Dostupno je ažuriranje koje poboljšava kompatibilnost sustava Windows 7 i Windows Server 2008 R2 s diskovima naprednog oblika

Sažetak
U ovom se članku opisuje ažuriranje koje poboljšava kompatibilnost sustava Windows 7 i Windows Server 2008 R2 s diskovima naprednog oblika koji imaju fizičke sektore veličine 4 kB. Ovaj je hitni popravak primjenjiv samo na diskove naprednog oblika koji prijavljuju da imaju fizičke sektore veličine 4 kB i koji emuliraju sučelje logičkog adresiranja od 512 bajtova.

Napomena Diskovi naprednog oblika donose veće fizičke sektore (4 kB). No da bi početne verzije bile kompatibilnije s trenutnim računalnim sustavima, oni zadržavaju 512-bajtno sučelje logičkog adresiranja. Zato se takvi diskovi nazivaju i "diskovi s 512-bajtnom emulacijom" ili kraće "512e". Dodatne informacije o diskovima naprednog oblika potražite na web-mjestu međunarodne udruge za opremu i materijale za tvrde diskove (International Disk Drive Equipment and Materials Association, IDEMA) navedenom na kraju članka.
UVOD
Tvrdi diskovi tradicionalno su se temeljili na 512-bajtnim sektorima i sav pristup fizičkom mediju adresirao se na temelju te jedinice. Nedavno su proizvođači tvrdih diskova počeli prelaziti na nove diskove sa sektorima veličine 4096 bajtova (4 kB). Takvi se tvrdi diskovi obično nazivaju "diskovi naprednog oblika". Budući da diskovi mogu izvoditi ažuriranja fizičkog medija samo uz određenu granularnost fizičkih sektora (4 kB u ovom slučaju), za dovršetak 512-bajtnog zapisivanja usmjerenog na disk potreban je dodatan rad. Taj dodatni rad negativno utječe na performanse i pouzdanost, uz određeni trošak koji ovisi o radnom opterećenju i implementaciji hardvera. Da biste izbjegli taj dodatni rad, aplikacije je potrebno ažurirati da bi nativno podržavale zapisivanje utemeljeno na granularnosti sektora od 4 kB.

U ovom se članku iz baze znanja predstavlja nova infrastruktura pohrana koja pruža podršku za upite o veličini fizičkih sektora uređaja za pohranu. Uz to, u ovom se članku iz baze znanja predstavlja podrška za takve diskove u određenim ključnim komponentama sustava radi poboljšanja performansi, pouzdanosti i opće interoperabilnosti.

Detaljnija tehnička rasprava o specifičnostima takvih diskova koje razvojni inženjeri moraju uzeti u obzir izvan je opsega ovog članka iz baze znanja i bit će detaljno opisana u pratećem dokumentu na MSDN-u.

Problemi koje rješava ovaj paket kumulativnih ažuriranja s hitnim popravcima

Ovaj paket kumulativnih ažuriranja s hitnim popravcima rješava sljedeće probleme koji prethodno nisu bili dokumentirani u člancima iz Microsoftove baze znanja. Prilikom korištenja diska naprednog oblika može se pojaviti bilo koji od sljedećih problema.

Problem 1 Prikazuje se poruka o pogrešci kada kliknete gumb Provjeri ažuriranja na web-mjestu Windows Update

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

API ESENT (Extensible Storage Engine) mehanizam je baze podataka za stolna računala visokih performansi koji koriste brojne aplikacije, uključujući Windows Update. Upravljački programi određenih uređaja za pohranu imaju drukčije vrste podrške za slanje upita o veličini fizičkih sektora tvrdog diska tvrdom disku i kada se takav upravljački program nadogradi, prijavljena veličina fizičkih sektora tvrdog diska može se promijeniti. Zbog strukture zapisivanja ESENT-a aplikacije utemeljene na ESENT-u primaju poruku o pogrešci i prestaju reagirati kada se između sesija korištenja operacijskog sustava promijeni veličina fizičkog sektora.

Napomena Aplikacije utemeljene na ESENT-u obuhvaćaju Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, ustanovu za izdavanje certifikata (CA), WINS, DHCP i Windows Live Mail.

Kada na web-mjestu Windows Update kliknete gumb Check for Updates (Provjeri ima li ažuriranja), pojavljuje se sljedeća poruka o pogrešci:
Windows Update trenutno ne može provjeriti ažuriranja zato što servis nije pokrenut. You may have to restart your computer." (Servis Windows Update trenutno ne može provjeriti dostupnost ažuriranja jer nije pokrenut. Možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo.)


Uz to se u zapisnik o ažuriranju sustava Windows zapisuje sljedeća poruka o pogrešci:

Log Name: Aplikacija
Source: ESENT
Datum: <datum i vrijeme>
ID događaja: 412
Kategorija zadatka: Logging/Recovery
Level: Pogreška
Ključne riječi: Klasično
Opis:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Unable to read the header of logfile C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Error -546.


Ovaj hitni popravak sadrži binarnu datoteku Esent.sys, koja ublažava posljedice promjene prijavljene veličine sektora.

Napomena Esent.sys ne podržava fizičke sektore koji nisu veličine 512 bitova i 4 KB.
Popravak baze podataka
Za popravak baze podataka, slijedite ove korake:
 1. U naredbeni redak upišite sljedeće naredbe. Nakon upisa svake naredbe pritisnite tipku Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Napomena Ako je "State: Clean Shutdown" prikazano u naredbenom retku, idite na peti korak.
 2. Stvorite privremenu mapu (npr. stvorite mapu s nazivom "Fixedfiles" pomoću naredbe mkdir c:\fixedfiles ).

  NapomenaTijekom sljedećih koraka zamijenite "c:\fixedfiles" s mapom koju ste stvorili tijekom ovog koraka.
 3. Nabavite kopiju datoteke %windir%\system32\esent.dll s računala na kojemu je instaliran ovaj hitni popravak i kopirajte ju u mapu c:\fixedfiles.
 4. U naredbeni redak upišite sljedeće naredbe. Nakon upisa svake naredbe pritisnite tipku Enter.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Napomene
  • Ako je "State: Clean Shutdown" prikazano u naredbenom retku, idite na peti korak.
  • Ako ovaj korak ne uspije ili ako "State: Clean Shutdown" nije prikazano u naredbenom retku, pogledajte odjeljak "Destruktivna metoda oporavka".
 5. Stvorite privremenu mapu (npr. stvorite mapu s nazivom "Backuplogs" pomoću naredbe mkdir c:\backuplogs ).

  NapomenaTijekom sljedećih koraka zamijenite "c:\backuplogs" s mapom koju ste stvorili tijekom ovog koraka.
 6. U naredbeni redak upišite sljedeće naredbe. Nakon upisa svake naredbe pritisnite tipku Enter.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Pokrenite servis Windows Update.
Destruktivna metoda oporavka
Važno Ako koristite ovu metodu, izgubit ćete povijest web-mjesta Windows Update. Stoga ne preporučujemo da koristite ovu metodu osim ako ne možete popraviti bazu podataka. Da biste koristili način destruktivnu metodu oporavka, slijedite ove korake:
 1. U naredbeni redak upišite sljedeće naredbe. Nakon upisa svake naredbe pritisnite tipku Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Pokrenite servis Windows Update.

Problem 2 Javlja se problem ako se izvede velik broj manjih zapisivanja

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Prije no što su postali dostupni diskovi naprednog oblika, NTFS je podrazumijevao da je veličina logičkog sektora koju je prikazalo sučelje diska jednaka veličini fizičkog sektora diska. Premda je NTFS izvorno osmišljen da teoretski podržava veće veličine sektora, NTFS je podrazumijevao da su te dvije veličine sektora iste. Kada NTFS izvodi zapisivanja pomoću međuspremnika na kraju datoteke u sustavima Windows 7 i Windows Server 2008 R2, NTFS premješta operaciju zapisivanja na kraj veličine sektora koju prikazuje sučelje diska (veličina logičkog sektora). Takvo ponašanje jamči usklađenost sektora. No budući da veličina logičkog sektora pogona 512e iznosi 512 bajtova, zapisivanje pomoću međuspremnika nije usklađeno s veličinom fizičkih sektora na tvrdom disku. Zbog toga disk naprednog oblika interno ažurira 512-bajtni logički sektor unutar svog fizičkog sektora veličine 4 kB, što može prouzročiti probleme s performansama i pouzdanošću.

Ovaj hitni popravak u NTFS uvodi ponašanje zbog kojeg se zapisivanja pomoću međuspremnika na kraju datoteke premještaju u prijavljenu veličinu fizičkih sektora diska.

Taj se problem može pojaviti prilikom svakodnevnog rada na disku naprednog oblika. Međutim, ovaj se problem javlja najčešće nakon što izvedete velik broj manjih zapisivanja kao što je korištenje alata naredbenog retka ImageX u sustavu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 za primjenu datoteke Microsoft Windows Image (.wim) na disku formata Advanced Format. Bez hitnog popravka alatu ImageX potrebno je znatno više vremena da dovrši operaciju nego u slučaju primjene iste operacije na klasični tvrdi disk.

Napomena Ovaj je hitni popravak ovisan o prijavi točne veličine fizičkog sektora od upravljačkog programa uređaja za pohranu i diska. NTFS ne podržava diskove koji prijavljuju druge veličine fizičkih sektora osim 512 bajtova ili 4 kB ni diskove na kojima veličina logičkog sektora nije 512 bajtova.

Problem 3 Aplikacije ne mogu slati upite o veličini fizičkih sektora vanjskih uređaja za pohranu

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

USBStor je Microsoftov upravljački program za USB priključak za uređaje za pohranu, koji se automatski učitava za uređaj usklađen s određenom klasom USB uređaja za masovnu pohranu. Upravljački program USBStor u sklopu sustava Windows 7 ne podržava zahtjev IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY sa strukturom STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR za dohvaćanje deskriptora za usklađivanje pristupa uređaju za pohranu za priključeni disk. Ta struktura sadrži informacije o veličini fizičkih i logičkih sektora, a bez tih informacija NTFS i ostale aplikacije ne mogu izvoditi usklađena zapisivanja na USB uređaj za pohranu, što može negativno utjecati na performanse i pouzdanost.

Bez ovog hitnog popravka aplikacije ne mogu slati upite o veličini fizičkih sektora vanjskih uređaja za pohranu.

Ovaj hitni popravak sadrži ažurirani upravljački program USBStor driver (Usbstor.sys) koji podržava zahtjev IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY i strukturu STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Napomena Posljedica zahtjeva IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY jest prevođenje u naredbu SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Priključeni USB uređaj mora točno dojaviti podatak o veličini sektora putem naredbe SBC3 READ_CAPACITY(16). Priključeni USB uređaj mora jamčiti i da će se kao odgovor na početnu naredbu INQUIRY kao deskriptor verzije vratiti 0x04C0 (SBC3 No Specified Version).

Dodatne informacije o kontrolnom kodu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o strukturi STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

Problem 4 Aplikacije ne mogu slati upite o veličini fizičkih sektora uređaja za pohranu

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Storport je model upravljačkog programa za uređaje za pohranu koji koriste mnogi proizvođači kontrolera uređaja za pohranu. On je dostupan u sklopu sustava Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Storport ne podržava zahtjev IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY sa strukturom STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR za dohvaćanje podatka o deskriptoru za usklađivanje pristupa uređaju za pohranu za priključeni disk. Ta struktura sadrži podatak o veličini fizičkih i logičkih sektora. Bez tog podatka NTFS i druge aplikacije ne mogu izvoditi usklađena zapisivanja na disk. To može negativno utjecati na performanse i pouzdanost.

Bez ovog hitnog popravka aplikacije ne mogu slati upite o veličini fizičkih sektora uređaja za pohranu.

Ovaj hitni popravak sadrži upravljački program Storport (Storport.sys) koji podržava zahtjev IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY i strukturu STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR.

Napomena Posljedica zahtjeva IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY jest prevođenje u naredbu SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Upravljački program za minipriključak koji se priključuje u model upravljačkog programa Storport mora podržavati naredbu SBC3 READ_CAPACITY(16). Uz to, disk mora točno prijavljivati podatak o veličini sektora putem naredbe SBC3 READ_CAPACITY(16).

Dodatne informacije o kontrolnom kodu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o strukturi STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

Problem 5 Upravljački programi za uređaje za pohranu ne podržavaju prijavljivanje točne veličine sektora za diskove naprednog oblika

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Mnogi upravljački programi za uređaje za pohranu ne podržavaju prijavljivanje točne veličine sektora za diskove naprednog oblika. Ovaj hitni popravak sadrži ažuriranja sljedećih upravljačkih programa:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Napomena Ostali upravljački programi trećih strana možda se neće ažurirati da podržavaju te nove naredbe SBC3. Dodatne informacije zatražite od proizvođača kontrolera uređaja za pohranu.

Uz to, ovaj paket kumulativnih ažuriranja s hitnim popravcima sadrži popravke koji su dokumentirani u sljedećim člancima iz Microsoftove baze znanja:
981208 Loše performanse prilikom prijenosa velikog broja manjih datoteka na računalu sa sustavom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 (Tekst je možda na engleskom)

Problem 6 Poteškoće s alatom Fsutil.exe

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Ovo ažuriranje ažurira i alat Fsutil.exe. Ažurirani alat generira novi tekst "Bytes Per Physical Sector" (Bajtova po fizičkom sektoru) u izlazu. Kada, primjerice, pokrenete naredbu fsutil fsinfo ntfsinfo C: da biste dobili informacije o pogonu C:, primate izlaz sličan ovome:
NTFS Volume Serial Number :    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Napomene Vrijednost za "bytes per physical sector" (bajtova po fizičkom sektoru) može biti neka od sljedećih:
 • 512 – za naslijeđene pogone s nativnom veličinom sektora od 512 bajtova
 • 4096 – za pogone naprednog oblika
 • <Not Supported> (Nije podržano) – ako hardver ili upravljački programi ne podržavaju kontrolni kod IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Rješenje

Informacije o ažuriranju

Kako nabaviti ovo ažuriranje

Ako niste sigurni koja je verzija sustava Windows instalirana, slijedite ove korake:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures
 1. Kliknite Start, zatim upišite msinfo32 u okvir Pokreni pretraživanje ili Pretraži programe i datoteke, a potom pritisnite ENTER.
 2. Pronađite svoj operacijski sustav u retku Naziv operacijskog sustava, a vrstu arhitekture u retku Vrsta sustava.


Putem Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:
Operacijski sustavAžuriranje
Sve podržane verzije sustava Windows 7 za platformu x86PreuzimanjeOdmah preuzmite paket ažuriranja.
Sve podržane 64-bitne verzije sustava Windows 7PreuzimanjeOdmah preuzmite paket ažuriranja.
Sve podržane 64-bitne verzije sustava Windows Server 2008 R2PreuzimanjeOdmah preuzmite paket ažuriranja.
Dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
119591 Kako putem internetskih servisa preuzeti Microsoftove datoteke za podršku (Tekst je možda na engleskom)
Microsoft je izvršio antivirusnu provjeru ove datoteke. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan na dan objave te datoteke. Datoteka je spremljena na poslužiteljima s poboljšanom zaštitom koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.

Preduvjeti

Da biste primijenili ovaj hitni popravak, na računalu morate imati jedan od sljedećih operacijskih sustava:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Dodatne informacije o nabavi servisnog paketa za sustav Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
976932 Informacije o servisnom paketu Service Pack 1 za sustave Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Zahtjev za ponovnim pokretanjem

Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti računalo.

Informacije o zamjeni ažuriranja

To ažuriranje nije zamjena za prethodno objavljeno ažuriranje.

Informacije o datoteci

Kliknite ovdje da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Engleska verzija (za SAD) tog ažuriranja instalira atribute datoteka s atributima navedenima u sljedećim tablicama. Datumi i vrijeme za te datoteke izraženi su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Datumi i vrijeme za te datoteke na lokalnom računalu prikazuju se u lokalnom vremenu i s trenutnim računanjem vremena (ljetno, zimsko). Uz to, datumi i vrijeme mogu se promijeniti prilikom izvršavanja određenih operacija na datotekama.
Napomene uz informacije o datotekama sustava Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Važno Hitni popravci za sustave Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dio su istih paketa. No hitni popravci na stranici Zahtjev za hitnim popravkom navedeni su za oba operacijska sustava. Da biste zatražili paket hitnih popravaka koji se primjenjuje na jedan ili oba operacijska sustava, odaberite hitni popravak naveden na stranici u odjeljku "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Da biste utvrdili na koji se operacijski sustav odnosi određeni hitni popravak, uvijek pročitajte odjeljak "Odnosi se na" u članku.
Za sve podržane verzije sustava Windows 7 za platformu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Za sve podržane verzije sustava Windows Server 2008 R2 i Windows 7 za platformu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Status
Microsoft je potvrdio da se taj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima navedenima u odjeljku "Odnosi se na".
Dodatne informacije
Dodatne informacije o terminologiji koja se koristi za opisivanje softverskih ažuriranja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih ažuriranja
Microsoft je u WDK dodao ogledni kod koji nudi detalje o tome kako razvojni inženjeri mogu iz strukture STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR izdvojiti prijavljeni podatak o usklađivanju pristupa uređaju za pohranu kada uputite poziv kontrolnom kodu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/hr-hr/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Premda je Microsoft poduzeo korake da poboljša diskove naprednog oblika koji funkcioniraju uz sustave Windows 7 i Windows Server 2008 R2, razvojni inženjeri softvera moraju ažurirati svoje aplikacije. Primijećeno je da je na tržištu uređaja za pohranu opći trend prelazak na veće veličine sektora i aplikacije moraju biti spremne za taj prelazak. Microsoft priprema dodatnu dokumentaciju na MSDN-u i TechNetu koja će educirati razvojne inženjere i IT profesionalce o specifičnostima koje valja uzeti u obzir da bi se omogućila podrška za diskove naprednog oblika. U sljedećoj su tablici navedeni detalji o Microsoftovoj podršci za različite oblike tvrdih diskova.

Podrška za oblike tvrdih diskova ovisno o verziji operacijskog sustava
Uobičajeni naziviVeličina fizičkih sektoraVeličina logičkih sektoraVerzija sustava Windows s podrškom
naslijeđeni nativni 512, nativni 512, naslijeđeni 512 bajtova512 bajtovaSve verzije sustava Windows
napredni oblik, 512-bajtna emulacija, 512e, 4k/512e4 kB512 bajtovaWindows 7 i MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 i MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4 kB nativno, 4 kB/4 kB4 kB4 kBNije podržano od servisnog paketa Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft provodi ispitivanje o izvedivosti podrške za takve diskove u budućnosti i izdat će potrebne članke baze znanja kada to bude prikladno.
OstaloNe 4 kB ili 512 bajtova.Ne 4 kB ili 512 bajtova.Nije podržano
Napomena Podrška za diskove naprednog oblika oslanja se na prijavljivanje samog diska da ima fizičke sektore od 4 kB te na prijavljivanje veličine fizičkog sektora upravljačkog programa uređaja za pohranu.

Dodatne informacije potražite na sljedećim web-mjestima: Dodatne informacije o diskovima naprednog oblika potražite na sljedećem web-mjestu udruge IDEMA: Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt s neovisnim proizvođačima.
Svojstva

ID članka: 982018 - posljednja izmjena: 05/29/2014 12:44:00 - verzija: 2.0

, , , , , , , ,

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Povratne informacije