Problemi vezani uz licenciranje i terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003 te preduvjeti za njegovu implementaciju

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

SAŽETAK
Ovaj članak sadrži informacije za lakše razumijevanje i uspješnu implementaciju servisa Terminal Services na računalima sa sustavom Microsoft Windows Server 2003. U članku se obrađuju sljedeće teme:
 • Licenčni preduvjeti za računala koja pristupaju terminalskom poslužitelju sa sustavom Windows Server 2003 (poslužitelju na kojem je omogućen Terminal Server)
 • Prijelazne licence za klijentski pristup (CAL-ovi) za klijentska računala sa sustavom Microsoft Windows XP Professional
 • Implementacija servisa Terminal Services u sustavu Windows Server 2003
 • Ograničenja upravljanja korisničkim CAL-ovima za TS
 • Informacije za utvrđivanje potrebe za obraćanjem službama Microsoft Product Support Services (PSS) ili Microsoft Clearinghouse
Dodatne informacije o licenciranju za servis Terminal Services u sustavu Windows Server 2003 potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
DODATNE INFORMACIJE

Licenčni preduvjeti za računala koja pristupaju terminalskom poslužitelju sa sustavom Windows Server 2003

Model licenciranja za Windows Server 2003 zahtijeva poslužiteljsku licencu za svaku instaliranu kopiju poslužiteljskih programa. Funkcionalnost servisa Terminal Services obuhvaćena je licencom za Windows Server 2003. Osim poslužiteljske, potrebna je i klijentska licenca Windows Server 2003 CAL (Windows CAL). Ako želite održavati Windows sesiju, potrebna je i licenca za klijentski pristup terminalskom poslužitelju (Terminal Server Client Access License – TS CAL). Windows sesija definira se kao sesija u kojoj se u poslužiteljskom programu stvara grafičko korisničko sučelje (GUI) za uređaj. Za Windows sesije potreban je TS CAL za svakog korisnika ili uređaj.Dostupne su ove dvije vrste TS CAL-ova:
 • TS CAL za uređaj: TS CAL za uređaj dopušta jednom uređaju (koji koristi jedan korisnik) izvođenje Windows sesije na bilo kojem od vaših terminalskih poslužitelja.
 • TS CAL za korisnika: TS CAL za korisnika dopušta jednom korisniku (koji koristi bilo koji uređaj) izvođenje Windows sesije na bilo kojem od vaših terminalskih poslužitelja.
Možete se odlučiti i za istodobno korištenje kombinacije TS CAL-ova za uređaje i korisnike. Terminalski poslužitelj možete konfigurirati da zahtijeva TS CAL-ove za korisnike (tako da odaberete mogućnost licenciranja Per User (Po korisniku)) ili TS CAL-ove za uređaje (tako da odaberete mogućnost licenciranja Per Device (Po uređaju), što je ujedno i zadana mogućnost), ali ne oboje istodobno.

Napomena Za istodobno korištenje TS CAL-ova za korisnike i uređaje na istom terminalskom poslužitelju konfigurirajte poslužitelj za korištenje mogućnosti Per User. Broj CAL-ova za korisnike ili uređaje koji nije dovoljan za sve korisnike ili uređaje koji se povezuju predstavlja kršenje EULA-e.

U slučaju licenciranja za servis Terminal Services u sustavu Microsoft Windows 2000, klijent koji koristi najnoviju verziju stolnog operacijskog sustava Windows ne mora imati TS CAL da bi udovoljavao licenčnim preduvjetima. Za Windows Server 2003, međutim, potreban je TS CAL za svaki uređaj ili korisnika koji koristi servis Terminal Services, neovisno o operacijskom sustavu na tom uređaju.

Prijelazne licence za klijentska računala sa sustavom Windows XP Professional

Budući da ova promjena licenčnih preduvjeta za klijentski pristup utječe na korisnike koji prelaze na terminalske poslužitelje sa sustavom Windows Server 2003, Microsoft nudi Windows Server 2003 TS CAL za svaku licencu za Windows XP Professional nabavljenu prije 24. travnja 2003. Dodatne informacije o tim prijelaznim licencama potražite na ovim Microsoftovim web-mjestima:
Licenciranje za terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/ts2003.mspx
Licenčni ugovor i uvodno pismo za klijentski pristup terminalskom poslužitelju
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/TSLicenseLetter.pdf
Plan tranzicije CAL-ova za terminalski poslužitelj: najčešća pitanja
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/tscaltransfaq.mspx
Za nabavu prijelaznih CAL licenci možete se poslužiti jednom od sljedećih metoda, ovisno o načinu na koji ste nabavili licence za operacijski sustav Windows XP Professional.

Metoda 1: Za licence za Windows XP Professional nabavljene putem programa količinskog licenciranja

Koristite naredbu Install Licenses (Instaliraj licence) na izborniku Action (Akcija) u sklopu pomoćnog programa Terminal Server Licensing (Licenciranje za terminalski poslužitelj). Morat ćete dati informacije o svojem programu količinskog licenciranja (broj pristupnice, broj ugovora ili brojeve licenci i autorizacije, ovisno o vrsti programa) te traženi broj i vrstu tokena za CAL-ove za terminalski poslužitelj. Informacije koje unesete u pomoćni program Terminal Server Licensing provjerava Microsoft Clearinghouse te se, ako je zahtjev za tokenima unutar granica dopuštenih u sklopu programa, licenčni tokeni instaliraju na Terminal Server License Server (Licenčni poslužitelj za terminalski poslužitelj).

Metoda 2: Za licence za Windows XP Professional nabavljene u maloprodaji ili putem OEM kanala

Ako ste licence za Windows XP Professional nabavili u maloprodaji ili putem OEM kanala, s njima ste dobili i ključ proizvoda. Ključ proizvoda možete naći na ambalaži maloprodajnog pakiranja ili na naljepnici s Certifikatom autentičnosti (COA) na kućištu računala. Za nabavu prijelazne CAL licence slijedite ove korake:
 1. Posjetite sljedeće web-mjesto za tranziciju na terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003:
 2. Na popisu License Type (Vrsta licence) kliknite vrstu licence koju želite nabaviti, u okvir eMail Address (Adresa e-pošte) upišite svoju adresu e-pošte te kliknite Next (Dalje).
 3. Potvrdite adresu e-pošte i kliknite Next (Dalje).
 4. Upišite svoj(e) ključ(eve) proizvoda za Windows XP Professional u okvir(e) Product Key n (Ključ proizvoda) te kliknite Next (Dalje).

  Napomena Pri unosu ključeva ne morate upisivati crtice (-).
 5. Na stranici License Code Request Successfully Processed (Zahtjev za licenčnim kodom uspješno je obrađen) kliknite Finish (Završi).

  Tokeni za CAL-ove za terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003 šalju se na navedenu adresu e-pošte.
 6. U pomoćni program Terminal Server Licensing unesite dobivene licenčne tokene. Licenčne tokene možete unijeti koristeći mogućnost Automatic connection (recommended) (Automatsko povezivanje (preporučuje se)), Web Browser (Web-preglednik) ili Telephone (Telefon).

Implementacija servisa Terminal Services u sustavu Windows Server 2003

Terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003 može komunicirati samo s licenčnim poslužiteljem za terminalski poslužitelj koji i sam koristi Windows Server 2003. TS CAL-ove za Windows Server 2003 ne možete instalirati na Windows 2000 licenčni poslužitelj za terminalski poslužitelj.Kada nadograđujete terminalske poslužitelje sa sustavom Windows 2000 na Windows Server 2003, potrebno je instalirati i aktivirati licenčni poslužitelj za terminalski poslužitelj koji će koristiti Windows Server 2003 ili pak postojeći licenčni poslužitelj sa sustavom Windows 2000 nadograditi na Windows Server 2003. Licenčni poslužitelji za terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003 mogu komunicirati i s terminalskim poslužiteljima sa sustavom Windows 2000 i s onima sa sustavom Windows Server 2003.Prilikom implementacije servisa Terminal Services u sustavu Windows Server 2003 u Windows 2000 domenu imate ove mogućnosti vezane uz licenciranje:
 • Nadogradnja postojećih Windows 2000 kontrolora domene na kojima je pokrenut Windows 2000 licenčni poslužitelj na Windows Server 2003 kontrolore domene.
 • Instalacija Windows Server 2003 licenčnog poslužitelja za terminalski poslužitelj na poslužitelj-član sa sustavom Windows Server 2003.
 • Degradacija licenčnog poslužitelja sa sustavom Windows 2000 na poslužitelj-član, nadogradnja tog računala na Windows Server 2003 i dodavanje dodatnih kontrolora domene prema potrebi.
Terminalski poslužitelji sa sustavima starijim od sustava Windows Server 2003 mogu automatski otkriti licenčni poslužitelj za terminalski poslužitelj instaliran na poslužitelju-članu sa sustavom Windows Server 2003 konfiguriranom kao Enterprise License Server u sklopu lokacije za direktorijske servise Active Directory.

Ako je Windows Server 2003 licenčni poslužitelj za terminalski poslužitelj ujedno i poslužitelj za domenske licence, morate modificirati registar na svakom od terminalskih poslužitelja sa sustavom Windows Server 2003 da bi oni mogli otkriti kompatibilan licenčni poslužitelj. Morate konfigurirati postavke registra na terminalskim poslužiteljima sa sustavima Windows 2000 i Windows Server 2003 koji se koriste u aplikacijskom načinu rada da bi oni mogli otkriti licenčni poslužitelj koji izdaje TS CAL-ove za Windows 2000 ili Windows Server 2003. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
279561 Kako nadjačati postupak otkrivanja licenčnog poslužitelja u sklopu servisa Terminal Services za Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Ograničenja upravljanja korisničkim CAL-ovima

Kada se Windows Server 2003 licenčni poslužitelj za terminalski poslužitelj koristi u načinu rada s TS CAL-ovima za korisnike, on ne umanjuje broj raspoloživih Windows Server 2003 TS CAL-ova kada se korisnik poveže s terminalskim poslužiteljem. To ograničenje ne oslobađa administratore obaveze da se uvjere da za svakog povezanog korisnika postoji valjan TS CAL, u skladu s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika (EULA-om). Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
822134 Funkcija CAL-ova za terminalski poslužitelj u sustavu Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Za dodatne informacije pogledajte studiju Licenciranje za terminalski poslužitelj sa sustavom Windows Server 2003 na ovom Microsoftovu web-mjestu: Za dodatne informacije o planu tranzicije posjetite ovo Microsoftovo web-mjesto:

Utvrđivanje potrebe za obraćanjem službama Microsoft Clearinghouse ili Microsoft PSS

Za aktivaciju licenčnih poslužitelja za terminalski poslužitelj ili instalaciju TS CAL-ova obratite se službi Microsoft Clearinghouse . Za obraćanje službi Microsoft Clearinghouse putem telefona koristite ovaj broj:
(888) 571-2048
Ako ste TS CAL-ove nabavili putem programa Select, Enterprise Agreement, Campus, School ili Open, za aktivaciju i instalaciju TS CAL-ova možete koristiti mogućnosti Automatic connection (recommended) ili Web Browser. Za primjenu automatskog povezivanja radi instalacije TS CAL-ova slijedite ove korake:
 1. Pokrenite pomoćni program Terminal Server Licensing (Licenciranje za terminalski poslužitelj).
 2. Na izborniku View (Prikaz) kliknite Find (Traži).
 3. Kliknite karticu Required Information (Neophodne informacije) i unesite tražene informacije o korisniku.
 4. Kliknite karticu Installation Method (Metoda instalacije), kliknite Automatic connection (recommended) (Automatsko povezivanje (preporučuje se)) na popisu Installation method (Metoda instalacije), a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Na izborniku Action (Akcija) kliknite Install Licenses (Instaliraj licence).
 6. Slijedite korake čarobnjaka za licenciranje klijenata terminalskog poslužitelja da biste instalirali svoje TS CAL-ove.
U slučaju poteškoća s instalacijom TS CAL-ova putem Interneta ili ako ste TS CAL-ove nabavili u maloprodajnim kanalima te ste ranije aktivirali svoje licenčne kodove, obratite se službi Microsoft Clearinghouse. Ne obraćajte se službi Microsoft Clearinghouse ako imate poteškoća s nabavom TS CAL-ova putem postupka otkrivanja ili u vezi drugih pitanja koja zahtijevaju otklanjanje poteškoća s operacijskim sustavom.

Obratite se službi Microsoft PSS ako se pojave problemi vezani uz bilo što od sljedećeg:
 • Ne uspijevate se povezati s terminalskim poslužiteljem iako su na licenčnom poslužitelju za terminalski poslužitelj instalirani valjani TS CAL-ovi.
 • Ne uspijevate dobiti licencu iako su na licenčnom poslužitelju za terminalski poslužitelj instalirani valjani TS CAL-ovi.
 • Dobivate poruku o pogrešci kada unesete traženi alfanumerički ID licence ili Keypack.
Microsoft PSS ne može vam pomoći pri aktivaciji licenčnog poslužitelja za terminalski poslužitelj ni instalaciji CAL-ova.

Napomena Microsoft PSS i Microsoft Clearinghouse ne mogu vam pomoći da pronađete ugovor o kupnji licenci ni brojeve autorizacije za instalaciju paketa licenčnih ključeva. Za te se informacije obratite prodavaču od kojeg ste nabavili pripadni Microsoftov proizvod.

Za dodatne informacije o razlikama u licenciranju za servis Terminal Services u sustavima Windows 2000 i Windows Server 2003 posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
Eigenschappen

Artikel-id: 823313 - Laatst bijgewerkt: 11/02/2006 14:28:00 - Revisie: 3.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowto kbinfo kblicensing KB823313
Feedback