Delegiranje kalendara u aplikaciji Outlook na webu

Pomoću web-aplikacije Outlook na webu za tvrtke osobi u svojoj tvrtki ili ustanovi možete dati dozvolu za upravljanje kalendarom. Možete im omogućiti pristup uređivaču, koji im omogućuje uređivanje kalendara ili delegiranje pristupa, što im omogućuje ne samo uređivanje kalendara, već i zakazivanje i odgovaranje na sastanke u vaše ime.

Napomena: Ako se upute ne podudaraju s onim što vidite, možda koristite stariju verziju Outlook na webu. Isprobajte upute za klasični Outlook na webu.

Svima u tvrtki ili ustanovi možete omogućiti uređivanje kalendara ili im dodijeliti ulogu delegata. Urednike možete dodijeliti primarnom kalendaru (naziva "Kalendar") ili dodatnim kalendarima koje ste stvorili. Delegate dodijeliti možete samo primarnom kalendaru. Osobama izvan tvrtke ili ustanove ne možete dodijeliti ulogu urednika ni delegata.

 1. U aplikaciji Outlook na webu pri dnu stranice odaberite Kalendar .

 2. Pri vrhu stranice odaberite zajedničko korištenje > kalendara.

  Snimka zaslona gumba Zajednički koristi

 3. Na stranici Zajedničko korištenje i dozvole upišite ime ili adresu e-pošte osobe s kojom želite zajednički koristiti svoj kalendar. Kalendar zajednički možete koristiti s više osoba, no iz aplikacije Outlook na webu odjednom možete dodati samo jednu osobu.

 4. Kada dodate osobu kojoj želite omogućiti upravljanje kalendarom, odaberite padajući izbornik pokraj njezina imena pa odaberite razinu pristupa koju joj želite dodijeliti.

  • Odaberite Može uređivati da biste toj osobi dali dozvolu za unos promjena u vaš kalendar.

  • Odaberite Delegat da biste toj osobi dali istu dozvolu koju ima urednik, ali i dozvolu za primanje zahtjeva za sastanak i odgovora u vaše ime.

   Napomena: Kada delegat u vaše ime odgovori na pozivnicu na sastanak, nećete vidjeti odgovor na pozivnicu u ulaznoj pošti kada koristite Outlook na webu. Sastanci koji su prihvaćeni ili uvjetno prihvaćeni bit će prikazani u kalendaru uz informaciju da ih je prihvatio vaš delegat.

  • Mogućnosti Može vidjeti kad sam zauzet, Može vidjeti naslove i mjesta i Može vidjeti sve detalje drugima omogućuju pregled vašeg kalendara, ali ne i unos promjena. Pristup osobama izvan tvrtke ili ustanove ograničen je na te mogućnosti.

 5. Kada završite s dodavanjem osobe s kojom želite zajednički koristiti kalendar i odaberete dozvole koje joj želite dodijeliti, odaberite Zajednički koristi. Ako sada odlučite da ne želite zajednički koristiti kalendar, odaberite Ukloni Ukloni.

Osoba s kojom zajednički koristite kalendar dobit će poruku e-pošte s odgovarajućom obavijesti. Kada osoba odabere gumb Prihvati u pozivnici, vaš će se kalendar dodati na njezin popis kalendara.

Napomena: Stavke kalendara s oznakom Privatno su zaštićene. Većina osoba s kojima zajednički koristite kalendar vidjet će vrijeme stavki s oznakom Privatno, ali ne i predmet, mjesto ni druge detalje. To ne vrijedi samo ako potvrdite okvir Dopusti da delegati mogu vidjeti privatne događaje.

Osim mogućnosti urednika i delegata, čime se drugim korisnicima omogućuje uređivanje kalendara, postoje mogućnosti koje drugim korisnicima omogućuju pregledavanje kalendara, ali ne i njihovo uređivanje ili djelovanje kao delegata u vaše ime.

Napomena: Pristup osobama izvan tvrtke ili ustanove ograničen je na te mogućnosti.

 1. U aplikaciji Outlook na webu pri dnu stranice odaberite Kalendar .

 2. Pri vrhu stranice odaberite zajedničko korištenje > kalendara.

  Snimka zaslona gumba Zajednički koristi

 3. Na stranici Zajedničko korištenje i dozvole upišite ime ili adresu e-pošte osobe s kojom želite zajednički koristiti svoj kalendar. Kalendar zajednički možete koristiti s više osoba, no iz aplikacije Outlook na webu odjednom možete dodati samo jednu osobu.

 4. Kada dodate osobu kojoj želite omogućiti upravljanje kalendarom, odaberite padajući izbornik pokraj njezina imena pa odaberite razinu pristupa koju joj želite dodijeliti.

  • Odaberite možete pogledati kada sam zauzet da im dam dozvolu da vide samo kada ste zauzeti, ali ne i pojedinosti o stavkama u kalendaru.

  • Odaberite možete pregledavati naslove i mjesta da biste im dali dozvolu da vide kada ste zauzeti, uz naslove i mjesta stavki u kalendaru.

  • Odaberite možete prikazati sve pojedinosti da biste im dali dozvolu da vide sve pojedinosti o stavkama u kalendaru. drugi prikaz kalendara, ali ne i promjenu.

 5. Kada završite s dodavanjem osobe s kojom želite zajednički koristiti kalendar i odaberete dozvole koje joj želite dodijeliti, odaberite Zajednički koristi. Ako sada odlučite da ne želite zajednički koristiti kalendar, odaberite Ukloni Ukloni.

Kada nekome za svoj kalendar dodijelite pristup delegata, u odjeljku Zajedničko korištenje i dozvole vidjet ćete dodatnu mogućnost koja vam omogućuje da odaberete način na koji će zahtjevi za sastanak i odgovori biti obrađeni. Ako imate više delegata, ta će se mogućnost primjenjivati na sve.

Da biste postavili te mogućnosti:

 1. U aplikaciji Outlook na webu pri dnu stranice odaberite Kalendar .

 2. Pri vrhu stranice odaberite zajedničko korištenje > kalendara.

  Snimka zaslona gumba Zajednički koristi

 3. U odjeljku Delegati pokraj mogućnosti Pošalji pozivnice i odgovore osobi odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Samo delegat Zahtjevi za sastanak i odgovori na sastanak šalju se samo vašim delegatima.

  • Delegiraj i šalji kopiju Zahtjevi za sastanak i odgovori šalju se vama i vašim izaslanicima. Samo vaši delegati vide mogućnost prihvaćanja ili odbijanja zahtjeva za sastanak, a obavijest koja vam je poslana prikazat će se kao normalna poruka e-pošte. Još uvijek možete odgovoriti na sastanak otvaranjem stavke kalendara i odgovorom.

  • I delegat i ja Zahtjevi za sastanke i odgovori šalju se i vama i vašim delegatima. Na pozivnicu za sastanak možete odgovoriti i vi i delegati.

Pomoću postavki u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje i dozvole delegatima možete dati dozvole za pregled detalja o stavkama koje su označene kao privatne.

 1. U aplikaciji Outlook na webu pri dnu stranice odaberite Kalendar .

 2. Pri vrhu stranice odaberite zajedničko korištenje > kalendara.

  Snimka zaslona gumba Zajednički koristi

 3. Pokraj delegata kojemu želite dati dozvolu za pregled privatnih obaveza potvrdite okvir Dopusti da delegati mogu vidjeti privatne događaje.

  Snimka zaslona potvrdnog okvira Omogući delegatu pregledavanje privatnih događaja

Ako želite prekinuti zajedničko korištenje kalendara s nekom osobom, uklonite dozvole za tu osobu u aplikaciji Outlook na webu.

 1. U aplikaciji Outlook na webu pri dnu stranice odaberite Kalendar .

 2. Pri vrhu stranice odaberite Zajedničko korištenje, a zatim kalendar čije zajedničko korištenje želite prekinuti.

  Snimka zaslona gumba Zajednički koristi

  Primarni se kalendar po zadanome naziva „Kalendar”. Ako stvorite dodatne kalendare, umjesto zadanog možete koristiti jedan od tih kalendara. Ne možete ukloniti dozvole za zajedničko korištenje s kalendara drugih osoba.

 3. Odaberite Ukloni Uklonite pokraj osobe s kojom želite prekinuti zajedničko korištenje kalendara.

  Osoba je uklonjena s popisa osoba koje imaju pristup Vašem kalendaru. Ako je osoba u vašoj tvrtki ili ustanovi, vaš će se kalendar ukloniti s popisa kalendara. Ako je osoba izvan vaše tvrtke ili ustanove, njihova kopija kalendara nije uklonjena, ali se više neće sinkronizirati s vašim kalendarom ili primati ažuriranja.

Upute za klasični Outlook na webu

Svima u tvrtki ili ustanovi možete omogućiti uređivanje kalendara ili im dodijeliti ulogu delegata. Urednike možete dodijeliti primarnom kalendaru (naziva "Kalendar") ili dodatnim kalendarima koje ste stvorili. Delegate dodijeliti možete samo primarnom kalendaru. Osobama izvan tvrtke ili ustanove ne možete dodijeliti ulogu urednika ni delegata.

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. Na navigacijskoj traci kliknite Zajedničko korištenje > Kalendar.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

 3. U dijaloški okvir Zajedničko korištenje ovog kalendara upišite ime ili adresu e-pošte osobe s kojom želite zajednički koristiti kalendar. Taj okvir funkcionira isto kao i okvir Primatelj u poruci e-pošte. Kalendar zajednički možete koristiti s više osoba, no iz aplikacije Outlook na webu odjednom možete dodati samo jednu osobu.

  Snimka zaslona dijaloga za Zajedničko korištenje ovog kalendara.

 4. Kada dodate osobu kojoj želite omogućiti upravljanje kalendarom, odaberite padajući okvir pokraj njezina imena pa odaberite razinu pristupa koju joj želite dodijeliti.

  • Odaberite Može uređivati da biste toj osobi dali dozvolu za unos promjena u vaš kalendar.

  • Odaberite Delegat da biste toj osobi dali istu dozvolu koju ima urednik, ali i dozvolu za primanje zahtjeva i odgovora u vaše ime.

  • Mogućnosti Može vidjeti kad sam zauzet, Može vidjeti naslove i mjesta i Može vidjeti sve detalje drugima omogućuju samo pregled vašeg kalendara, ne i unos promjena.

 5. Kada završite s dodavanjem osobe s kojom želite zajednički koristiti kalendar i odaberete dozvole koje joj želite dodijeliti, odaberite Zajednički koristi. Ako odlučite da više ne želite zajednički koristiti kalendar, odaberite Ukloni Ukloni .

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Zajedničko korištenje ovog kalendara.

Osoba s kojom zajednički koristite kalendar dobit će poruku e-pošte s odgovarajućom obavijesti. Kada osoba odabere gumb Prihvati u pozivnici, na njezin popis kalendara dodat će se vaš kalendar.

Snimka zaslona pozivnice za zajednički kalendar.

Napomene: 

 • Stavke kalendara s oznakom Privatno su zaštićene. Većina osoba s kojima zajednički koristite kalendar vidjet će vrijeme stavki s oznakom Privatno, ali ne i predmet, mjesto ni druge detalje. To ne vrijedi samo ako delegatu date dozvolu za pregled detalja o stavkama s oznakom Privatno.

 • Snimka zaslona potvrdnog okvira Omogući delegatu pregledavanje privatnih događaja.

Kada nekome za svoj kalendar dodijelite pristup delegata, u odjeljku Zajedničko korištenje ovog kalendara vidjet ćete dodatnu mogućnost koja vam omogućuje da odaberete način na koji će zahtjevi za sastanak i odgovori biti obrađeni. Ako imate više delegata, ta će se mogućnost primjenjivati na sve.

Da biste postavili te mogućnosti:

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. Na navigacijskoj traci kliknite Zajedničko korištenje > Kalendar.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

 3. U odjeljku Delegati pokraj mogućnosti Pošalji pozivnice i odgovore osobi odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  Snimka zaslona dijaloškog okvira "Zajedničko korištenje ovog kalendara".

  • Samo delegiranje. Šaljite mi obavijesti. Zahtjevi za sastanak i odgovori šalju se vama i vašim izaslanicima. Samo vaši delegati vide mogućnost prihvaćanja ili odbijanja zahtjeva za sastanak, a obavijest koja vam je poslana prikazat će se kao normalna e-pošta. Još uvijek možete odgovoriti na sastanak otvaranjem stavke kalendara i odgovorom.

  • Samo delegat. Zahtjevi za sastanak i odgovori na sastanak šalju se samo vašim delegatima.

  • I delegat i ja. Zahtjevi za sastanak i odgovori na sastanak šalju se vama i vašim delegatima. Na pozivnicu za sastanak možete odgovoriti i vi i delegati.

 4. Da biste spremili promjene, odaberite Gotovo.

Pomoću postavki u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje ovog kalendara delegatima možete dati dozvole za pregled detalja o stavkama koje su označene kao privatne.

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. Na navigacijskoj traci kliknite Zajedničko korištenje > Kalendar.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

 3. Pokraj delegata kojemu želite dati dozvolu za pregled privatnih obaveza potvrdite okvir Dopusti da delegati mogu vidjeti privatne događaje.

  Snimka zaslona potvrdnog okvira Omogući delegatu pregledavanje privatnih događaja.

 4. Da biste spremili promjene, odaberite Gotovo.

Ako želite prekinuti zajedničko korištenje kalendara s nekom osobom, uklonite dozvole te osobe na servisu Outlook na webu.

 1. Pri vrhu stranice odaberite pokretač aplikacija Odaberite pokretača aplikacije , a zatim odaberite Kalendar.

 2. Pri vrhu stranice odaberite Zajedničko korištenje, a zatim kalendar čije zajedničko korištenje želite prekinuti.

  Snimka zaslona gumba Dijeljenje

  Primarni se kalendar po zadanome naziva „Kalendar”. Ako stvorite dodatne kalendare, umjesto zadanog možete koristiti jedan od tih kalendara. Ne možete ukloniti dozvole za zajedničko korištenje s kalendara drugih osoba.

 3. Odaberite osobe kojima želite onemogućiti zajedničko korištenje kalendara i odaberite Ukloni Ukloni .

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Zajedničko korištenje ovog kalendara.

  Osoba je uklonjena s popisa osoba koje imaju pristup Vašem kalendaru. Ako je osoba u Vašoj tvrtki ili ustanovi, Vaš će kalendar biti uklonjen s njegova/njezina popisa kalendara. Ako osoba ne pripada Vašoj tvrtki ili ustanovi, njegova/njezina kopija kalendara neće biti uklonjena, ali se više neće sinkronizirati s Vašim kalendarom niti će se ažurirati.

Pogledajte i ovo

Zajedničko korištenje kalendara u programu Outlook na webu za tvrtke

Upravljanje kalendarom druge osobe u aplikaciji Outlook na webu

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×