Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Neočekivani upit za ponovno pokretanje računala nakon instaliranja servisnog paketa za Office ili ažuriranja sustava Office

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Ovaj je članak arhiviran. Njegov trenutni sadržaj više se neće ažurirati.
SIMPTOMI
Nakon instaliranja servisnog paketa za Microsoft Office ili ažuriranja sustava Office pojavljuje se neočekivani upit za ponovno pokretanje računala.
UZROK
Taj se problem može pojaviti ako servisni paket ili ažuriranje mora izmijeniti datoteku koja se trenutno koristi. Datoteku možda koristi program koji se izvršava tijekom instaliranja servisnog paketa ili ažuriranja. Program koji koristi datoteku ponekad nije program sustava Office.

Do tog problema može doći ako su ispunjeni neki od sljedećih uvjeta:
 • Uređaj koji se sinkronizira s programom Microsoft Outlook povezan je s priključnom stanicom klijentskog računala. Izvršava se i program ActiveSync.
 • Izvršava se program sustava Office.
 • Izvršava se Microsoft Office Communicator 2005 ili Microsoft Office Communicator 2007.
Napomena Navedeni popis nije sveobuhvatan. Možda su instalirani neki drugi programi koji mogu izazvati pojavljivanje tog problema.
RJEŠENJE
Prije instaliranja servisnog paketa ili ažuriranja prekinite izvršavanje svih servisa i programa koji mogu ometati instaliranje servisnog paketa ili ažuriranja.

Sljedeće metode sadrže informacije o načinu na koji možete izaći iz najčešće korištenih programa i servisa koji mogu izazvati pojavljivanje ovog problema. Ovisno o situaciji, koristite sljedeće metode.

Izlazak iz programa ActiveSync

Da biste izašli iz programa ActiveSync, prekinite izvršavanje procesa Wcescomm.exe. Dodatne informacije o načinu na koji možete prekinuti izvršavanje procesa Wcescomm.exe potražite u odjeljku "Način prekida izvršavanja procesa programa koji se izvršava u pozadini".

Napomena Korisnik ili uređaj koji je povezan sa servisom izgubit će vezu s njime kada prekinete izvršavanje procesa.

Izlazak iz programa sustava Office

Da biste izašli iz programa sustava Office, na izborniku Datoteka kliknite Izađi. Ako program sustava Office nije prikazan na zaslonu, pritisnite ALT+TAB da biste prešli na taj program. Možete i kliknuti gumb programa sustava Office na programskoj traci.

Napomena Ako se zbog nekog problema program ne zatvori na ispravan način, proces programa sustava Office možda će se nastaviti izvršavati u pozadini. Ako mislite da se neki proces programa sustava Office još uvijek izvršava u pozadini, prekinite njegovo izvršavanje. Informacije o načinu na koji to možete učiniti potražite u odjeljku "Način prekida izvršavanja procesa programa koji se izvršava u pozadini".

Izlazak iz programa Communicator 2005 ili Communicator 2007

Da biste izašli iz programa Communicator 2005 ili Communicator 2007, odjavite se iz programa Communicator, zatvorite ga, a zatim izađite iz njega. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Na izborniku Connect (Povezivanje) kliknite Sign Out (Odjava).
 2. Na izborniku Connect (Povezivanje) kliknite Close (Zatvori).

  Napomena Kada zatvorite Communicator 2005 ili Communicator 2007, program će se minimizirati u područje obavijesti.
 3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu programa Communicator 2005 ili Communicator 2007 u području obavijesti pa kliknite Exit (Izađi).

Način prekida izvršavanja procesa programa koji se izvršava u pozadini

Važno Prekid izvršavanja procesa može izazvati neželjene rezultate. To obuhvaća nestabilnost sustava i gubitak podataka. Kada prekinete izvršavanje procesa, njegovo stanje i drugi podaci neće biti spremljeni prije njegova završetka.

Da biste prekinuli proces koji se izvršava u pozadini, koristite jednu od sljedećih metoda.

1. metoda: korištenje upravitelja zadataka

Da biste prekinuli izvršavanje procesa putem upravitelja zadataka, pratite sljedeće korake:
 1. Pritisnite CTRL+ALT+DEL.
 2. Na kartici Processes (Procesi) kliknite process_filename, a zatim kliknite End Process (Završi proces).

  Napomena U toj metodi process_filename predstavlja naziv datoteke procesa čije izvršavanje želite prekinuti.

2. metoda: korištenje naredbe Taskkill

Da biste prekinuli izvršavanje procesa korištenjem naredbe Taskkill, pratite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite cmd, a potom kliknite OK (U redu).
 2. U naredbeni redak upišite taskkill /im process_filename, a zatim pritisnite ENTER.

  Napomene
  • U toj metodi process_filename predstavlja naziv datoteke procesa čije izvršavanje želite prekinuti.
  • Dodatne informacije o naredbi Taskkill možete pronaći tako da u naredbeni redak upišetetaskkill /? pa pritisnete ENTER.
 3. Da biste zatvorili prozor naredbenog retka, u naredbeni redak upišite exit.

Sprječavanje neželjenog ponovnog pokretanja računala prilikom uvođenja servisnog paketa za Office ili ažuriranja sustava Office

Ako ste administrator koji uvodi servisni paket za Office ili ažuriranje sustava Office, možete koristiti skriptu za zatvaranje svih programa i servisa koji mogu utjecati na instaliranje servisnog paketa ili ažuriranja.

Microsoft navodi primjere programiranja samo radi ilustracije, bez izričitog ili impliciranog jamstva. To obuhvaća, bez ograničenja, posredna jamstva glede tržišne konkurentnosti ili prikladnosti za određenu svrhu. U ovom se članku podrazumijeva da poznajete programski jezik koji se koristi u primjeru i alate koji se koriste za stvaranje i ispravljanje pogrešaka u postupcima. Microsoftovi inženjeri za podršku mogu objasniti funkciju određenog postupka. No neće mijenjati te primjere da bi ponudili dodatne funkcije ni prilagođavati postupke vašim potrebama.

Da biste za zatvaranje programa ili servisa koristili skriptu, stvorite skriptu sličnu niže navedenoj.
; uzorak iz 2005. godine s web-mjesta TechNet; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; dodatne informacije o korištenju skripti za upravljanje procesima potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Dalje
DODATNE INFORMACIJE
Instalacija servisnog paketa za Office ili ažuriranja sustava Office najčešće neće od vas zatražiti ponovno pokretanje računala. No postoje slučajevi u kojima ćete morati ponovno pokrenuti računalo.

Ako nakon instaliranja servisnog paketa za Office ili ažuriranja sustava Office morate ponovno pokrenuti računalo, taj će podatak biti sadržan u dokumentaciji koja se isporučuje uz servisni paket za Office ili ažuriranje sustava Office.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Svojstva

ID članka: 905726 - posljednja izmjena: 12/09/2015 03:00:40 - verzija: 4.8

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Povratne informacije