Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Vaš sustav ne reagira, datotečni poslužitelj sporo radi ili dolazi do kašnjenja pri radu s datotekama na datotečnom poslužitelju.

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Simptomi
Prilikom rada s datotekama na mreži može se pojaviti neki od sljedećih simptoma:
 • Datotečni poslužitelj sa sustavom Windows konfiguriran kao datotečni i ispisni poslužitelj privremeno prestaje reagirati i obavljati te funkcije.
 • Otvaranje, spremanje, zatvaranje, brisanje ili ispis datoteka smještenih na dijeljenom resursu traje neočekivano dugo.
 • Kada mrežno koristite program, dolazi do privremenog smanjenja performansi. Sustav se obično usporava na otprilike 40 do 45 sekundi. No, neke odgode mogu potrajati i do 5 minuta.
 • Dolazi do odgode prilikom kopiranja datoteka ili rada sa sigurnosnim kopijama.
 • Windows Explorer prestaje reagirati kada se povežete s dijeljenim resursom ili se na povezanom mrežnom pogonu u programu Windows Explorer pojavljuje crveni X.
 • Kada se prijavite na datotečni poslužitelj, nakon što upišete ime i lozinku u dijaloškom okviru Log On to Windows (Prijava u Windows), pojavi se prazan zaslon. Radna se površina ne pojavljuje.
 • Program koji koristi daljinsko pozivanje procedura (RPC) ili za povezivanje s datotečnim poslužiteljem koristi imenovane kanale prestaje reagirati.
 • Poslužitelj privremeno prestaje reagirati te se u zapisničkoj datoteci sustava na datotečnom poslužitelju pojavljuje jedna ili više poruka s ID-om događaja slična sljedećima:

  Event ID: 2022
  Source (Izvor): Srv
  Vrsta: Pogreška
  Description (Opis):
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds. (Poslužitelj nije uspio pronaći slobodnu vezu <broj> puta u zadnjih <broj> sekundi.)

  Event ID: 2021
  Source (Izvor): Srv
  Vrsta: Pogreška
  Description (Opis):
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds. (Poslužitelj nije uspio stvoriti radnu stavku <broj> puta u zadnjih <broj> sekundi.)

  Event ID: 2020
  Source (Izvor): Srv
  Vrsta: Pogreška
  Description (Opis):
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Poslužitelj nije uspio dohvatiti podatke iz straničenog zajedničkog područja sustava jer je ono prazno.)

  Event ID: 2019
  Source (Izvor): Srv
  Vrsta: Pogreška
  Description (Opis):
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Poslužitelj nije uspio dohvatiti podatke iz nestraničenog zajedničkog područja sustava jer je ono prazno.)

  Event ID: 2510
  Source (Izvor): Server (Poslužitelj)
  Event Type: Pogreška
  Description (Opis):
  The server service was unable to map error code 1722. (Servis poslužitelja nije uspio mapirati kod pogreške 1722).
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable. (RPC servis nije dostupan.)

  Osim toga, u zapisničkoj datoteci sustava na klijentskom računalu pojavljuje se sljedeći događaj:

  Event ID: 3013
  Event Type: Pogreška
  Event Source (Izvor događaja): MrxSmb / Rdr
  Description (Opis):
  The redirector has timed out a request to ComputerName. (Preusmjerivač je po isteku vremena zahtjev preusmjerio na NazivRačunala.)

 • Kada se pokušate povezati s dijeljenim resursom, pojavljuje se poruka o pogrešci slična jednoj od sljedećih:Error message 1 (Poruka o pogrešci 1)
  System error 53. The network path was not found. (Pogreška sustava br. 53. Mrežni put nije pronađen.)
  Error message 2 (Poruka o pogrešci 2)
  System error 64. The specified network name is no longer available. (Pogreška sustava br. 64. Navedeni mrežni naziv više nije dostupan.)
 • Veza s mrežnim resursima povremeno se prekida te se ne možete ponovo povezati s mrežnim resursima na datotečnom poslužitelju. Možete, međutim, naredbom ping pronaći poslužitelj i koristiti sesiju terminalskih usluga da biste se povezali s poslužiteljem.
 • Ako više korisnika pokušava pristupiti dokumentima sustava Microsoft Office na poslužitelju, dijaloški okvir File is locked for editing (Datoteka je zaključana za uređivanje) ne pojavljuje se uvijek kada drugi korisnik otvara datoteku.
 • Mrežna analiza pokazuje odgodu od 30 do 40 sekundi između klijentske naredbe SMB servisu i odgovora datotečnog poslužitelja.
 • Kada pokušate otvoriti Access 2.0 bazu podataka (datoteka s nastavkom mdb) u programima Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 ili Microsoft Access 2002, možda ćete dobiti poruku o pogrešci sličnu ovoj:
  Disk or network error. (Pogreška na disku ili mreži.)
 • Kada pokušate otvoriti datoteku programa Microsoft Word, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
  Word failed reading from this file file_name. (Word nije uspio čitati iz datoteke naziv_datoteke.) Please restore the network connection or replace the floppy disk and retry. (Vratite izvorno stanje mrežne veze ili zamijenite disketu i pokušajte ponovo).
Osim toga, u zapisničkoj datoteci sustava na klijentskom računalu možda će biti zabilježen sljedeći događaj:

Vrsta: Warning (Upozorenje)
Source (Izvor): MrxSmb
Event ID: 50
Description (Opis): {Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. ({Izgubljeni podaci s odgođenim zapisivanjem} Sustav je pokušavao prenijeti datotečne podatke iz međuspremnika u \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. (Postupak zapisivanja nije uspio te su u datoteku možda zapisani samo neki podaci).

Uzrok
Taj se problem može pojaviti ako program nekog drugog proizvođača instaliran na računalu koristi zastarjeli filtarski upravljački program za jezgreni način rada. Filtarski upravljački program za jezgreni način rada možda je zastario ako su zadovoljeni ovi uvjeti:
 • Na računalu je instaliran jedan od sljedećih programa:
  • Na računalu je instaliran ARCserve Backup Agent for Open Files ili ARCserve Open File Agent tvrtke Computer Associates International, Inc., a upravljački je program Ofant.sys za taj program zastario.
  • Na računalu je instaliran Open Transaction Manager, a upravljački je program Otman.sys za taj program zastario.

   Napomena Open Transaction Manager isporučuje se s nekim programima tvrtke VERITAS Software Corporation, ali može biti instaliran i neovisno o VERITAS programu. Na primjer, Open Transaction Manager može biti prisutan u paketu Open File Option. Taj program može biti dio programa VERITAS Backup Exec.
  • Na računalu je instaliran neki program tvrtke VERITAS koji koristi upravljački program Otman4.sys ili Otman5.sys (na primjer Open File Option), a upravljački je program Otman4.sys ili Otman5.sys za taj program zastario.
 • Upravljački program za taj program nije kompatibilan s filtarskim upravljačkim programom instaliranim od strane protuvirusnog programa nekog drugog proizvođača. Kao rezultat toga, filtarski upravljački program na poslužitelju može poslužiteljskom servisu poslati neispravan kod stanja. Na primjer, filtarski upravljački program može poslati kod STATUS_SUCCESS umjesto koda STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.
Rješenje
Da biste riješili taj problem, od proizvođača programa zatražite informacije o dostupnosti ažuriranja za filtarski upravljački program. Dodatne informacije o tome kako od tvrtke Computer Associates zatražiti najnovije ažuriranje za upravljački program Ofant.sys možete pronaći na sljedećem web-mjestu tvrtke Computer Associates:Ako ste odvojeno instalirali Open Transaction Manager, informacije o dostupnosti ažuriranja koje bi moglo riješiti taj problem zatražite od tvrtke Columbia Data Products, Inc. Kontakt s tvrtkom Columbia Data Products možete ostvariti putem web-mjesta tvrtke: Dodatne informacije o kontaktu s tvrtkom VERITAS možete pronaći na web-mjestu tvrtke: Microsoft nudi informacije za kontaktiranje drugih proizvođača da bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Te se informacije za kontakt mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost informacija za kontaktiranje drugih proizvođača.
Dodatne informacije
Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi dodatne zaštite prije izmjene stvorite sigurnosnu kopiju registra. Na taj ćete način moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows


Da biste privremeno zaobišli ovaj problem, ponovo pokrenite poslužiteljske servise na poslužitelju. Da biste ponovo pokrenuli poslužiteljske servise, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite cmd, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. U naredbenom retku upišite sljedeće naredbe i iza svakog retka pritisnite tipku ENTER:
  net stop server
  net start server
Da biste riješili problem, upotrijebite jednu od sljedećih metoda:
 • Koristite zapisnike performansi i upozorenja da biste nadzirali brojač Avg. Disk Queue Length (Prosječna duljina reda čekanja na disku) objekta performansi PhysicalDisk (Fizički disk). U normalnim uvjetima broj ulazno/izlaznih (U/I) zahtjeva na čekanju obično nije više od 1,5 do 2 puta veći od broja osovina fizičkog diska. Većina diskova ima jednu osovinu, no uređaji s redundantnim poljima neovisnih diskova (RAID) obično ih imaju više. Kada program izvršava male uzastopne ulazno/izlazne operacije, u brojaču Current Disk Queue Length (Trenutni red čekanja na disku) vidite nagao skok kada u red čekanja uđu operacije vezane za ulaz/izlaz. Možda ćete vidjeti i povećanje brojača Context Switches/sec (Promjene konteksta u sekundi) objekta performansi System (Sustav).
 • Onemogućite oportunističko zaključavanje na klijentu ili poslužitelju. Da biste onemogućili oportunističko zaključavanje na klijentu, postavite sljedeću vrijednost registra na 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Da biste onemogućili oportunističko zaključavanje na poslužitelju, postavite sljedeću vrijednost registra na 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Dodatne informacije o načinima onemogućivanja oportunističkog zaključavanja možete pronaći u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  296264 Konfiguriranje oportunističkog zaključavanja u sustavu Windows
 • Uredite registar da biste privremeno isključili filtarski upravljački program.

  Dodatne informacije o načinima privremenog isključivanja filtarskog upravljačkog programa za jezgreni način rada možete pronaći u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  816071 Kako privremeno isključiti filtarski upravljački program za jezgreni način rada u sustavu Windows
  Ključ registra u kojem se pohranjuju informacije o upravljačkom programu Ofant.sys je sljedeći:
  Ofadriver
Reference
Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem
814112 Datoteke na zajedničkim mrežnim resursima otvaraju se sporo, otvaraju se samo za čitanje ili se pojavljuje poruka o pogrešci
821246 Datoteke sustava Office sporo se otvaraju, zatvaraju, spremaju ili ispisuju s mrežnog poslužitelja
816071 Kako privremeno isključiti filtarski upravljački program za jezgreni način rada u sustavu Windows
252332 ID događaja 3013 kada kopirate datoteke na poslužitelj čiji je disk pod opterećenjem
Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 822219 - Utolsó ellenőrzés: 06/27/2014 13:36:00 - Verziószám: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Visszajelzés