Akcija makronaredbe GoToRecord

U bazama podataka programa Access za stolna računala i web-aplikacijama tog programa određeni slog možete postaviti kao trenutni zapis u otvorenoj tablici, obrascu ili skupu skup rezultata upita pomoću makronaredbe GoToRecord.

Postavka

U bazama podataka programa Access za stolna računala makronaredba GoToRecord sadrži sljedeće argumente.

Argument akcije

Opis

Vrsta objekta

Vrsta objekta koji sadrži zapis koji želite pretvoriti u trenutni zapis. U okviru Vrsta objekta odaberite Tablica, Upit, Obrazac, Prikaz poslužitelja, Spremljena procedura ili Funkcija. Da biste odabrali aktivni objekt, argument ostavite praznim.

Naziv objekta

Naziv objekta koji sadrži zapis koji želite pretvoriti u trenutni zapis. U okviru Naziv objekta prikazani su svi objekti u trenutnoj bazi podataka koji su po vrsti odabrani u argumentu Vrsta objekta. Ako argument Vrsta objekta ostavite praznim, ostavite praznim i ovaj argument.

Zapis

Zapis koji želite pretvoriti u trenutni zapis. Odaberite Prethodno, Sljedeće, Prvo, Posljednje, Idi na ili Novo u okviru Zapis. Zadana je postavka Sljedeće.

Pomak

Cijeli broj ili izraz koji se vrednuje kao cijeli broj. Izrazu mora prethoditi znak jednakosti (=). Ovaj argument određuje zapis koji želite pretvoriti u trenutni zapis. Argument Pomak možete koristiti na dva načina:

  • Kada je argument Zapis Sljedeće ili Prethodno, Access premješta broj zapisa naveden u argumentu Pomak naprijed ili natrag.

  • Kada je argument Zapis Idi na, Access prelazi na zapis s brojem jednakim argumentu Pomak. Broj zapisa prikazuje se u okviru okvir s brojem zapisa pri dnu prozora.

Napomena: Ako koristite postavku Prvo, Posljednje ili Novo za argument Zapis, Access zanemaruje argument Pomak. Ako unesete predugačak argument Pomak, Access prikazuje poruku o pogrešci. Za argument Pomak ne možete unijeti negativne brojeve.

U web-aplikacijama programa Access makronaredba GoToRecord ima samo jedan argument.

Argument akcije

Opis

Zapis

Zapis koji želite pretvoriti u trenutni zapis. U okviru Zapis odaberite Prethodno, Sljedeće, Prvo ili Posljednje. Zadana je postavka Sljedeće.

Napomene

Ako je fokus na pojedinačnoj kontroli u zapisu, ta ga makronaredba ostavlja u istoj kontroli za novi zapis.

Možete koristiti postavku Novo za argument Zapis da biste prešli na prazan zapis pri kraju obrasca ili tablicu da biste unijeli nove podatke.

U bazama podataka programa Access za stolna računala ta je akcija slična klikanju strelice ispod gumba Traži na kartici Polazno, a zatim Idi na. Podnaredbe Prvo, Posljednje, Sljedeće, Prethodno i Novi zapis naredbe Idi na imaju isti učinak na odabrani objekt kao i postavke Prvo, Posljednje, Sljedeće, Prethodno i Novo za argument Zapis. Kao pomoć pri premještanju zapisa mogu poslužiti i gumbi za navigaciju pri dnu prozora.

Da biste u bazama programa Access za stolna računala zapis na skrivenom obrascu pretvorili u trenutni zapis, možete koristiti akciju GoToRecord ako u argumentima Vrsta objekta i Naziv objekta odredite skriveni obrazac.

Da biste akciju GoToRecord pokrenuli u modulu Visual Basic for Applications (VBA), upotrijebite metodu GoToRecord objekta DoCmd.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×