Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Kako konfigurirati Automatsko ažuriranje uz pomoć pravila grupe ili postavki registra

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Važno Ovaj članak sadrži informacije o izmjeni sistemskog registra. Prije izmjene registra obavezno stvorite njegovu sigurnosnu kopiju i provjerite znate li postupak za vraćanje registra ako dođe do problema. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju, vraćanju i uređivanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows
UVOD
Ako ste prijavljeni kao administrator računala ili član grupe administratora, iz područja obavijesti programske trake od vas se može zatražiti da konfigurirate značajku automatskog ažuriranja u sustavu Windows.

Dodatne informacije o dostupnosti značajke automatskog ažuriranja te njezinu konfiguriranju i upotrebi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
306525 Kako konfigurirati i koristiti automatsko ažuriranje operacijskog sustava Windows XP
327850 Kako konfigurirati i koristiti automatsko ažuriranje operacijskog sustava Windows 2000 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Ako ste napredni korisnik ili IT profesionalac, možete koristiti neku od ove dvije metode konfiguriranja automatskog ažuriranja:
 • upotreba pravila grupe ili pravila sustava Microsoft Windows NT 4.0
 • izmjena registra
U ovom se članku opisuje kako primjenom neke od tih dviju metoda konfigurirati značajku automatskog ažuriranja.
DODATNE INFORMACIJE

Konfiguriranje automatskog ažuriranja pomoću lokalnih pravila grupe

 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. Upišite gpedit.msc, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Proširite odjeljak Computer Configuration (Konfiguracija računala).
 4. Desnom tipkom miša kliknite Administrative Templates (Administrativni predlošci), a zatim Add/Remove Templates (Dodaj/ukloni predloške).
 5. Kliknite Add (Dodaj), zatim Wuau.adm u mapi Windows\Inf, a potom Open (Otvori).
 6. Kliknite Close (Zatvori).
 7. U odjeljku Computer Configuration (Konfiguracija računala) proširite Administrative Templates (Administrativni predlošci), zatim Windows Components (Komponente sustava Windows), a potom Windows Update (Ažuriranje sustava Windows).

  Pojavit će se pravilo Configure Automatic Updates (Konfiguriraj automatsko ažuriranje). To pravilo određuje hoće li računalo primati sigurnosna ažuriranja i druga važna preuzimanja putem značajke automatskog ažuriranja sustava Windows. Pomoću postavki tog pravila možete odrediti hoće li na računalu biti omogućeno automatsko ažuriranje. Ako omogućite automatsko ažuriranje, morate odabrati jednu od tri konfiguracijske mogućnosti.
 8. Da bi se prikazale postavke pravila, dvokliknite pravilo Configure Automatic Updates (Konfiguriraj automatsko ažuriranje).
 9. Da biste uključili automatsko ažuriranje, kliknite Enabled (Omogućeno) na popisu mogućnosti pri vrhu kartice Setting (Postavka).

  Ako kliknete Enabled (Omogućeno), morate odabrati jednu od tri konfiguracijske mogućnosti navedene u desetom koraku.
 10. Odaberite jednu od sljedeće tri mogućnosti:
  • 2 - Notify for download and notify for install (2 – Obavijesti me o preuzimanju i o instaliranju)

   Kada sustav Windows pronađe ažuriranja koja treba primijeniti na računalo, u području obavijesti pojavit će se ikona, a pojavit će se i poruka da su ažuriranja spremna za preuzimanje. Ako kliknete tu ikonu ili poruku, pojavit će se mogućnost za odabir ažuriranja koja želite preuzeti. Windows će u pozadini preuzeti odabrana ažuriranja. Kada se preuzimanje dovrši, u odjeljku obavijesti ponovo će se pojaviti ikona, baš kao i poruka da su ažuriranja spremna za instalaciju. Ako kliknete tu ikonu ili poruku, pojavit će se mogućnost za odabir ažuriranja koja želite instalirati.
  • 3 - Auto download and notify for install (3 – Automatski preuzmi i obavijesti me o instalaciji)

   Napomena To je zadana postavka.

   Sustav Windows pronaći će ažuriranja koja treba primijeniti na računalo, a zatim će ih preuzeti u pozadini. Tijekom tog postupka korisnik neće dobiti nikakvu obavijest niti će ga se prekidati u radu. Kada se preuzimanje dovrši, u području obavijesti pojavit će se ikona, a pojavit će se i poruka da su ažuriranja spremna za instaliranje. Ako kliknete tu ikonu ili poruku, pojavit će se mogućnost za odabir ažuriranja koja želite instalirati.
  • 4 - Auto download and schedule the install (4 – Automatski preuzmi i zakaži instalaciju)

   Da biste odredili raspored instaliranja, odaberite odgovarajuće mogućnosti u dijaloškom okviru Group Policy Settings (Postavke pravila grupe). Ako ne odredite raspored instaliranja, koristit će se zadani raspored za sve instalacije. Prema tom se rasporedu instalacije zakazuju za svaki dan u 3.00. Ako neko ažuriranje traži da ponovo pokrenete računalo da biste dovršili instalaciju, sustav Windows automatski će ponovo pokrenuti računalo. (Ako je neki korisnik prijavljen na računalo kada je sustav Windows spreman za ponovno pokretanje, dobit će obavijest da će se sustav Windows ponovo pokrenuti. Korisnik može odgoditi ponovno pokretanje.)

   Ako odaberete 4 - Auto download and schedule the install (4 – Automatski preuzmi i zakaži instalaciju), možete odrediti ponavljajući raspored. Ako ne odredite raspored, sva će se ažuriranja preuzimati i instalirati svakog dana u 3.00.
  • Ostale mogućnosti

   Uz to, možete odabrati mogućnost Disabled (Onemogućeno) ili Not Configured (Nije konfigurirano). Ako odaberete Disabled (Onemogućeno), administrator će morati ručno preuzeti i instalirati sva ažuriranja dostupna na web-mjestu Microsoft Windows Update.

   Ako odaberete Not Configured (Nije konfigurirano), status automatskog ažuriranja neće biti određen na razini pravila grupe. Status je ili "omogućeno" ili "nije omogućeno". No administrator svejedno može konfigurirati automatsko ažuriranje pomoću upravljačke ploče. Na upravljačkoj ploči dostupne su iste postavke kao u pravilima grupe.
Napomena Sa značajkom automatskog ažuriranja u sustavu Windows Server 2003 i klijentom za Software Update Services (SUS) sa servisnim paketom Service Pack 1 (SP1) sada možete koristiti ažurirani administrativni predložak (.adm datoteka). Ta ažurirana datoteka pravila dodaje dva nova pravila:
 • Reschedule Automatic Updates scheduled installations (Ponovno zakazivanje zakazanih automatskih instalacija ažuriranja)

  To pravilo određuje koliko dugo nakon ponovnog pokretanja računala značajka automatskog ažuriranja mora čekati prije no što pokrene zakazanu instalaciju koju je prethodno propustila.
 • No auto-restart for scheduled Automatic Updates installations (Bez automatskog ponovnog pokretanja računala za zakazane automatske instalacije ažuriranja)

  To pravilo određuje da značajka automatskog ažuriranja treba pričekati da bilo koji prijavljeni korisnik ponovo pokrene računalo da bi dovršila zakazanu instalaciju. Ako se to pravilo ne koristi, računalo će se automatski ponovo pokrenuti.
Ažurirana datoteka klijenta i pravila dio je sustava Windows Server 2003. Da biste preuzeli klijent za SUS SP1 za računala sa sustavom Windows 2000 ili Windows XP, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto: Da biste preuzeli ažurirani administrativni predložak za računala sa sustavom Windows 2000 ili Windows XP, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

Učitavanje postavki pravila pomoću pravila grupe u imeničkim servisima Active Directory

Da biste postavke pravila učitali pomoću pravila grupe, morate koristiti datoteku Wuau.adm koja opisuje nove postavke pravila za klijent automatskog ažuriranja. Datoteka Wuau.adm automatski se instalira u mapu Windows\Inf kada instalirate novu značajku automatskog ažuriranja.

Datoteku Windows\Inf\Wuau.adm možete kao administrativni predložak učitati u uređivač objekata pravila grupe.

Da biste postavke pravila učitali u servis Active Directory pomoću pravila grupe:
 1. Na kontroloru domene servisa Active Directory kliknite Start, a zatim Run (Run).
 2. Upišite dsa.msc.
 3. Desnom tipkom miša kliknite organizacijsku jedinicu ili domenu na kojoj želite stvoriti pravilo, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 4. Kliknite karticu Group Policy (Pravila grupe), a zatim New (Novo).
 5. Upišite naziv pravila, a zatim kliknite Edit (Uređivanje).
 6. U odjeljku Computer Settings (Postavke računala) desnom tipkom miša kliknite Administrative Templates (Administrativni predlošci).
 7. Kliknite Add/Remove Templates (Dodaj/ukloni predloške), a zatim Add (Dodaj).
 8. Upišite naziv .adm datoteke automatskog ažuriranja, primjerice windows_mapa\inf\wuau.adm.
 9. Kliknite Open (Otvori).

Konfiguriranje automatskog ažuriranja uređivanjem registra

Upozorenje Ako Registry Editor koristite na pogrešan način, možete uzrokovati ozbiljne probleme koji mogu zahtijevati ponovno instaliranje operacijskog sustava. Microsoft ne jamči da ćete moći riješiti probleme koji se mogu pojaviti ako Registry Editor koristite na pogrešan način. Registry Editor koristite na vlastitu odgovornost.

U okruženju koje nije Active Directory automatsko ažuriranje možete konfigurirati uređivanjem postavki registra.

Napomena Te ključeve registra morate sami stvoriti.

Za postavljanje tih ključeva registra možete koristiti neku od sljedećih metoda:
 • ručno uređivanje registra pomoću programa Registry Editor (regedit.exe)
 • središnja implementacija tih ključeva registra pomoću funkcije pravila sustava kao u sustavu Windows NT 4.0
Da biste koristili Registry Editor, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni) pa u okvir Open (Otvori) upišite regedit.
 2. Pronađite i kliknite sljedeći ključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
 3. Dodajte neku od ovih postavki:
  • Value name (Naziv vrijednosti): NoAutoUpdate
   Value data (Podaci o vrijednosti): 0 ili 1
   • 0: Automatic Updates is enabled (default) (Automatsko ažuriranje je omogućeno (zadano))
   • 1: Automatic Updates is disabled (Automatsko ažuriranje je onemogućeno)
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD
  • Value name (Naziv vrijednosti): AUOptions
   Value data (Podaci o vrijednosti): 1 do 4
   • 1: Keep my computer up to date has been disabled in Automatic Updates. (Ažuriranje računala onemogućeno je u automatskom ažuriranju.)
   • 2: Notify of download and installation. (Obavijesti me o preuzimanju i instalaciji.)
   • 3: Automatically download and notify of installation. (Automatski preuzmi i obavijesti me o instalaciji.)
   • 4: Automatically download and scheduled installation. (Automatski preuzmi i zakaži instalaciju.)
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD
  • Value name (Naziv vrijednosti): ScheduledInstallDay
   Value data (Podaci o vrijednosti): 0 do 7
   • 0: Every day. (Svaki dan.)
   • 1 do 7: dani u tjednu od nedjelje (1) do subote (7)
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD
  • Value name (Naziv vrijednosti): ScheduledInstallTime
   Value data (Podaci o vrijednosti): n, pri čemu je n vrijeme u 24-satnom obliku (0 – 23)
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD
  • Value name (Naziv vrijednosti): UseWUServer
   Value data (Podaci o vrijednosti): postavite tu vrijednost na 1 da biste konfigurirali automatsko ažuriranje tako da koristi poslužitelj sa servisom Software Update Services umjesto servisa Windows Update.
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD
  • Value name (Naziv vrijednosti): RescheduleWaitTime
   Value data (Podaci o vrijednosti): m, pri čemu je m vrijeme koje mora proći između pokretanja automatskog ažuriranja i pokretanja instalacija za koje je prošlo zakazano vrijeme. To vrijeme može biti od 1 do 60 minuta)
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD

   Napomena Ta postavka utječe na ponašanje klijenata samo kada su ažurirani na verziju SUS SP1 ili noviju.
  • Value name (Naziv vrijednosti): NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
   Value data (Podaci o vrijednosti): Reg_DWORD: 0 (netočno) ili 1 (točno). Ako je ta postavka postavljena na 1, automatsko ažuriranje neće automatski ponovo pokrenuti računalo dok ima prijavljenih korisnika.
   Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_DWORD

   Napomena Ta postavka utječe na ponašanje klijenata kada su ažurirani na verziju SUS SP1 ili noviju.
  Upute o korištenju automatskog ažuriranja na poslužitelju na kojem se koristi servis Software Update Services potražite u studiji o implementaciji servisa Software Update Services. Da biste pročitali tu studiju, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
Kada izravno konfigurirate automatsko ažuriranje pomoću ključeva registra za pravila, pravilo nadjačava preference koje je postavio lokalni administratorski korisnik da bi konfigurirao klijent. Ako administrator poslije ukloni ključeve registra, ponovno će se koristiti preference koje je postavio lokalni administratorski korisnik.

Da biste odredili s kojeg će SUS poslužitelja vaša klijentska računala i poslužitelji preuzimati ažuriranja, dodajte sljedeće vrijednosti u registar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\


Value name (Naziv vrijednosti): WUServer
Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_SZ
Ta vrijednost postavlja SUS poslužitelj prema HTTP nazivu (primjerice, http://IntranetSUS).

Value name (Naziv vrijednosti): WUStatusServer
Registry Value Type (Vrsta vrijednosti registra): Reg_SZ
Ta vrijednost postavlja SUS statistički poslužitelj prema HTTP nazivu (primjerice, http://IntranetSUS).


Registry Value (Vrijednost registra)
Svojstva

ID članka: 328010 - posljednja izmjena: 12/29/2007 19:24:42 - verzija: 10.10

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbpubtypekc kbregistry kbhowto kbprb KB328010
Povratne informacije
t>