Promjena zadane vrijednosti isteka vremena održavanja aktivnosti veze u pregledniku Internet Explorer

SAŽETAK
U članku se opisuje kako promijeniti zadanu vrijednost održavanja aktivnosti HTTP-a u pregledniku Microsoft Internet Explorer.

Kada uspostavi trajnu HTTP vezu s web-poslužiteljem (pomoću zaglavlja Connection: Keep-Alive), Internet Explorer isti TCP/IP utor putem kojeg je primljen početni zahtjev koristi sve dok utor ne postane neaktivan jednu minutu. Kada je veza neaktivna jednu minutu, Internet Explorer ponovno je uspostavlja. Za primanje dodatnih zahtjeva koristi se novi TCP/IP utor. Vrijednost HTTP parametra KeepAliveTimeout možete promijeniti u pregledniku Internet Explorer.

Ograničavajuća je niža od vrijednosti parametra KeepAlive klijentskog preglednika (Internet Explorer) i web-poslužitelja. Ako je, primjerice, u klijentu istek vremena postavljen na dvije minute, a na web-poslužitelju na jednu, maksimalno je razdoblje isteka vremena jedna minuta. Ograničavajući faktor može biti klijent ili poslužitelj.

U pregledniku Internet Explorer vrijednost parametra
KeepAliveTimeout
po zadanom je postavljena na jednu minutu, a dodatni ograničavajući faktor (
ServerInfoTimeout
) postavljen je na dvije minute. Bilo koja postavka može uzrokovati ponovno postavljanje utora u pregledniku Internet Explorer.
DODATNE INFORMACIJE
Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)


Ako koristite web-program koji mora komunicirati s preglednikom Internet Explorer putem istog TCP/IP utora i nakon isteka jedne minute neaktivnosti, možda ćete morati povećati zadanu vrijednost isteka vremena za trajne HTTP veze u pregledniku Internet Explorer. Da biste promijenili zadanu vrijednost isteka vremena za trajne HTTP veze u pregledniku Internet Explorer, u sljedeći ključ registra dodajte vrijednost DWORD pod nazivom
KeepAliveTimeout
, a zatim vrijednost podataka postavite na željeno vrijeme čekanja (u milisekundama) prije ponovnog uspostavljanja neaktivne veze:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni) pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
  2. Pronađite i kliknite sljedeći ključ registra:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite na New (Novo), a potom kliknite DWORD Value (Vrijednost DWORD).
  4. Upišite KeepAliveTimeout, a potom pritisnite tipku ENTER.
  5. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Modify (Izmijeni).
  6. Upišite odgovarajuću vrijednost isteka vremena (u milisekundama), a zatim kliknite OK (U redu). Da biste vrijednost isteka vremena postavili, primjerice, na dvije minute, upišite 120000.
  7. Ponovno pokrenite Internet Explorer.
Ako vrijednost
KeepAliveTimeout
postavite na manje od 60 000 (jedna minuta), možda se pojave problemi pri komunikaciji s web-poslužiteljima koji zahtijevaju trajne HTTP veze. Možda, primjerice, primite poruku o pogrešci "Page cannot be displayed" ("Stranicu nije moguće prikazati").

Ako vam je potrebna vrijednost parametra
KeepAliveTimeout
veća od 120 000 (dvije minute), morate stvoriti dodatni ključ registra i postaviti mu vrijednost jednaku željenoj vrijednosti parametra
KeepAliveTimeout
. Dodatni je ključ registra
ServerInfoTimeout
. To je DWORD s vrijednošću (u milisekundama) i nalazi se na istom mjestu kao i
KeepAliveTimeout
.

Da biste, primjerice, koristili vrijednost parametra
KeepAliveTimeout
u trajanju od tri minute, morate stvoriti sljedeće ključeve registra:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD vrijednosti 180000 (u milisekundama)
ServerInfoTimeout DWORD vrijednosti 180000 (u milisekundama)
HTTP 1.1 u pregledniku Internet Explorer omogućen je prema zadanim postavkama, osim kada HTTP vezu uspostavite putem proxy poslužitelja. Kada je HTTP 1.1 omogućen, HTTP veze po zadanom ostaju otvorene (ili trajne) sve dok veza ne bude neaktivna jednu minutu ili dok razdoblje neaktivnosti ne dostigne vrijednost određenu parametrom
KeepAliveTimeout
u registru. Postavke za HTTP 1.1 u pregledniku Internet Explorer možete izmijeniti u dijaloškom okviru Internet Options (Internetske mogućnosti) na kartici Advanced (Dodatno).
Svojstva

ID članka: 813827 - posljednja izmjena: 05/10/2010 14:20:05 - verzija: 3.5

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo KB813827
Povratne informacije