Kako otkloniti poteškoće prilikom sinkroniziranja poštanskog sandučića poslužitelja Exchange s .ost datotekom u programu Outlook

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

SAŽETAK
U ovom se članku opisuje način otklanjanja poteškoća do kojih može doći prilikom sinkroniziranja poštanskog sandučića sustava Microsoft Exchange Server s datotekom izvanmrežne mape (.ost) u sustavu Microsoft Office Outlook 2003 ili Microsoft Office Outlook 2007.
UVOD
U nastavku se daju informacije o načinu otklanjanja poteškoća do kojih može doći prilikom sinkronizacije poštanskog sandučića poslužitelja Exchange s .ost datotekom.

Utvrđivanje sinkronizacije izvanmrežnih mapa

Da biste utvrdili sinkroniziraju li se izvanmrežne mape pravilno, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite mapu koju želite provjeriti, a zatim kliknite Properties(Svojstva).
 2. Kliknite karticu Synchronization (Sinkronizacija). Ako ne vidite karticu Synchronization (Sinkronizacija), niste konfigurirali svoj profil za korištenje izvanmrežnih mapa.
 3. Pod Statistics for this folder (Statistika za ovu mapu) provjerite postavke u sljedećim poljima:

  Last Synchronized on (Datum posljednjeg sinkroniziranja): Datum

  Server folder contains (Broj elemenata u mapi poslužitelja):broj elemenata

  Offline folder contains (Broj elemenata u izvanmrežnoj mapi):broj elemenata
Ako sinkroniziranje pravilno funkcionira, broj elemenata u polju Server folder contains (Broj elemenata u mapi poslužitelja) treba biti jednak broju u polju Offline folder contains (Broj elemenata u izvanmrežnoj mapi). Ako sinkroniziranje ne funkcionira pravilno ili postoji problem sa sinkroniziranjem između mape poslužitelja i izvanmrežne mape, provjerite postavke profila. Da biste to učinili, slijedite korake koji odgovaraju verziji sustava Outlook koju koristite.

Outlook 2003

 1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite E-mail Accounts (Računi e-pošte).
 2. U dijaloškom okviru E-mail Accounts (Računi e-pošte) provjerite je li u odjeljku E-mail (E-pošta) odabrana mogućnost View or change existing e-mail accounts (Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte), a zatim kliknite Next (Dalje).
 3. Na popisu Deliver new mail to the following location (Isporuči novu e-poštu na sljedeće mjesto) provjerite je li odabran Mailbox - naziv računa (Poštanski sandučić – naziv računa).
 4. Kliknite objekt Microsoft Exchange Server, a zatim Change (Promijeni).
 5. Potvrdite odabir mogućnosti Use Cached Exchange Mode (Koristi način rada s predmemoriranjem) i kliknite Next (Dalje).
 6. Kliknite Finish (Završi), a zatim OK (U redu).
 7. Zatvorite Outlook i ponovo ga otvorite.

Outlook 2007

 1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Account Settings (Postavke računa).
 2. Kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke), a zatim provjerite je li kao zadana vrijednost postavljeno Mailbox - naziv računa (Poštanski sandučić – naziv računa).
 3. Kliknite karticu E-mail (E-pošta).
 4. Kliknite Mailbox - naziv računa (Poštanski sandučić – naziv računa), a zatim kliknite Settings (Postavke).
 5. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), provjerite je li mogućnost Use Cached Exchange Mode (Koristi način rada s predmemoriranjem) odabrana te kliknite OK (U redu).
 6. U dijaloškom okviru Account Settings (Postavke računa) kliknite Close (Zatvori).
 7. Zatvorite Outlook, a zatim ga ponovno otvorite.

Outlook 2010

 1. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Account Settings (Postavke računa) i Select Account Settings (Odabir postavki računa) s popisa.
 2. Kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke), a zatim provjerite je li kao zadana vrijednost postavljeno Mailbox - naziv računa (Poštanski sandučić – naziv računa).
 3. Kliknite karticu E-mail (E-pošta).
 4. Kliknite Mailbox - naziv računa (Poštanski sandučić – naziv računa), a zatim Change (Promijeni).
 5. Provjerite je li odabrana mogućnost Use Cached Exchange Mode (Upotrijebi predmemoriran Exchangeov način), a zatim kliknite OK (U redu).
 6. U dijaloškom okviru Account Settings (Postavke računa) kliknite Close (Zatvori).
 7. Zatvorite Outlook i ponovo ga otvorite.

Ponovno sinkroniziranje mapa

Kada provjerite te postavke, koristite jednu od sljedećih metoda da biste ponovo sinkronizirali mape.

Ručno sinkroniziranje

 1. U okviru Folder List (Popis mapa) kliknite mapu koju želite sinkronizirati.
  Ako ne vidite okno Folder List (Popis mapa), kliknite Folder List (Popis mapa) na izborniku Go (Idi).
 2. Na izborniku Tools (Alati) pokažite na Send/Receive (Šalji/primi), a zatim kliknite This Folder (Microsoft Exchange Server) (Ova mapa (Microsoft Exchange Server)) da biste sinkronizirali određenu izvanmrežnu mapu ili kliknite Send/Receive All (Šalji/primi sve) da biste sinkronizirali sve izvanmrežne mape.
U programu Outlook 2010 kliknite Send/Receive (Pošalji/primi), a zatim Send/Receive All (Pošalji/primi sve) da biste sinkronizirali sve izvanmrežne mape.

Kada postupak sinkronizacije započne, u donjem desnom kutu zaslona vidjet ćete poruku o statusu sinkroniziranja. Ako u poštanskom sandučiću imate mnogo stavki, a izvanmrežne mape dulje vrijeme niste sinkronizirali, postupak sinkronizacije može potrajati dulje od 30 minuta.

Automatska sinkronizacija

Da biste automatski sinkronizirali sve mape prilikom svakog povezivanja s Internetom i svakog zatvaranja programa Outlook, slijedite ove korake.
 1. U izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
 2. Kliknite karticu Mail Setup (Postavljanje pošte).
 3. U odjeljku Send/Receive (Šalji/primi) potvrdite okvir Send immediately when connected (Šalji odmah nakon povezivanja).
 4. Kliknite Send/Receive (Šalji/primi).
 5. U dijaloškom okviru Send/Receive Groups (Šalji/primi grupe) provjerite je li odabrana mogućnost Perform an automatic send/receive when exiting (Izvrši automatsko slanje/primanje pri zatvaranju), a zatim kliknite Close (Zatvori).
 6. Kliknite OK (U redu).

Stvaranje nove .ost datoteke i ponovno sinkroniziranje izvanmrežnih mapa

Ako su se sve mape sinkronizirale osim mape Inbox (Primljeno) ili pak ne možete sinkronizirati nijednu mapu, možda je .ost datoteka oštećena. Da biste riješili taj problem, stvorite novu .ost datoteku, a zatim ponovo sinkronizirajte mape.

Kako stvoriti novu .ost datoteku i sinkronizirati mape

Da biste stvorili novu .ost datoteku, preimenujte staru .ost datoteku i sinkronizirajte novu s računalom na kojem se nalazi Microsoft Exchange Server. Kada preimenujete staru .ost datoteku, Outlook stvara novu datoteku. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite Start, pokažite na Search (Traži), a zatim kliknite For Files or Folders (Datoteke i mape).
 3. U dijaloškom okviru za pretraživanje kliknite All files and folders (Sve datoteke i mape).
 4. Na karticu All or part of the file name (Sve ili dio naziva datoteke) upišite *.ost .
 5. Ništa ne upisujte u okvir A word or phrase in the file (Riječ ili izraz u datoteci).
 6. Na popisu Look in (Pogledaj u) kliknite tvrdi disk. Zatim u odjeljku mogućnosti More advanced options (Više dodatnih mogućnosti) potvrdite okvir Include subfolders (Uključi podmape) te kliknite Search (Traži).

  U stupcu Name (Naziv) moći ćete vidjeti .ost datoteku. Zadana lokacija .ost datoteke navedena je u nastavku teksta.

  Za sustave Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\user name\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
 7. Desnom tipkom miša kliknite .ost datoteku, a zatim kliknite Rename (Preimenuj). Preimenujte datoteku promjenom datotečnog nastavka u nazivu, npr. umjesto nastavka .ost upišite nastavak .old.
 8. U izborniku File (Datoteka) kliknite Close (Zatvori).
 9. Pokrenite Outlook, na izborniku Tools (Alati) pokažite na Send/receive (Šalji/primi), a zatim kliknite Send/Receive All (Šalji/primi sve).
Vidjet ćete tijek novog postupka sinkronizacije u donjem desnom kutu zaslona te će se stvoriti nova .ost datoteka.

Budući da nova .ost datoteka predstavlja repliku informacija pohranjenih u poštanskom sandučiću poslužitelja Exchange, tim se postupkom podaci ne oštećuju.

Zamjena oštećenih datoteka za podršku za Exchange Server

Ako i dalje ne možete obaviti sinkroniziranje, možda su datoteke za podršku servisa poslužitelja Microsoft Exchange oštećene. Da biste zamijenili oštećene datoteke za podršku servisa Exchange Server, najprije morate ukloniti postojeće datoteke i zamijeniti ih izvornim datotekama iz programa Outlook.

Da bismo umjesto vas uklonili datoteke za podršku servisa Exchange Server, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako želite sami ukloniti datoteke za podršku servisa Exchange Server, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi toDa biste automatski riješili problem, kliknite vezu ili gumb Fix it (Popravi taj problem). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za popravak.Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne radite na računalu na kojem se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljujePopravit ću to sam

Uklanjanje datoteka za podršku servisa Microsoft Exchange Server za Outlook 2003

Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), a zatim kliknite Windows Explorer.
 2. Sljedeće datoteke preimenujte promjenom datotečnog nastavka u .old:
  • Emsabp32.dll
  • Emsmdb32.dll
  • Emsui32.dll
  Napomene
  • Da biste preimenovali datoteku, kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Rename (Preimenuj).
  • Zadana lokacija te datoteke navedena je u nastavku:
   C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033

Kako ukloniti datoteke za podršku servisa Microsoft Exchange Server za Outlook 2007

Da biste to učinili, pratite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), a zatim kliknite Windows Explorer.
 2. Sljedeću datoteku preimenujte promjenom datotečnog nastavka u .old:
  Emsmdb32.dll
  Napomene
  • Da biste preimenovali datoteku, kliknite je desnom tipkom miša, a zatim kliknite Rename (Preimenuj).
  • Zadana lokacija te datoteke navedena je u nastavku:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12

Kako zamijeniti datoteke za podršku servisa poslužitelja Microsoft Exchange Server

Da biste preimenovane datoteke za podršku zamijenili novima s izvornog medija, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite control i kliknite OK (U redu).
 2. Dvokliknite Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).
 3. Kliknite Microsoft Office, a zatim Change (Promijeni).
 4. Kliknite Reinstall or Repair (Ponovo instaliraj ili popravi), a zatim Reinstall Office (Ponovo instaliraj Office).
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o izvanmrežnim mapama i postupku sinkronizacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem
195436 Udaljena e-pošta, izvanmrežne mape i izvanmrežni rad
OL2003 Synchronization OL2007 fixit fix it
Svojstva

ID članka: 842284 - posljednja izmjena: 09/11/2011 06:11:00 - verzija: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbprod2web kbhowto kbfixme kbmsifixme KB842284
Povratne informacije