Brojanje ćelija koje nisu prazne

Pomoću funkcije COUNTA prebrojite samo ćelije u rasponu koje sadrže vrijednosti.

Kada brojite ćelije, katkad želite zanemariti prazne ćelije jer su vam važne samo ćelije s vrijednostima. Na primjer, želite brojati ukupan broj prodavača koji su napravili prodaju (stupac D).

Primjer counta

COUNTA zanemaruju prazne vrijednosti u ćelijama D3, D4, D8 i D11 te broji samo ćelije koje sadrže vrijednosti u stupcu D. Funkcija pronalazi šest ćelija u stupcu D koje sadrže vrijednosti i prikazuje 6 kao izlaz.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×