Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Publikacija se nepravilno ispisuje u programu Publisher 2010

SIMPTOMI
Zamislite sljedeće. U programu Microsoft Publisher 2010 odabrali ste veličinu lista veću od maksimalne koju pisač podržava. Na primjer, maksimalna je veličina lista A4, a odabrali ste A3. Ispisali ste publikaciju. U ovom se scenariju publikacija nije ispisala na veličinu A3. No u pretpregledu ispisa publikacija se prikazuje pravilno.
UZROK
Publisher 2010 stvara pretpregled ispisa na temelju informacija koje šalje upravljački program pisača. No upravljački program pisača može nepravilno izvijestiti o tri sljedeće značajke: o podržanim veličinama listova, mogućnostima obostranog ispisa i mogućnostima ispisa u boji. Upravljački se program pisača može ponašati primjerice na sljedeći način:
  • Upravljački program pisača omogućuje odabir veličine lista koju pisač inače ne podržava.
  • Upravljački program pisača pogrešno izvješćuje da pisač sadrži mogućnost obostranog ispisa.
  • Upravljački program pisača pogrešno izvješćuje da pisač sadrži mogućnost ispisa u boji.
ZAOBILAŽENJE
Da biste zaobišli taj problem, morate utvrditi podržava li pisač posebne značajke dokumenta, kao što su ispis na veće stranice, obostrani ispis ili ispis u boji.

Napomena Neki upravljački programi pisača imaju mogućnost prilagodbe veličine sadržaja veličini lista. Da biste omogućili tu postavku u programu Publisher 2010, slijedite ove korake:
  1. Kliknite karticu File (Datoteka), a zatim Print (Ispis).
  2. U odjeljku Printer (Pisač) kliknite Printer Properties (Svojstva pisača).
  3. Kliknite karticu Effects (Efekti).
  4. U odjeljku Resize Options (Mogućnosti promjene veličine) odaberite mogućnost Print document on (Ispis dokumenta na), a zatim potvrdite okvir Scale to fit (Skaliraj da stane).
  5. Kliknite OK (U redu).
Svojstva

ID članka: 979639 - posljednja izmjena: 09/12/2011 13:04:00 - verzija: 2.0

Microsoft Publisher 2010

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB979639
Povratne informacije