Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone

Zadnje ažuriranje: prosinac 2013.

Sadržaj

Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone

Delegiranje poziva (prosljeđivanje poziva / istodobno zvonjenje)

Klijentsko zapisivanje

Kartica kontakta

Povijest razgovora

Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP)

Zajedničko korištenje radne površine i aplikacija

Hitne službe

Objava lokacije

Osobna slika

Suradnja putem programa PowerPoint

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Način rada za zaštitu privatnosti

Automatske obavijesti

Slanje u obliku e-pošte

Spremanje zapisnika

Izvješćivanje o pogreškama prilikom prijave

Sjedinjena pohrana kontakata

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone

Ovo je dopuna izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync 2013. Da biste se bolje upoznali s prikupljanjem i korištenjem podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, pročitajte i izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti vezana je uz implementaciju i korištenje programa Microsoft Lync 2013 za Windows Phone na mobilnim uređajima vaše tvrtke. Ako koristite komunikacijski softver Microsoft Lync Server kao uslugu (odnosno ako neovisni dobavljač [primjerice Microsoft] pruža uslugu hostinga poslužitelja na kojima se softver izvodi), podaci će se prenijeti tom neovisnom dobavljaču. Da biste doznali više o korištenju podataka koji se iz vaše tvrtke prenose tom neovisnom dobavljaču, obratite se administratoru tvrtke ili davatelju usluga.

Vrh stranice

Delegiranje poziva (prosljeđivanje poziva / istodobno zvonjenje)

Funkcija značajke: delegiranje poziva korisnicima omogućuje dodjeljivanje ovlaštenika koji u njihovo ime mogu upućivati i primati pozive te postavljati sastanke programa Lync i sudjelovati na njima. Korisnici mogu postaviti i automatsko prosljeđivanje poziva na govornu poštu, neki drugi broj ili ovlaštenika, kao i istodobno zvonjenje na primarnom i alternativnom broju, npr. na mobilnom uređaju, telefonu ovlaštenika ili grupnom telefonu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pri dodjeli ovlaštenika korisnik tijekom postupka konfiguracije mora navesti ovlaštenikove podatke za kontakt. Korisnici postavljeni kao ovlaštenici primit će obavijest o tome da ih je netko u njihovoj tvrtki ili ustanovi imenovao ovlaštenikom. Kada ovlaštenik odgovori na poziv u ime osobe koja mu je dodijelila tu ulogu, ta će osoba putem e-pošte primiti obavijest o tom događaju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Lync ovlašteniku na temelju njegovih podataka za kontakt omogućuje upućivanje i primanje poziva te zakazivanje sastanaka i sudjelovanje u njima u ime osobe koja ga je ovlastila.

Odabir/kontrola: delegiranje poziva po zadanom je isključeno, a možete ga omogućiti ili onemogućiti na sljedeći način:

 1. U prikazu Moje informacije u programu Lync za Windows Phone dodirnite Prosljeđivanje poziva.

 2. Na padajućem izborniku odaberite Istodobno nazovi ili Proslijedi pozive na.

 3. Na popisu mogućnosti dodirnite Ovlaštenici.

Napomena:  Na mobilnom su uređaju dostupni samo prethodno definirani ovlaštenici. Ovlaštenike je potrebno postaviti u računalnoj klijentskoj verziji programa Lync.

Vrh stranice

Klijentsko zapisivanje

Funkcija značajke: klijentsko zapisivanje omogućuje vam zapisivanje podataka o korištenju programa Lync za Windows Phone. Ti se podaci mogu koristiti za otklanjanje eventualnih poteškoća na koje biste mogli naići pri korištenju programa Lync za Windows Phone.

Podaci koji se prenose, obrađuju ili prenose: kada se omogući klijentsko zapisivanje, na uređaj se lokalno pohranjuju informacije kao što su ID uređaja, pseudonim i domena korisnika, podaci o prisutnosti, detalji poruke, povijest prijave, popis kontakata i podaci o konfiguraciji klijenta. Sadržaj razgovora programa Lync ne pohranjuje se. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci prikupljeni u klijentskim zapisnicima mogu poslužiti korisničkoj službi tvrtke, a mogu se i poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća s programom (pogledajte odjeljak Slanje zapisnika).

Odabir/kontrola: klijentsko zapisivanje prema zadanim je postavkama isključeno, a možete ga omogućiti ili onemogućiti na sljedeći način:

 1. U prikazu Moje informacije u programu Lync za Windows Phone dodirnite Postavke.

 2. Na popisu mogućnosti dodirnite Zapisivanje.

 3. Na stranici s mogućnostima značajke Zapisivanje klizač Omogući zapisivanje povucite na Uključeno.

Vrh stranice

Kartica kontakta

Funkcija značajke: na kartici kontakta prikazuju se podaci vezani uz kontakt, prisutnost i lokaciju vas i drugih osoba u tvrtki. Kartica kontakta omogućuje i brzu uspostavu komunikacije izravnim porukama, e-poštom ili telefonom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci s kartice kontakta prikupljaju se s nekoliko mjesta. Statične informacije kao što su vaše ime, zgrada u kojoj radite i broj telefona u uredu prikupljaju se iz tvrtkina imenika (npr. s domenskih servisa imenika Active Directory). Dinamične informacije, kao što su informacije o dostupnosti iz kalendara, dohvaćaju se iz sustava Microsoft Exchange Server, a informacije o lokaciji dohvaćaju se na nekoliko načina (pogledajte odjeljak Lokacija). Telefonski se brojevi mogu dohvaćati iz tvrtkina imenika ili ih pak korisnik unosi ručno. Informacijama o prisutnosti upravlja Lync na temelju kalendara programa Outlook (ako ga korisnik omogući) ili ih korisnik unosi ručno. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka : podaci s kartice kontakta vidljivi su osobama iz tvrtke ili ustanove putem sustava Lync Server.

Odabir/kontrola: kontaktima se upravlja putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Povijest razgovora

Funkcija značajke: povijest razgovora pohranjuje razgovore izravnim porukama u sigurno spremište na uređaju.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: značajka povijesti razgovora lokalno na uređaj pohranjuje sadržaj razgovora izravnim porukama te statističke podatke o govornim razgovorima, npr. datum, vrijeme, trajanje i detalje o pozivatelju. Povijest razgovora izravnim porukama koju stvara Lync za Windows Phone ne pohranjuje se u mapu povijesti razgovora u programu Outlook. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Lync podatke prikazuje na kartici razgovora u glavnom korisničkom sučelju koje korisnicima omogućuje pregled i nastavak prethodnih razgovora.

Odabir/kontrola: povijest razgovora omogućuje i onemogućuje administrator tvrtke.

Povijest razgovora moguće je izbrisati na sljedeći način:

 1. Na popisu razgovora dodirnite i držite razgovor koji želite izbrisati.

 2. Na kontekstnom izborniku dodirnite Izbriši razgovor.

Vrh stranice

Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP)

Funkcija značajke: ako odlučite sudjelovati u njemu, program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP) prikuplja osnovne podatke o tome kako koristite programe, računalo ili uređaj te povezane uređaje. Prikupljamo podatke i o postavljanju i performansama svake od tih stavki. Ta se izvješća šalju Microsoftu da bi se poboljšale značajke koje naši korisnici najčešće koriste i da bi se stvorila rješenja za najčešće probleme. CEIP prikuplja i podatke o vrsti i broju pogrešaka na koje nailazite, performansama softvera i hardvera te brzini usluga. Microsoft ne prikuplja ime, adresu ni druge podatke za kontakt.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je značajka uključena, Microsoftu se automatski šalju podaci u sklopu programa CEIP. Dodatne informacije o podacima koje prikuplja, obrađuje ili prenosi CEIP potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoftov program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika.

Korištenje podataka: Microsoft na temelju tih podataka poboljšava kvalitetu, pouzdanost i performanse svog softvera i usluga.

Odabir/kontrola: CEIP je prema zadanim postavkama isključen. Administrator može omogućiti ili onemogućiti CEIP za tvrtku ili ustanovu. Ako administrator ne konfigurira CEIP za tvrtku ili ustanovu, korisniku se pruža mogućnost prijave za taj program tijekom početnog postupka instalacije. Ako administrator ne onemogući kontrolu CEIP-a, korisnici uvijek mogu promijeniti svoju odluku o CEIP-u na sljedeći način:

 1. U aplikaciji Lync za Windows Phone otvorite Postavke.

 2. Odaberite Pridonesite poboljšanju programa Lync.

 3. Na stranici Pridonesite poboljšanju programa Lync uključite ili isključite postavku povlačenjem kontrole na Uključeno ili Isključeno.

Napomena: Ako administrator promijeni postavku omogućivanja CEIP-a dok korisnik koristi Lync, nova postavka primjenjuje se tek kada korisnik zatvori Lync pa se ponovno prijavi.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje radne površine i aplikacija

Funkcija značajke: zajedničko korištenje radne površine i aplikacija korisnicima omogućuje suradnju tijekom videorazgovora putem zajedničkog korištenja radne površine ili odabrane aplikacije sa svim sudionicima sastanka. To im zapravo omogućuje zajedničko korištenje i uređivanje datoteka kao da se sa suradnicima nalaze u istoj sobi. Korisnici mogu i održavati prezentacije programa Microsoft PowerPoint (pogledajte odjeljak Suradnja putem programa PowerPoint) i surađivati s drugima na virtualnoj zaslonskoj ploči, što je prazna stranica za bilješke i crteže koju svi sudionici sastanka mogu zajednički koristiti. Kada korisnik omogući zajedničko korištenje svoje radne površine ili aplikacije, ima potpunu kontrolu. Ako tako odluči, kontrolu zajedničke radne površine ili aplikacije može prepustiti drugim korisnicima, koji se njima mogu kretati i unositi promjene pomoću vlastitog miša i tipkovnice.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako drugi sudionik razgovora pokrene zajedničko korištenje, korisnici koji sudjeluju putem uređaja Windows Phone mogu na zaslonu vidjeti zajedničku radnu površinu ili aplikaciju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se zajednički koriste služe sudionicima sastanka u svrhe suradnje putem videoprikaza.

Odabir/kontrola: korisnici aplikacije Lync za Windows Phone mogu samo vidjeti radnu površinu ili aplikaciju za koju je drugi sudionik razgovora omogućio zajedničko korištenje. Ne mogu preuzeti kontrolu nad zajedničkom radnom površinom ili aplikacijom, stupiti u interakciju s njom niti mogu omogućiti zajedničko korištenje radne površine ili aplikacija na uređaju Windows Phone s drugim sudionicima sastanka.

Vrh stranice

Hitne službe

Važno:  Preporučujemo da NE koristite Lync za Windows Phone za nazivanje hitnih službi, kao što je broj 112 u Hrvatskoj. Lync za Windows Phone NEMA mogućnost utvrđivanja vaše fizičke lokacije, stoga hitne službe ne mogu odrediti gdje se nalazite ako ih pozovete putem programa Lync za Windows Phone. Da biste stupili u kontakt s hitnim službama putem uređaja, zatvorite Lync za Windows Phone i koristite telefonsku tipkovnicu uređaja.

Vrh stranice

Objava lokacije

Funkcija značajke: značajka zajedničkog korištenja lokacije objavljuje vašu vremensku zonu drugima putem funkcije prisutnosti na kontaktnoj kartici kada je omogućen način privatnosti (pogledajte odjeljak Način privatnosti).

Važno: Lync za Windows Phone ne može odrediti vašu stvarnu fizičku lokaciju. NEMOJTE koristiti Lync za Windows Phone za pozivanje hitnih službi, npr. broja 112. Koristite telefonsku tipkovnicu uređaja.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: vaša se vremenska zona dohvaća iz operacijskog sustava mobilnog uređaja i razmjenjuje s kontaktima iz programa Lync. Nikakvi se podaci ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: značajka objave lokacije prikazuje kontaktima i dugim osobama u tvrtki ili ustanovi podatke o vašoj lokaciji na kartici kontakta. Imajte na umu da se putem značajke prisutnosti ne razmjenjuju nikakve druge informacije – primjerice geografska lokacija, oblikovana adresa ili adresa stanovanja.

Odabir/kontrola: zajedničko korištenje lokacije omogućuje i onemogućuje administrator u tvrtki ili ustanovi, a njime se upravlja iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Osobna slika

Funkcija značajke: značajka osobne slike služi za prikaz vaše slike vašim kontaktima i osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi putem kartice kontakta.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: vašu osobnu sliku prenosi i pohranjuje u imenik tvrtke ili ustanove (npr. usluge domene imenika Active Directory) administrator u tvrtki ili ustanovi, a to možete učiniti i sami (ako je ta funkcija omogućena). Lync je dohvaća kako bi je objavio vašim kontaktima i drugim korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: osobna slika služi za prilagodbu vašeg sučelja i prikaz vaše slike drugim korisnicima.

Odabir/kontrola: postavkama značajke osobne slike upravlja se putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Suradnja putem programa PowerPoint

Funkcija značajke: suradnja putem programa PowerPoint korisnicima tijekom razgovora ili sastanka omogućuje prikaz i pregledavanje prezentacija programa PowerPoint te unos opaski u njih.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako se omogući zajedničko korištenje prezentacije programa PowerPoint s drugim sudionikom sastanka, korisnici aplikacije Lync za Windows Phone mogu gledati prezentaciju na uređaju Windows Phone. Ne mogu preuzeti kontrolu nad prezentacijom niti s njom stupiti u interakciju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se zajednički koriste služe sudionicima sastanka u svrhe suradnje putem videoprikaza.

Odabir/kontrola: korisnici uređaja Windows Phone mogu samo gledati prezentaciju programa PowerPoint čije je zajedničko korištenje omogućio drugi sudionik sastanaka. Ne mogu s uređaja prenositi prezentacije programa PowerPoint, dodavati u njih opaske niti omogućivati njihovo zajedničko korištenje.

Vrh stranice

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: podaci o prisutnosti i kontaktu korisnicima omogućuju prikaz podataka o prisutnosti i kontaktu drugih zaposlenika tvrtke ili ustanove te osobnih kontakata (kako iz tvrtke ili ustanove, tako i izvan nje). Vaš administrator također može konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server za prikaz poruka o odsutnosti izvan ureda i drugih podataka o statusu (primjerice, kada u svom kalendaru programa Outlook imate zakazan sastanak).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: za povezivanje s poslužiteljem sustava Lync Server koristite adresu za prijavu i lozinku. Vi i vaš administrator možete objaviti podatke o statusu i podatke za kontakt koji su povezani s vašom adresom za prijavu. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: drugi korisnici programa Lync i drugi programi mogu pristupiti vašim podacima o prisutnosti i podacima za kontakt radi određivanja objavljenog statusa i informacija, odnosno radi što bolje komunikacije s vama.

Odabir/kontrola: postavkama podataka o prisutnosti i podataka za kontakt upravlja se putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti postavka je koja korisnicima omogućuje određivanje količine podataka o prisutnosti (kao što su statusi Dostupan, Zauzet, Ne ometaj i tako dalje) koje žele otkriti kontaktima na popisu kontakata.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se omogući način rada za zaštitu privatnosti, Lync ulazi u način rada u kojem korisnik može prilagođavati svoje postavke tako da se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju samo kontaktima s njegova popisa kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka : postavka korisniku omogućuje određivanje načina na koji se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju drugima.

Odabir/kontrola: način rada za zaštitu privatnosti prema zadanim je postavkama isključen, a omogućuje ga i onemogućuje administrator u tvrtki ili ustanovi. Njime se upravlja iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Automatske obavijesti

Funkcija značajke: automatske obavijesti mehanizam su koji vas obavještava o primljenim novim porukama ili pozivima na mobilnom uređaju. Obavijest možete primiti na razne načine – zvonom dolaznog poziva, skočnom obavijesti, zvukom ili drugom bojom ikone – ovisno o operacijskom sustavu na uređaju. Obavijest se generira lokalno na uređaju kad uređaj primi novu poruku ili poziv. Do nje dolazi samo kad Lync za Windows Phone nije pokrenut u prvom planu. Kad je Lync za Windows Phone u prvom planu, automatske se obavijesti obustavljaju. Automatske obavijesti možete omogućiti ili onemogućiti, ali njihovim onemogućivanjem nećete zaustaviti primanje poruka i poziva, već ćete samo onemogućiti obavijesti o njima. Da biste prestali primati nove poruke i pozive, morate zatvoriti Lync za Windows Phone.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: mobilni uređaj ne prikuplja, obrađuje niti prenosi bilo kakve podatke. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci. Sve poruke i pozivi koje drugi korisnici programa Lync šalju na uređaj prolaze kroz Microsoftov servis za automatske obavijesti radi isporuke na uređaj. Nakon uspostave razgovora sve poruke i pozivi prenose se izravno s jednog sudionika razgovora na drugog.

Odabir/kontrola: značajku automatskih obavijesti omogućuje i onemogućuje administrator tvrtke. Ako su omogućene automatske obavijesti, uključiti ih i isključiti možete pomoću sljedećih koraka:

 1. Na donjoj traci aplikacije Lync za Windows Phone u prikazu Moje informacije dodirnite gumb "…" pa odaberite Postavke.

 2. Pomaknite klizač stavke Automatske obavijesti da biste uključili ili isključili obavijesti.

Vrh stranice

Slanje u obliku e-pošte

Funkcija značajke: značajka slanja u obliku e-pošte korisniku omogućuje slanje povijesti razgovora iz programa Lync za Windows Phone kao privitka na adresu e-pošte koju korisnik sam odredi.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: na uređaju se lokalno u izoliranom spremištu neograničeno dugo pohranjuje pedeset najnovijih dolaznih i odlaznih razgovora, osim ako 1) korisnik izbriše razgovor, 2) korisnik deinstalira aplikaciju ili se 3) novi korisnik prijavi na isti uređaj. Povijest razgovora izravnim porukama koja se šalje putem značajke slanja u obliku e-pošte isporučuje se kao poruka e-pošte na adresu e-pošte koju odredi korisnik. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: korisnici mogu povijest razgovora slati kao privitak e-pošte na svoju navedenu adresu e-pošte. Time razgovori postaju dostupni izvan uređaja radi arhiviranja ili razmjene.

Odabir/kontrola: da bi koristio značajku slanja u obliku e-pošte, korisnik na uređaju mora imati omogućenu e-poštu. Dodatne informacije o omogućivanju i konfiguriranju e-pošte potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

Povijest razgovora izravnim porukama šalje se na sljedeći način:

 1. U prozoru za razgovor dodirnite gumb “…” na donjoj traci aplikacije.

 2. S izbornika odaberite Pošalji u obliku e-pošte.

 3. Ako povijest umjesto sebi želite poslati nekome drugome, unesite odredišnu adresu e-pošte.

 4. Dodirnite Pošalji.

Vrh stranice

Spremanje zapisnika

Funkcija značajke: značajka spremanja zapisnika korisniku omogućuje spremanje klijentskih zapisnika Microsoftu radi istraživanja problema sa zvukom ili vezom na koje bi mogao naići (pogledajte odjeljak Klijentsko zapisivanje).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako je omogućeno klijentsko zapisivanje, šalju se samo podaci koje prikupi klijentsko zapisivanje. Klijentski zapisnici ne šalju se automatski s uređaja, već samo kad je na uređaju omogućeno zapisivanje (pogledajte odjeljak Klijentsko zapisivanje).

Korištenje podataka: podaci prikupljeni s vašeg uređaja koristit će se za otklanjanje poteškoća na koje nalazite i za poboljšanje programa Lync.

Odabir/kontrola: da bi koristio značajku slanja zapisnika, korisnik na uređaju mora imati omogućenu e-poštu. Dodatne informacije o omogućivanju i konfiguriranju e-pošte potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

Klijentski se zapisnici mogu poslati na sljedeći način:

 1. Na donjoj traci aplikacije Lync za Windows Phone u prikazu Moje informacije dodirnite gumb "…" pa odaberite Postavke.

 2. Na popisu mogućnosti odaberite Zapisivanje.

 3. Na stranici s mogućnostima značajke Zapisivanje dodirnite Spremi zapisnike.

 4. U obrazac poruke e-pošte koji se otvori s priloženim zapisnicima upišite odredišnu adresu e-pošte pa dodirnite Pošalji.

Vrh stranice

Izvješćivanje o pogreškama prilikom prijave

Funkcija značajke: značajka izvješćivanja o pogreškama pri prijavi automatski generira izvješće o pogrešci kada se korisnik ne uspije prijaviti u Lync. Korisniku se tada pruža mogućnost slanja izvješća o pogrešci Microsoftu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: informacije prikupljene u izvješću o pogrešci obuhvaćaju podatke kao što su kvaliteta korisnikove veze s internetom i šifre pogrešaka ili podaci o iznimkama generirani kao rezultat neuspješnih pokušaja prijave. Izvješće može sadržavati i osobne podatke, primjerice korisnikovu IP adresu te jednoobrazni identifikator resursa protokola za započinjanje sesije (SIP URI).

Korištenje podataka: Microsoft koristi podatke iz izvješća o pogreškama prilikom prijave za otklanjanje poteškoća te rješavanje problema s prijavom. Koristi ih i za prepoznavanje čestih problema s prijavom te postojećih trendova radi poboljšanja postupka prijave u Lync.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena, a njome upravlja administrator u tvrtki. Administrator može postaviti da se izvješća o pogrešci pri prijavi Microsoftu šalju uvijek ili da se ne šalju nikad, a odluku o slanju može prepustiti i korisniku.

Korisnik vlastite preference može promijeniti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Lync kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Lync – mogućnosti kliknite Općenito.

 3. Na kartici Općenito potvrdite ili poništite mogućnost Automatski Microsoftu šalji podatke o pogreškama u programu Lync.

 4. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke, a samo je jedna, spajanje pretraživanja, dostupna u programu Lync za Windows Phone. Značajka spajanja pretraživanja spaja globalni popis adresa (GAL) s kontaktima iz programa Lync, a time dobivate jedinstveni unos u rezultatima pretraživanja kada tražite neki kontakt.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync za Windows Phone objedinjuje podatke za kontakt iz programa Outlook, servisa Active Directory Domain Services te značajke prisutnosti. Program interno koristi te podatke.

Korištenje podataka: podaci za kontakt iz programa Outlook, servisa Active Directory Domain Services te značajke prisutnosti prikazuju se u korisničkom sučelju programa Lync za Windows Phone.

Odabir/kontrola: postavkama sjedinjene pohrane kontakata upravlja se iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: ako tijekom poziva otkrije probleme s uređajem ili mrežom, Lync udaljenim stranama šalje obavijest o tome da bi kvaliteta vašeg govora mogla biti slabija.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako vaše postavke uređaja dodaju loš zvuk u poziv (primjerice, jeku ili buku), Lync će ostale sudionike u pozivu obavijestiti da je kvaliteta poziva smanjena zbog postavki vašeg uređaja. Ostalima se prikazuje samo obavijest da koristite uređaj koji uzrokuje lošu audiokvalitetu i neće znati koji uređaj koristite. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju drugima u pozivu pridonose poboljšanju kvalitete poziva. Izlagači mogu, primjerice, isključiti zvuk vaše linije ako samo slušate poziv.

Odabir/kontrola: Lync ne dopušta isključivanje obavijesti o kvaliteti poziva.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×