Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Windows Vista SP1 prijavljuje 4 GB sistemske memorije (RAM-a) na sustavima s 4 GB instalirane memorije

-

Da biste nastavili primati sigurnosna ažuriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potražite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici: Pružanje podrške prekida se za neke verzije sustava Windows

UVOD
Nakon instalacije servisnog paketa Windows Vista Service Pack 1 (SP1) količina memorije (RAM-a) koju prijavljuje Windows Vista može se povećati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • sistemski BIOS ima rezerviranu fizičku memoriju za grafiku ili za druge periferne uređaje
 • računalo ima više od 3 GB instalirane sistemske memorije
Do te promjene dolazi jer Windows Vista sa servisnim paketom SP1 prijavljuje koliko je fizičke memorije ugrađeno u računalo. Sve verzije operacijskih sustava utemeljenih na sustavu Windows NT prije servisnog paketa Windows Vista SP1 prijavljivale su količinu memorije dostupne operacijskom sustavu. Ta promjena u servisnom paketu Windows Vista SP1 odnosi se samo na prijavljivanje.

Tu promjenu u prijavljivanju vidjet ćete na sljedećim mjestima:
 • vrijednost RAM u centru za dobrodošlicu
 • vrijednost Memory (Memorija) pri dnu prozora My Computer (Moje računalo)
 • vrijednost Memory (RAM) (Memorija (RAM)) u prozoru System Properties (Svojstva sustava)
 • vrijednost Total amount of system memory (Ukupna količina sistemske memorije) na stranici "View and Print Details" (Prikaz i ispis detalja) stavke "Performance Information and Tools" (Podaci i alati vezani uz performanse) na upravljačkoj ploči
Uz to, alat System Information (Informacije o sustavu) (Msinfo32.exe) sada prikazuje sljedeće stavke na stranici System Summary (Sažetak sustava):
 • "Installed Physical Memory (RAM)" (Instalirana fizička memorija (RAM))
 • "Total Physical Memory" (Ukupna fizička memorija)
 • "Available Physical Memory" (Dostupna fizička memorija)
Instalacija servisnog paketa Windows Vista SP1 neće promijeniti prijavljivanje u sljedećim dijagnostičkim alatima:
 • kartica Performance (Performanse) u programu Task Manager (Upravitelj zadataka)
 • WinVer
 • dijagnostički alat za DirectX (DXDiag.exe)
DODATNE INFORMACIJE
Prije instalacije servisnog paketa Windows Vista SP1 sustav Windows Vista prikazivao je količinu sistemske memorije dostupne operacijskom sustavu. Za računala u koja je ugrađeno 3 GB ili manje fizičke memorije vrijednost prijavljene memorije katkad je manja od količine instalirane fizičke memorije. Do tih razlika dolazi zbog rezervacija fizičke memorije od strane BIOS-a te možda od strane upravljačkih programa. Neke implementacije BIOS-a, primjerice, dodjeljuju nešto fizičke memorije grafičkoj kartici. Uobičajene su količine od 8 do 128 MB za grafiku. Moguće su i druge količine. BIOS i neki upravljački programi mogu rezervirati fizičku memoriju za druge periferne uređaje ili namjene. Te su rezervacije umjerene i dio su uobičajenog rada računala. No one smanjuju količinu fizičke memorije dostupne za upotrebu operacijskom sustavu i programima. Te rezervacije utječu i na 32-bitna i na 64-bitna računala.

Na računalima s 32-bitnim operacijskim sustavom, više od 3 GB sistemske memorije i verzijom sustava Windows starijom od verzije Windows Vista SP1 korisnici će vidjeti veću razliku između količine memorije prijavljene kao dostupne operacijskom sustavu i količine instalirane fizičke memorije. Razlog je tome što nešto fizičkog adresnog prostora mora biti rezervirano kao ulazno-izlazna područja za memorijski preslikane periferne uređaje. Količina memorije dodijeljena tim ulazno-izlaznim područjima iznosi između 3 GB fizičkog adresnog prostora i gornje granice fizičkog adresnog prostora od 4 GB.

Adrese fizičke memorije koje su preslikane u ta ulazno-izlazna područja ne mogu se koristiti za adresiranje fizičke sistemske memorije. Uz to, te se adrese ne mogu koristiti za sprječavanje operacijskog sustava da koristi fizičku memoriju kojoj bi se inače pristupalo između 3 GB fizičkog adresnog prostora i gornje granice fizičkog adresnog prostora od 4 GB. Veličina tih ulazno-izlaznih područja razlikuje se od sustava do sustava jer ona određuju vrstu i konfiguraciju perifernih uređaja sustava.
REFERENCE
Dodatne informacije prijavljenoj količini sistemske memorije u sustavu Windows Vista potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
929605 Količina sistemske memorije prijavljena u dijaloškom okviru Informacije o sustavu u sustavu Windows Vista manja je od očekivane ako je instalirano 4 GB RAM-a (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o tome zašto različite komponente korisničkog sučelja prijavljuju neznatno različite količine instalirane sistemske memorije u sustavu Windows Vista potražite u članku Microsoftove baze znanja pod brojem
935268 Komponente korisničkog sučelja u sustavu Windows Vista prijavljuju neznatno različite količine ukupne fizičke memorije dostupne na računalu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 946003 - posljednja izmjena: 09/25/2011 05:58:00 - verzija: 3.0

Servisni paket Service Pack 1 za sustav Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate

 • kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003
Povratne informacije
soft.com/ms.js">