BITXOR (opis funkcije)

U ovom se članku opisuju sintaksa formule i korištenje funkcije BITXOR u programu Microsoft Excel.

Opis

Vraća bitovni operator 'XOR' dvaju brojeva.

Sintaksa

BITXOR(broj1, broj2)

Sintaksa funkcije BITXOR sadrži sljedeće argumente:

  • Broj1    Obavezno. Mora biti veći od ili jednak broju 0.

  • Broj2    Obavezno. Mora biti veći od ili jednak broju 0.

Napomene

  • BITXOR vraća decimalni broj koji je rezultat zbroja vrijednosti bitovnog operatora 'XOR' (ekskluzivnog operatora XOR) parametara.

  • Ako je neki argument izvan ograničenja, BITXOR vraća #NUM! #BROJ!.

  • Ako je neki argument veći od (2 ^ 48)-1, BITXOR vraća #NUM! #BROJ!.

  • Ako je bilo koji argument nenumerička vrijednost, BITXOR vraća #VALUE! #BROJ!.

  • U rezultatu svaki je položaj bita 1 ako vrijednosti parametara na tom položaju bita nisu jednake, drugim riječima, jedna je vrijednost 0, a druga je 1. Na primjer, funkcija BITXOR(5,3), 5 izražava se kao 101 u binarnom obliku, a 3 kao 11 u binarnom obliku. Da biste olakšali usporedbu, smatrajte 3 brojem 011. Zdesna nalijevo, vrijednosti bita na tri položaja u ovom primjeru iste su (1) samo na krajnjem desnom položaju. "Nejednak" rezultat vraća 1 za drugi i treći položaj zdesna, a "jednak" rezultat vraća 0 za krajnji desni položaj.

  • Vrijednosti broja 1 vraćene iz položaja bitova rastu zdesna nalijevo kao potencije broja 2. Bit s krajnje desne strane vraća 1 (2^0), bit s lijeve strane vraća 2 (2^1) itd.

  • U istom primjeru, 0 se vraća za krajnji desni položaj bita jer je to 0, 2 (2^1) se vraća za drugi položaj bita zdesna (vrijednost 1), a 4 (2^2) se vraća za bit s krajnje lijeve strane (isto vrijednost 1). Ukupno je to 6 u decimalnom prikazu broja.

Primjer

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Formula

Opis

Rezultat

Način funkcioniranja

=BITXOR(5;3)

Vraća ukupni iznos usporedbe bitovnog operatora "Exclusive Or" na svakom položaju bita.

6

Broj 5 je 101 u binarnom obliku, a 3 je 11. Možete izraziti 11 kao za 011, tako da oba broja imaju 3 znamenke. Jednomjerna "ekskluzivna ili" provjera usporedbe da biste vidjeli jesu li obje znamenke na svakom položaju nejednake i, ako je istinito, vraća pozitivnu vrijednost za taj položaj.

Test: na kojim položajima znamenke nisu jednake?

5 u binarnom obliku = 101

3 u binarnom obliku = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×