Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Servis W32Time u sustavima Windows Server 2003 i Windows XP često u zapisnik unosi ID događaja 50 te se pojavljuje problem loše sinkronizacije vremena

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

SIMPTOMI
Kada se servis Windows Time (W32Time) sinkronizira s nekim vanjskim satom, u zapisničkoj datoteci sustava može se često pojavljivati sljedeći događaj:


Event ID (ID događaja): 50
Source (Izvor): W32time
Type (Vrsta): Warning (Upozorenje)
The time service detected a time difference of greater than 5000 milliseconds for 900 seconds. The time difference might be caused by synchronization with low-accuracy time sources or by suboptimal network conditions. The time service is no longer synchronized and cannot provide the time to other clients or update the system clock. When a valid time stamp is received from a time service provider, the time service will correct itself. (Vremenski servis otkrio je vremensku razliku veću od 5000 milisekundi u razdoblju od 900 sekundi. Tu vremensku razliku može prouzročiti sinkronizacija s netočnim izvorima točnog vremena ili uvjeti na mreži koji nisu optimalni. Vremenski servis više nije sinkroniziran i ne može služiti kao izvor točnog vremena za druge klijente niti može ažurirati sistemski sat. Kada od davatelja usluga točnog vremena bude zaprimljena valjana vremenska oznaka, vremenski će se servis ispraviti.)

Kada u zadanoj hijerarhiji domena podređeni kontroler domene sa sustavom Microsoft Windows Server 2003 pokuša sinkronizirati sat, možda ćete dobiti sljedeće poruke o događajima:


Event ID (ID događaja): 38
Source (Izvor): W32time
Type (Vrsta): Information (Informacije)
The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123). (NtpClient davatelja usluga točnog vremena ne može dohvatiti podatke o točnom vremenu ili trenutno zaprima nevaljane podatke o točnom vremenu s adrese yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123).)


Event ID (ID događaja): 47
Source (Izvor): W32time
Type (Vrsta): Warning (Upozorenje)
Time Provider NtpClient: No valid response has been received from manually configured peer yourpdc.forestroot.com after eight attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source, and NtpClient will attempt to discover a new peer with this DNS name. (NtpClient davatelja usluge točnog vremena: Ni nakon osam pokušaja uspostavljanja kontakta nije primljen valjan odgovor ručno konfiguriranog ravnopravnog računala yourpdc.forestroot.com. To će ravnopravno računalo biti odbačeno kao izvor točnog vremena, a NtpClient će pokušati pronaći novo ravnopravno računalo s ovim DNS nazivom.)


Event ID (ID događaja): 29
Source (Izvor): W32time
Type (Vrsta): Error (Pogreška)
The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources. However, none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (NtpClient davatelja usluga točnog vremena konfiguriran je da dohvaća vrijeme iz više izvora točnog vremena. Nijednom od tih izvora, međutim, trenutno nije moguće pristupiti. U sljedećih 15 minuta neće se pokušavati uspostaviti kontakt s izvorom. NtpClient nema izvora točnog vremena.)

Napomena ID događaja 29 može se pojaviti i na računalima s operacijskim sustavom Windows XP.
RJEŠENJE

Informacije o hitnom popravku

Windows XP

Microsoft je stavio na raspolaganje podržani hitni popravak. No on je namijenjen samo ispravljanju problema opisanog u ovom članku. Primijenite ga samo na sustave u kojima se pojavljuje upravo taj problem. Taj će se hitni popravak možda dodatno testirati. Stoga vam preporučujemo da, ako vam opisani problem ne uzrokuje velike poteškoće, pričekate sljedeće ažuriranje softvera koje će obuhvaćati i taj hitni popravak.

Ako je hitni popravak moguće preuzeti, na vrhu ovog članka iz baze znanja pojavit će se odjeljak "Moguće je preuzeti hitni popravak". Ako se taj odjeljak ne pojavi, hitni popravak zatražite od Microsoftove službe za podršku korisnicima.

Napomena Ako se pojave dodatni problemi ili ako bude potrebno otklanjanje poteškoća, možda ćete morati stvoriti zaseban zahtjev za uslugom. Na dodatna pitanja i probleme koji nemaju veze s ovim hitnim popravkom primjenjuju se uobičajene cijene poziva službi podrške. Ako želite pregledati cijeli popis brojeva telefona Microsoftove službe za podršku korisnicima ili stvoriti zaseban zahtjev za uslugom, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto: Napomena U obrascu "Moguće je preuzeti hitni popravak" označeno je za koje je jezike hitni popravak dostupan. Ako ne vidite svoj jezik, hitni popravak nije dostupan za taj jezik.

Preduvjeti

Da biste primijenili taj hitni popravak, na računalu morate imati instalirano jedno od sljedećeg:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1).
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Preduvjet ponovnog pokretanja

Nakon primjene ovog hitnog popravka potrebno je ponovo pokrenuti računalo.

Informacije o zamjenskom hitnom popravku

Ovaj hitni popravak nije zamjena nijednom prethodnom hitnom popravku.

Informacije o datoteci

Engleska verzija tog hitnog popravka ima atribute datoteka navedene na popisu u sljedećoj tablici (ili novije). Datumi i sati za te datoteke izraženi su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledavate podatke o datoteci, oni se pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između koordiniranog univerzalnog vremena (UTC-a) i lokalnog vremena, na upravljačkoj ploči pogledajte karticu Time Zone (Vremenska zona) u sklopu modula Date and Time (Datum i vrijeme).
Verzije sustava Windows XP za x86 procesore (izdvojeno iz datoteke WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Verzije sustava Windows XP za x86 procesore, verzija 2 (izdvojeno iz datoteke WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Verzije sustava Windows XP za procesore Itanium, verzija 2 (izdvojeno iz datoteke WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Verzije sustava Windows XP za x86 procesore, verzija 3 (izdvojeno iz datoteke WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Verzije sustava Windows XP za procesore Itanium, verzija 3 (izdvojeno iz datoteke WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Informacije o servisnom paketu

Da biste riješili taj problem nabavite najnoviji servisni paket za Windows Server 2003. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
889100 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je stavio na raspolaganje podržani hitni popravak. No on je namijenjen samo ispravljanju problema opisanog u ovom članku. Primijenite ga samo na sustave u kojima se pojavljuje upravo taj problem. Taj će se hitni popravak možda dodatno testirati. Stoga vam preporučujemo da, ako vam opisani problem ne uzrokuje velike poteškoće, pričekate sljedeće ažuriranje softvera koje će obuhvaćati i taj hitni popravak.

Ako je hitni popravak moguće preuzeti, na vrhu ovog članka iz baze znanja pojavit će se odjeljak "Moguće je preuzeti hitni popravak". Ako se taj odjeljak ne pojavi, hitni popravak zatražite od Microsoftove službe za podršku korisnicima.

Napomena Ako se pojave dodatni problemi ili ako bude potrebno otklanjanje poteškoća, možda ćete morati stvoriti zaseban zahtjev za uslugom. Na dodatna pitanja i probleme koji nemaju veze s ovim hitnim popravkom primjenjuju se uobičajene cijene poziva službi podrške. Ako želite pregledati cijeli popis brojeva telefona Microsoftove službe za podršku korisnicima ili stvoriti zaseban zahtjev za uslugom, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto: Napomena U obrascu "Moguće je preuzeti hitni popravak" označeno je za koje je jezike hitni popravak dostupan. Ako ne vidite svoj jezik, hitni popravak nije dostupan za taj jezik.

Preduvjeti

Nema posebnih preduvjeta.

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon instalacije ovog hitnog popravka potrebno je ponovo pokrenuti računalo.

Podaci o zamjeni hitnog popravka

Ovaj hitni popravak ne zamjenjuje druge hitne popravke.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ovog hitnog popravka ima atribute datoteka navedene na popisu u sljedećoj tablici (ili novije). Datumi i sati za te datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledavate informacije o datoteci, one se pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC-a i lokalnog vremena, na upravljačkoj ploči pogledajte karticu Time Zone (Vremenska zona) u sklopu stavke Date and Time (Datum i vrijeme).
Verzije sustava Windows Server 2003 za procesore Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Verzije sustava Windows Server 2003 za x86 procesore
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Važno Microsoft preporučuje da ovaj hitni popravak instalirate na sve kontrolere domena koji se temelje na sustavu Windows Server 2003. Hitni popravak najprije instalirajte na primarni kontroler domene koji je glavno računalo za operacije u korijenskom direktoriju šume. Ako do problema dolazi samo na poslužiteljima-članovima, hitni popravak prvo instalirajte na kontrolere domena, a zatim na poslužitelje-članove.
STATUS
Microsoft je potvrdio da se ovaj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima popisanima u odjeljku "Odnosi se na".Ta je programska pogreška ispravljena u servisnom paketu Windows Server 2003 Service Pack 1.
DODATNE INFORMACIJE
Microsoft preporučuje da sinkronizirate primarni kontroler domene s većim brojem vanjskih poslužitelja za protokol mrežnog vremena (NTP) prvog sloja. Ostale kontrolere domena i poslužitelje članove ne biste trebali mijenjati. U zadanoj konfiguraciji ti će se poslužitelji vremenski sinkronizirati s hijerarhijom domena.

Dodatne prijedloge o konfiguraciji i implementaciji servisa Windows Time u strukturi šume potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773061.aspx
Win2k3 win2003 win2k+3 drift
Svojstva

ID članka: 830092 - posljednja izmjena: 11/25/2008 16:48:09 - verzija: 12.3

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092
Povratne informacije
html>