Kako promijeniti ključ proizvoda za količinsko licenciranje na računalu sa sustavom Windows XP Service Pack 1 i novijim verzijama sustava Windows XP

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

UVOD
Upozorenje Koraci opisani u ovom članku funkcioniraju samo s medijima za količinsko licenciranje. Ako pokušate provesti opisane korake na OEM ili maloprodajnim medijima, nećete promijeniti ključ proizvoda. Prilikom instalacije sustava Windows XP ili Windows Server 2003 medij se mora podudarati s ključem proizvoda. To znači da se kanal (MSDN, maloprodaja, OEM, količinsko licenciranje itd.), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition itd.) i jezik (engleski, francuski itd.) moraju podudarati u ključu proizvoda i mediju. To je nužno da biste mogli uspješno unijeti ključ proizvoda. Ako se instalacijski medij ne podudara s ključem proizvoda, primit ćete sljedeću poruku o pogrešci:
Product Key is invalid.
(Ključ proizvoda nije valjan). Ako se poslužite neovlaštenim ključem proizvoda (ključem za koji se zna da je dostupan javnosti) da biste Microsoft Windows XP instalirali na veći broj računala (instalacija s količinskim licenciranjem), možda nećete moći instalirati Windows XP Service Pack 1 (SP1) ni novije verzije sustava Windows XP, baš kao ni automatski preuzimati ažuriranja s web-mjesta Windows Update. Prilikom instalacije sustava Windows XP SP1 i novijih verzija sustava Windows XP mogli biste, primjerice, primiti sljedeću poruku o pogrešci:
The Product Key used to install Windows is invalid. Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy Team will be kept in strict confidence. (Ključ proizvoda za instaliranje sustava Windows nije valjan. Odmah se obratite administratoru sustava ili prodavaču da biste dobili valjani ključ proizvoda. Ako mislite da ste kupili ilegalan Microsoftov softver, možete se obratiti i timu za borbu protiv softverskog kriminaliteta u tvrtki Microsoft slanjem e-poruke na adresu piracy@microsoft.com. Svi osobni podaci koje pošaljete Microsoftovu timu za borbu protiv softverskog kriminaliteta smatrat će se strogo povjerljivima.)
Ovaj je članak namijenjen naprednim korisnicima računala. Upute ćete lakše pratiti ako ispišete članak.
Dodatne informacije

Preduvjeti

Da biste mogli koristiti informacije u ovom članku, morate imati valjan ključ proizvoda. Da biste nabavili valjan ključ proizvoda, kliknite sljedeću vezu da biste se obratili Microsoftovu servisnom centru za količinsko licenciranje:

Koraci za promjenu ključa proizvoda za količinsko licenciranje

U ovom se članku opisuju dva postupka promjene ključa proizvoda sustava Windows XP nakon instalacije u sklopu količinskog licenciranja radi rješavanja problema. Prvi postupak podrazumijeva korištenje grafičkog korisničkog sučelja (GUI-ja) čarobnjaka za aktivaciju sustava Windows, a drugi korištenje WMI (Windows Management Instrumentation) skripte. Postupak s čarobnjakom za aktivaciju je jednostavniji. No ako ključ proizvoda morate promijeniti za veći broj računala, bolje je rješenje postupak sa skriptom.

Prvi postupak: korištenje čarobnjaka za aktivaciju

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrže upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Kako stvoriti sigurnosnu kopiju registra i vratiti ga u sustavu Windows (Tekst je možda na engleskom)
Ako morate promijeniti manji broj ključeva proizvoda za količinsko licenciranje, možete koristiti čarobnjak za aktivaciju.

Napomena Preporučujemo da prije no što počnete slijediti ove korake pokrenete značajku za vraćanje sustava da biste stvorili novu točku vraćanja.
Deaktivacija sustava Windows
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite regedit, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. U navigacijskom oknu pronađite, a zatim kliknite sljedeći ključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. U oknu teme desnom tipkom miša kliknite OOBETimer, a zatim Modify (Izmijeni).
 5. Promijenite najmanje jednu znamenku u toj vrijednosti da biste deaktivirali Windows.
Ponovna aktivacija sustava Windows i dodavanje novog ključa proizvoda
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite sljedeću naredbu, a zatim kliknite OK (U redu).
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Kliknite Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows (Da, želim nazvati predstavnika službe za korisnike da bih aktivirao sustav Windows), a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Kliknite Change Product key (Promijeni ključ proizvoda).
 5. Upišite novi ključ proizvoda u okvire New key (Novi ključ), a zatim kliknite Update (Ažuriraj).

  Ako se vratite na prethodni prozor, kliknite Remind me later (Podsjeti me kasnije), a zatim ponovo pokrenite računalo.
 6. Ponovite prvi i drugi korak da biste provjerili je li Windows aktiviran. Primit ćete sljedeću poruku:
  Windows is already activated. Click OK to exit. (Windows je već aktiviran. Kliknite U redu da biste izašli iz prozora.)
 7. Kliknite OK (U redu).
 8. Instalirajte Windows XP Service Pack 1a ili noviju verziju sustava Windows XP.
Ako nakon instalacije servisnog paketa Windows XP SP1 ili novije verzije sustava Windows XP ne možete ponovno pokrenuti sustav Windows, iskušajte sljedeće korake:
 1. Ponovno pokrenite računalo i pritišćite tipku F8 sve dok ne ugledate izbornik Windows Advanced Options (Dodatne mogućnosti sustava Windows).
 2. Na izborniku odaberite Last Known Good Configuration (Zadnja dobra kombinacija), a zatim pritisnite ENTER. Kada odaberete tu mogućnost, Windows se pokreće uz prethodnu ispravnu konfiguraciju.
 3. Ponovite postupak od prvog do osmog koraka u odjeljku "Ponovna aktivacija sustava Windows i dodavanje novog ključa proizvoda".
Ako možete instalirati SP1 ili noviju verziju sustava Windows XP i ponovno pokrenuti sustav Windows, riješili ste problem. Ako problem nije riješen, iskušajte drugi postupak ili u odjeljku "Daljnji koraci" potražite dodatne resurse za otklanjanje poteškoća.

Drugi postupak: korištenje skripte

Ako ključ proizvoda morate promijeniti za veći broj računala, preporučujemo ovaj postupak. Stvorite WMI skriptu koja mijenja ključ proizvoda za količinsko licenciranje, a zatim tu skriptu implementirajte u skriptu za pokretanje.

Ogledne skripte ChangeVLKey2600.vbs i ChangeVLKeySP1 opisane u ovom odjeljku koriste novi ključ za količinsko licenciranje koji se unosi kao jedan argument. Ključ je u petodijelnom alfanumeričkom obliku.

Preporučujemo da skriptu ChangeVLKey2600.vbs koristite na računalima s operacijskim sustavom Windows XP bez servisnog paketa Windows XP SP1 ili novijeg, a skriptu ChangeVLKeySP1.vbs na računalima s operacijskim sustavom Windows XP na kojima je instaliran servisni paket Windows XP SP1 ili noviji. Te skripte obavljaju sljedeće funkcije:
 • uklanjaju crtice (-) iz petodijelnog alfanumeričkog ključa proizvoda.
 • Stvaraju instancu klase win32_WindowsProductActivation.
 • Pozivaju metodu SetProductKey s novim ključem proizvoda za količinsko licenciranje.
Možete stvoriti naredbenu datoteku ili cmd datoteku koja koristi neku od sljedećih oglednih skripti s novim ključem proizvoda kao argumentom. Možete je implementirati u sklopu skripte za pokretanje ili je pokrenuti iz naredbenog retka da biste promijenili ključ proizvoda na jednom računalu.
Primjeri
Dodatne informacije o načinu korištenja ključa proizvoda u skriptama potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' Ova skripta mijenja ključ proizvoda na računalu''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' Ova skripta mijenja ključ proizvoda na računalu''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry valuefor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifSljedeće 				
U sljedećem je primjeru pokazano kako se skripta ChangeVLKeySP1.vbs koristi iz naredbenog retka:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite sljedeću naredbu, pri čemu je AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 novi ključ proizvoda koji želite koristiti, a zatim kliknite OK (U redu):
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Dodatne informacije o izvornom Microsoftovu softveru potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Ako možete instalirati servisni paket SP1 ili noviji i ponovno pokrenuti sustav Windows, riješili ste problem. Ako problem nije riješen, pogledajte odjeljak "Daljnji koraci".
DALJNJI KORACI
Ako vam ovi postupci nisu pomogli, možete nastaviti sami otklanjati poteškoće uz pomoć sljedećih Microsoftovih web-mjesta:
 • Pretraživa baza znanja: pretražujte informacije o tehničkoj podršci i alate za samopomoć za Microsoftove proizvode.
 • Centri za rješenja: pregledajte najčešća pitanja prema proizvodu i najvažnije pojedinosti vezane uz podršku.
 • Ostale mogućnosti podrške: postavite pitanje putem interneta, obratite se stručnjacima Microsoftove korisničke podrške ili pošaljite povratne informacije.
Ako i nakon korištenja tih Microsoftovih web-mjesta imate pitanja ili ako ne možete pronaći rješenje na web-mjestu Microsoftovih usluga podrške, kliknite sljedeću vezu da biste se obratili službi podrške:
Reference
Dodatne informacije o ključevima proizvoda koji nisu valjani potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
326904 Dobivate poruku o pogrešci "The product key used to install Windows is invalid" (Ključ proizvoda korišten za instaliranje sustava Windows nije valjan)
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
गुण

आलेख ID: 328874 - पिछली समीक्षा: 06/07/2013 10:05:00 - संशोधन: 10.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
प्रतिक्रिया