Što je novo: promjene u funkcijama programa Excel

Da bi se poboljšala točnost funkcija, omogućila dosljedna funkcionalnost koja ispunjava očekivanja i ponudili nazivi funkcija koji točnije opisuju njihovu namjenu, nekoliko je funkcija programa Excel su ažurirano, preimenovano ili su dodane u biblioteku funkcija u programu Excel 2010.

Zbog kompatibilnosti s prijašnjim verzijama preimenovane funkcije ostaju dostupne i pod starim nazivima.

Sadržaj članka

Funkcije s poboljšanjima točnosti

Preimenovane funkcije

Nove funkcije

Kompatibilnost s prijašnjim verzijama

Funkcije s poboljšanjima točnosti

U sljedeće su funkcije radi poboljšanja točnosti i izvedbe funkcije implementirane promjene algoritma. Na primjer, budući da je funkcija BETADIST bila netočna, radi poboljšanja točnosti funkcije implementiran je novi algoritam. U funkciji MOD sada se radi točnosti i brzine koriste novi algoritmi, a u funkciji RAND sada se koristi novi algoritam slučajnog broja.

Poboljšana funkcija

Kategorija funkcija

ASINH (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

BETA.DIST (funkcija), BETADIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca) , Funkcije kompatibilnosti (referenca)

BETA.INV (funkcija), BETAINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca) , Funkcije kompatibilnosti (referenca)

BETA.DIST (funkcija), BINOMDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

BINOM.INV (funkcija), CRITBINOM (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

CHISQ.INV.RT (funkcija), CHIINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

CHISQ.TEST (funkcija), CHITEST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

CONVERT (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

CUMIPMT (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

CUMPRINC (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

ERF (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

ERFC (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

F.DIST.RT (funkcija), FDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

F.INV.RT (funkcija), FINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

FACTDOUBLE (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

GAMMA.DIST (funkcija), GAMMADIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

GAMMA.INV (funkcija), GAMMAINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Funkcije kompatibilnosti

GAMMALN (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

GEOMEAN (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

HYPGEOM.DIST (funkcija), HYPGEOMDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

IMLOG2 (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

IMPOWER (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

IPMT (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

IRR (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

LINEST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

LOGNORM.DIST (funkcija), LOGNORMDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

LOGNORM.INV (funkcija), LOGINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

MOD (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

NEGBINOM.DIST (funkcija), NEGBINOMDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

NORM.DIST (funkcija), NORMDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti

NORM.INV (funkcija), NORMINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti

NORM.S.DIST (funkcija), NORMSDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

NORM.S.INV (funkcija), NORMSINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

PMT (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

PPMT (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

POISSON.DIST (funkcija), POISSON (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

RAND (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

STDEV.S (funkcija), STDEV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

T.DIST.RT (funkcija), TDIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

T.DIST.2T (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

T.INV.2T (funkcija), TINV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

VAR.S (funkcija), VAR (funkcija)

Statističke funkcije (referenca), Funkcije kompatibilnosti (referenca)

XIRR (funkcija)

Financijske funkcije (referenca)

Vrh stranice

Preimenovane funkcije

Sljedeće su statističke funkcije (referenca) preimenovane da bi bile dosljednije s definicijama tih funkcija u znanstvenoj zajednici te s nazivima drugih funkcija u programu Excel. Novi nazivi funkcija, k tome, preciznije opisuju njihovu namjenu. Budući da, na primjer, funkcija CRITBINOM vraća inverznu binomnu razdiobu, za tu je funkciju primjereniji naziv BINOM.INV.

Neke preimenovane funkcije, npr. BETA.DIST, imaju dodatan parametar tako da možete odrediti vrstu raspodjele (kumulativna lijevog kraka ili gustoće vjerojatnosti).

Radi kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel funkcije su još dostupne pod starim nazivom u kategoriji Funkcije kompatibilnosti (referenca). Ako nije potrebna sa starijim verzijama, trebali biste početi koristiti preimenovane funkcije.

Preimenovane statističke funkcije

Preimenovana funkcija

Funkcije kompatibilnosti

BETA.DIST (funkcija)

BETADIST (funkcija)

BETA.INV (funkcija)

BETAINV (funkcija)

BINOM.DIST (funkcija)

BINOMDIST (funkcija)

BINOM.INV (funkcija)

CRITBINOM (funkcija)

CHISQ.DIST.RT (funkcija)

CHIDIST (funkcija)

CHISQ.INV.RT (funkcija)

CHIINV (funkcija)

CHISQ.TEST (funkcija)

CHITEST (funkcija)

CONFIDENCE.NORM (funkcija)

CONFIDENCE (funkcija)

COVARIANCE.P (funkcija)

COVAR (funkcija)

EXPON.DIST (funkcija)

EXPONDIST (funkcija)

F.DIST.RT (funkcija)

FDIST (funkcija)

F.INV.RT (funkcija)

FINV (funkcija)

F.TEST (funkcija)

FTEST (funkcija)

GAMMA.DIST (funkcija)

GAMMADIST (funkcija)

GAMMA.INV (funkcija)

GAMMAINV (funkcija)

HYPGEOM.DIST (funkcija)

HYPGEOMDIST (funkcija)

LOGNORM.DIST (funkcija)

LOGNORMDIST (funkcija)

LOGNORM.INV (funkcija)

LOGINV (funkcija)

MODE.SNGL (funkcija)

MODE (funkcija)

NEGBINOM.DIST (funkcija)

NEGBINOMDIST (funkcija)

NORM.DIST (funkcija)

NORMDIST (funkcija)

NORM.INV (funkcija)

NORMINV (funkcija)

NORM.S.DIST (funkcija)

NORMSDIST (funkcija)

NORM.S.INV (funkcija)

NORMSINV (funkcija)

PERCENTILE.INC (funkcija)

PERCENTILE (funkcija)

PERCENTRANK.INC (funkcija)

PERCENTRANK (funkcija)

POISSON.DIST (funkcija)

POISSON (funkcija)

QUARTILE.INC (funkcija)

QUARTILE (funkcija)

RANK.EQ (funkcija)

RANK (funkcija)

STDEV.P (funkcija)

STDEVP (funkcija)

STDEV.S (funkcija)

STDEV (funkcija)

T.DIST.2T (funkcija)

TDIST (funkcija)

T.DIST.RT (funkcija)

TDIST (funkcija)

T.INV.2T (funkcija)

TINV (funkcija)

T.TEST (funkcija)

TTEST (funkcija)

VAR.P (funkcija)

VARP (funkcija)

VAR.S (funkcija)

VAR (funkcija)

WEIBULL.DIST (funkcija)

WEIBULL (funkcija)

Z.TEST (funkcija)

ZTEST (funkcija)

Vrh stranice

Nove funkcije

Sljedeće su funkcije dodane u biblioteku funkcija programa Excel. Te se funkcije mogu koristiti u trenutnoj verziji programa Excel, ali nisu kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel. Ako potrebna kompatibilnost sa starijim verzijama, možete pokrenuti alat za provjeru kompatibilnosti da biste na radni list mogli unijeti potrebne promjene i time izbjegli pogreške.

Nova funkcija

Kategorija funkcija

Svrha

NETWORKDAYS.INTL (funkcija)

Funkcije datuma i vremena (referenca)

Vraća broj svih radnih dana između dvaju datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani vikenda i koliko ih ima.

WORKDAY.INTL (funkcija)

Funkcije datuma i vremena (referenca)

Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda.

AGGREGATE (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka..

CEILING.PRECISE (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na veći bez obzira na predznak.

ISO.CEILING (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Zaokružuje broj na najbliži veći cijeli broj ili najbliži značajni višekratnik.

CHISQ.DIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.

CHISQ.INV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.

CONFIDENCE.T (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-distribucije.

COVARIANCE.S (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća kovarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka.

ERF.PRECISE (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

Vraća funkciju pogreške.

ERFC.PRECISE (funkcija)

Inženjerske funkcije (referenca)

Vraća komplementarnu funkciju ERF koja integrira od x do beskonačno.

F.DIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

F.INV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

FLOOR.PRECISE (funkcija)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na veći bez obzira na predznak.

GAMMALN.PRECISE (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

MODE.MULT (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.

PERCENTILE.EXC (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

PERCENTRANK.EXC (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka.

QUARTILE.EXC (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

RANK.AVG (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća rang broja na popisu brojeva.

T.DIST (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.INV (funkcija)

Statističke funkcije (referenca)

Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode.

Vrh stranice

Kompatibilnost s prijašnjim verzijama

Ako radni list morate zajednički koristiti s drugim korisnicima koji nemaju instaliran program Excel 2010, umjesto preimenovanih funkcija možete koristiti funkcije kompatibilnosti. Starije verzije programa Excel prepoznaju stare nazive i daju očekivane rezultate.

Pronalaženje funkcija kompatibilnosti

Da biste pronašli sve funkcije kompatibilnosti, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Formule u grupi Biblioteka funkcija kliknite Umetanje funkcije.

  2. U okviru Ili odaberite kategoriju kliknite Kompatibilnost.

    dijaloški okvir umetanje funkcije

Odabir odgovarajuće funkcije na radnom listu

Kada započnete unos funkcije na radnom listu, na izborniku Samodovršavanje formula prikazuju se preimenovane funkcije i funkcije kompatibilnosti. Budući da se ikone jasno razlikuju, lakše ćete kliknuti onu koju želite koristiti.

primjer izbornika samodovršetak formule

Provjera problema s kompatibilnošću

Kao što je ranije spomenuto u ovom članku, nove funkcije nisu kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel. Starije verzije programa Excel ne mogu prepoznati nove funkcije i pogreške #NAZIV? prikazat će se umjesto očekivanih rezultata. Prije nego što spremite radnu knjigu u obliku datoteke starije verzije programa Excel, možete pokrenuti alat za provjeru kompatibilnosti da biste utvrdili koriste li se nove funkcije. Tako možete unijeti potrebne promjene i izbjeći pogreške.

Da biste pokrenuli alat za provjeru kompatibilnosti, učinite sljedeće:

  1. Kliknite gumb sustava Office, a zatim kliknite Informacije.

  2. U odjeljku Priprema za raspodjelu kliknite Provjeri ima li problema, a zatim Provjera kompatibilnosti.

    dijaloški okvir alata za provjeru kompatibilnosti

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×