Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Kako klijentski program servisa Windows Update određuje pomoću kojeg će se proxy poslužitelja povezati s web-mjestom Windows Update

UVOD
Klijentski program servisa Microsoft Windows Update zahtijeva da Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) potraži raspoložive nadopune. K tome, da bi preuzeo te nadopune, klijent servisa Windows Update koristi servis za pozadinski inteligentni prijenos (Background Intelligent Transfer Service, BITS). Microsoft Windows HTTP Services i BITS pokreću se neovisno od programa Microsoft Internet Explorer. Oba servisa moraju biti u stanju prepoznati proxy poslužitelj ili poslužitelje dostupne u vašem okruženju. U ovom se članku opisuju različite raspoložive metode prepoznavanja proxy poslužitelja. Uz to, u članku su opisane i situacije u kojima Windows Update koristi određenu metodu prepoznavanja proxy poslužitelja.
DODATNE INFORMACIJE

Servis Automatic Updates konfiguriran je za preuzimanje i instaliranje nadopuna s web-mjesta Microsoft Windows Update.

Servis Automatic Updates može automatski preuzimati i instalirati nadopune s web-mjesta Windows Update. Za servis Automatic Updates nije potrebna interakcija s korisnikom jer on radi u kontekstu korisničkog računa lokalnog sustava. Servis Automatic Updates nema pristup korisničkim postavkama proxy poslužitelja specifičnima za pojedinog korisnika, koje se mogu konfigurirati u programu Internet Explorer. Servis Automatic Updates može otkriti proxy poslužitelj samo pomoću jedne od sljedećih metoda:
 • Proxy poslužitelj ručno je konfiguriran pomoću alata Proxycfg.exe. Dodatne informacije o korištenju alata Proxycfg.exe potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
  289481 Da bi ServerXMLHTTP radio, možda ćete morati pokrenuti alat Proxycfg. (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
 • Postavke značajke Web Proxy Auto Detect (WPAD) (Automatsko prepoznavanje web-proxy poslužitelja) konfiguriraju se na jednoj od sljedećih lokacija u mrežnom okruženju:
  • mogućnosti sustava naziva domena (DNS-a)
  • mogućnosti protokola za dinamičko konfiguriranje matičnih računala (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
  Dodatne informacije o srodnoj temi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
  816320 Kako se konfiguriraju vatrozid i značajka automatskog otkrivanja web-proxy poslužitelja od strane klijentskih programa u sustavu Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Web-mjestu Windows Update pristupa se pomoću programa Internet Explorer

Ako za pristup web-mjestu Windows Update koristite Internet Explorer, klijentski program servisa Windows Update otkriva proxy poslužitelj pomoću sljedećih metoda, i to navedenim redoslijedom:

Metoda 1: Internet Explorer konfiguriran je za automatsko prepoznavanje postavki.

Ako je u programu Internet Explorer potvrđen okvir Automatically detect settings (Odredi postavke automatski), klijentski program servisa Windows Update koristi značajku WPAD da bi pronašao proxy poslužitelj. Da biste pogledali potvrdni okvir Automatically detect settings, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije).
 3. Kliknite karticu Connections (Veze).
 4. Ako se s internetom povezujete pomoću proxy poslužitelja u lokalnoj mreži, kliknite LAN Settings (Postavke LAN-a). Ako se s internetom povezujete pomoću proxy poslužitelja za modemsko povezivanje ili virtualnu privatnu mrežu, kliknite tu vezu, a zatim Settings (Postavke).
Dodatne informacije o srodnoj temi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
816320 Kako se konfiguriraju vatrozid i značajka automatskog otkrivanja web-proxy poslužitelja od strane klijentskih programa u sustavu Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Metoda 2: Internet Explorer je konfiguriran za korištenje skripte za automatsku konfiguraciju.

U sljedećim okolnostima klijentski program servisa Windows Update pronalazi proxy poslužitelj obrađujući skriptu za automatsku konfiguraciju:
 • Internet Explorer ne može otkriti proxy poslužitelj pomoću Metode 1.
 • U programu Internet Explorer potvrđen je okvir Use automatic configuration script (Koristi skriptu za automatsku konfiguraciju).
Da biste pogledali potvrdni okvir Use automatic configuration script, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije).
 3. Kliknite karticu Connections (Veze).
 4. Ako se s internetom povezujete pomoću proxy poslužitelja u lokalnoj mreži, kliknite LAN Settings (Postavke LAN-a). Ako se s internetom povezujete pomoću proxy poslužitelja za modemsko povezivanje ili virtualnu privatnu mrežu, kliknite tu vezu, a zatim kliknite Settings (Postavke).

Metoda 3: Internet Explorer konfiguriran je primjenom korisnički definirane vrijednosti za proxy poslužitelj.

U sljedećim okolnostima klijentski program servisa Windows Update za povezivanje s internetom koristi korisnički definirani proxy poslužitelj:
 • Klijentski program servisa Windows Update ne može pronaći proxy poslužitelj pomoću automatskog prepoznavanja ili skripte za automatsku konfiguraciju.
 • Proxy poslužitelj definiran je u programu Internet Explorer.
Da biste pogledali korisnički definiranu vrijednost za proxy poslužitelj, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije).
 3. Kliknite karticu Connections (Veze).
 4. Ako se s internetom povezujete pomoću proxy poslužitelja u lokalnoj mreži, kliknite LAN Settings (Postavke LAN-a). Ako se s internetom povezujete pomoću proxy poslužitelja za modemsko povezivanje ili virtualnu privatnu mrežu, kliknite tu vezu, a zatim kliknite Settings (Postavke).
 5. Pogledajte vrijednost u okviru Address (Adresa) u odjeljku Proxy server (Proxy poslužitelj).

Metoda 4: Proxy poslužitelj nije naveden u programu Internet Explorer.

Ako se proxy poslužitelj ne navede u programu Internet Explorer, klijentski program servisa Windows Update koristi proxy poslužitelj konfiguriran pomoću alata Proxycfg.exe. Dodatne informacije o korištenju alata Proxycfg.exe potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
289481 Da bi ServerXMLHTTP radio, možda ćete morati pokrenuti alat Proxycfg. (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Metoda 5: Nije konfiguriran nijedan proxy poslužitelj.

U sljedećim se okolnostima klijentski program servisa Windows Update pokušava izravno povezati s web-mjestom Windows Update:
 • Nijedan proxy poslužitelj nije konfiguriran pomoću alata Proxycfg.exe.
 • Nijedan proxy poslužitelj nije definiran u programu Internet Explorer.
Ako je za povezivanje s internetom u ovakvom scenariju potreban proxy poslužitelj, klijentski program servisa Windows Update ne može se uspješno povezati s web-mjestom Windows Update.

Opis značajke Web Proxy Auto Detect (WPAD) (Automatsko prepoznavanje web proxy poslužitelja)

Značajka WPAD omogućuje da servisi pronađu raspoloživi proxy poslužitelj upitom DHCP-u ili pronalaženjem određenog DNS zapisa. Dodatne informacije o prednostima i nedostacima upotrebe DNS-a umjesto DHCP-a za WPAD potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
816320 Kako se konfiguriraju vatrozid i značajka automatskog otkrivanja web-proxy poslužitelja od strane klijentskih programa u sustavu Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Opis alata Proxycfg.exe

Alat Proxycfg.exe konfigurira WinHTTP za korištenje određenog proxy poslužitelja modificiranjem sljedeće stavke registra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Alat Proxycfg.exe koristan je ako ne možete implementirati WPAD. Uz to, taj alat možete koristiti i za otklanjanje poteškoća pri otkrivanju proxy poslužitelja u mreži. U toj situaciji pomoću tog alata možete provjeriti pojavljuje li se problem zbog nemogućnosti otkrivanja proxy poslužitelja drugim metodama otkrivanja, kao što je značajka WPAD. Dodatne informacije o srodnoj temi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
298481 Da bi ServerXMLHTTP radio, možda ćete morati pokrenuti alat Proxycfg. (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Da biste vidjeli parametre naredbenog retka koje podržava Proxycfg.exe, u naredbeni redak upišite proxycfg.exe /?, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ako naredbu proxycfg.exe koristite bez ikakvih parametara naredbenog retka, prikazat će se trenutne postavke. U tom ćete slučaju dobiti rezultate slične jednome od sljedećih.

Postavke u sklopu kojih nije konfiguriran proxy poslužitelj

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :   Direct access (no proxy server).

Postavke u sklopu kojih je konfiguriran proxy poslužitelj

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	  

Konfiguriranje proxy poslužitelja pomoću alata Proxycfg.exe:

Da biste konfigurirali proxy poslužitelj pomoću alata Proxycfg.exe, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite cmd i kliknite OK (U redu).
 2. U naredbeni redak upišite proxycfg -p proxyservername:portnumber, a zatim pritisnite tipku ENTER. U toj naredbi zamijenite proxyservername potpuno kvalificiranim nazivom domene proxy poslužitelja. Zamijenite portnumber brojem priključka za koji želite konfigurirati proxy poslužitelj. Na primjer, zamijenite proxyservername s proxy.domena.primjer.com, a portnumber brojem 80.
Ako je proxy poslužitelj uspješno konfiguriran, pojavit će se sljedeći rezultati.
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	    

Uklanjanje proxy poslužitelja pomoću alata Proxycfg.exe:

Da biste uklonili proxy poslužitelj pomoću alata Proxycfg.exe i konfigurirali "izravan pristup" internetu, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite cmd i kliknite OK (U redu).
 2. U naredbenom retku upišite proxycfg -D, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napomena Ako je zadovoljen bilo koji od sljedećih uvjeta, proxy poslužitelj neće se pojaviti u rezultatima naredbe proxycfg.exe:
 • Proxy poslužitelj ručno je definiran u programu Internet Explorer.
 • Proxy poslužitelj konfiguriran je pomoću skripte za konfiguraciju.
Naredba proxycfg.exe koristi se samo za ručnu konfiguraciju proxy poslužitelja koji WinHTTP koristi. Ako proxy poslužitelj određujete pomoću WPAD-a ili programa Internet Explorer, rezultati naredbe proxycfg.exe trebali bi pokazivati vrijednost Direct access (no proxy server) (Izravan pristup (bez proxy poslužitelja)).

Podržane .pac datoteke

Dodatne informacije o podržanim .pac datotekama potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
kbwindowsupdatev6, WU
Svojstva

ID članka: 900935 - posljednja izmjena: 09/14/2010 18:00:00 - verzija: 2.0

Microsoft Windows Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Povratne informacije