Administracija ODBC izvorima podataka

Open Database Connectivity (ODBC) protokol je koji možete koristiti za povezivanje baze podataka programa Microsoft Access s vanjskim izvorom podataka kao što je Microsoft SQL Server. U ovom se članku nalaze općenite informacije o ODBC izvorima podataka, načinu stvaranja tih izvora i načinu povezivanja pomoću programa Microsoft Access. Upute za postupak mogu se razlikovati ovisno o određenim proizvodima baze podataka i ODBC upravljačkim programima koji se koriste.

Sadržaj članka

O ODBC izvorima podataka

Izvor podataka izvor je podataka u kombinaciji s podacima o vezi koja je potrebna za pristupanje tim podacima. Primjeri izvora podataka obuhvaćaju SQL Server, Oracle RDBMS, proračunsku tablicu i tekstnu datoteku. Primjeri podataka o vezi obuhvaćaju mjesto poslužitelja, naziv baze podataka, ID prijave, lozinka i različite mogućnosti ODBC upravljačkih programa koje opisuju način povezivanja s izvorom podataka. Te podatke možete dobiti od administratora baze podataka s kojom se želite povezati.

U ODBC arhitekturi aplikacija kao što je Access povezuje se s ODBC upravljačkim programom koji koristi određeni ODBC upravljački program (na primjer, Microsoft SQL ODBC upravljački program) radi povezivanja s izvorom podataka. U programu Access koristite ODBC izvore podataka za povezivanje s izvorima podataka izvan programa Access koji nemaju ugrađene upravljačke programe.

Da biste se povezali s tim izvorima podataka, morate učiniti sljedeće:

 • Instalirajte odgovarajući ODBC upravljački program na računalo koje sadrži izvor podataka.

 • Definirajte naziv izvora podataka (DSN) pomoću administratora ODBC izvora podataka radi pohrane podataka o vezi u registru sustava Microsoft Windows ili DSN datoteci ili pak niza za povezivanje u kodu Visual Basic radi prosljeđivanja podataka o vezi izravno u upravitelj ODBC upravljačkog programa.

Izvori podataka u računalu

Izvori podataka u računalu pohranjuju podatke o vezi u registar sustava Windows na određenom računalu. Izvore podataka u računalu možete koristiti samo na računalu na kojem su definirani. Postoje dvije vrste izvora podataka u računalu – korisnički i sistemski. Korisničke izvore podataka može koristiti samo trenutni korisnik i vidljivi su samo tom korisniku. Sistemske izvore podataka mogu koristiti svi korisnici na računalu, a vidljivi su svim korisnicima na računalu i svim servisima sustava. Izvor podataka u računalu posebno je koristan kada želite omogućiti dodatnu zaštitu jer samo prijavljeni korisnici mogu pregledavati izvor podataka uređaja, a udaljeni ga korisnik ne može kopirati na drugo računalo.

Izvori podataka u datoteci

Izvori podataka u datoteci (zovu se i DNS datoteke) pohranjuju podatke o vezi u tekstnu datoteku, a ne u registar sustava Windows, i općenito su fleksibilniji za korištenje od izvora podataka u računalu. Možete, na primjer, izvor podataka u datoteci kopirati na bilo koje računalu s odgovarajućim ODBC upravljačkim programom da bi se vaša aplikacija mogla osloniti na dosljedne i precizne podatke o vezi s računalima na kojima se koristi. Ili izvor podataka u datoteci možete postaviti na jedan poslužitelj, zajednički ga koristiti na mnogim računalima na mreži i jednostavno održavati podatke o vezi na jednom mjestu.

Izvor podataka u datoteci može se onemogućiti za zajedničko korištenje. Izvor podataka u datoteci onemogućen za zajedničko korištenje nalazi se na jednom računali i usmjerava prema izvoru podataka u računalu. Izvor podataka u datoteci onemogućen za zajedničko korištenje možete koristiti za pristupanje postojećim izvorima podataka u računalu iz izvora podataka u datoteci.

Nizovi za povezivanje

U modulu možete definirati oblikovani niz za povezivanje koji navodi podatke o vezi. Niz za povezivanje prosljeđuje podatke o vezi izravno u upravitelj ODBC upravitelj podataka te pojednostavnjuje aplikaciju uklanjanjem preduvjeta da administrator sustava ili korisnik mora najprije stvoriti DNS da biste mogli koristiti bazu podataka.

Dodatne informacije o ODBC sučelju potražite u odjeljku Reference ODBC programera na web-mjestu MSDN.

Vrh stranice

Dodavanje ODBC izvora podataka

Prije nego što nastavite, nabavite i instalirajte odgovarajući ODBC upravljački program za izvor podataka s kojim se želite povezati.

Napomena:  Morate biti član grupe Administratori na lokalnom računalu da biste mogli dodavati ili konfigurirati ODBC izvor podataka.

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. Na upravljačkoj ploči dvokliknite stavku Administrativni alati.

 3. U dijaloškom okviru Administracijski alati dvokliknite Izvori podataka (ODBC).

  Pojavit će se dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka.

 4. Kliknite DSN datoteke, DSN sustava ili DSN datoteke ovisno o vrsti izvora podataka koji želite dodati. Dodatne informacije potražite u odjeljku O ODBC izvorima podataka.

 5. Kliknite Dodaj.

 6. Odaberite upravljački podatak koji želite koristiti, a zatim kliknite Završi ili Dalje.

  Ako željeni upravljački program nije naveden, obratite se administratoru baze podataka koju povezujete i zatražite informacije kako nabaviti odgovarajući upravljački program.

 7. Pratite upute pa u sve dijaloške okvire koji slijede unesite potrebne podatke o vezi.

Da biste doznali više o pojedinačnim postavkama, u dijaloškim okvirima ODBC-a kliknite Pomoć.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×