Kako otkloniti poteškoće s nepostojanjem ikona mrežnih veza u sustavima Windows Server 2003 i Windows XP

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Da biste nastavili primati sigurnosna ažuriranja za Windows, provjerite koristite li Windows XP sa servisnim paketom Service Pack 3 (SP3). Dodatne informacije potražite na sljedećoj Microsoftovoj web-stranici: Obustavlja se podrška za neke verzije sustava Windows

Verziju ovog članka koja se odnosi na Windows 2000 potražite pod brojem 329050.
Uvod
U ovom se članku opisuju općenite detaljne metode i metode naprednog otklanjanja poteškoća koje možete koristiti da biste vratili ikone mrežnih i modemskih veza koje se ne pojavljuju na računalu sa sustavom Windows XP ili Windows Server 2003. No unatoč tome što se ikone ne pojavljuju, mreža i dalje funkcionira ispravno. S obzirom na to da mrežne ikone koje nedostaju mogu biti simptom nekoliko problema, teško je reći što uzrokuje vaš problem dok ga se malo ne istraži. Postavit ćemo vam nekoliko pitanja. Potom ćemo na temelju vaših odgovora utvrditi koju metodu trebate najprije isprobati.

Ovaj članak nudi korake samopomoći za korisnike računala s početnom i srednjom razinom znanja.
Odjeljak "Napredno otklanjanje poteškoća" osmišljen je za korisnike računala s naprednom razinom znanja.
Te će vam korake možda biti jednostavnije pratiti ako najprije ispišete članak.
SIMPTOMI
Kada kliknete Start, pokažete na stavku Control Panel (Upravljačka ploča) i kliknete je, a zatim dvokliknete Network Connections (Mrežne veze) ili kada na radnoj površini desnom tipkom miša kliknete My Network Places (Moja mrežna mjesta), a zatim kliknete Properties (Svojstva), ne prikazuju se sve mrežne ikone. Ili nailazite na poteškoće s prozorom Network Connections (Mrežne veze).

Da biste doznali koju metodu za rješavanje problema trebate najprije isprobati, pregledajte sljedeća četiri slučaja da biste utvrdili koji simptomi odgovaraju vašoj situaciji.

Prvi slučaj: nedostaju sve ili samo neke mrežne ikone.

 • Nedostaje mrežna ikona LAN or High-Speed Internet (LAN ili vrlo brz internet).
 • Nedostaju ikone Dial-up Connection (Modemska veza).
 • Nedostaje ikona New Connection Wizard (Čarobnjak za novu vezu).
 • Pojavljuje se samo ikona New Connection Wizard (Čarobnjak za novu vezu). Ili se pojavljuju i jedna ili više mrežnih veza.
 • Ako kliknete izbornik Advanced (Napredno), a zatim kliknete Advanced Settings (Napredne postavke), na popisu Connections (Veze) pojavit će se samo unos [Remote Access connections] ([Veze putem daljinskog pristupa]).
Ako ovaj slučaj opisuje vašu situaciju, najprije isprobajte Prvu metodu navedenu u odjeljku "Općenito otklanjanje poteškoća" da biste sustavu Windows dopustili automatsko otkrivanje i instalaciju mrežnih prilagodnika.

Drugi slučaj: nedostaju samo ikone "Dial-up Connection" (Modemska veza).

Ako ovaj slučaj opisuje vašu situaciju, najprije isprobajte Petu metodu navedenu u odjeljku "Općenito otklanjanje poteškoća" da biste dodali generički standardni modem.

Treći slučaj: Prozor Network Connections (Mrežne veze) ne reagira ili se odmah zatvara kada odaberete mrežnu vezu i kliknete "Properties" (Svojstva)

Ako ovaj slučaj opisuje vašu situaciju, isprobajte Četvrtu metodu navedenu u odjeljku "Općenito otklanjanje poteškoća" da biste rekonstruirali unos Config potključa Network (mreža). Ako nemate iskustva s naprednim otklanjanjem poteškoća, zamolite nekoga da vam pomogne ili se obratite službi za podršku.
Četvrti slučaj: mrežna ikona nestaje nakon ručnog povezivanja s mrežom.
Ako ovaj slučaj opisuje vašu situaciju, isprobajte Treću metodu navedenu u odjeljku "Općenito otklanjanje poteškoća" da biste koristili alat Group Policy Results (Rezultati pravila grupe) ili upravljačku konzolu za pravila grupe radi dijagnosticiranja i rješavanja problema. Ako nemate iskustva s naprednim otklanjanjem poteškoća, zamolite nekoga da vam pomogne ili se obratite službi za podršku.
Općenito otklanjanje poteškoća

Prva metoda: dopustite sustavu Windows automatsko otkrivanje i instalaciju mrežnih prilagodnika.

Windows može automatski otkriti i instalirati mrežne prilagodnike umjesto vas. Ispravit će i sve oštećene registarske unosa u mrežnom prilagodniku.

Da bi sustav Windows automatski otkrio i instalirao mrežne prilagodnike umjesto vas, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite My Computer (Moje računalo), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 2. Kliknite karticu Hardware (Hardver), a zatim Device Manager (Upravitelj uređaja).
 3. Da biste vidjeli popis instaliranih mrežnih prilagodnika, proširite Network adapter(s) (Mrežni prilagodnici). Kliknite da biste pronašli mrežni prilagodnik, a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj).
 4. Ponovo pokrenite računalo i pustite da sustav automatski otkrije i instalira upravljačke programe za mrežne prilagodnike.
Pogledajte jesu li se mrežne ikone pojavile. Ako je ova metoda riješila problem, završili ste s ovim člankom. No mogli biste pročitati odjeljak "Savjeti za sprječavanje problema" da biste doznali kako u budućnosti izbjegnuti taj problem.

Ako vam ta metoda nije pomogla, isprobajte Drugu metodu.

Druga metoda: provjera mrežnih postavki i servisa

Mrežne postavke, kao što su postavke prilagodnika, postavke servisa, postavke prijave, postavke za interakciju s radnom površinom i postavke mrežnih servisa omogućuju vam korištenje računala radi povezivanja s mrežom. Ako te postavke nisu ispravne, mogući su problemi s mrežnom vezom.

Da biste provjerili mrežne postavke i servise, slijedite ove korake:
 1. Provjerite je li odabran ispravni mrežni prilagodnik. Mrežni prilagodnik uređaj je koji omogućuje povezivanje računala s mrežom. Poznat je i pod nazivom kartica za mrežno sučelje (NIC).
  1. Desnom tipkom miša kliknite My Computer (Moje računalo), zatim Properties (Svojstva), potom kliknite karticu Hardware (Hardver) te Device Manager (Upravitelj uređaja).
  2. Dvokliknite Network adapters (Mrežni prilagodnici), a zatim provjerite je li odabran naziv mrežnog prilagodnika. Ne brinite ako ne znate naziv svojeg mrežnog prilagodnika. Sada samo provjerite je li prilagodnik odabran.
  3. Dvaput kliknite mrežni prilagodnik i provjerite pojavljuje li se u okviru Device status (Status uređaja) na kartici General (Općenito) poruka "This device is working properly" (Ovaj uređaj radi ispravno). Ako ne vidite tu poruku, kliknite Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) i slijedite upute.
  4. Kada potvrdite da je odabran ispravni mrežni prilagodnik te da funkcionira ispravno, možete zatvoriti sve otvorene dijaloške okvire.
 2. Provjerite jesu li pokrenuti svi potrebni servisi. Postavke servisa sustava usmjeravaju pri zaustavljanju i pokretanju sustava servisa te upravljanju njima.
  1. Desnom tipkom miša kliknite My Computer (Moje računalo), a zatim Manage (Upravljanje).
  2. Dvokliknite Services and Applications (Servisi i aplikacije), a zatim kliknite Services (Servisi).
  3. U desnom oknu pogledajte stupac Status. Možda ćete morati proširiti okvir da biste vidjeli sve stupce. Provjerite jesu li pokrenuti sljedeći servisi:
   • Remote Procedure Call (RPC) (Daljinsko pozivanje procedura)
    (ovaj je servis potrebno pokrenuti prije primjene ostalih servisa)
   • Network Connections (Mrežne veze)
    (ovaj je servis moguće pokrenuti samo ako je servis RPC aktivan)
   • Plug and Play (Uključi i radi)
   • COM+ Event System
    (ovaj je servis moguće pokrenuti samo ako je servis RPC aktivan)
   • Remote Access Connection Manager (Upravitelj povezivanja s daljinskim pristupom)
    (ovaj je servis moguće pokrenuti samo ako je servis Telephony aktivan)
   • Telephony (Telefonija)
    (ovaj je servis moguće pokrenuti samo ako su servisi RPC i PnP aktivni)
  4. Da biste pokrenuli servis, desnom tipkom miša kliknite naziv servisa te kliknite Start.
  5. Nemojte zatvarati okvir Computer Management (Upravljanje računalom) jer ćete morati provjeriti dodatne postavke u preostalim koracima.
 3. Provjerite postavku prijave.
  1. U desnom oknu dvokliknite COM+ Event System service (Servis COM+ sustav događaja).
  2. Kliknite karticu Log On (Prijava).
  3. U odjeljku Log on as (Prijavite se kao) provjerite je li odabrana mogućnost Local System account (Račun lokalnog sustava).
 4. Provjerite postavku za interakciju s radnom površinom.
  1. Dvokliknite servis Network Connections (Mrežne veze).
  2. Kliknite karticu Log On (Prijava).
  3. U odjeljku Log on as (Prijavite se kao) provjerite je li odabrana mogućnost Local System Account (Račun lokalnog sustava).
  4. Provjerite je li potvrđen okvir Allow service to interact with desktop (Dozvoli servisu interakciju s radnom površinom), a zatim kliknite OK (U redu).
  5. Zatvorite okvir Computer Management (Upravljanje računalom).
 5. Provjerite postavku mrežnih servisa.
  1. Kliknite Start, a zatim Control Panel (Upravljačka ploča).
  2. Dvokliknite Add or Remove Programs (Dodavanje ili uklanjanje programa).
  3. Kliknite Add/Remove Windows Components (Dodaj/ukloni Windows komponente).
  4. Pomaknite se prema dolje i kliknite Networking Services (Mrežni servisi), a zatim Details (Detalji). Provjerite je li mogućnost Simple TCP/IP Services (Jednostavni TCP/IP servisi) uključena, a zatim kliknite OK (U redu).
  5. Zatvorite sve otvorene dijaloške okvire.
 6. Provjerite jesu li mrežne DLL datoteke ispravno registrirane. DLL datoteke male su datoteke koje sadrže biblioteku funkcija i podataka koje je moguće zajednički koristiti u više različitih aplikacija.
  1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
  2. U okvir Run (Pokreni) upišite cmd.exe, a zatim kliknite OK (U redu).
  3. Upišite sljedeće retke. Nakon upisivanja svakog retka pritisnite tipku ENTER. Ovaj je naredbeni tekst kompliciran za upisivanje. Provjerite jeste li ga točno upisali kao što je navedeno u nastavku. Ili ga, ako vam je jednostavnije, kopirajte i zalijepite.Kliknite OK (U redu) kada se pojavi dijaloški okvir RegSvr32 za svaku naredbu.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Ponovno pokrenite računalo. Pogledajte jesu li se mrežne ikone pojavile. Ako je ova metoda riješila problem, završili ste s ovim člankom. No mogli biste pročitati odjeljak "Savjeti za sprječavanje problema" da biste u budućnosti izbjegnuli taj problem.

   Ako vam ova metoda nije pomogla, isprobajte Treću metodu.

Treća metoda: utvrđivanje je li upravljački program drugog proizvođača nekompatibilan s najnovijim servisnim paketom sustava Windows

Upravljački program softver je koji računalu omogućuje razmjenu informacija s hardverom ili uređajima. Ako imate instaliran zastarjeli upravljački program, možda nije kompatibilan s najnovijim servisnim paketom sustava Windows. Nekompatibilnost možete riješiti ako provjerite je li ažuriranje upravljačkog programa dostupno.

Da biste provjerili je li novi upravljački program mrežnog prilagodnika dostupan, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na All Programs (Svi programi), a potom kliknite Windows Update.
 2. Kliknite Custom Install (Prilagođena instalacija), a zatim Select optional hardware update (Odabir neobaveznih ažuriranja za hardver).
 3. Potražite naziv mrežnog prilagodnika, a zatim instalirajte dostupna ažuriranja hardvera. Ako na popisu ne vidite upravljački program, dodatne informacije potražite na web-mjestu proizvođača.
 4. Ponovno pokrenite računalo ako se od vas zatražila instalacija ažuriranja hardvera.
Pogledajte jesu li se mrežne ikone pojavile. Ako je ova metoda riješila problem, završili ste s ovim člankom. No mogli biste pročitati odjeljak "Savjeti za sprječavanje problema" da biste u budućnosti izbjegnuli taj problem.

Ako vam ova metoda nije pomogla, isprobajte Četvrtu metodu.

Četvrta metoda: korištenje uslužnog programa Dcomcnfg.exe radi ponovnog postavljanja postavke "Default Impersonation Level" (Zadana razina oponašanja)

Ova postavka računalu daje informacije na koji način želite da provjerava autentičnost tko se može povezivati s mrežom. Ova metoda zvuči strašnija nego što doista jest. Uslužni program DCOM Config odlikuje se sučeljem za pokazivanje i klikanje, stoga samo morate slijediti korake, a on će umjesto vas obaviti sav "prljavi" posao.

Prije nego što počnete, morat ćete provjeriti jeste li prijavljeni na računalo putem administratorskog računa. Administratorski račun omogućuje izmjene računala koje ne omogućuje nijedan drugi korisnički račun, primjerice standardni. Ako koristite vlastito računalo, vjerojatno ste prijavljeni s administratorskim računom.

Ako niste sigurni imate li administratorska prava, slijedite ove korake. U suprotnom, prijeđite na 1. korak.
 1. Otvorite dijaloški okvir Date and Time Properties (Svojstva datuma i vremena).
  1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
  2. U okvir Open (Otvori) upišite timedate.cpl, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Sada utvrdite jeste li prijavljeni s administratorskim računom.
  • Ako se dijaloški okvir Date and Time Properties (Svojstva datuma i vremena) otvorio nakon izvršavanja 1. koraka, prijavljeni ste kao administrator računala. Zatvorite dijaloški okvir Date and Time Properties (Svojstva datuma i vremena) te nastavite s ovom metodom.
  • Ako se prikaže sljedeća poruka, niste prijavljeni kao administrator:
   You do not have the proper privilege level to change the system time. (Nemate odgovarajuću razinu privilegija da biste promijenili vrijeme sustava.)
Da biste nastavili s ovim zadatkom, najprije se morate odjaviti, a zatim ponovno prijaviti na sustav Windows koristeći račun administratora računala. Ako ne znate kako ponovno prijaviti se na sustav Windows koristeći račun administratora računala, zatražite pomoć od nekoga. Ako je ovo računalo dio mreže na poslu, zamolite administratora sustava neka vam pomogne. No ako zadatak morate izvršiti na kućnom računalu koje nije umreženo, morate znati lozinku za administratorski račun svojeg računala.

Nažalost, ako ne znate lozinku za neki od administratorskih računa na računalu, ovaj vam sadržaj više ne može pomoći. Obratite se službi za podršku. Informacije o obraćanju službi za podršku potražite u odjeljku "Sljedeći koraci".

Da biste uslužni program Dcomcnfg.exe pokrenuli na ostatak postavke Default Impersonation Level (Zadana razina oponašanja), slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. Upišite dcomcnfg, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. U konzoli Component Services kliknite Computers (Računala), desnom tipkom miša kliknite računalo čiju razinu oponašanja na razini stroja želite izmijeniti (na primjer, My Computer (Moje računalo)) te zatim kliknite Properties (Svojstva).
 4. Kliknite karticu Default Properties (Zadana svojstva) te potvrdite okvir Enable Distributed COM on this computer (Omogući distribuirani COM na ovom računalu) za ovo računalo.
 5. Kliknite prema dolje okrenutu strelicu u okviru Default Impersonation Level (Zadana razina oponašanja), a zatim kliknite bilo koju postavku osim postavke Anonymous (Anonimno) te kliknite OK (U redu).

Nova će razina oponašanja na razini stroja stupiti na snagu kada sljedeći put pokrenete neki program. Promjene ne utječu na programe koji se trenutno izvršavaju sve dok ih ponovo ne pokrenete.

Pogledajte jesu li se mrežne ikone pojavile. Ako je ova metoda riješila problem, završili ste s ovim člankom.

Ako vam ova metoda nije pomogla, isprobajte Petu metodu.

Peta metoda: privremeno dodavanje novog modema ako nedostaje samo ikona Dial-up Connection (Modemska veza)

Pokušajte dodati standardni modem. Često samo proces dodavanja novog modema može ponovno prikazati mrežne ikone. Da biste dodali standardni modem, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel (Upravljačka ploča).
 2. Kliknite mogućnost Switch to Classic View (Idi na klasični prikaz) ako nije već odabrana. Ta se mogućnost nalazi na lijevoj strani upravljačke ploče.
 3. Dvokliknite Phone and Modem Options (Mogućnosti telefona i modema).
 4. Kliknite Modems (Modemi), a zatim Add (Dodaj). Pokrenut će se Add Hardware Wizard (Čarobnjak za dodavanje hardvera).
 5. Kliknite da biste potvrdili okvir Don't detect my modem I will select it from a list (Nemoj prepoznati moj modem, odabrat ću ga s popisa), a zatim kliknite Next (Dalje).
 6. Na popisu na lijevoj strani odaberite standardni modem, a zatim kliknite Next (Dalje). Kada se ikone ponovno pojave, možete sigurno izbrisati modem koji ste dodali tijekom izvršavanja ovog postupka.
Napredno otklanjanje poteškoća
Ako i dalje nailazite na poteškoće vezane uz nepojavljivanje ikona, isprobajte napredne metode. Ako nemate iskustva s naprednim otklanjanjem poteškoća, obratite se službi za podršku. Informacije o stupanju u kontakt sa službom za podršku potražite u odjeljku "Daljnji koraci".

Preporučujemo vam sljedeće metode naprednog otklanjanja poteškoća za korisnike s naprednom razinom znanja:

Prva metoda: provjera jesu li sve zaštićene datoteke sustava Windows u mapi System 32 netaknute

System File Checker omogućuje administratoru pregled svih zaštićenih datoteka radi provjere njihovih verzija. Ako System File Checker otkrije da je zaštićena datoteka prebrisana, vratit će ispravnu verziju datoteke iz mape predmemorije (%Systemroot%\System32\Dllcache) ili iz izvornih instalacijskih datoteka sustava Windows te zamijeniti neispravnu datoteku. System File Checker provjerava i ponovno puni mapu predmemorije. Da biste pokrenuli System File Checker, morate prijaviti se kao administrator ili član grupe administratora.

Da biste pokrenuli System File Checker, otvorite naredbeni redak, upišite sfc /purgecache i pritisnite tipku ENTER. Pokrenut će se Windows File Checker.

Dodatne informacije o načinu korištenja značajke Windows File Protection pogledajte u sljedećem članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
222193 Opis značajke Windows File Protection

Druga metoda: uklanjanje softvera drugog proizvođača za upravljanje mrežnim prilagodnicima

Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje nikakva jamstva, ni izričita ni implicirana, vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.

Privremeno uklonite softver za udruživanje. Poznato je da je sljedeća kombinacija nekompatibilna:
Poslužiteljski prilagodnik Dual-Port Intel Pro 100+ sa softverom za udruživanje Intel Teaming Software koji izvršava SNMP komponentu.
Ažuriranu verziju Intelova SNMP agenta (Ilansnmp.dll) i dodatne informacije možete dobiti od proizvođača mrežnog prilagodnika ili dobavljača softvera drugih proizvođača. Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
811876 Mrežni prilagodnici nestaju s popisa mrežnih prilagodnika, a klasterski poslužitelj prestaje reagirati kada je instaliran Intelov SNMP agent
278431 Korištenje prilagodnika za udruživanje s balansiranjem mrežnog opterećenja može uzrokovati probleme na mreži

Treća metoda: korištenje alata Group Policy Results (Rezultati pravila grupe) radi utvrđivanja koji su objekti pravila grupe primijenjeni

Ako se ikona izbriše samo nakon ručnog povezivanja s mrežom, slijedite ove korake:
 1. Ponovno pokrenite računalo dok nije povezano s mrežom da biste vidjeli preuzima li se objekt pravila grupe (GPO).
 2. Pokrenite alat Group Policy Results (Rezultati pravila grupe) da biste otkrili koji se objekti pravila grupe primjenjuju. Dodatne informacije o tome kako koristiti alat Group Policy Results (Rezultati pravila grupe) potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  321709 Kako koristiti alat Group Policy Results (Rezultati pravila grupe) u sustavu Windows 2000
 3. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), potom upišite gpedit.msc i pritisnite tipku ENTER.
 4. Locirajte i otvorite Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/.

Četvrta metoda: ponovno postavljanje mrežnih veza

Da bismo umjesto vas ponovno postavili mrežne veze, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami ponovno postavili mrežne veze, idite na odjeljak "Popravit ću to sam". .

Popravitemi toDa biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Popravi taj problem. U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za popravak.
Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne radite na računalu na kojem se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljujePopravit ću to sam

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete registar moći vratiti ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows
Ako se prozor Network Connections (Mrežne veze) počne otvarati, ali iznenada se zatvori ili "smrzne", slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), upišite regedit, a potom pritisnite tipku ENTER.
 2. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Desnom tipkom miša kliknite ovaj potključ, a zatim kliknite Export (Izvoz) te spremite odabranu granu u mapu.
 4. Ponovno kliknite potključ Network (Mreža) i izbrišite unos Config. Nemojte izbrisati potključ Network (Mreža). Unos Config bit će rekonstruiran kada ponovno pokrenete računalo.
 5. Ponovno pokrenite računalo. Možda ćete morati ručno isključiti računalo.

Peta metoda: provjera jesu li ključevi registra netaknuti i ispravni

Da biste provjerili jesu li ključevi registra netaknuti i ispravni, izvršite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), upišite regedit, a potom pritisnite tipku ENTER.
 2. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Provjerite postoje li potključevi NumMethods i ProxyStubClsid32 te jesu li njihove vrijednosti ispravne. Ako ti podključevi registra ne postoje, stvorite ih. Dodatne informacije o stvaranju tih potključeva registra potražite u sljedećem članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  269019 Nema ikona mrežnih i modemskih veza

Šesta metoda: traženje nepostojećih, prividnih ili skrivenih mrežnih prilagodnika

Da biste iz registra deinstalirali nepostojeći mrežni prilagodnik, izvršite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite cmd.exe (Blok za pisanje), a potom pritisnite tipku ENTER.
 2. Upišite set devmgr_show_nonpresent_devices=1, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 3. Upišite Start DEVMGMT.MSC, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Kliknite View (Prikaz), a zatim Show Hidden Devices (Pokaži skrivene uređaje).
 5. Proširite stablo Network adapters (Mrežni prilagodnici).
 6. Desnom tipkom miša kliknite zatamnjeni mrežni prilagodnik, a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj).

Sedma metoda: uklanjanje svih informacija AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP – Samootkrivanje/samopročišćavanje) iz registra i vraćanje izvornog stanja svih biblioteka performansi

Da biste to učinili, otvorite naredbeni redak, upišite winmgmt / clearadap te pritisnite tipku ENTER.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
266416 Kako ispraviti pogreške u WinMgmt brojaču performansi
Daljnji koraci
Ako niste mogli dovršiti korake za vraćanje mrežnih ikona, pomoć zatražite od nekog drugog ili službe za podršku.

Da biste vidjeli mogućnosti Microsoftove podrške, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjestu:
Savjeti za sprječavanje problema
Da biste ubuduće spriječili takve probleme, redovito ažurirajte svoje računalo. Uvijek provjeravajte imate li na računalu instalirane najnovije upravljačke programe. Da biste to učinili, upotrijebite Windows Update radi instalacije najnovijih upravljačkih programa. Dodatne informacije potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
REFERENCE
Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
811876 Mrežni prilagodnici nestaju s popisa mrežnih prilagodnika, a klasterski poslužitelj prestaje reagirati kada je instaliran Intelov SNMP agent
254631 Nekih ikona mrežnih i modemskih veza možda nema
273461 Ikone mrežnih i modemskih veza nestanu kada upotrijebite Dcomcnfg.exe da biste postavili zadanu razinu oponašanja na anonimno
269019 Nema ikona mrežnih i modemskih veza
329634 Modemske se veze ne pojavljuju kada su instalirani klasterski servisi
Dell-Server prazna mapa pozivna veza ncpa.cpl nevidljive nema nestaju ProxyStubClsid32 NIC prilagodnik povezivi objekt "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP agent fixit fix it fixme
Svojstva

ID članka: 825826 - posljednja izmjena: 05/13/2011 03:26:00 - verzija: 5.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
Povratne informacije