član grupe administratora. Ako je računalo umreženo, postavke mrežnih pravila mogu vam onemogućiti upotrebu uslužnog programa. Preporučujemo da kao primjer dobre sigurnosne prakse za izvođenje postupaka koristite naredbu Run as (Pokreni kao).

Napomena Preporučujemo da Uslužni program za konfiguraciju sustava ne koristite za izmjenu datoteke Boot.ini bez pomoći stručnjaka Microsoftove podrške, jer se nakon izmjene računalo možda neće moći koristiti.

Stvaranje neometanog okruženja za otklanjanje poteškoća

Da biste stvorili neometano okruženje za otklanjanje poteškoća, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu). (Da biste koristili naredbu Run as (Pokreni kao), upišite runas /user:administrator Put\msconfig.exe u okvir Open (Otvori), a zatim kliknite OK (U redu).)
 2. Kliknite karticu General (Općenito), kliknite Diagnostic startup - load basic devices and services only (Dijagnostičko pokretanje – učitaj samo osnovne uređaje i servise), kliknite OK (U redu), a zatim kliknite Restart (Ponovo pokreni).
 3. Nakon što se sustav Windows pokrene, utvrdite ima li još uvijek problema.

Definiranje problema uz pomoć mogućnosti pokretanja sustava

Da biste za definiranje problema koristili različite mogućnosti pokretanja sustava, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite karticu General (Općenito), kliknite Selective Startup (Selektivno pokretanje).
 3. Poništite sljedeće potvrdne okvire:
  Process SYSTEM.INI File (Obradi datoteku SYSTEM.INI)
  Process WIN.INI File (Obradi datoteku WIN.INI)
  Load System Services (Učitaj servise sustava)
  Nećete moći poništiti potvrdni okvir Use Original BOOT.INI (Koristi izvorni BOOT.INI).
 4. Da biste testirali postupak učitavanja softvera, provjerite je li potvrdni okvir Load Startup Items (Učitaj polazne stavke) odabran, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Ponovno pokrenite računalo kada se to od vas zatraži.

Definiranje problema uz pomoć mogućnosti selektivnog pokretanja

Da biste za definiranje problema koristili različite mogućnosti selektivnog pokretanja, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite karticu General (Općenito), kliknite Selective Startup (Selektivno pokretanje).
 3. Poništite sve potvrdne okvire, a zatim kliknite Selective Startup (Selektivno pokretanje). Iz potvrdnog okvira Use Original BOOT.INI (Koristi izvorni BOOT.INI) nećete moći ukloniti oznaku.
 4. Odaberite potvrdni okvir Process SYSTEM.INI File (Obradi datoteku SYSTEM.INI), kliknite OK (U redu), a zatim ponovno pokrenite računalo kada se to od vas zatraži.

  Ponovite postupak i odaberite sve potvrdne okvire jedan po jedan. Svaki puta ponovo pokrenite računalo. Ponavljajte postupak do ponovne pojave problema.
 5. Kad se problem pojavi, kliknite karticu koja odgovara odabranoj datoteci. Primjerice, ako se problem pojavi nakon odabira datoteke Win.ini, kliknite karticu WIN.INI u uslužnom programu za konfiguriranje sustava.

Definiranje problema pomoću kartice Pokretanje

Kartica Startup (Pokretanje) sadrži popis stavki koje se učitavaju pri pokretanju iz grupe Pokretanje, Win.ini load= i run= te iz registra. Da biste definirali probleme uz pomoć kartice Pokretanje, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite karticu Startup (Pokretanje sustava).
 3. Uklonite oznake iz svih potvrdnih okvira.
 4. Za početak otklanjanja poteškoća odaberite prvi potvrdni okvir, kliknite OK (U redu), a zatim ponovno pokrenite računalo kada se to od vas zatraži.

  Ponovite postupak i odaberite sve potvrdne okvire jedan po jedan. Svaki puta ponovo pokrenite računalo. Ponavljajte postupak do ponovne pojave problema.

Otklanjanje poteškoća sa servisima sustava

Da biste otklonili poteškoće sa servisima sustava, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite karticu Services (Servisi).
 3. Zabilježite servise koji nisu odabrani.

  VAŽNO Nemojte preskočiti taj korak. Ti podaci trebat će vam kasnije.
 4. Kliknite Disable All (Onemogući sve), kliknite OK (U redu), a zatim ponovo pokrenite računalo.
 5. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 6. Kliknite karticu Services (Servisi).
 7. Odaberite potvrdni okvir jednog servisa da biste ga uključili, a zatim kliknite OK (U redu).
 8. Ponovo pokrenite računalo i provjerite pojavljuje li se problem.
 9. Ponovite korake od 5 do 8 za svaki servis do pojave problema. Kada dođe do problema, znat ćete da je njegov uzrok posljednji uključeni servis. Zabilježite taj servis, a zatim prijeđite na 10. korak.
 10. Kliknite Enable All (Omogući sve), potvrdni okvir uz servis koji ne funkcionira, uklonite oznake iz svih potvrdnih okvira koje ste zabilježili u 3. koraku, kliknite OK (U redu), a zatim ponovno pokrenite računalo.

  Problem možete zaobići tako da neispravni servis ne uključujete (bez oznake). Za dodatnu pomoć obratite se proizvođaču tog servisa.

  Napomena Možda ćete neispravni servis moći pronaći brže testirajući servise u grupama. Razdijelite servise u dvije grupe odabirom potvrdnih okvira prve grupe i uklanjanjem oznaka iz potvrdnih okvira druge grupe. Ponovo pokrenite računalo i provjerite postoji li problem. Ako se problem pojavljuje, neispravni je servis u prvoj grupi. Ako se problem ne pojavljuje, neispravni je servis u drugoj grupi. Ponavljajte postupak u grupi koja sadrži neispravni servis do trenutka kada saznate koji je servis neispravan.

Otklanjanje poteškoća s datotekom System.ini

Da biste otklonili poteškoće s datotekom System.ini, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite karticu SYSTEM.INI (System.ini).
 3. Zabilježite stavke koje nisu odabrane. Neke ćete stavke (primjerice [drivers]) morati proširiti da biste ustanovili sadrže li podstavke koje nisu odabrane.

  VAŽNO Nemojte preskočiti taj korak. Ti podaci trebat će vam kasnije.
 4. Kliknite Disable All (Onemogući sve), kliknite OK (U redu), a zatim ponovo pokrenite računalo.
 5. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 6. Kliknite karticu SYSTEM.INI (System.ini).
 7. Proširite sve stavke popisa, odaberite potvrdni okvir pojedinačne stavke da biste je uključili te kliknite OK (U redu).
 8. Ponovo pokrenite računalo i provjerite pojavljuje li se problem.
 9. Ponovite korake od 5 do 8 za svaku stavku do pojave problema.

  Kada dođe do problema, znat ćete da je njegov uzrok posljednja uključena stavka. Zabilježite tu stavku, a zatim prijeđite na 10. korak.
 10. Kliknite Enable All (Omogući sve), potvrdni okvir uz stavku koja ne funkcionira, uklonite oznake iz svih potvrdnih okvira koje ste zabilježili u 3. koraku, kliknite OK (U redu), a zatim ponovno pokrenite računalo.

  Problem možete zaobići tako da neispravnu stavku ne uključujete (bez oznake). Ako je to moguće, za dodatnu pomoć obratite se proizvođaču neispravne stavke.

  Napomena Možda ćete neispravnu stavku datoteke System.ini moći pronaći brže testirajući stavke u grupama. Razdijelite stavke u dvije grupe odabirom potvrdnih okvira prve grupe i uklanjanjem oznaka iz potvrdnih okvira druge grupe. Ponovo pokrenite računalo i provjerite postoji li problem. Ako se problem pojavljuje, neispravni je servis u prvoj grupi. Ako se problem ne pojavljuje, neispravni je servis u drugoj grupi. Ponavljajte postupak u grupi koja sadrži neispravni servis do trenutka kada saznate koja je stavka datoteke System.ini neispravna.

Otklanjanje poteškoća s datotekom Win.ini

Da biste otklonili poteškoće s datotekom Win.ini, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite karticu WIN.INI (Win.ini).
 3. Zabilježite stavke koje nisu odabrane. Neke ćete stavke (primjerice [OLFax Ports]) morati proširiti da biste ustanovili sadrže li podstavke koje nisu odabrane.

  VAŽNO Nemojte preskočiti taj korak. Ti podaci trebat će vam kasnije.
 4. Kliknite Disable All (Onemogući sve), kliknite OK (U redu), a zatim ponovo pokrenite računalo.
 5. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 6. Kliknite karticu WIN.INI (Win.ini).
 7. Proširite sve stavke popisa, odaberite potvrdni okvir pojedinačne stavke da biste je uključili te kliknite OK (U redu).
 8. Ponovo pokrenite računalo i provjerite pojavljuje li se problem.
 9. Ponovite korake od 5 do 8 za svaku stavku do pojave problema.

  Kada dođe do problema, znat ćete da je njegov uzrok posljednja uključena stavka. Zabilježite tu stavku, a zatim prijeđite na 10. korak.
 10. Kliknite Enable All (Omogući sve), kliknite potvrdni okvir uz stavku koja ne funkcionira, uklonite oznake iz svih potvrdnih okvira koje ste zabilježili u 3. koraku, kliknite OK (U redu), a zatim ponovo pokrenite računalo.

  Problem možete zaobići tako da neispravnu stavku ne uključujete (bez oznake). Ako je to moguće, za dodatnu pomoć obratite se proizvođaču neispravne stavke.

  Napomena Možda ćete neispravnu stavku datoteke Win.ini moći pronaći brže testirajući stavke u grupama. Razdijelite stavke u dvije grupe odabirom potvrdnih okvira prve grupe i uklanjanjem oznaka iz potvrdnih okvira druge grupe. Ponovo pokrenite računalo i provjerite postoji li problem. Ako se problem pojavljuje, neispravni je servis u prvoj grupi. Ako se problem ne pojavljuje, neispravni je servis u drugoj grupi. Ponavljajte postupak u grupi koja sadrži neispravni servis do trenutka kada saznate koja je stavka datoteke Win.ini neispravna.

Otklanjanje poteškoća s datotekom Boot.ini

Samo bi administratori sustava i napredni korisnici trebali pokušavati mijenjati datoteku Boot.ini. Koraci za otklanjanje poteškoća u datoteci Boot.ini izvan su dosega ovog članka.

Dodatne informacije potražite u Microsoftovoj bazi znanja. Da biste to učinili, posjetite web-mjesto Microsoftova podrška.

Ponovno postavljanje Uslužnog programa za konfiguriranje sustava na normalno pokretanje

Da biste Uslužni program za konfiguriranje sustava ponovo postavili za normalno pokretanje, slijedite ove korake.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni), potom u okvir Open (Otvori) upišite msconfig te na kraju kliknite OK (U redu).
 2. Na kartici General (Općenito) kliknite Normal Startup - load all device drivers and services (Normalno pokretanje – učitaj sve upravljačke programe i servise), a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Ponovno pokrenite računalo.

Upotreba konzole za oporavak sustava Windows

Konzola za oporavak je alat naredbenog retka koji možete upotrijebiti za popravak sustava Windows ako se računalo ne pokreće na ispravan način. Konzolu za oporavak možete pokrenuti s CD-a sustava Windows Server 2003 ili pri pokretanju, ako je prethodno instalirana na računalo. Konzolu za oporavak koristite ako pokretanje pomoću značajke posljednje ispravne konfiguracije nije bilo uspješno, a računalo ne možete pokrenuti u sigurnom načinu rada Konzola za oporavak preporučuje se samo ako ste napredni korisnik koji zna koristiti osnovne naredbe za otkrivanje i pronalaženje problematičnih upravljačkih programa i datoteka.
Da biste instalirali konzolu za oporavak, slijedite ove korake:
 1. Umetnite Instalacijski CD sustava Windows Server 2003 u CD ili DVD pogon, a zatim ponovo pokrenite računalo.
 2. Kada se tijekom postavljanja u tekstnom načinu postavljanja pojavi odzivnik, pritisnite R da biste pokrenuli značajku Recovery Console (Konzola za oporavak).
Konzola za oporavak omogućuje sljedeće:
 • Pristup pogonima na računalu.
 • Omogućavanje i onemogućavanje upravljačkih programa uređaja i servisa.
 • Kopiranje datoteka s instalacijskog CD-a sustava Windows Server 2003 i kopiranje datoteka s drugih uklonjivih medija. Možete, primjerice, kopirati neophodnu datoteku koja je izbrisana.
 • Stvoriti nov sektor za pokretanje datotečnog sustava i glavni zapis za učitavanje (MBR) To ćete možda morati učiniti ako postoje problemi pri pokretanju s postojećeg sektora za pokretanje.

Provjera oštećenja na tvrdom disku ili u datotečnom sustavu

Da biste provjerili nije li oštećenje na tvrdom disku ili u datotečnom sustavu, pokrenite računalo s CD-a sustava Windows Server 2003, pokrenite konzolu za oporavak, a zatim upotrijebite uslužni program s naredbenim retkom Chkdsk. To može riješiti problem.

VAŽNO Upotrebu konzole za oporavak preporučujemo samo naprednim korisnicima. Da biste radili s konzolom za oporavak, morate znati lozinku za administratorski račun.

Dodatne informacije o provjeri i popravku oštećenog tvrdog diska pomoću uslužnog programa Chkdsk, potražite u odjeljcima "Korištenje konzole za oporavak" i "Korištenje naredbenog retka konzole za oporavak" u članku
307654 Instalacija i korištenje konzole za oporavak u sustavu Windows XP
Napomena Ako Chkdsk javi da ne može pristupiti disku, možda je riječ o hardverskom kvaru. Provjerite sve kabelske veze i položaje premosnika na tvrdom disku. Obratite se serviseru računala ili proizvođaču i zatražite dodatnu pomoć.

Ako Chkdsk javi da ne može popraviti sve probleme s tvrdim diskom, datotečni sustav ili MBR možda je oštećen te više nije dostupan. Pokušajte upotrijebiti odgovarajuće naredbe konzole za oporavak, primjerice Fixmbr i Fixboot, obratit se tvrtki koja se bavi oporavkom podatka ili ponovo postavite particije tvrdog diska i formatirajte ga.

UPOZORENJE: Ako ponovo postavite particije i formatirate tvrdi disk, izgubit ćete sve informacije na disku.

VAŽNO Dodatnu pomoć zatražite od proizvođača računala ili stručnjaka Microsoftove podrške. Računalo bi trebalo popravljati isključivo kvalificirano osoblje. Ako popravak ne vrši kvalificirano osoblje, to može dovesti do gubitka jamstvenih prava. Dodatne informacije o korištenju konzole za oporavak potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
326215 Korištenje konzole za oporavak na računalu na koje je instaliran sustav windows Server 2003 (Tekst je možda na engleskom)

Korištenje značajke automatski oporavak sustava

Za oporavak od kvara sustava uz pomoć značajke automatski oporavak sustava (ASR) slijedite ove korake.
 1. Prije početka postupka oporavka provjerite imate li sljedeće.
  • Prethodno stvoreni ASR disk.
  • Prethodno stvoren medij za sigurnosno kopiranje.
  • Originalni CD za instaliranje operacijskog sustava.
  • Ako imate kontroler za masovnu pohranu i znate da je proizvođač za njega isporučio poseban upravljački program (različit od onih na CD-u za postavljanje), prije izvršenja postupka nabavite taj upravljački program (na disku).
 2. Umetnite originalni CD za instalaciju operacijskog sustava u CD ili DVD pogon.
 3. Ponovno pokrenite računalo. Ako se od vas zatraži da pritisnete tipku za pokretanje računala s CD-a, pritisnite odgovarajuću tipku.
 4. Ako imate poseban upravljački program opisan u 1. koraku, pritisnite tipku F6 da biste taj program koristili kao dio postavljanja kad se to od vas zatraži.
 5. Pritisnite tipku F2 kad se to od vas zatraži na početku tekstnog dijela postavljanja.

  You are prompted to insert the ASR disk that you created.
 6. Slijedite upute.
 7. Ako imate poseban upravljački program opisan u 1. koraku, pritisnite tipku F6 (ponovo) kad se to od vas zatraži nakon ponovnog postavljanja sustava.
 8. Slijedite upute.
Napomene
 • ASR ne vraća podatkovne datoteke. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podatkovnih datoteka potražite u pomoći za sustav Windows.
 • Ako vraćate poslužiteljski klaster u kojemu su svi čvorovi u kvaru, a kvorum-disk se ne može vratiti iz sigurnosne kopije, upotrijebite ASR na svakom čvoru originalnog klastera da biste vratili potpise diskova i raspored particija klasterskih diskova (kvorumskih i nekvorumskih). Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju poslužiteljskih klastera potražite u pomoći za sustav Windows.

Stvaranje kompleta ASR diskova pomoću značajke sigurnosnog kopiranja

Da biste koristili ASR, morate imati komplet ASR diskova. Da biste izradili komplet ASR diskova, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na All Programs (Svi programi), zatim na Accessories (Pomagala), pa na System Tools (Alati sustava), a potom kliknite Backup (Sigurnosno kopiranje).

  Po zadanim se postavkama, ako nije onemogućen, pokreće čarobnjak za sigurnosno kopiranje i vraćanje. Čarobnjak za sigurnosno kopiranje i vraćanje možete koristiti za stvaranje kompleta ASR diskova odabirom značajke All information on this computer (Sve podatke na ovom računalu) u odjeljku What do you want to backup (Što želite sigurnosno kopirati). U suprotnom možete prijeći na sljedeći korak stvaranja kompleta ASR diskova u značajci Advanced Mode (Napredni način rada).
 2. Kliknite vezu Advanced Mode (Napredni način rada) u čarobnjaku za sigurnosno kopiranje i vraćanje.
 3. Na izborniku Tools (Alati) kliknite ASR Wizard (Čarobnjak za ASR).
 4. Slijedite upute koje će se pojaviti na zaslonu.
Napomene
 • Za spremanje postavki sustava morate imati prazan disk od 1,44 megabajta (MB) i medije za sigurnosne kopije datoteka. Ako računalo nije opremljeno diskovnim pogonom, izvršite sigurnosno kopiranje računala s diskovnim pogonom. Kopirajte datoteke Asr.sif i Asrpnp.sif koje se nalaze u mapi %SystemRoot%\Repair na drugo računalo koje je opremljeno diskovnim pogonom, a zatim kopirajte te podatke na disk.
 • Da biste vršili taj postupak, morate biti član grupe administratora ili operatora sigurnosnog kopiranja na lokalnom računalu ili vam odgovarajuće ovlasti moraju biti dodijeljene. Ako je računalo pridruženo domeni, članovi grupe domenskih administratora možda će također moći izvršiti taj postupak. Preporučujemo da kao primjer dobre sigurnosne prakse za izvođenje postupka koristite naredbu Run as (Pokreni kao).
 • Postupkom se vrši sigurnosno kopiranje samo onih datoteka koje su neophodne za pokretanje sustava. Podatkovne datoteke treba odvojeno sigurnosno kopirati.
 • Nakon što stvarate komplet ASR datoteka, pažljivo označite medije sa sigurnosnim kopijama i spremite ih zajedno. Da biste koristili medije sa sigurnosnom kopijom, morate imati disk koji ste stvorili uz pomoć tog kompleta medija. Ne možete koristiti disk koji ste stvorili u drugom trenutku ili uz pomoć drugog kompleta medija. Također morate koristiti instalacijski CD koji je dostupan u trenutku vršenja ASR-a.
 • Komplet ASR medija čuvajte na sigurnom mjestu. Komplet ASR datoteka sadrži podatke o konfiguraciji vašeg sustava koji se mogu upotrijebiti da bi se oštetio sustav.
 • Ako sigurnosno kopirate klaster poslužitelja, pokrenite čarobnjak za automatski oporavak sustava (ASR) na svim čvorovima klastera te pri pokretanju svakog ASR sigurnosnog kopiranja provjerite je li pokrenut klasterski servis. Dok je čarobnjak pokrenut, provjerite je li jedan od čvorova na kojemu izvršavate čarobnjak za pripremu automatskog oporavka sustava vlasnik resursa kvoruma.

Popravak instalacije sustava Windows

Oštećenu instalaciju sustava Windows Server 2003 možda ćete moći popraviti pokretanjem postavljanja sustava Windows s CD-a sustava Windows.

Da biste popravili instalaciju sustava Windows, slijedite ove korake:
 1. Umetnite CD sustava Windows Server 2003 CD u CD ili DVD pogon.
 2. Ako Windows CD prikazuje izbornik What would you like to do (Što želite učiniti), kliknite Exit (Izlaz).
 3. Isključite računalo, pričekajte deset sekundi, a zatim ponovo uključite računalo.
 4. Ako se od vas zatraži pokretanje računala s CD-a, učinite to.

  Napomena Za pokretanje postavljanja sustava Windows, računalo se mora moći pokrenuti s CD ROM-a Windows Server 2003. CD ili DVD pogon mora biti konfiguriran tako da to omogućava. Informacije o konfiguriranju računala za pokretanje s CD ili DVD pogona potražite u dokumentaciji priloženoj računalu ili ih zatražite od proizvođača računala.
 5. Nakon pokretanja postavljanja pritisnite Enter da biste dovršili postupak.
 6. Pritisnite ENTER da biste odabrali mogućnost To set up Windows now, press ENTER (Pritisnite ENTER da biste odmah pokrenuli Windows). Nemojte odabrati mogućnost Recovery Console (Konzola za oporavak).
 7. Pritisnite tipku F8 da biste prihvatili uvjete licencnog ugovora.

  Postavljanje traži prethodne instalacije sustava Windows.
  • Ako postavljanje ne pronađe prethodnu instalaciju sustava Windows Server 2003, možda je riječ o hardverskom kvaru.

   Hardverski su kvarovi izvan dosega ovog članka. Dodatnu pomoć potražite od stručnjaka za hardver ili pokušajte upotrijebiti alat za otklanjanje poteškoća s hardverom. Dodatne informacije o alatu za otklanjanje hardverskih poteškoća potražite temu Korištenje alata za otklanjanje poteškoća u pomoći za Windows Server 2003.
  • Ako postavljanje pronađe prethodnu instalaciju sustava Windows Server 2003, možda ćete dobiti sljedeću poruku:
   If one of the following Windows Server 2003 installations is damaged, setup can try to repair it. Use the up and down arrows to select an installation. To repair the selected installation, press R. To continue without repairing, press ESC. (Ako je neka od sljedećih instalacija sustava Windows Server 2003 oštećena, postavljanje je može pokušati popraviti. Odaberite instalaciju pomoću strelice gore ili dolje. Za popravak odabrane instalacije pritisnite R.).
   Odaberite odgovarajuću instalaciju operacijskog sustava Windows Server 2003, a zatim pritisnite R da biste je pokušali popraviti.
  • Slijedite upute za popravak instalacije.

   Napomene
   • Da biste uspješno pokrenuli računalo s CD-a sustava Windows Server 2003, možda ćete u postavkama BIOS-a morati promijeniti redoslijed podizanja. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču računala ili proučite dokumentaciju koju ste od njega dobili.
   • Ako računalo ne možete pokrenuti s CD-a sustava Windows Server 2003, možda je došlo do kvara CD, odnosno DVD pogona ili do nekog drugog hardverskog kvara.

    Hardverski su kvarovi izvan dosega ovog članka. Dodatnu pomoć potražite od stručnjaka za hardver ili pokušajte upotrijebiti alat za otklanjanje poteškoća s hardverom. Dodatne informacije o alatu za otklanjanje hardverskih poteškoća potražite temu Korištenje alata za otklanjanje poteškoća u pomoći za Windows Server 2003.
   • Nakon popravka instalacije sustava Windows Server 2003, možda ćete morati ponovo aktivirati svoju kopiju sustava.

Kako koristiti web-mjesto Microsoftove podrške za pronalaženje rješenja

Ako problem ne možete riješiti slijeđenjem koraka navedenih u ovom članku, rješenje problema možete potražiti na web-mjestu Microsoftove podrške. Sljedeći popis opisuje neke usluge koje web-mjesto Microsoftove podrške nudi:
Dodatni resursi
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 325375 - posljednja izmjena: 06/27/2013 15:04:00 - verzija: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Povratne informacije