Alat za provjeru kompatibilnosti u programu PowerPoint

PowerPoint za Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Kada koristite alat za provjeru kompatibilnosti, možda će se prikazati poruke koje određuju potencijalne gubitke funkcionalnosti kada spremite PowerPoint prezentaciju u obliku datoteke programa PowerPoint 97-2003 (. ppt). Ovaj dokument sadrži poruke koje generira provjera kompatibilnosti. Na temelju podataka ispod svake poruke utvrdite zbog čega se poruka pojavljuje i vidite prijedloge za mjere koje trebate poduzeti.   

Upute za korištenje alata za provjeru kompatibilnosti potražite u članku korištenje načina kompatibilnosti za rad s raznim verzijama programa PowerPoint.

Postoje dvije vrste poruka provjere kompatibilnosti:

 1. U uobičajenijem slučaju izgubit ćete funkcionalnost uređivanja samo kada otvorite datoteku u starijoj verziji programa PowerPoint. Ako, primjerice, spremite prezentaciju s SmartArt grafika na stariju verziju oblika PowerPoint, a zatim je otvorite u nekim starijim verzijama programa PowerPoint, SmartArt grafika će se promijeniti u sliku. No ako datoteku ponovno otvorite u novijoj verziji PowerPoint, a da ne uredite SmartArt grafika sliku, možete nastaviti uređivati SmartArt grafika. Takve poruke sadrže „u starijim verzijama programa PowerPoint”.

 2. U drugom ćete slučaju trajno izgubiti funkcionalnost. Na primjer, ako ste izmijenili tekst rezerviranog mjesta u prilagođenom rasporedu, taj tekst rezerviranog mjesta trajno će nestati.

Ne možete uređivati neki sadržaj iz novije verzije PowerPoint u starijim verzijama programa PowerPoint. Primjerice, oblici i tekst s novim efektima pretvaraju se u slike (bitmape) u nekim starijim verzijama programa PowerPoint da bi bili sigurni da izgledaju isto u prezentaciji. Zato ne možete promijeniti širinu crte, boju ispune i druge aspekte oblika i teksta. Usto, kad se tekst pretvori u bitmapu, nijedna animacija na tom tekstu ne prikazuje se tijekom prezentacije.

Savjet:   Ako želite izmijeniti SmartArt grafika, oblik ili druge objekte u prezentaciji, spremite kopiju prezentacije programa PowerPoint, a zatim spremite kopiju kao datoteku programa PowerPoint 97-2003 (. ppt). Na taj način možete unijeti promjene u izvornu prezentaciju ako se SmartArt grafika, oblici ili neki drugi objekti pretvaraju u slike prilikom spremanja prezentacije u obliku datoteke starije verzije.

Medijski isječci koji su ugrađeni ili nadogradili u PowerPoint 2010 ili novije verzije pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Medijski isječak umetnut je ili nadograđen u prezentaciji.

Ponovo umetnite medijski isječak i umjesto ugradnje upotrijebite Poveži s datotekom.

Da bi se zadržao vizualni izgled oblika, neki se efekti pretvaraju u slike koje se primjenjuju kao ispuna za oblik. I dalje možete uređivati tekst jer se on pojavljuje na vrhu ovih slika.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Oblik s jednim ili više sljedećih efekata: sjena (unutarnja), sjaj, kosina, meki rubovi ili ispuna s prijelazom.

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao vizualni izgled oblika, oblik i sav tekst u obliku pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Tekst s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, sjena (unutarnja), sjaj, pretvorba, 3D zakretanje, konture teksta ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite tekstne efekte.

Precrtani ili dvostruko precrtani tekst, stupci teksta, razine uvučenog teksta 6 – 9 ili okomiti tekst.

Uklonite ih pomoću gumba u grupi Font ili Odlomak na kartici Polazno.

Oblik s efektom odraza.

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao vizualni izgled grupiranih oblika, grupirani oblici pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Grupirani oblici s jednim od sljedećih efekata ili više njih primijenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao vizualni izgled SmartArt grafike, ona se pretvara u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

SmartArt grafika.

SmartArt grafike pretvaraju se u jedan objekt koji se ne može uređivati u verzijama programa PowerPoint starijima od Office PowerPoint 2007. Međutim, postoji mogućnost Razgrupiraj za SmartArt grafiku, koja se zatim može uređivati u starijim verzijama programa PowerPoint. Imajte na umu da nakon pretvaranja SmartArt grafike u pojedinačne oblike više nije dostupna funkcija na karticama Alati za SmartArt.

Da bi se zadržao vizualni izgled tablice, tablica se pretvara u sliku koju ne možete urediti u starijoj verziji programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u vašoj prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Tablica s tekstom WordArt u ćelijama.

Uklonite tekstne efekte.

Tablica s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, kosina ćelije, sjena ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite efekte.

Kad dodate efekt obliku koji pretvorenu sliku poveća na veličinu veću od 30 megabajta (MB), pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u vašem obliku nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Oblik s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite efekte.

Da bi se zadržao vizualni izgled grupiranih oblika, grupirani oblici pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint i uklanjaju se svi efekti.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Grupirani oblici s jednim od sljedećih efekata ili više njih primijenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite efekte.

Ovu poruku možete primiti ako prezentacija sadrži prilagođenu alatnu traku za brzi pristup, prilagođene dijelove korisničkog sučelja koji nisu podržani u verzijama programa PowerPoint starijima od Office PowerPoint 2007 ili oboje. Ove prilagođene značajke neće biti dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Jedan gumb ili više njih dodano je na alatnu traku za brzi pristup specifičnu za ovu prezentaciju.

Prilagođeno sučelje.

Budući da je Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office u programima Office PowerPoint 2007 i PowerPoint 2010 vrlo različit od izbornika i alatnih traka u starijim verzijama programa PowerPoint, prilagodbe izvršene u programima Office PowerPoint 2007 ili PowerPoint 2010 nisu dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

U starijim verzijama programa PowerPoint moguće je dodavati slične prilagođene naredbe alatnim trakama i izbornicima.

U Microsoft Office Excel 2007 i kasnije veličina radnog lista iznosi 16.384 stupaca za 1.048.576 redaka. Međutim, veličina radnog lista starijih verzija programa Excel samo je 256 stupaca za 65.536 redaka. Podaci u ćelijama izvan tog ograničenja stupca i retka gube se u starijim verzijama programa Excel. Reference formule na podatke u ovom području vraćat će #REF! pogreška.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Grafikon stvoren iz podataka u ćelijama izvan ograničenog područja za retke i stupce odabranog oblika datoteke.

U provjeri kompatibilnosti programa Excel kliknite Traži da biste pronašli ćelije i raspone koji se nalaze izvan ograničenog područja za retke i stupce, odaberite ih te ih pomoću naredbi Izreži i Zalijepi smjestite unutar ograničenog područja za retke ili stupce ili na drugi list.

Kada spremite prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored s jednom ili više kontrola ActiveX u obliku prezentacije programa PowerPoint 97-2003 (.ppt), pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Jedna kontrola ActiveX ili više njih koje su dodane u prilagođeni raspored.

Ako prezentacija ne sadrži kôd, kliknite Nastavi. Kôd se zatim uklanja iz prezentacije.

Ako prezentacija sadrži kôd i želite ga zadržati, kliknite Odustani.

Napomene: 

 • Ne možete spremiti kôd povezan s kontrolama ActiveX na prilagođenim rasporedima u oblicima datoteka starijima od programa PowerPoint 2007.

 • Da biste izbjegli gubitak ili oštećenje kôda, spremite datoteku u obliku datoteke prezentacije (.pptx).

Kada spremite prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored s prilagođenim tekstom upita, pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Prilagođeni raspored s prilagođenim tekstom upita.

Kad spremite datoteku u obliku starije verzije, PowerPoint automatski pretvara tekst upita u zadani tekst rezerviranog mjesta ili u tekstni okvir.

Pretvorite rezervirano mjesto u tekstni okvir i unesite prilagođeni upit u tekstni okvir.

Kad dodate animacijski efekt na rezervirano mjesto u prilagođenom rasporedu, pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Animacijski efekt dodan je na rezervirano mjesto na prilagođenom rasporedu.

Kad spremite datoteku u obliku starije verzije, PowerPoint automatski pretvara rezervirano mjesto u zadano rezervirano mjesto bez animacije.

Pretvorite rezervirano mjesto u tekstni okvir ili oblik i dodajte mu animaciju.

Kad oblicima dodate određene animacijske efekte, a zatim spremite prezentaciju u oblik datoteke starije verzije programa PowerPoint, animacije se možda neće vidjeti. To se događa zato što je animacija povezana s tekstom ili oblikom koji je pretvoren u sliku.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguć e rješenje

Animacijski efekt primijenjen na oblik koji se više neće moći uređivati (npr. SmartArt grafike).

Kad spremite datoteku u obliku starije verzije, PowerPoint automatski pretvara rezervirano mjesto u zadano rezervirano mjesto bez animacije.

Pretvorite objekt u animiranu sliku na sljedeći način:

 1. Odaberite oblik na slajdu.

 2. Desnom tipkom miša kliknite oblik i odaberite Spremi kao sliku.

 3. Kad spremite, u grupi Slike na kartici Umetanje kliknite Slika.

 4. Dođite do svoje slike pa kliknite Umetni.

 5. Dodajte animaciju slici.

Kad spremite prezentaciju koja sadrži neinicijaliziranu ActiveX kontrola, pojavljuje se ova poruka. Neinicijalizirana kontrola ActiveX kontrola je koja nije omogućena. Dodatne informacije o omogućavanju kontrola ActiveX potražite u članku Omogućivanje i onemogućivanje postavki kontrola ActiveX u datotekama sustava Office.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Neinicijalizirana kontrola ActiveX.

 1. Kliknite Mogućnosti na traci s porukama. Pojavit će se sigurnosni dijaloški okvir koji vam nudi omogućivanje kontrole ActiveX. Time ćete pokrenuti kontrolu ActiveX. Informacije o donošenju sigurne odluke prije nego što kliknete neku mogućnost potražite u odjeljku Omogućivanje i onemogućivanje postavki kontrola ActiveX u datotekama sustava Office.

 2. Ako se poruka i dalje prikazuje kad izvršite 1. korak, izbrišite kontrolu ActiveX iz prezentacije.

Ovo upozorenje možete primiti ako se primijeni oznaka osjetljivosti da bi se klasificirali podaci u dokumentu. Oznaku možete vidjeti na traku stanja ili odlaskom na kućnu osjetljivost>.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Neke oznake osjetljivosti primijenjene na prezentaciju.

Ponovno primijenite oznaku nakon spremanja dokumenta pomoću klijenta za zaštitu informacija za Azure.

Sve znakove sadržaja primijenjene na dokument kao što su zaglavlje/podnožje/promjene vodenog žiga ostat će.

Pomoću alata za provjeru kompatibilnosti identificiranje mogućih gubitaka funkcionalnosti kada spremite Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentaciju u obliku datoteke starije verzije programa PowerPoint. Ovaj dokument sadrži poruke koje generira provjera kompatibilnosti. Na temelju podataka ispod svake poruke utvrdite zbog čega se poruka pojavljuje i vidite prijedloge za mjere koje trebate poduzeti.

Postoje dvije različite vrste poruka za provjeru kompatibilnosti.

U uobičajenijem slučaju izgubit ćete funkcionalnost uređivanja samo prilikom otvaranja datoteke u starijoj verziji programa PowerPoint. Ako, primjerice, spremite prezentaciju s SmartArt grafikom na stariju verziju programa PowerPoint, a zatim je otvorite u starijoj verziji programa PowerPoint, SmartArt grafika će se promijeniti u sliku. No ako datoteku ponovno otvorite u Office PowerPoint 2007, a da ne uredite sliku SmartArt grafike, možete nastaviti s uređivanjem SmartArt grafike. Ove vrste poruka imaju "u starijim verzijama programa PowerPoint" u njima.

U drugom slučaju trajno ćete izgubiti funkcionalnost. Na primjer, ako ste izmijenili tekst rezerviranog mjesta u prilagođenom rasporedu, taj tekst rezerviranog mjesta trajno će nestati.

Ne možete uređivati neki Office PowerPoint 2007 sadržaj u starijim verzijama programa PowerPoint. Primjerice, oblici i tekst s novim efektima pretvaraju se u slike (bitmape) u starijim verzijama programa PowerPoint da bi bili sigurni da izgledaju isto u prezentaciji. Zato ne možete promijeniti širinu crte, boju ispune i druge aspekte oblika i teksta. Kada se tekst pretvori u bitmapu, sve se animacije na tom tekstu neće prikazivati tijekom prezentacije.

Savjet: Ako želite izmijeniti SmartArt grafiku, oblik ili druge objekte u prezentaciji Office PowerPoint 2007, spremite kopiju Office PowerPoint 2007 prezentacije, a zatim spremite kopiju kao datoteku programa PowerPoint 97-2003. Na taj način možete unijeti promjene u izvornu Office PowerPoint 2007 prezentaciju ako se SmartArt grafika, oblici ili neki drugi objekti pretvaraju u slike kada spremite prezentaciju u obliku datoteke starije verzije.

Da bi se zadržao vizualni izgled oblika, neki se efekti pretvaraju u slike koje se primjenjuju kao ispuna za oblik. I dalje možete uređivati tekst jer se on pojavljuje na vrhu ovih slika.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Oblik s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklanjanje efekata ili Stupnjevite ispune.

Da bi se zadržao vizualni izgled oblika, oblik i sav tekst u obliku pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Tekst koji sadrži jedan ili više sljedećih efekata: refleksija, sjaj, sjenčanje, sjena (unutrašnja ili perspektiva), pretvorba u savijanje, 3D zakretanje, obrise teksta ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite tekstni učinak, strukturu ili ispunu.

Precrtani ili dvostruko precrtani tekst, stupci teksta, razine uvučenog teksta 6 – 9 ili okomiti tekst.

Uklonite ih pomoću gumba u grupi Font ili Odlomak na kartici Polazno.

Oblik s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklanjanje efekata ili Stupnjevite ispune.

Da bi se zadržao vizualni izgled grupiranih oblika, grupirani oblici pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Grupirani oblici s jednim od sljedećih efekata ili više njih primijenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklanjanje 3D efekata.

Da bi se zadržao vizualni izgled SmartArt grafike, ona se pretvara u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

SmartArt grafika.

SmartArt grafike pretvaraju se u jedan objekt koji se ne može uređivati u verzijama programa PowerPoint starijima od Office PowerPoint 2007. Možete, međutim, pretvoriti SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, koje je moguće promijeniti pomoću starijih verzija programa PowerPoint. Imajte na oku da nakon pretvaranja SmartArt grafike u pojedinačne oblike, funkcionalnost na karticama SmartArt alati više nije dostupna.

Da bi se zadržao vizualni izgled tablice, tablica će se pretvoriti u sliku koju ne možete urediti u starijoj verziji programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Tablica s tekstom WordArt u ćelijama.

Uklonite WordArt stil.

Tablica s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, kosina ćelije, sjena ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklonite efekte.

Kad dodate efekt obliku koji pretvorenu sliku poveća na veličinu veću od 30 megabajta (MB), pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u vašem obliku nalazi sljedeće

Rješenje t o isprobajte

Oblik s jednim od sljedećih efekata ili više njih: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklanjanje efekata ili Stupnjevite ispune.

Da bi se zadržao vizualni izgled grupiranih oblika, grupirani oblici pretvaraju se u sliku koju ne možete urediti u starijim verzijama programa PowerPoint i uklanjaju se svi efekti.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Grupirani oblici s jednim od sljedećih efekata ili više njih primijenjenih na sve oblike: odraz, sjaj, kosina, meki rubovi, 3D zakretanje ili ispune (prijelaz, slika i tekstura).

Uklanjanje 3D efekata.

Ovu poruku možete primiti ako prezentacija sadrži prilagođenu alatnu traku za brzi pristup, prilagođene dijelove korisničkog sučelja koji nisu podržani u verzijama programa PowerPoint starijima od Office PowerPoint 2007 ili oboje. Ove prilagođene značajke neće biti dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Jedan gumb ili više njih dodano je na alatnu traku za brzi pristup specifičnu za ovu prezentaciju.

Prilagođeno sučelje.

Budući da se Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office u Office PowerPoint 2007 vrlo razlikuje od izbornika i alatnih traka u starijim verzijama programa PowerPoint, sve prilagodbe koje su napravljene u Office PowerPoint 2007 nisu dostupne u starijim verzijama programa PowerPoint.

U starijim verzijama programa PowerPoint moguće je dodavati slične prilagođene naredbe alatnim trakama i izbornicima.

U Microsoft Office Excel 2007 je veličina radnog lista 16.384 stupaca za 1.048.576 redaka, ali je veličina radnog lista starijih verzija programa Excel samo 256 stupaca za 65.536 redaka. Podaci u ćelijama izvan tog ograničenja stupca i retka gube se u starijim verzijama programa Excel. Reference formule na podatke u ovom području vraćat će #REF! pogreška.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Grafikon stvoren iz podataka u ćelijama izvan ograničenja retka i stupca odabranog oblika datoteke.

U alatu za provjeru kompatibilnosti Office Excel 2007 kliknite Traži da biste pronašli ćelije i raspone koji se nalaze izvan ograničenja redaka i stupaca, odaberite ih, a zatim ih smjestite unutar ograničenja stupaca i redaka ili na drugom listu pomoću naredbi Izreži i Zalijepi .

Kada spremite Office PowerPoint 2007 prezentaciju koja sadrži prilagođeni izgled s jednom ili više ActiveX kontrola kao prezentacija programa PowerPoint 97-2003 (. ppt), prikazat će se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Neke ActiveX kontrole dodane su u prilagođeni plan.

Ako prezentacija ne sadrži kôd, kliknite Nastavi.

Ako prezentacija sadrži kod, kliknite Odustani.

Napomene: 

 • U Office PowerPoint 2007 ne možete spremiti kod povezan s ActiveX kontrolama na prilagođene rasporede u starije formate datoteka programa PowerPoint.

 • Da biste izbjegli izgubljeni ili oštećeni kod, spremite datoteku kao datoteku programa PowerPoint 2007 Presentation (. pptx).

Kada spremite prezentaciju koja sadrži prilagođeni raspored s prilagođenim tekstom upita, pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Prilagođeni raspored s prilagođenim tekstom upita.

Izbrišite prilagođeni tekst upita iz prilagođenog rasporeda.

U prikazu matrice slajdova odaberite prilagođeni tekst unutar rezerviranog mjesta, a zatim ga izbrišite. Zadani će se tekst rezerviranog mjesta vratiti kada se izbriše prilagođeni tekst.

Kad dodate animacijski efekt na rezervirano mjesto u prilagođenom rasporedu, pojavljuje se ova poruka.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Animacijski efekt dodan je na rezervirano mjesto na prilagođenom rasporedu.

Brisanje animacijskog efekata iz rezerviranog mjesta na sljedeći način:

 1. U prikazu matrice slajdova odaberite rezervirano mjesto.

 2. Na kartici animacije u grupi animacije kliknite Prilagođena animacija.

 3. Uokno zadatkaprilagođene animacije kliknite Ukloni.

Kada primijenite određene animacijske efekte na oblike, a zatim spremite prezentaciju u obliku datoteke starije verzije programa PowerPoint, možda se neće vidjeti vaše animacije. To je zato što je animacija na tekstu ili oblik koji je pretvoren u sliku.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Animacijski učinak primijenjen na oblik koji će postati nedostupan.

Izbrišite animaciju na sljedeći način:

 1. Kliknite oblik koji sadrži animaciju koju želite izbrisati.

 2. Na kartici animacije u grupi animacije na popisu Animiranje odaberite bez animacije.

Kad spremite prezentaciju koja sadrži neinicijaliziranu ActiveX kontrola, pojavljuje se ova poruka. Neinicijalizirana kontrola ActiveX kontrola je koja nije omogućena. Dodatne informacije o omogućavanju ActiveX kontrola potražite u članku Omogućivanje i onemogućivanje ActiveX kontrola u dokumentima sustava Office.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Neinicijalizirana kontrola ActiveX.

 1. Kliknite Mogućnosti na traci s porukama. Prikazat će se dijaloški okvir s mogućnošću omogućivanja aktivne kontrole X. Time ćete pokrenuti kontrolu ActiveX. Informacije o donošenju sigurne odluke prije nego što kliknete neku mogućnost potražite u članku Omogućivanje i onemogućivanje ActiveX postavki u datotekama sustava Office.

 2. Ako i dalje vidite poruku nakon izvođenja prvog koraka, izbrišite ActiveX kontrolu iz prezentacije.

Ovo upozorenje možete primiti ako se primijeni oznaka osjetljivosti da bi se klasificirali podaci u dokumentu. Oznaku možete vidjeti na traku stanja ili odlaskom na kućnu osjetljivost>.

Ova se poruka pojavljuje jer se u prezentaciji nalazi sljedeće

Moguće rješenje

Neke oznake osjetljivosti primijenjene na prezentaciju.

Ponovno primijenite oznaku nakon spremanja dokumenta pomoću klijenta za zaštitu informacija za Azure.

Sve znakove sadržaja primijenjene na dokument kao što su zaglavlje/podnožje/promjene vodenog žiga ostat će.

Povezane teme

Otvaranje prezentacije stvorene u nekoj drugoj verziji programa PowerPoint

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×