Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Ažuriranje ActiveX kontrola za Internet Explorer

UVOD
Microsoft objavljuje softversko ažuriranje programa Microsoft Explorer 6 za Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) i za Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Tim se ažuriranjem mijenja način na koji Internet Explorer rukuje nekim web-stranicama koje koriste ActiveX kontrole i aplete za Javu. Primjeri ActiveX kontrola:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Nakon što instalirate to ažuriranje, interakcija s ActiveX kontrolama s određenih web-stranica neće biti moguća sve dok ne omogućite te kontrole. Da biste omogućili neku ActiveX kontrolu, ručno je kliknite. Postoje i tehnike koje dizajneri web-stranica mogu koristiti da bi ažurirali svoje web-stranice. Dodatne informacije o tim tehnikama potražite na sljedećem MSDN-ovu web-mjestu:Kada instalirate to ažuriranje, Plugin.ocx posve se uklanja iz sustava Windows Server 2003 i Windows XP. Plugin.ocx privatna je komponenta programa Internet Explorer, bez javnih sučelja. Plugin.ocx koristi se da bi se Netscapeovi dodaci pohranili na poslužitelju kao ActiveX kontrole. Funkcionalnost dodatka Plugin.ocx onemogućena je 2003. u sustavu Windows Server 2003 i Windows XP iz sigurnosnih razloga. Tim se ažuriranjem posve uklanja nefunkcionalni Plugin.ocx kod.

Kao dio tog ažuriranja za Internet Explorer Microsoft će objaviti ažuriranja trenutnih verzija sustava Windows XP i Windows Server 2003. Svi klijentski operacijski sustavi bit će ažurirani. Ti klijentski operacijski sustavi obuhvaćaju sljedeće:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional za ugrađene sustave
Microsoft još nije objavio ažuriranja za starije verzije programa Internet Explorer ni sustava Windows Server 2003 ili Windows XP. No u budućnosti će Microsoft možda objaviti ažuriranja tih starijih verzija. U ovom će se članku moći naći više informacija o rasporedu tih objava čim te informacije budu dostupne.

Iz Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:

Ažuriranje za Internet Explorer, za 32-bitnu verziju sustava Windows Server 2003 utemeljenu na procesoru x86 sa servisnim paketom Service Pack 1: Ažuriranje za Internet Explorer, za 64-bitnu verziju sustava Windows Server 2003 utemeljenu na procesoru Itanium sa servisnim paketom Service Pack 1: Ažuriranje za program Internet Explorer, za 64-bitnu verziju sustava Windows 2003 utemeljenu na procesoru x64: Ažuriranje za program Internet Explorer, za sustav Windows XP Professional x64 Edition: Ažuriranje za program Internet Explorer, za sustav Windows XP sa servisnim paketom Service Pack 2: Dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
119591 Kako putem internetskih servisa preuzeti Microsoftove datoteke za podršku (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je na toj datoteci izvršio protuvirusnu provjeru. Microsoft je koristio najažurniji softver za otkrivanje virusa dostupan na dan objave datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšane sigurnosti koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.
Dodatne informacije

Poznati problemi

 • Onemogućeno je ažuriranje ActiveX kontrola za Internet Explorer sadržano u sigurnosnom ažuriranju 912812

  Nakon implementacije ažuriranja 912945 za Internet Explorer onemogućen je rad ažuriranja ActiveX kontrola za Internet Explorer, sadržanih u sigurnosnom ažuriranju 912812. Sigurnosne zakrpe sadržane u sigurnosnom ažuriranju 912812 još postoje i funkcioniraju. Onemogućen je jedino rad ažuriranja ActiveX kontrola za Internet Explorer.
 • Renderiranje web-stranice u programu Internet Explorer obavlja se s poteškoćama

  Taj se problem pojavljuje ako ste nakon instalacije ovog kumulativnog ažuriranja ponovo registrirali Mshtml.dll. Riješen je u sigurnosnom ažuriranju 912812 za Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Kumulativno sigurnosno ažuriranje za Internet Explorer

  Preporučujemo da instalirate sigurnosno ažuriranje 912812 za Internet Explorer umjesto ažuriranja 912945, opisanog u ovom članku.
 • Moguća je pojava dijaloških okvira početne prijave i vraćanje na zadane konfiguracije

  Taj se problem događa ako verziju hitnog popravka ovog softverskog ažuriranja primijenite na 64-bitne sustave, kao što su verzije sustava Microsoft Windows Server 2003 s procesorom Itanium ili procesorom x64 te verzija sustava Windows XP s procesorom x64, uz pripadajuće servisne pakete. U tom se slučaju dijaloški okviri početne prijave mogu pojaviti za aplikacije i za komponente sustava Windows. Uz to, neke se postavke mogu vratiti na zadane vrijednosti. Takvo ponašanje može izazvati sljedeće probleme:
  • Aplikacije traže od korisnika da se odluče za značajke privatnosti.
  • Ponovno su postavljene zadane postavke za favorite u programu Internet Explorer.
  • Sigurnosne zone programa Internet Explore ponovno su postavljene na zadane postavke.
  • Napredne postavke programa Internet Explore ponovno su postavljene na zadane vrijednosti.
  • Pojavljuju se početni dijaloški okviri za Windows Media Player.
  Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 912812 za Internet Explorer.
 • Alatna traka pretraživača Google

  Ako zatvorite prozor koji sadrži neaktivnu ActiveX kontrolu, može se dogoditi kršenje prava pristupa na Googleovoj alatnoj traci. Microsoftove i Googleove tehničke ekipe zajednički pokušavaju riješiti taj problem. Očekuje se da će Google riješiti ovaj problem koristeći svoj automatski "mehanizam servisiranja", namijenjen korisnicima Googleove alatne trake. Taj se problem pojavljuje na verzijama Googleove alatne trake prije verzije 3.0.129.2. Posjetite sljedeće Googleove web-stranice i preuzmite najnoviju verziju:
 • Tehnika vanjskog skriptiranja ne radi ako nije označen potvrdni okvir "Disable Script Debugging (Internet Explorer)" ("Onemogući ispravak pogrešaka za skripte (Internet Explorer)").

  Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 912812 za Internet Explorer.
 • ActiveX kontrole koje koriste platformu Java Platform, Standard Edition 1.3 ili 1.4

  Kada kliknete ActiveX kontrolu apleta u programu koji pokreće kontrolu apleta na platformi Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ili J2SE 1.4, fokus ne prelazi na kontrolu apleta. Da biste uspostavili fokus, kliknite kontrolu još jednom. Fokusiranje radi ispravno na platformi J2SE 1.5. Da biste nabavili najnoviju verziju platforme J2SE, posjetite sljedeće web-mjesto tvrtke Sun Microsystems, Inc.:
 • Nije moguće koristiti ni integrirati preklopnik za ažuriranje izvornih instalacijskih datoteka za sustav Windows

  Administratori uz to ažuriranje ne mogu koristiti ni integrirati preklopnik za ažuriranje izvornih instalacijskih datoteka sustava Windows. To bi trebalo biti ispravljeno u sljedećem ažuriranju za sustave Windows Server 2003 i Windows XP. Da biste to zaobišli, koristite alat Sysprep. Dodatne informacije potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Taj je problem riješen sigurnosnim ažuriranjem 912812 za Internet Explorer.
 • Programi tvrtke Siebel koji koriste ActiveX kontrole

  Softversko ažuriranje 912945 utječe na sve korisnike proizvoda Siebel 7 High Interactive. Nakon primjene tog ažuriranja kliknite nekoliko puta radi interakcije s programom tvrtke Siebel, po jednom za svaku ActiveX kontrolu u programu. Siebel u suradnji s tvrtkom Microsoft traži rješenje. Objavljivanje ažuriranja za proizvod tvrtke Siebel očekuje se u proljeće 2006. Dodatne informacije o ažuriranjima za proizvode tvrtke Siebel potražite na sljedećem web-mjestu za podršku tvrtke Siebel:
 • Podniz odgovara odabranim nazivima procesa

  Po zadanom neke aplikacije imaju nazive procesa koja su podskup aplikacija odabranih da se ponašaju u skladu s novim ActiveX kontrolama. Primjer je APExplorer.exe, pri čemu je podniz tog naziva Explorer.exe. Stoga je za Explorer.exe odabrano novo ponašanje ActiveX kontrola. Takve aplikacije odražavaju novo ponašanje ActiveX kontrola.

  Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 912812 za Internet Explorer.
 • MFC kontrole trajno ostavljaju prozor

  U određenim slučajevima, ako izlazite sa stranice na kojoj se nalazi MFC ActiveX kontrola, ta se kontrola pojavljuje i u novom prozoru. Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 916281 za Internet Explorer.
 • Ne pojavljuju se kontrole za Visual Basic

  U određenim slučajevima uz zaslon se prikazuju kontrole stvorene u programu Visual Basic, a ne moraju se pojaviti atributi CSS vidljivosti. Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 916281 za Internet Explorer.
 • Kada pokušate otvoriti neki PDF dokument sa sigurne (https://) web-stranice, pojavljuje se sigurnosna poruka upozorenja

  Pojavljuje se sigurnosna poruka upozorenja kada pokušate otvoriti PDF dokument sa sigurne (https://) web-stranice. Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 916281 za Internet Explorer.
Preporučene tehnike koje možete koristiti da bi ActiveX kontrole funkcionirale bez interakcije s korisnikom možete saznati na sljedećem MSDN-ovu web-mjestu: Sljedeći se problemi pojavljuju na web-mjestima koja ne koriste preporučene tehnike.

Napomena Svi ti problemi riješeni su pomoću tehnika opisanih na MSDN-ovu web-mjestu.
 • Pomicanje
  Ako se kotačićem miša pokušate pomicati po stranici koja sadrži neaktivnu kontrolu, kontrola se može neispravno prikazati. Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 912812 za Internet Explorer.
 • Abstract Window Toolkit
  Prijavljena je pojava kršenja prava pristupa uz programe pisane u Javi koji koriste klase Abstract Window Toolkit (AWT) u korisničkom sučelju. Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 912812 za Internet Explorer.
 • Prozirni Flash
  Nestaje čitava stranica s oglasom, ali ostaje kvadratić fokusa. U tom slučaju kontrola i dalje postoji, ali je prozirna. Na taj način povezani preklopni prozor ostaje na stranici.
 • DHTML izbornici
  Kada se DHTML izbornik proširi, izbornik se može pojaviti na vrhu ActiveX kontrole. Ako u tom slučaju kliknete izbornik, omogućit ćete kontrolu, umjesto da omogućite pristup DHTML izborniku. Preklopni prozor ima najveći status po osi z. Zato se za taj prozor prikazuje poruka kad se klikne mišem.
 • Kontrole koje upozoravaju prije učitavanja
  Kada se određene kontrole učitaju na web-stranicu, funkcija tog ažuriranja ne maskira ih ispravno. Te kontrole obuhvaćaju kontrole koje se koriste u programima Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Kada sustav Windows utvrdi da je kontrola neaktivna, o tome obavještava korisnika prije učitavanja kontrole.
 • CSS atributi kontrola
  Kontrole koje su skrivene ili kao postavku zaslonskog prikaza imaju atribut None (Ništa), a imaju određene dimenzije, prikazuju fokus s kvadratićem kada preko njih pomaknete pokazivač.
  Taj je problem riješen u sigurnosnom ažuriranju 916281 za Internet Explorer.

Tehnička podrška za verzije sustava Microsoft Windows koje se temelje na procesoru x64

Tehničku pomoć i podršku za verzije sustava Windows koje se temelje na procesoru x64 pruža proizvođač hardvera. Podršku pruža proizvođač hardvera jer se verzija sustava Windows koja se temelji na procesoru x64 isporučuje uz hardver. Možda je proizvođač hardvera prilagodio instalaciju sustava Windows jedinstvenim komponentama. Jedinstvene komponente mogu sadržavati posebne upravljačke programe uređaja ili neobavezne postavke kojima se optimiziraju performanse hardvera. Zatreba li vam tehnička pomoć u vezi s verzijom sustava Windows koja se temelji na procesoru x64, Microsoft će vam je pružiti u razumnim okvirima. No možda ćete se morati i izravno obratiti proizvođaču hardvera. Proizvođač je najkompetentniji da pruži podršku za instalirani softver.

Dodatne informacije o proizvodu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition potražite na Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije vezane uz verzije sustava Microsoft Windows Server 2003 koje se temelje na procesoru x64 potražite na Microsoftovu web-mjestu: Microsoft ispituje taj problem i naknadno će u ovom članku objaviti dodatne informacije. Proizvodi nezavisnih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje ni posredna ni druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Svojstva

ID članka: 912945 - posljednja izmjena: 09/25/2013 14:04:00 - verzija: 14.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945
Povratne informacije
>