Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Otklanjanje poteškoća sa šiframa pogrešaka količinske aktivacije na računalima sa sustavom Windows 7, Windows Server 2008 i i Windows Vista

-

Da biste nastavili primati sigurnosna a�uriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potra�ite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici: Pru�anje podr�ke prekida se za neke verzije sustava Windows

Podrška za sustav Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. travnja 2010. Da biste nastavili primati sigurnosna ažuriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potražite na sljedećoj Microsoftovoj web-stranici:Obustavlja se podrška za neke verzije sustava Windows

UVOD
Kada pomoću ključa za višestruku aktivaciju (MAK) ili servisa za upravljanje ključevima (KMS) pokušate izvršiti količinsku aktivaciju na jednom ili više računala sa sustavom Windows 7 ili Windows Vista, mogu se pojaviti šifre pogreške. U ovom se članku govori o otklanjanju poteškoća sa šiframa pogrešaka.
DODATNE INFORMACIJE

Šifra pogreške 0xC004C001

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004C001
The activation server determined the specified product key is invalid (Aktivacijski poslužitelj ustanovio je da navedeni ključ proizvoda nije valjan)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako MAK nije valjan.

Zaobilazno rješenje

Da biste riješili taj problem, provjerite koristite li MAK koji ste dobili od Microsofta. Da biste provjerili je li MAK valjan, obratite se PA pozivnom centru.

Šifra pogreške 0xC004C003

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004C003
The activation server determined the specified product key is blocked (Aktivacijski poslužitelj ustanovio je da je navedeni ključ proizvoda blokiran).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako je MAK blokiran na poslužitelju za aktivaciju.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli taj problem, zatražite novi MAK od PA pozivnog centra, a zatim instalirajte i aktivirajte sustav.

Šifra pogreške 0xC004B100

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004B100
The activation server determined that the computer could not be activated (Aktivacijski poslužitelj ustanovio je da računalo nije moguće aktivirati).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako MAK nije podržan.

Zaobilazno rješenje

Da biste riješili taj problem, provjerite koristite li MAK koji ste dobili od Microsofta. Da biste provjerili je li MAK valjan, obratite se PA pozivnom centru.

Šifra pogreške 0xC004C008

Simptom

Ako pomoću KMS-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004C008
The activation server determined that the specified product key could not be used (Aktivacijski poslužitelj ustanovio je da navedeni ključ proizvoda nije moguće koristiti).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako je KMS premašio aktivacijsko ograničenje. KMS ključevi mogu se aktivirati najviše deset puta na šest različitih računala.

Zaobilazno rješenje

Ako vam je potreban veći broj aktivacija, obratite se PA pozivnom centru.

Šifra pogreške 0xC004C020

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004C020
The activation server reported that the Multiple Activation Key has exceeded its limit (Aktivacijski poslužitelj prijavio je da je ključ za višestruku aktivaciju premašio svoje ograničenje).

Uzrok

MAK je premašio ograničenje broja aktivacija. MAK-ovi standardno imaju ograničeni broj aktivacija.

Zaobilazno rješenje

Od PA pozivnog centra zatražite novi MAK ili povećanje ograničenja broja aktivacija za postojeći MAK.

Šifra pogreške 0xC004C021

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004C021
The activation server reported that the Multiple Activation Key extension limit has been exceeded (Aktivacijski poslužitelj prijavio je da je ograničenje proširenja za ključ za višestruku aktivaciju premašeno).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako je MAK premašio ograničenje broja aktivacija. MAK-ovi standardno imaju ograničeni broj aktivacija.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, od PA pozivnog centra zatražite novi MAK ili povećanje ograničenja broja aktivacija za postojeći MAK.

Šifra pogreške 0xC004F009

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F009
The software Licensing Service reported that the grace period expired (Servis za licenciranje softvera prijavio je da je istekao rok za aktivaciju proizvoda).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako rok za aktivaciju proizvoda istekne prije aktivacije sustava. Sustav prelazi u način rada s ograničenim funkcijama (Reduced Functionality Mode, RFM).

Zaobilazno rješenje

Pridržavajte se smjernica za oporavak iz načina rada s ograničenim funkcijama u detaljnom vodiču za količinsku aktivaciju 2.0. Vodič možete preuzeti sa sljedećeg Microsoftova web-mjesta:

Šifra pogreške 0xC004F00F

Simptom

Kada pomoću MAK-a, KMS klijenta ili KMS glavnog računala pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F00F
The Software Licensing Service reported that the hardware ID binding is beyond level of tolerance (Servis za licenciranje softvera prijavio je da je hardversko povezivanje ID-ja izvan razine dopuštenog odstupanja).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako se promijenio hardver računala ili ako su ažurirani upravljački programi instalirani na računalu.

Zaobilazno rješenje

Ako želite zaobići ovaj problem, a koristite MAK, ponovno aktivirajte sustav putem interneta ili telefona tijekom roka za aktivaciju "izvan dopuštenog odstupanja". Ako želite zaobići ovaj problem, a koristite KMS, ponovno pokrenite računalo. Druga je mogućnost da u naredbeni redak upišete sljedeću naredbu i pritisnete ENTER:
slmgr.vbs -ato

Šifra pogreške 0xC004F014

Simptom

Ako pomoću MAK-a ili KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F014
The Software Licensing Service reported that the product key is not available (Servis za licenciranje softvera prijavio je da ključ proizvoda nije dostupan)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako ključ proizvoda nije instaliran u sustavu.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, instalirajte MAK ključ proizvoda. Druga je mogućnost da instalirate KMS ključ koji se nalazi u sljedećoj mapi na instalacijskom mediju:
Sources\Pid.txt

Šifra pogreške 0xC004F02C

Simptom

Ako pomoću MAK-a ili KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F02C
The software Licensing Service reported that the format for the offline activation data is incorrect (Servis za licenciranje softvera prijavio je da je oblik podataka o izvanmrežnoj aktivaciji neispravan).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako sustav otkrije da podaci koje ste unijeli tijekom aktivacije putem telefona nisu valjani.

Zaobilazno rješenje

Da biste otklonili problem, provjerite je li ID potvrde ispravno unesen.

Šifra pogreške 0xC004F035

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta ili KMS glavnog računala pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F035
The software Licensing Service reported that the computer could not be activated with a Volume license product key. Volume licensed systems require upgrading from a qualified operating system. Please contact your system administrator or use a different type of key (Servis za licenciranje softvera prijavio je da računalo nije moguće aktivirati s ključem proizvoda za količinsko licenciranje. Količinski licencirane sustave potrebno je nadograditi s odgovarajućeg operacijskog sustava. Obratite se administratoru sustava ili koristite neku drugu vrstu ključa).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti jer su količinska izdanja licencirana samo za nadogradnju. Nije podržana instalacija operacijskog sustava s količinskim licenciranjem na računalo koje nema instaliran odgovarajući operacijski sustav.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, instalirajte odgovarajuću verziju Microsoftova operacijskog sustava, a zatim ponovno instalirajte operacijski sustav s količinskim licenciranjem.

Šifra pogreške 0xC004F038

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F038
The software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The count reported by your Key Management Service (KMS) is insufficient. Please contact a system administrator (Servis za licenciranje softvera prijavio je da računalo nije moguće aktivirati. Key Management Service (KMS) prijavio je neodgovarajući broj. Obratite se administratoru sustava).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako broj klijentskih računala na KMS glavnom računalu nije dovoljno velik. U KMS grupi mora biti najmanje 25 računala.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem te da bi se omogućila aktivacija KMS klijenata, KMS grupi potrebno je dodati više računala. Da biste odredili koliko računala ima u KMS grupi na KMS glavnom računalu, pokrenite sljedeću naredbu u naredbenom retku:
Slmgr.vbs -dli

Šifra pogreške 0xC004F039

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F039
The software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The Key Management Service (KMS) is not enabled (Servis za licenciranje softvera prijavio je da računalo nije moguće aktivirati. Key Management Service (KMS) nije omogućen).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako je KMS glavno računalo instalirano, ali ne i aktivirano.

Zaobilazno rješenje

Aktivacijom putem interneta ili telefona aktivirajte KMS glavno računalo.

Šifra pogreške 0xC004F041

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F041
The software Licensing Service determined that the Key Management Server (KMS) is not activated. KMS needs to be activated. (Servis za licenciranje softvera ustanovio je da Key Management Server (KMS) nije aktiviran. KMS mora biti aktiviran.)

Uzrok

KMS glavno računalo nije aktivirano.

Zaobilazno rješenje

Aktivacijom putem interneta ili telefona aktivirajte KMS glavno računalo.

Šifra pogreške 0xC004F042

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F042
The software Licensing Service determined that the specified Key Management Server (KMS) cannot be used. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da navedeni Key Management Server (KMS) nije moguće koristiti.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako se ne podudaraju KMS klijent i KMS glavno računalo.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, provjerite da se beta verzija KMS klijenta ne aktivira pomoću standardne verzije KMS glavnog računala. Druga je mogućnost da provjerite da se standardna verzija KMS klijenta ne aktivira putem beta verzije KMS glavnog računala.

Šifra pogreške 0xC004F050

Simptom

Ako pomoću KMS-a, KMS klijenta ili MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F050
The Software Licensing Service reported that the product key is invalid. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da ključ proizvoda nije valjan.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako KMS ključ nije ispravno unesen. Može se pojaviti i ako je unesen ključ za beta verziju operacijskog sustava, a koristite standardnu verziju operacijskog sustava.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, unesite odgovarajući KMS ključ u odgovarajuću verziju sustava Windows. Provjerite je li ključ ispravno unesen. Ako ključ kopirate i lijepite, provjerite da duge crtice (—) u ključu nisu zamijenjene kratkim crticama (-).

Šifra pogreške 0xC004F051

Simptom

Ako pomoću KMS-a ili MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F051
The Software Licensing Service reported that the product key is blocked. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da je ključ proizvoda blokiran.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako je Microsoft blokirao ključ proizvoda na aktivacijskom poslužitelju.

Zaobilazno rješenje

Nabavite novi MAK ili KMS ključ, unesite novi ključ u sustav, a zatim aktivirajte računala.

Šifra pogreške 0xC004F064

Simptom

Ako pomoću MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F064
The software Licensing Service reported that the non-Genuine grace period expired. (Servis za licenciranje softvera prijavio je istek roka za aktivaciju neoriginalnog proizvoda.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako program Windows Genuine Advantage ustanovi da sustav nije originalan.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, slijedite smjernice za oporavak iz načina rada s ograničenim funkcijama zbog korištenja neoriginalnog proizvoda u detaljnom vodiču za količinsku aktivaciju 2.0. Vodič preuzmite sa sljedećeg Microsoftova web-mjesta:

Šifra pogreške 0xC004F065

Simptom

Kada pomoću KMS-a ili MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F065
The software Licensing Service reported that the application is running within the valid non-genuine grace period. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da se program izvršava unutar valjanog roka za aktivaciju neoriginalnog proizvoda.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako program Windows Genuine Advantage ustanovi da sustav nije originalan. Sustav će nastaviti funkcionirati tijekom roka za aktivaciju neoriginalnog proizvoda.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, nabavite i instalirajte originalni ključ proizvoda, a zatim aktivirajte sustav tijekom roka za aktivaciju. Nakon isteka roka za aktivaciju sustav prelazi u način rada s ograničenim funkcijama zbog korištenja neoriginalnog proizvoda.

Šifra pogreške 0xC004F066

Simptom

Ako pomoću MAK-a ili KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F066
The Software Licensing Service reported that the product key is not available. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da SKU proizvoda nije pronađen).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako se količinski medij koristi s ključem koji nije za količinsko licenciranje.

Zaobilazno rješenje

Koristite odgovarajući ključ za izdanje operacijskog sustava. Dodatne informacije zatražite od PA pozivnog centra.

Šifra pogreške 0xC004F068

Simptom

Ako pomoću KMS glavnog računala pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F068
The software Licensing Service determined that it is running in a virtual machine. The Key Management Service (KMS) is not supported in this mode. (Služba za licenciranje softvera ustanovila je da se izvršava na virtualnom stroju. Servis za upravljanje ključevima (KMS) nije podržan u tom načinu rada.)

Uzrok

KMS za ovaj operacijski sustav nije podržan na virtualnom stroju (VM).

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, operacijski sustav instalirajte izvan okruženja virtualnog stroja.

Šifra pogreške 0xC004F069 ili 0xC004F06C

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0xC004F069
The software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The Key Management Service (KMS) determined that the request timestamp is invalid. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da računalo nije moguće aktivirati. Servis za upravljanje ključevima (KMS) ustanovio je da vremenski pečat zahtjeva nije valjan.)
ili
0xC004F06C
The software Licensing Service reported that the computer could not be activated. The Key Management Service (KMS) determined that the request timestamp is invalid. (Servis za licenciranje softvera prijavio je da računalo nije moguće aktivirati. Servis za upravljanje ključevima (KMS) ustanovio je da vremenski pečat zahtjeva nije valjan.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako se sistemsko vrijeme na računalu klijenta razlikuje od onog na KMS glavnom računalu.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, promijenite vrijeme na klijentskom računalu tako da odgovara vremenu na KMS glavnom računalu. Preporučujemo da vrijeme između dva računala sinkronizirate pomoću izvora vremena kao što je protokol mrežnog vremena (NTP) ili pomoću imeničkog servisa Active Directory. Koordinacija vremena između KMS glavnog računala i klijentskog računala izvodi se prema koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Vremenska zona postavljena na klijentskom računalu ne utječe na sinkronizaciju.

Šifra pogreške 0x80070005

Simptom

Ako pomoću KMS glavnog računala, KMS klijenta ili MAK-a pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0x80070005
Access denied the requested action requires elevated privileges. (Pristup odbijen. Za zahtijevanu akciju potrebne su veće ovlasti.)

Uzrok

Taj se problem pojavljuje ako kontrola korisničkog pristupa (UAC) ne dopusti izvođenje procesa aktivacije u naredbenom retku s normalnim ovlastima.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim All Programs (Svi programi), pa Accessories (Pomagala), potom desnom tipkom miša kliknite Command Prompt (Naredbeni redak) i na kraju Run As (Pokreni kao).
  2. Kliknite The following user (Sljedeći korisnik), a zatim na popisu User name (Korisničko ime) odaberite Administrator.
  3. Kliknite OK (U redu).
  4. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
    slmgr.vbs

Šifra pogreške 0x8007232A

Simptom

Ako pomoću KMS glavnog računala pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0x8007232A
DNS server failure. (Pogreška DNS poslužitelja).

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako u sustavu postoji problem s mrežom ili DNS-om (Domain Name System).

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, otklonite probleme s mrežom i DNS-om.

Šifra pogreške 0x8007232B

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0x8007232B
DNS name does not exist. (DNS naziv ne postoji.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako KMS klijent ne može pronaći zapise KMS SRV resursa u DNS-u.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, slijedite korake u članku baze znanja pod brojem
929826 Poruka o pogrešci prilikom pokušaja aktivacije sustava Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ili Windows Server 2008: "Šifra 0x8007232b"

Šifra pogreške 0x800706BA

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0x800706BA
The RPC server is unavailable. (RPC poslužitelj nije dostupan.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako postavke vatrozida nisu konfigurirane na KMS glavnom računalu ili ako nisu ažurirani SRV zapisi u DNS-u. Taj se problem može pojaviti i ako tijekom instalacije niste unijeli ključ proizvoda, a zatim ste pokušali aktivirati sustav.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, provjerite može li KMS priključak kroz vatrozid pristupiti KMS glavnom računalu. Druga je mogućnost da provjerite upućuju li SRV zapisi na valjano KMS glavno računalo. Osim toga, otklonite poteškoće s mrežnim vezama.

Šifra pogreške 0x8007251D

Simptom

Ako pomoću KMS klijenta pokušate aktivirati jedno ili više računala, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0x8007251D
No records found for DNS query. (Nisu pronađeni zapisi za DNS upit.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako KMS klijent ne može pronaći zapise KMS SRV resursa u DNS-u.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, otklonite poteškoće s mrežnim vezama i probleme s DNS-om.

Uzrok: Zaobilazno rješenje: da biste zaobišli problem, slijedite korake navedene u članku u bazi znanja pod brojem 929826

Šifra pogreške 0x80092328

Simptom

Ako pokušate aktivirati KMS klijent, može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:
0x80092328 DNS name does not exist. (DNS naziv ne postoji.)

Uzrok

Taj se problem može pojaviti ako KMS klijent ne može pronaći zapise KMS SRV resursa u DNS-u.

Zaobilazno rješenje

Da biste zaobišli problem, slijedite korake u članku baze znanja pod brojem
929826 Poruka o pogrešci prilikom pokušaja aktivacije sustava Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ili Windows Server 2008: "Šifra 0x8007232b"
REFERENCE
Dodatne informacije o količinskoj aktivaciji potražite na sljedećim Microsoftovim web-mjestima:
winvista
Svojstva

ID članka: 938450 - posljednja izmjena: 09/11/2011 05:54:00 - verzija: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Povratne informacije