Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Polja možete brzo dodati u obrazac ili izvješće u oknu Popis polja. Kada dvokliknete polje u oknu Popis polja (ili povučete polje s popisa u obrazac ili izvješće), Microsoft Access automatski stvara odgovarajuću kontrolu za prikaz polja, primjerice, tekstni ili potvrdni okvir, pa zatim veže kontrolu uz to polje.

Ako nemate postojeći obrazac ili izvješće na koje biste dodali polje, proučite odjeljak Uvod u obrasce ili Uvod u izvješća da biste se lakše snašli na početku rada.

Što vas zanima?

Dodavanje polja u obrazac ili izvješće u oknu Popis polja

 1. Otvorite izvješće u prikazu izgleda ili dizajna.

  Ako vam se ne prikazuje okno Popis polja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja
   Ili

  • Pritisnite ALT+F8.

 2. U oknu Popis polja potražite tablicu koja sadrži polje koje želite dodati. Da biste prikazali ili sakrili popis polja u svakoj tablici, kliknite plus (+) ili minus (-) pokraj naziva tablice.

  Napomena: Ako baza podataka ne sadrži nijednu tablicu, okno Popis polja bit će prazno.

 3. Kada pronađete polje koje želite dodati, učinite nešto od sljedećeg da biste ga dodali na obrazac ili u izvješće:

  • Dvokliknite polje.

  • Povucite odgovarajuće polje iz okna Popis polja na izvješće ili obrazac.

  • Držite tipku CTRL i kliknite nekoliko polja pa ih sva istodobno povucite na obrazac ili u izvješće.

   Napomena: Ova se tehnika može primijeniti samo na polja u rubrici Polja koja su dostupna za ovaj prikaz u oknu Popis polja.

  • Dodajte raspon polja iz okna Popis polja na obrazac ili u izvješće tako da učinite sljedeće:

  • Kliknite prvo polje u rasponu.

  • Pritisnite i držite tipku SHIFT pa kliknite zadnje polja u rasponu.

   Access odabire polja koja ste kliknuli, ali i sva polja između njih.

  • Povucite sva odabrana polja na obrazac ili u izvješće.

   Napomena: Ova se tehnika može primijeniti samo na polja u rubrici Polja koja su dostupna za ovaj prikaz u oknu Popis polja.

 4. Access stvara odgovarajuću kontrolu za prikaz svakog polja te ujedno veže kontrolu uz polje. Povrh toga, Access stvara pridruženu oznaku za kontrolu. Oznaku možete urediti tako da je jedanput kliknete i time odaberete pa je zatim opet kliknete da biste postavili točku umetanja na oznaku. Potom možete urediti oznaku na isti način kao što biste uredili tekst u dokumentu.

 5. Ako želite da se polje prikazuje na drugoj vrsti kontrole od one kakvu automatski stvara Access, možete promijeniti vrstu kontrole. Možete je, međutim, promijeniti samo na vrstu kontrole koja je prikladna za to polje. Tako, primjerice, možete kombinirani okvir promijeniti u tekstni okvir ili okvir s popisom, ali ne možete kombinirani okvir promijeniti u naredbeni gumb.

  Promjena vrste kontrole

  1. Otvorite obrazac ili izvješće u prikazu dizajna tako da ga kliknete desnom tipkom miša u navigacijskom oknu. Potom kliknite Prikaz dizajna.

  2. Desnom tipkom miša kliknite kontrolu koju želite promijeniti pa zatim kliknite Promijeni u.

   Ako stavka Promijeni u nije dostupna na izborniku, to znači da druge vrste kontrola nisu prikladne za to polje. U svim drugim slučajevima Access će prikazati popis vrsta kontrola.

  3. Kliknite jednu od raspoloživih vrsta kontrola da biste svoju kontrolu promijenili u tu vrstu.

   Kontrola i dalje ostaje vezana uz polje, ali možda ćete morati postaviti neka svojstva da bi nova kontrola funkcionirala onako kako želite. Da bi vam se prikazao list svojstava kontrole, klikom odaberite kontrolu pa pritisnite F4.

Vrh stranice

Dodavanje polja u obrazac ili izvješće bez okna Popis polja

Okno Popis polja u načelu je najlakši način dodavanja polja u obrazac ili izvješće. No polje se može dodati i tako da stvorite kontrolu te je potom vežete uz polje. U nastavku je opisano kako to učiniti.

 1. U navigacijskom polju desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće pa zatim kliknite Prikaz izgleda ili Prikaz dizajna.

  Čarobnjaci za kontrole    Čarobnjaci za kontrole olakšavaju vam stvaranje naredbenih gumba, okvira s popisima, podpopisa, kombiniranih okvira i grupa mogućnosti. Čarobnjak za kontrole postavlja vam niz pitanja o izgledu kontrole i njezinoj funkciji pa zatim na temelju vaših odgovora stvara kontrolu i postavlja joj svojstva. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite strelicu prema dolje koja se nalazi pokraj galerije kontrola. Ako stavka Koristi čarobnjake za kontrole nije istaknuta, kliknite je da biste je istaknuli.

  Slika gumba

  Ako biste radije stvorili kontrole bez pomoći čarobnjaka, kliknite Koristi čarobnjake za kontrole tako da poništite odabir te mogućnosti.

  Slika gumba

 2. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite alat za vrstu kontrole koju želite dodati.

  Da biste saznali naziv alata, postavite pokazivač iznad njega. Access će prikazati naziv alata.

 3. Kliknite mjesto na rešetki dizajna izvješća ili obrasca na koje želite postaviti gornji lijevi kut kontrole. Jedanput kliknite da biste stvorili kontrolu zadane veličine ili kliknite alat, a zatim povucite po rešeci dizajna izvješća da biste stvorili kontrolu željene veličine.

 4. Ako ste odabrali mogućnost Koristi čarobnjake za kontrole i ako postoji čarobnjak za kontrole koje postavljate, pokrenut će se čarobnjak i provest će vas kroz postavke za kontrolu.

 5. Ako kontrolu ne postavite savršeno iz prvog pokušaja, možete je premjestiti pomoću sljedećeg postupka:

  1. Kliknite kontrolu da biste je odabrali. Ako postoji oznaka povezana s kontrolom, pritisnite i držite tipku CTRL pa kliknite oznaku da biste odabrali i nju.

  2. Postavite pokazivač iznad kontrole dok se ne pretvori u pokazivač za premještanje pokazivač za premještanje.

  3. Kliknite i povucite kontrolu na željeno mjesto.

Ako se koristite čarobnjakom za kontrole, čarobnjak će možda sadržavati i korake uz koje se kontrola vezuje uz polje. Ako čarobnjak ne vezuje kontrolu uz polje i riječ je o vrsti kontrole koja prikazuje podatke (tekstni okvir ili kombinirani okvir, na primjer), morat ćete unijeti naziv polja ili izraz u svojstvo Izvor kontrole da bi kontrola mogla prikazivati podatke. Kontrola se uz polje vezuje na sljedeći način.

 1. Otvorite prikaz lista svojstava kontrole klikom na kontrolu i pritiskom na F4.

 2. Na kartici Podaci lista svojstava kliknite strelicu prema dolje za padajući popis uz svojstvo Izvor kontrole pa odaberite polje koje želite prikazati u kontroli. U okvir Izvor kontrole možete upisati i izraz.

  Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Sastavljanje izraza.

Vrh stranice

Dodatne informacije o oknu Popis polja

Na sljedećem su popisu savjeti za rad s oknom Popis polja koji bi vam mogli biti korisni prilikom dodavanja polja na obrazac ili u izvješće. Da biste otvorili okno Popis polja, otvorite obrazac ili izvješće u prikaz izgleda ili dizajna pa pritisnite ALT + F8.

 • Ako je svojstvo Izvor zapisa za obrazac ili izvješće prazno i ako povučete polje iz okna Popis polja na obrazac ili u izvješće, Access će automatski ispuniti svojstvo Izvor zapisa.

 • Ako je svojstvo Izvor zapisa za obrazac ili izvješće izjava SELECT ili naziv tablice, možete mijenjati prikaz okna Popis polja između sljedeća dva stanja:

  • Sva polja baze podataka    Prikazuje rubriku Polja raspoloživa za ovaj prikaz, rubriku Polja raspoloživa u povezanim tablicama (ako takve tablice postoje) i rubriku Polja raspoloživa u drugim tablicama (ako takve tablice postoje).

  • Samo polja izvora zapisa    Prikazuje samo rubriku Polja raspoloživa za ovaj prikaz.

   Da biste prešli iz jednog načina rada u drugi, kliknite Pokaži samo polja u trenutačnom izvoru zapisa ili Pokaži samo tablice na dnu okna Popis polja.

   Napomena: Ako ste postavili svojstvo Izvor zapisa za obrazac ili izvješće na spremljeni upit, u oknu Popis polja prikazat će se samo rubrika Polja raspoloživa za ovaj prikaz (nema mogućnosti Pokaži sve tablice na dnu okna Popis polja). Da biste uredili izvor zapisa, desnom tipkom miša kliknite bilo koje polje pa zatim kliknite Uređivanje izvora zapisa.

 • Ako ste svojstvo Izvor zapisa za obrazac ili izvješće postavili na tablicu te zatim u obrazac ili izvješće povukli polje iz rubrike Polja raspoloživa u povezanim tablicama okna Popis polja, Access mijenja Izvor zapisa obrasca ili izvješća na izjavu SELECT koja obuhvaća polje koje dodajete. Ako Access ne može utvrditi kako povezati tablice, prikazat će dijaloški okvir Odabir odnosa, u kojem možete odabrati odgovarajući odnos.

 • Ako na obrazac ili u izvješće povučete polje iz rubrike Polja raspoloživa u drugim tablicama okna Popis polja, Access će prikazati dijaloški okvir Navođenje odnosa. U tom dijaloškom okviru morate navesti odnos između druge tablice i izvora zapisa obrasca ili izvješća. Ako niste sigurni koja polja trebate unijeti u taj dijaloški okvir, bilo bi dobro da kliknete Odustani i proučite odnose svoje tablice.

  Dodatne informacije o odnosima potražite u odjeljku Vodič kroz odnose tablica ili Stvaranje, uređivanje ili brisanje odnosa.

  Moguće je da je polje u rubrici Polja raspoloživa u drugim tablicama okna Popis polja neizravno povezano s izvorom zapisa obrasca ili izvješća putem jedne od tablica iz rubrike Polja raspoloživa u povezanim tablicama. Ako je tome tako, povlačenje polja iz jedne od povezanih tablica na obrazac ili u izvješće može uzrokovati preseljenje jedne ili više tablica iz rubrike Polja raspoloživa u drugim tablicama u rubriku Polja raspoloživa u povezanim tablicama.

 • Ako je izvor zapisa obrasca ili izvješća naredba SELECT ili spremljeni upit, možete pregledavati i uređivati izvor zapisa u Sastavljaču upita tako da desnom tipkom miša kliknete bilo koje polje u oknu popis polja , a zatim kliknete Uređivanje izvora zapisa. Ako je izvor zapisa tablica, ova naredba zaziva sastavljača upita na tablici. Access će vas upitati želite li stvoriti upit temeljen na tablici. kliknite da da biste promijenili izvor zapisa u upit ili ne da biste izvor zapisa ostavili nepromijenjenim.

 • Tablica se u prikazu podatkovne tablice otvara klikom na mogućnost Uređivanje tablice uz naziv tablice ili desnim klikom na naziv tablice u oknu Popis polja, nakon čega je potrebno kliknuti Otvori tablicu u prikazu podatkovne tablice.

 • Okno Popis polja možete upotrijebiti da biste dodali Polje za pretraživanje u tablicu na sljedeći način:

  1. Kliknite mogućnost Uređivanje tablice uz tablicu u koju želite dodati polje s vrijednostima.

   Tablica se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

  2. Povucite polje iz okna Popis polja u podatkovnu tablicu.

  3. Pokreće se čarobnjak za traženje vrijednosti. Slijedite upute u čarobnjaku. Na posljednjoj stranici kliknite Završi.

 • Okno popis polja možete poništiti s desne strane radnog područja programa Access tako da postavite pokazivač na naslovnu traku okna popis polja dok se ne pretvori u pokazivač za premještanje pokazivač za premještanje, a zatim povučete okno popis polja slijeva. Popis možete postaviti bilo gdje na radnom prostoru, a možete ga i usidriti na lijevu stranu radnog područja tako da ga povučete potpuno nalijevo.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×