Dodatak izjavi o zaštiti privatnosti vezan uz Microsoft Lync 2010 for Nokia

Podrška za Office 2010 završila je 13. listopada 2020.

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Nadogradite odmah

Zadnje ažuriranje: listopad 2011.

Sadržaj

Dodatak izjavi o zaštiti privatnosti vezan uz Microsoft Lync 2010 for Nokia

Ova je stranica dopuna izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync. Da biste se bolje upoznali s prikupljanjem i korištenjem podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, pročitajte i izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti vezana je uz implementaciju i korištenje programa Microsoft Lync 2010 for Nokia na mobilnim uređajima vaše tvrtke. Ako koristite komunikacijski softver Microsoft Lync Server 2010 kao uslugu (odnosno ako neovisni dobavljač [primjerice Microsoft] pruža uslugu hostinga poslužitelja na kojima se softver koristi), podaci će se prenijeti tom neovisnom dobavljaču. Da biste doznali više o korištenju podataka koji se iz vaše tvrtke prenose tom neovisnom dobavljaču, obratite se administratoru tvrtke ili davatelju usluga.

Vrh stranice

Izvješćivanje o aktivaciji

Funkcija značajke: tijekom početnog postavljanja i konfiguracije programa Lync 2010 for Nokia prikupljaju se određeni podaci karakteristični za hardver i softver te se šalju tvrtki Nokia radi izvješćivanja o uspješnosti konfiguracije.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: tijekom postupka ne prikupljaju se nikakve informacije pomoću kojih je moguće utvrditi vaš identitet. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Upotreba informacija: podaci prikupljeni tijekom postupka izvješćivanja o aktivaciji tvrtki Nokia omogućuju dobivanje izvješća o uspješnoj konfiguraciji softvera. Detaljne informacije o pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke Nokia potražite u pravilniku o zaštiti privatnosti tvrtke Nokia.

Odabir/kontrola: nije primjenjivo.

Vrh stranice

Delegiranje poziva (prosljeđivanje poziva)

Funkcija značajke: delegiranje poziva omogućuje dodjelu jednog ili više delegata koji će umjesto vas upućivati pozive i odgovarati na njih te se pridruživati internetskim sastancima. Ako značajku delegiranja poziva koristite s mobilnog uređaja, možete odabrati samo one delegate koje ste unaprijed definirali u klijentu programa Microsoft Lync 2010 za radnu površinu.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: kada vaš delegat odgovori na poziv umjesto vas, primit ćete poruku e-pošte s obavijesti. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Upotreba informacija: tu značajku možete koristiti za rad s delegatima radi upravljanja rasporedom i sastancima te za naknadne sastanke s delegatima vezane uz pozive koje upućuju i na koje odgovaraju umjesto vas (ili u vaše ime) ili u obje navedene svrhe.

Odabir/kontrola: delegiranje poziva prema zadanim je postavkama isključeno. Možete ga omogućiti ili onemogućiti pomoću sljedećih koraka:

 1. U programu Lync for Nokia na izborniku mogućnosti stranice popisa kontakata dodirnite Postavke.

 2. Na kartici Glas postavite postavku Prosljeđivanje poziva na Uključeno.

 3. Dodirnite Proslijedi moje pozive na, a potom u okviru s padajućim popisom odaberite Moji delegati.

 4. Na donjoj alatnoj traci dodirnite Spremi.

Vrh stranice

Zapisivanje na klijentskoj strani

Funkcija značajke: zapisivanje na klijentskoj strani omogućuje vam da zabilježite podatke o korištenju programa Lync na uređaju u sklopu korisničkog profila. Ti se podaci mogu koristiti za otklanjanje eventualnih poteškoća na koje biste mogli naići pri korištenju softvera Lync for Nokia.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: kada je značajka zapisivanja na klijentskoj strani omogućena, sljedeće se informacije pohranjuju na vaš uređaj: ID uređaja, pseudonim korisnika i domena, podaci o prisutnosti, detalji o porukama, povijest prijava, popis kontakata te konfiguracijski podaci klijenta, primjerice pravila prosljeđivanja poziva, status i bilješke. Sadržaj razgovora u programu Lync 2010 ne pohranjuje se. Nikakve se informacije automatski ne šalju Microsoftu, ali možete ih poslati ručno.

Upotreba informacija: značajku zapisivanja na klijentskoj strani možete koristiti za otklanjanje poteškoća koje se mogu pojaviti pri korištenju programa Lync for Nokia.

Odabir/kontrola: zapisivanje na klijentskoj strani prema zadanim je postavkama isključeno. Možete ga omogućiti ili onemogućiti pomoću sljedećih koraka:

 1. U programu Lync for Nokia na izborniku mogućnosti stranice popisa kontakata dodirnite Postavke.

 2. Na kartici Preference potvrdite ili poništite okvir Omogući vođenje zapisnika.

 3. Na donjoj alatnoj traci dodirnite Spremi.

Vrh stranice

Kartica kontakta

Funkcija značajke: kartica kontakta prikuplja statičke i dinamičke podatke o drugim osobama u vašoj tvrtki te ih prikazuje u programu Lync, kao i u kontaktima u novijim verzijama klijenta za razmjenu poruka i suradnju u programu Outlook. Kartica kontakta omogućuje izvršavanje akcija slanja poruke e-pošte, upućivanja poziva, slanja izravnih poruka i slanja SMS (tekstnih) poruka jednim klikom (funkcija slanja SMS poruka nije dostupna u klijentu za Lync za stolna računala).

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: statične informacije na kartici kontakta prikupljaju se iz poslovnog imenika tvrtke (primjerice sa servisa Active Directory Domain Services) te se razmjenjuju s drugim korisnicima putem sustava Lync Server 2010. Sami možete unijeti dinamične informacije koje se prikupljaju, npr. brojeve telefona i podatke o prisutnosti, a potom ih razmijeniti s drugima. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Upotreba informacija: podaci s kartice kontakta prikazuju se da biste svoje podatke za kontakt mogli razmijeniti s drugima.

Odabir/kontrola: kontaktima možete upravljati iz klijenta programa Lync za stolna računala i iz programa Lync for Nokia. Kontaktima u programu Lync for Nokia možete upravljati pomoću sljedećih koraka:

Dodavanje kontakta

 1. Na kartici Popis kontakata na glavnom zaslonu programa Lync dodirnite Pretraži.

 2. U tekstni okvir Pretraživanje upišite ime kontakta.

 3. U rezultatima pretraživanja odaberite kontakt koji želite dodati, a potom dodirnite izbornik Mogućnosti.

 4. Dodirnite Dodaj kontakt, a potom dodirnite grupu kontakata u koju želite dodati kontakt.

Uklanjanje kontakta

 1. Na kartici Popis kontakata na glavnom zaslonu programa Lync dodirnite grupu kontakta.

 2. Dodirnite kontakt koji želite izbrisati.

 3. Dodirnite izbornik Mogućnosti, a potom Uklanjanje kontakata.

Vrh stranice

Hitne službe (1-1-2)

Važno:  Preporučujemo da NE koristite Lync for Nokia za nazivanje hitnih službi (primjerice na broj 1-1-2 u Hrvatskoj). Program Lync for Nokia NEMA mogućnost određivanja stvarne fizičke lokacije te stoga hitne službe NEĆE moći odrediti vašu lokaciju ako im uputite poziv putem tog programa. Da biste stupili u kontakt s hitnim službama putem uređaja, zatvorite program Lync for Nokia i koristite telefonsku tipkovnicu uređaja.

Vrh stranice

Osobna slika

Funkcija značajke: prikazuje vašu sliku i slike drugih osoba u tvrtki.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: prikupljaju se vaše preference za prikaz slika i razmjenu vaše slike. U programu Lync for Nokia moguće je prikazati samo slike pohranjene u servisu Active Directory. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Upotreba informacija: informacije se koriste za prilagodbu vašeg korištenja programa i razmjenu vaše slike s drugim korisnicima.

Odabir/kontrola: postavkama značajke osobne slike upravlja se putem klijenta programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: omogućuje pristup objavljenim informacijama o drugim korisnicima (u vašoj tvrtki ili ustanovi i izvan nje) te drugim korisnicima pruža pristup objavljenim podacima o vama, primjerice vašem statusu prisutnosti, tituli, telefonskom broju, lokaciji i bilješkama. Vaš administrator također može konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server za prikaz poruka o odsutnosti izvan ureda i drugih podataka o statusu (primjerice, kada u svom kalendaru programa Outlook imate zakazan sastanak).

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: za povezivanje s poslužiteljem Lync Server koristite adresu za prijavu i lozinku. Vi i vaš administrator možete objaviti podatke o statusu prisutnosti i podacima za kontakt koji su povezani s vašom prijavom. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Upotreba informacija: drugi korisnici programa Lync i drugi programi mogu pristupiti vašim podacima o prisutnosti i podacima za kontakt radi određivanja objavljenog statusa i informacija, odnosno radi što bolje komunikacije s vama.

Odabir/kontrola: postavkama podataka o prisutnosti i podataka za kontakt upravlja se putem klijenta programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti omogućuje vam razmjenu statusa privatnosti (odnosno podataka o tome jeste li dostupni ili zauzeti ili ne želite da vas ometaju itd.) samo s kontaktima navedenima na popisu kontakata.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: omogućivanjem načina rada za zaštitu privatnosti program Lync prelazi u način rada u kojem možete mijenjati korisničke postavke tako da se informacije o prisutnosti razmjenjuju samo s kontaktima na popisu kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Upotreba informacija: postavka ovog načina rada određuje način razmjene informacija o prisutnosti.

Odabir/kontrola: značajku načina rada za zaštitu privatnosti omogućuje i onemogućuje administrator vaše tvrtke. Ako je ta značajka omogućena, njome se upravlja iz klijenta programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Slanje u obliku e-pošte

Funkcija značajke: značajka slanja u obliku e-pošte omogućuje slanje povijesti razgovora izravnim porukama u programu Lync 2010 for Nokia, koja se u obliku privitka pohranjuje lokalno na uređaju, na adresu e-pošte koju korisnik navede.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju ili šalju: sav dolazni i odlazni sadržaj razgovora izravnim porukama pohranjuje se lokalno na uređaju u izoliranom spremištu neograničeno dugo, osim ako: 1) korisnik izbriše razgovor, 2) korisnik deinstalira aplikaciju ili se 3) novi korisnik prijavi na isti uređaj. Povijest razgovora izravnim porukama koja se šalje pomoću naredbe Pošalji kao e-poštu isporučuje se u obliku e-pošte na adresu e-pošte korisnika. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Korištenje podataka: korisnici mogu povijest razgovora slati izravnim porukama kao privitak e-pošte na svoju navedenu adresu e-pošte. Time razgovori izravnim porukama postaju dostupni izvan uređaja radi arhiviranja ili razmjene.

Odabir/kontrola: povijest razgovora automatski se pohranjuje na uređaj. Tu značajku nije moguće onemogućiti. Povijest razgovora moguće je izbrisati na sljedeći način:

 1. Na kartici Razgovori dodirnite gumb Završi razgovore na alatnoj traci pri dnu.

 2. Potvrdite okvire uz razgovore koje želite izbrisati.

 3. Dodirnite gumb Završi na alatnoj traci.

Povijest razgovora moguće je poslati na sljedeći način:

 1. U prozoru za razgovor dodirnite izbornik Mogućnosti.

 2. Na izborniku odaberite Pošalji kao e-poštu.

Vrh stranice

Slanje podataka o lokaciji

Funkcija značajke: značajka se integrira sa servisom Nokia Maps radi utvrđivanja mjesta na kojem se nalazite.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju ili šalju: ovisno o odabranim načinima određivanja položaja, uređaj može slati podatke tvrtki Nokia radi određivanja položaja. Ti se podaci anonimno obrađuju. Dodatne informacije potražite na stranici s Pravilnikom o zaštiti privatnosti tvrtke Nokia za aplikaciju Map.

Korištenje podataka: podatke prikupljene putem značajke slanja podataka o mjestu Nokia Maps koristi radi bržeg prikaza točnih podataka o mjestu.

Vrh stranice

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke, a samo je sljedeća značajka dostupna u programu Lync for Nokia:

 • Spajanje pretraživanja    Značajka spajanja pretraživanja spaja globalni popis adresa (Global Address List, GAL) s kontaktima iz programa Lync, a time dobivate jedinstveni unos u rezultatima pretraživanja kada tražite neki kontakt.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: program Lync for Nokia prikuplja podatke za kontakt iz programa Outlook, servisa Active Directory te značajke prisutnosti. Program interno koristi te podatke.

Upotreba informacija: podaci za kontakt iz programa Outlook, servisa Active Directory te značajke prisutnosti prikazuju se u korisničkom sučelju programa Lync for Nokia.

Odabir/kontrola: postavkama sjedinjene pohrane kontakata upravlja se iz klijenta programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×