Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Kako prilagoditi zadani korisnički profil kada pripremate sliku sustava

UVOD
U članku se objašnjava način prilagodbe zadanih postavki lokalnog korisničkog profila kada stvarate sliku na računalu s jednim od sljedećih operacijskih sustava:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 
 • Windows Server 2008 R2

Nakon implementacije slike, zadane postavke lokalnog korisničkog profila primijenit će se na sve nove korisnike koji se prijave na računalo.

Da biste prilagodili zadani korisnički profil ili obavezni korisnički profil, najprije morate prilagoditi zadani korisnički profil. Zatim je zadani korisnički profil moguće kopirati u prikladnu zajedničku mapu da bi taj korisnički profil postao ili zadani korisnički profil ili obavezni korisnički profil.

Kada zadani korisnički profil prilagodite kao što je opisano u ovom članku, rekonstruirat će izvorni profil u oblik koji je prikladan za korištenje većem broju korisnika. To je jedina podržana metoda prilagodbe zadanog korisničkog profila za operacijski sustav Windows. Ako pokušate koristiti ostale metode prilagodbe zadanog korisničkog profila, strane informacije mogle bi postati dio tog novog zadanog korisničkog profila. Takve strane informacije mogu uzrokovati ozbiljne probleme vezane uz aplikacije i stabilnost sustava.

Napomena Ovaj članak nadjačava sve prethodno objavljene postupke koji se tiču prilagodbe zadanih lokalnih korisničkih profila kada pripremate slike.

Kako prilagoditi zadani korisnički profil u sustavu Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Jedina podržana metoda za prilagodbu zadanog korisničkog profila je upotreba parametra Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile u datoteci odgovora Unattend.xml. Datoteka odgovora Unattend.xml prosljeđuje se u alat za pripremu sustava (Sysprep.exe).

Prvi korak: Konfiguriranje zadanog korisničkog profila

 1. Prijavite se u sustav Windows pomoću ugrađenog lokalnog administratorskog računa.
  Napomena Ne možete koristiti račun domene za taj postupak.
 2. Otvorite upravljačku ploču User Accounts (Korisnički računi) i uklonite sve dodane korisničke račune osim korisničkog računa na razini administratora pomoću kojeg ste se prijavili u sustav Windows.
 3. Konfigurirajte postavke koje želite kopirati u zadani korisnički profil. Te postavke obuhvaćaju postavke radne površine, favorite i mogućnosti izbornika Start.
  Napomena Prilagodba izbornika Start i programske trake ograničena je u sustavu Windows 7. Dodatne informacije potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Drugi korak: Stvorite datoteku Unattend.xml koja sadrži parametar Copy Profile

Stvorite datoteku Unattend.xml koja sadrži parametar Copy Profile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Kada koristite parametar Copy Profile, postavke trenutno prijavljenog korisnika kopiraju se u zadani korisnički profil. Taj parametar mora biti postavljen na "true" u prosljeđivanju specijalizacije.
Windows System Image Manager (Windows SIM) stvara i upravlja nenadziranim datotekama odgovora programa za instalaciju sustava Windows u grafičkom korisničkom sučelju (GUI).

Datoteke odgovora su datoteke zasnovane na XML-u koje se koriste tijekom postavljanja sustava Windows za konfiguriranje i prilagodbu zadane instalacije sustava Windows.

Koristite alat Windows System Image Manager da biste stvorili datoteku Unattend.xml. Alat Windows System Image Manager dio je paketa Windows Automated Installation Kit (Windows AIK). Nabavite AIK za svoj operacijski sustav na jednom od sljedećih web-mjesta:
Za više informacija o paketu Windows AIK pogledajte odjeljak Windows Automated Installation Kit (AIK) (hr-HR). Upute o stvaranju datoteke odgovora možete pronaći u informacijama za pomoć koje su dio paketa Windows AIK. Dodatne informacije o stvaranju datoteke odgovora potražite u odjeljku Rad s datotekama odgovora u servisu Windows SIM. Treći korak: Prilagodba zadanog korisničkog profila u datoteci Unattend.xml

 1. Otvorite naredbeni redak s višom razinom ovlasti. Da biste to učinili, kliknite Start, u okvir za pretraživanje upišite cmd, pa desnom tipkom miša kliknite cmd na popisu programa i zatim kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator).
  Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu
 2. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Napomena: Sysprep.exe nalazi se u direktoriju %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Da biste potvrdili da je naredba CopyProfile uspješno izvršena, otvorite sljedeću datoteku: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Potražite retke koji nalikuju sljedećem (u prosljeđivanju specijalizacije):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Obratite pozornost da ovaj redak utvrđuje je li naredba CopyProfile uspješno izvršena te koji je korisnički profil kopiran u zadani korisnički profil.
 5. Snimite sliku.
 6. Implementirajte sliku.
Dodatne informacije o upotrebi servisa Sysprep za snimanje i implementiranje slike potražite u odjeljku Tehničke reference servisa Sysprep.
Napomene
 • S datotekom sysprep.exe morate koristiti prespojnik /generalize kako bi se mogao koristiti parametar Copy Profile. Mogućnost /unattend koristi se za pokazivanje željene datoteke Unattend.xml. Prema tome, u ovom se primjeru datoteka Unattend.xml nalazi u mapi c:\answerfile.
 • Profil ugrađenog administratorskog računa bit će izbrisan kada izvršite čistu instalaciju sustava Windows ili kada pokrenete alat Sysprep. Postavka CopyProfile obrađuje se prije brisanja ugrađenog administratorskog računa. Stoga sve prilagodbe koje izvršite pojavit će se u profilu novog korisničkog računa. Time su obuhvaćene i postavke profila ugrađenog administratorskog računa.
 • U slučaju više korisničkih profila, Windows sysprep može neočekivani profil kopirati u zadani korisnički profil. Za dodatne informacije pogledajte članak u Microsoftovoj bazi znanja 2101557: Sve prilagodbe zadanog korisničkog profila su izgubljene (Tekst je možda na engleskom)
 • Neće se sve prilagodbe proširiti na nove profile. Neke postavke ponovno postavljaju procesi prijave novog korisnika. Da biste konfigurirali te postavke, koristite postavke Pravilnika grupe ili skriptiranje.Što trebate uzeti u obzir ako koristite sustav za automatsko stvaranje i implementaciju slike

 • Kada koristite alate kao što su Microsoft Deployment Toolkit ili System Center Configuration Manager, postavka CopyProfile nije obavezna prilikom pokretanja naredbe Sysprep. Ti alati obično zamjenjuju ili mijenjaju datoteku Unattend.xml nakon implementacije na disk, no prije prvog pokretanja operacijskog sustava nakon pokretanja naredbe Sysprep Stoga datoteka Unattend.xml koja se koristi prilikom procesa implementacije alata Microsoft Deployment Toolkit ili System Center Configuration Manager mora sadržavati postavku CopyProfile.
 • Ako postavku CopyProfile postavite na true prilikom pokretanja naredbe Setup s instalacijskog medija sustava Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 tijekom procesa stvaranja slike, postavke profila administratora mogu se slučajno kopirati u zadani korisnički profil. Postavke profila administratora obično se nalaza na instalacijskom mediju u datoteci Install.wim.

Kako zadani korisnički profil pretvoriti u mrežni zadani korisnički profil u sustavu Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Da biste pretvorili zadani korisnički profil u mrežni zadani korisnički profil, slijedite ove korake:
 1. Upotrijebite račun s administratorskim vjerodajnicama da biste se prijavili na računalo koje ima prilagođeni zadani korisnički profil.
 2. Koristite naredbu Run da biste se povezali sa zajedničkom mapom NETLOGON kontrolera domene. Put je, npr., sličan sljedećem:
  \\<Server_name>\NETLOGON
 3. Stvorite novu mapu u zajedničkoj mapi NETLOGON i dajte joj naziv Default User.v2.
 4. Kliknite Start, desnom tipkom miša kliknite Computer (Računalo), pa kliknite Properties (Svojstva) te na kraju kliknite Advanced system settings (Napredne postavke sustava).
 5. U odjeljku User Profiles (Korisnički profili) kliknite Settings (Postavke). U dijaloškom okviru User Profiles (Korisnički profili) nalazi se popis profila pohranjenih na računalo.
 6. Kliknite Default Profile (Zadani profil), a zatim Copy To (Kopiraj u).
 7. U tekstualni okvir Copy profile to (Kopiraj profil u) upišite mrežni put mape zadanog korisničkog profila u sustavu Windows koji ste stvorili u 3. koraku. Upišite, npr., sljedeći put:
  \\<Server_name>\NETLOGON\Default User.v2
 8. U odjeljku Permitted to use (Dopušteno korištenje) kliknite Change (Promijeni), upišite naziv Everyone (Svi) i kliknite OK (U redu).
 9. Kliknite OK (U redu) da biste pokrenuli kopiranje profila.
 10. Odjavite računalo po dovršetku procesa kopiranja.

Kako zadani korisnički profil pretvoriti u obavezni korisnički profil u sustavu Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Zadani lokalni korisnički profil možete konfigurirati tako da postane obavezni profil. Ako to učinite, imat ćete jedan središnji profil koji koriste svi korisnici. Da biste to učinili, morate pripremiti mjesto obaveznog profila, kopirati lokalni zadani korisnički profil na mjesto obaveznog profila te konfigurirati mjesto korisničkog profila da bi pokazivao na obavezni profil.


Prvi korak: Pripremite mjesto obaveznog profila

 1. Na središnjem datotečnom poslužitelju stvorite novu mapu ili upotrijebite postojeću koju koristite za putujuće korisničke profile. Možete, npr., koristiti sljedeći naziv mape "Profiles" (Profili):
  \Profiles
 2. Ako stvarate novu mapu, mapu učinite zajedničkom korištenjem naziva prikladnog za svoju tvrtku ili ustanovu.
  NapomenaDozvole za zajedničko korištenje zajedničkih mapa koje sadrže putujuće korisničke profile moraju omogućiti dozvole za potpunu kontrolu za grupu Authenticated Users (Autorizirani korisnici). Dozvole za zajedničko korištenje za mape namijenjene pohrani obaveznih korisničkih profila trebaju omogućiti dozvole za čitanje za grupu Authenticated Users (Korisnici čija je autentičnost provjerena) i dozvole za potpunu kontrolu za grupu Administrators (Administratori).
 3. Stvorite novu mapu u mapi stvorenoj ili identificiranoj u koraku 1a. Naziv te nove mape trebao bi početi nazivom prijave korisničkog računa ako je obavezni korisnički profil namijenjen određenom korisniku. Ako je obavezni korisnički profil namijenjen većem broju korisnika, imenujte ga prema takvoj svrsi. Sljedeća domena, npr., ima obavezni profil, a naziv mape započinje riječju "mandatory" (obavezan):
  \Profiles\mandatory
 4. Imenovanje mape dovršite dodavanjem znakova .v2 iza naziva. Primjer korišten u koraku 1c ima naziv datoteke "mandatory" (obavezan). Stoga konačan naziv sljedeće mape za tog korisnika glasi "mandatory.v2":
  \Profiles\mandatory.v2
Drugi korak: Kopirajte zadani korisnički profil na mjesto obaveznog profila

 1. Prijavite se na računalo koje ima prilagođeni zadani lokalni korisnički profil pomoću računa s administratorskim vjerodajnica.
 2. Kliknite Start, desnom tipkom miša kliknite Computer (Računalo), pa kliknite Properties (Svojstva) te na kraju kliknite Advanced system settings (Napredne postavke sustava).
 3. U odjeljku User Profiles (Korisnički profili) kliknite Settings (Postavke). U dijaloškom okviru User Profiles (Korisnički profili) nalazi se popis profila pohranjenih na računalo.
 4. Kliknite Default Profile (Zadani profil), a zatim Copy To (Kopiraj u).
 5. U tekstualni okvir Copy profile to (Kopiraj profil u) upišite mrežni put zadane korisničke mape u sustavu Windows koji ste stvorili u odjeljku "1. korak: Pripremite mjesto obaveznog profila". Upišite, npr., sljedeći put:
  \\<Server_name>\NETLOGON
 6. U odjeljku Permitted to use (Dopušteno korištenje) kliknite Change (Promijeni), upišite naziv Everyone (Svi) i kliknite OK (U redu).
 7. Kliknite OK (U redu) da biste pokrenuli kopiranje profila.
 8. Odjavite računalo po dovršetku procesa kopiranja.
 9. Na središnjem datotečnom poslužitelju pronađite mapu koju ste stvorili u odjeljku "1. korak: Pripremite mjesto obaveznog profila".
 10. Kliknite Organize (Organiziraj), a zatim Folder options (Mogućnosti mape).
 11. Kliknite karticu View (Prikaz), potvrdite okvir Show hidden files and folders (Prikaz skrivenih datoteka i mapa), poništite okvir Hide extensions for known file types (Sakrij datotečne nastavke za poznate vrste datoteka), poništite okvir Hide protected operating system files (Sakrij zaštićene datoteke operacijskog sustava), kliknite Yes (Da) da biste odbacili upozorenje te kliknite OK (U redu) da biste primijenili promjene i zatvorili dijaloški okvir.
 12. Pronađite i desnom tipkom miša kliknite datoteku NTUSER.DAT, zatim kliknite Rename (Preimenuj), promijenite naziv datoteke u NTUSER.MAN i pritisnite tipku ENTER.
Napomena Prije je bilo moguće kopirati profile pomoću odjeljka System (Sustav) na upravljačkoj ploči. Ta je kopija u mogućnosti zadanog profila sada onemogućena jer bi mogla dodati podatke koji bi profil učinili neupotrebljivim.

Treći korak: Priprema korisničkog računa

 1. Kao administrator domene iz računala sa sustavom Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2008 otvorite dodatak Active Directory Users and Computers Management Console.
 2. Desnom tipkom miša kliknite korisnički račun na koji želite primijeniti obavezni korisnički profil te kliknite Properties (Svojstva).
 3. Kliknite karticu Profile (Profil) te u tekstualni okvir puta profila upišite mrežni put koji ste stvorili u odjeljku "1. korak: Pripremite mjesto obaveznog profila". No nemojte na kraj dodati ".v2". U našem će primjeru put biti sljedeći:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory
 4. Kliknite OK (U redu), a zatim zatvorite dodatak Active Directory Users and Computers Management Console.
Korisnik će sada koristiti prilagođeni obavezni korisnički profil.
JOŠ UVIJEK TREBATE POMOĆ?
Ako u ovom članku niste pronašli odgovor na svoje pitanje, kliknite gumb da biste postavili pitanje ostalim članovima Microsoftove zajednice:
Dodatni resursi
Ako nailazite na probleme prilikom prijave na korisnički profil, kliknite sljedeće veze da biste pogledali članak na Microsoftovu web-mjestu:
Popravak oštećenog korisničkog profila
Stvaranje korisničkog računa

Dodatne informacije o koracima za prilagodbu zadanog korisničkog profila kada pripremate sliku za Windows XP i Windows Server 2003 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem 959753: Kako prilagoditi zadani korisnički profil kada pripremate sliku sustava Windows XP ili Windows Server 2003 (Tekst je možda na engleskom)


How to customize a network default user profile or a mandatory user profile in Windows 7
Svojstva

ID članka: 973289 - posljednja izmjena: 05/29/2014 13:01:00 - verzija: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Povratne informacije
t>