Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Opis ključne nadopune za opciju "My Network (subnet) only" (Samo moja mreža (podmreža)) u Vatrozidu za Windows u sklopu paketa nadopuna Windows XP Service Pack 2

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

SAŽETAK
Ovaj članak opisuje ključnu nadopunu 886185. Ta nadopuna olakšava sužavanje definicije opcije opsega My network (subnet) only (Samo moja mreža (podmreža)) ili lokalna podmreža u Vatrozidu za Windows. To je od pomoći u slučajevima u kojima bi Vatrozid za Windows veliku mrežu smatrao lokalnom podmrežom zbog načina na koji je program za modemsku vezu konfigurirao tablice usmjeravanja. Nakon instalacije ključne nadopune 886185, možda ćete trebati ponovo pokrenuti računalo.
SIMPTOMI
Nakon postavljanja Vatrozida za Windows u sklopu paketa Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) možda otkrijete da bilo tko s interneta može pristupiti resursima na vašem računalu kada koristite modemsku vezu. Primjerice, nakon stvaranja iznimke za opciju File and Printer Sharing (Zajedničko korištenje datoteka i pisača) u Vatrozidu za Windows možda otkrijete da bilo tko može pristupiti zajedničkim datotekama i pisačima.

Napomena Vatrozid za Windows automatski odabire opciju My network (subnet) only (Samo moja mreža (podmreža)) kada stvorite iznimku za zajedničko korištenje datoteka i pisača.
UZROK
Zbog načina na koji određeni programi za modemsku vezu konfiguriraju tablice usmjeravanja, Vatrozid za Windows u sklopu paketa Windows XP SP2 ponekad može smatrati cijeli internet lokalnom podmrežom. Time se svim korisnicima na internetu omogućuje pristup iznimci Vatrozida za Windows ako je ta iznimka konfigurirana za upotrebu opsega opcije My network (subnet) only (Samo moja mreža (podmreža)).
RJEŠENJE

Informacije o nadopuni

Informacije o preuzimanju

Da biste riješili taj problem, morate preuzeti i instalirati ključnu nadopunu 886185. Ključnu nadopunu preuzmite i instalirajte putem web-mjesta Windows Update ili Microsoftova centra za preuzimanje.
Windows Update
Da biste preuzeli i instalirali ključnu nadopunu 886185 putem web-mjesta Windows Update, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Microsoft Internet Explorer.
 2. U izborniku Tools (Alati) kliknite Windows Update.
 3. Slijedite zaslonske upute za ažuriranje računala.
Microsoftov centar za preuzimanje
Iz Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeću datoteku:


PreuzimanjeOdmah preuzmite ključnu nadopunu 886185.

Datum objave: 14. prosinca 2004.

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
119591 Kako preuzeti Microsoftove datoteke za podršku s web-mjesta Online Services (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je provjerio da u ovoj datoteci nema virusa. Microsoft je koristio najaktualniji dostupan softver za otkrivanje virusa na dan slanja datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšane sigurnosti koji sprečavaju neovlaštenu izmjenu datoteke.

Preduvjeti

Morate koristiti jedan od sljedećih operacijskih sustava:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition s instaliranim paketom Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Informacije o instalaciji


Da biste instalirali ključnu nadopunu 886185 bez intervencije korisnika, koristite sljedeću naredbu:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

Da biste instalirali ovu ključnu nadopunu bez obaveznog ponovnog pokretanja računala, koristite sljedeću naredbu:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
Napomena Te parametre možete spojiti u jedan naredbeni redak. Za dodatne informacije o paramterima naredbenog retka koje možete koristiti uz ključnu nadopunu 886185 kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
262841 Parametri naredbenog retka za pakete Windows Software Update (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Za dodatne informacije o načinu instalacije ove ključne nadopune putem usluga Software Update Services (SUS) posjetite sljedeće web-mjesto tvrtke Microsoft:

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili ovu ključnu nadopunu, kliknite alat Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe) na upravljačkoj ploči.

Administratori sustava mogu za uklanjanje ove ključne nadopune koristiti uslužni program Spuninst.exe. Spuninst.exe nalazi se u mapi %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Taj uslužni program podržava sljedeće parametre instalacije:
 • /? : Prikaži popis instalacijskih parametara.
 • /u : Koristi nenadzirani način.
 • /f : Prisili ostale programe na isključivanje kada se računalo isključi.
 • /z : Ne pokreći se ponovo nakon instalacije.
 • /q : Koristi tihi način (bez interakcije s korisnikom).

Preduvjeti ponovnog pokretanja

Možda ćete morati ponovo pokrenuti računalo nakon primjene ove nadopune.

Informacije o zamjenskoj nadopuni

Ova nadopuna ne zamjenjuje neku drugu nadopunu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove nadopune ima atribute datoteka navedene na popisu u sljedećoj tablici (ili novije). Datumi i vremena za te datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kad pregledavate informacije o datoteci, one se pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC-a i lokalnog vremena, u upravljačkoj ploči u sklopu modula Date and Time (Datum i vrijeme) pogledajte karticu Time Zone (Vremenska zona).
DatumVrijemeVerzijaVeličinaNaziv datotekeMapa
29. rujna 2004.22:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
29. rujna 2004.22:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
Za dodatne informacije o paketima softverskih nadopuna za Windows XP Service Pack 2 kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
824994 Opis sadržaja paketa softverskih nadopuna za Windows XP Service Pack 2 i Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
DODATNE INFORMACIJE

Određeni programi za modemske veze konfiguriraju tablice usmjeravanja na takav način da Vatrozid za Windows smatra da se cijela modemska veza ostvaruje unutar lokalne podmreže. Nakon instalacije ključne nadopune 886185, Vatrozid za Windows više neće smatrati da se mrežne veze ostvaruju na lokalnoj podmreži ako unosi u tablicu IP usmjeravanja sadrže IP adresu 0.0.0.0 i masku 0.0.0.0. To znači da svi priključci ili programi koji su definirani kao iznimke, a koriste opciju My network (subnet) only (Samo moja mreža (podmreža)), u Vatrozidu za Windows neće biti dostupni putem većine modemskih veza. I dalje ćete putem modemske veze imati pristup iznimkama, pod uvjetom da uklonite sva ograničenja opsega ili stvorite prilagođeni opseg za iznimke.

Konfiguracija podmreže lokalne mreže varira i ovisi o mreži s kojom ste povezani te načinu na koji je ta mreža konfigurirana. Upotreba opcije My network (subnet) only (Samo moja mreža (podmreža)) ne jamči sigurnost jer se ta opcija oslanja na definiciju lokalne mreže u sklopu konfiguracije podmreže.

Važno Ako se želite uvjeriti da nikakav neželjeni promet neće proći kroz iznimke vatrozida, preporučujemo vam da obavezno koristite opcije prilagođenog opsega.

Da biste pristupili opcijama prilagođenog opsega za iznimke, slijedite ove korake:
 1. Prijavite se na računalo kao član lokalne administratorske grupe.
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite firewall.cpl i kliknite OK (U redu).
 3. U Vatrozidu za Windows kliknite karticu Exceptions (Iznimke). Kliknite program ili servis za koji želite stvoriti iznimku.
 4. Kliknite Edit (Uredi), a zatim Change scope (Promjena opsega) pa Custom list (Prilagođeni popis).
Za dodatne informacije o konfiguriranju Vatrozida za Windows posjetite sljedeće web-stranice Microsoft TechNeta:
fire wall winxp winxpsp2 IP
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 886185 - Utolsó ellenőrzés: 09/11/2006 10:08:00 - Verziószám: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbbug kbfix kbfirewall atdownload KB886185
Visszajelzés