Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Lync Server 2010

Podrška za Office 2010 završila je 13. listopada 2020.

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Nadogradite odmah

Zadnje ažuriranje: listopad 2010.

Sadržaj

Arhiviranje

Sažetak sadržaja aktivnosti

Servis adresara

Upravljanje primanjem poziva

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o zapisnicima s pojedinostima poziva (CDR)

Delegiranje poziva

Upravljanje ID-jem pozivatelja

Prikaz imena pozivatelja

Zapisivanje na klijentskoj strani

Hitne službe (112)

Infrastruktura lokacije

Poslužitelj za program Lync Web App

Aspekti lokacije zaobilaženja medija

Privici sastanka

Ravnopravan prijenos datoteka

Osobna slika

Provjera autentičnosti putem PIN-a

Ankete

Podaci o prisutnosti i kontaktu

Suradnja u programu PowerPoint

Način zaštite privatnosti

Privatni telefonski broj

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o kvaliteti okruženja (QoE)

Upravljanje pristupom utemeljenim na ulogama

Snimanje

Servis grupe za odaziv – anonimizacija agenata

Zapisivanje na poslužiteljskoj strani

Pretraživanje znanja i vještina

Pohrana objedinjenih kontakata

Poboljšanja kvalitete glasovnih mogućnosti u programu Lync 2010

Suradnja na zaslonskoj ploči

Ova stranica predstavlja dopunu Izjave o zaštiti privatnosti za proizvode sustava Microsoft Lync. Da biste shvatili kako se prikupljaju podaci i koriste iskustva relevantna za određeni proizvod ili uslugu sustava Microsoft Lync, morate pročitati Izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode sustava Microsoft Lync i za ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti pokriva implementaciju i korištenje softvera Microsoft Lync Server 2010 implementiranog u mreži tvrtke. Ako vaša tvrtka koristi Lync Server 2010 kao servis (drugim riječima, ako treća strana [primjerice, Microsoft] hostira poslužitelje na kojima je softver pokrenut), podaci se prenose toj trećoj strani.

Arhiviranje

Funkcija značajke: značajka arhiviranja omogućuje da administrator tvrtke arhivira razgovore putem izravnih poruka, aktivnosti i sadržaj sastanaka te karakteristike korištenja, primjerice prijave korisnika te započinjanje razgovora i uključivanje u njih.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: arhiviranje sadržaj razgovora putem izravnih poruka, podatke o korištenju izravnih poruka krajnjeg korisnika, sadržaj i podatke o sastancima pohranjuje na poslužitelju koji konfigurira administrator tvrtke. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: administrator tvrtke koristi te podatke da bi administrirao upotrebu programa Lync Server 2010 unutar tvrtke.

Odabir/upravljanje: arhiviranje je prema zadanome isključeno i administrator tvrtke može ga uključiti na stranici postavki značajke Nadzor i arhiviranje na Upravljačkoj ploči programa Microsoft Lync Server 2010 i ažuriranjem postavki Pravila arhiviranja i Konfiguracija arhiviranja.

Sažetak sadržaja aktivnosti

Funkcija značajke: sažetak sadržaja aktivnosti krajnjim korisnicima omogućuje prikaz "ažuriranja za društvene mreže" kontakata s popisa kontakata. Ova značajka krajnjim korisnicima dopušta da drugima prikažu vaše najnovije osobne bilješke, promjene slike te promjene titule ili adrese ureda.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: krajnji će korisnici putem podataka o prisutnosti u programu Microsoft Lync 2010 objaviti sljedeće:

 • vrijeme ažuriranja svoje službene slike (iz službenog imenika, kao što je servis Active Directory Domain Services)

 • sliku na webu (koju je korisnik prenio i koju želi pokazati drugima) s vremenom ažuriranja

 • vrijeme promjene službene titule i samu titulu (iz službenog imenika)

 • vrijeme promjene službene adrese ureda i samu službenu adresu ureda (iz službenog imenika)

 • povijest zadnjih nekoliko objavljenih osobnih bilješki

 • obavijest o odsutnosti putem sustava Microsoft Exchange Server

Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: ovi će se podaci zajednički koristiti s kontaktima na popisu kontakata krajnjeg korisnika koji pregledavaju njegov sažetak sadržaja aktivnosti i koji se nalaze u statusima privatnosti prijatelji i obitelj, radna grupa, kolege ili vanjski kontakti.

Odabir/upravljanje: administrator tvrtke može konfigurirati ugrađenu postavku PersonalNoteHistoryDepth koja omogućuje upravljanje brojem osobnih bilješki koje se čuvaju za krajnjeg korisnika. Ako je ta postavka postavljena na 0, ne čuva se povijest bilješki i pohranjuje se samo aktualna bilješka (kao što je bilo u prošlim izdanjima). Svaki će krajnji korisnik imati mogućnost ništa ne objaviti u sažetku sadržaja aktivnosti, odabirom odgovarajuće postavke u mogućnostima programa Lync 2010.

Servis adresara

Funkcija značajke: značajka servisa adresara omogućava klijentima programa Lync Server, kao što su Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile i drugi, da pretražuju kontakte.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: krajnji korisnik osigurava niz pretraživanja koji se potom koristi za pretraživanje podudaranja u bazi podataka adresara ili u preuzetim datotekama adresara. Svi podudarajući zapisi pronađeni za zadani niz pretraživanja vraćaju se klijentu.

Korištenje podataka: podaci u nizu pretraživanja koristit će se u pretraživanju podudarajućih zapisa.

Odabir/upravljanje: servis adresara prema zadanome je omogućen. Ne postoji mogućnost onemogućivanja tog servisa.

Upravljanje primanjem poziva

Funkcija značajke: upravljanje primanjem poziva administratorima tvrtke omogućuje upravljanje količinom audio/videoprometa na WAN vezi sustava Lync Server.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: značajka upravljanja primanjem poziva prikuplja, obrađuje i prima IP adrese pozivatelja i pozvanog, podatke o mjestu krajnje točke (unutar mreže ili izvan nje) obiju strana te podatak o tome je li riječ o vanjskom pozivu. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: administrator tvrtke te podatke može koristiti da bi upravljao korištenjem određene WAN veze tvrtke za audio/videopozive putem programa Lync Server.

Odabir/upravljanje: upravljanje primanjem poziva prema zadanome je isključeno i administrator tvrtke može ga uključiti na stranici postavki značajke Konfiguracija mreže na upravljačkoj ploči programa Lync Server 2010 i ažuriranjem datoteke Globalno pravilo omogućivanja upravljanja propusnošću.

Napomena:  Pravilnici o upravljanju primanjem poziva mogu utjecati na hitne službe (hitne službe mogu biti preusmjerene na pogrešnu liniju)..

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o zapisnicima s pojedinostima poziva (CDR)

Funkcija značajke: značajka prikupljanja podataka i izvješćivanja o zapisnicima s pojedinostima poziva (CDR) sakuplja podatke o pojedinostima ravnopravne komunikacije i sastanaka koji su se dogodili putem programa Lync Server te izvještava o njima.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: ako se značajka omogući, svi se podaci iz ravnopravnih komunikacija i sastanaka snimaju u bazi podataka CDR-a (sadržaj se ne snima). Podaci CDR-a pohranjeni su u bazi podataka programa Monitoring Server koji je implementiran u tvrtci i o njima se izvještava u skupu standardnih izvještaja programa Monitoring Server. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: podaci CDR-a mogu se koristiti za pregled povijesti ravnopravne komunikacije i sastanaka koji su se održali unutar tvrtke ili ustanove.

Odabir/upravljanje: CDR je prema zadanome uključen, ali administrator tvrtke mora instalirati program Monitoring Server povezan s pozadinskom bazom podataka programa Monitoring Server, da bi prikupljao podatke CDR-a. Administrator tvrtke može implementirati standardna izvješća programa Monitoring Server ili stvarati prilagođena izvješća slanjem upita u bazu podataka programa Monitoring Server.

Delegiranje poziva

Funkcija značajke: značajka delegiranja poziva omogućava krajnjim korisnicima dodjelu jednog ili više delegata koji mogu upućivati pozive u njihovo ime i odgovarati na njih, te se u njihovo ime pridruživati mrežnim sastancima.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: kada delegat ili delegati odgovore na pozive u ime krajnjih korisnika, krajnji će korisnici primiti obavijest putem e-pošte u kojoj ih se obavještava o tom događaju. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: krajnji korisnici koriste ovu značajku da bi radili sa svojim delegatima, tako da delegati mogu upravljati svojim rasporedima i sastancima. Krajnji korisnici također mogu od svojih delegata dobiti povratne informacije o pozivima koji su upućeni ili na koje je odgovoreno u njihovo ime.

Odabir/upravljanje: delegiranje poziva prema zadanom je isključeno i mora ga uključiti administrator tvrtke postavljanjem pravila EnableDelegation na Istinito.

Napomena:  Administratori tvrtke mogu postaviti mogu postaviti sinkronizaciju delegata kalendara sustava Exchange s programom Lync Server. Kada je značajka omogućena, delegati kalendara sustava Exchange s odgovarajućim dozvolama (najmanje jednakim pravima dozvola Autor bez dozvole za uređivanje) bit će automatski dodani kao delegati krajnjeg korisnika u programu Lync. To ne mijenja postavke prosljeđivanja poziva krajnjeg korisnika..

Upravljanje ID-jem pozivatelja

Funkcija značajke: značajka upravljanja ID-jem pozivatelja kontrolira telefonski broj koji se prikazuje nazvanoj strani. Administrator tvrtke može odabrati da onemogući ID pozivatelja po ruti, osiguravajući alternativni broj. Alternativni će se broj prikazati kao ID pozivatelja za sve pozive koji prolaze tom rutom. Primjer za to bio bi slučaj kada krajnji korisnik upućuje poziv s osobnog poslovnog telefonskog broja, a nazvana strana umjesto osobnog poslovnog telefonskog broja vidi opći broj tvrtke.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: prikazuje se telefonski broj strane koja upućuje poziv.

Korištenje podataka: ta se značajka koristi za onemogućivanje prikaza telefonskog broja strane koja upućuje poziv i za prikaz alternativnog broja.

Odabir/upravljanje: mogućnost Onemogući ID pozivatelja moguće je potvrditi ili poništiti na stranici Usmjeravanje na upravljačkoj ploči programa Lync Server 2010. Ako mogućnost Onemogući ID pozivatelja nije označena, prikazivat će se telefonski broj pozivatelja. Ako je mogućnost Onemogući ID pozivatelja označena, potrebno je osigurati alternativni broj i prikazati taj broj nazvanoj strani.

Prikaz imena pozivatelja

Funkcija značajke: značajka prikaza naziva sadrži naziv krajnjeg korisnika kako je pohranjen na lokalnom mjestu za pohranu programa Lync Server (servis adresara). Za izlazne pozive od krajnjih korisnika u programu Lync Server do javne telefonske mreže (PSTN) ova značajka šalje sve podatke o prikazu naziva do izlaznog PSTN pristupnika / IP-PBX-a / upravljačkog programa granice sesije.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: za izlazne pozive iz mreže programa Lync Server, prikaz naziva šalje se izlaznom PSTN pristupniku / IP-PBX-u / upravljačkom programu granice sesije ako u programu Lync Server 2010 ne postoje ograničenja privatnosti za pružanje tih podataka. Ti se podaci potom mogu prikazati odredišnoj strani tijekom poziva.

Korištenje podataka: podaci se koriste tako da nazvana strana dobije prikaz naziva strane koja poziva, zajedno s pozivateljevim brojem telefona. To se ne treba smatrati konačnim.

Odabir/upravljanje: trenutačno ne postoje kontrole unutar programa Lync Server kojima se postavljaju ograničenja privatnosti za pružanje podataka o prikazu naziva. Prikaz naziva uvijek se odašilje s poslužitelja. Određeni PSTN pristupnici / IP-PBX-ov i /upravljački programi granica sesije mogu imati mogućnost filtriranja ili zamjene podataka o prikazu naziva ovisno o smjeru poziva (unutarnji, vanjski).

Zapisivanje na klijentskoj strani

Funkcija značajke: zapisivanje s klijentske strane omogućuje krajnjim korisnicima da podatke o korištenju programa Lync na svojem računalu zapišu u svoj korisnički profil.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: ako se omoguće, podaci poput sljedećih bit će pohranjeni na računalu krajnjeg korisnika: sastanak, predmet, mjesto, poruke tehnologije Session Initiation Protocol (SIP), odgovori na razgovore putem programa Lync, podaci o pošiljatelju i primatelju svake poruke programa Lync, put tih poruka, popis kontakata te podaci o prisutnosti. Sadržaj razgovora putem programa Lync ne pohranjuje se. Nikakve se informacije automatski ne šalju Microsoftu, ali krajnji korisnici ili administrator tvrtke mogu odabrati ručno poslati zapisnike Microsoftu.

Korištenje podataka: značajku zapisivanja na klijentskoj strani moguće je koristiti za otklanjanje poteškoća vezanih uz program Lync.

Odabir/upravljanje: značajka zapisivanja na klijentskoj strani po zadanom je isključena i može je uključiti administrator tvrtke postavljanjem pravila ucEnableUserLogging na 1.

Hitne službe (112)

Funkcija značajke: kada ih administrator tvrtke učini dostupnima, hitne službe omogućuju programu Lync prijenos lokacije do neovisnog davatelja usluge usmjeravanja kojeg je odabrao korisnik. Neovisni davatelj usluga usmjeravanja potom, nakon pozivanja broja hitnih službi (112 u Hrvatskoj, 911 u SAD-u) prenosi lokaciju do agenata koji reagiraju u hitnom slučaju. Administrator tvrtke može ograničiti mogućnost pozivanja u hitnom slučaju na radno mjesto korisnika pa bi administrator svakom krajnjem korisniku morao razjasniti do koje je mjere funkcionalnost dostupna. Kada se značajka omogući, informacije o lokaciji prenesene osoblju hitne službe su lokacija koju je administrator tvrtke dodijelio krajnjem korisniku (primjerice, broj ureda) i unio u bazu podataka lokacija ili, ako takva lokacija nije dostupna, lokacija koju su krajnji korisnici možda ručno unijeli u polje lokacije. Ako krajnji korisnici pozovu hitne službe tijekom korištenja programa Lync putem bežične internetske veze dok su i dalje na radnom mjestu, podaci o lokaciji koji se prenose do agenata koji odgovaraju u hitnom slučaju bit će tek približna lokacija jer će to biti lokacija određene krajnje točke bežične veze s kojom komunicira njihovo računalo. Podatke o lokaciji te bežične krajnje točke ručno je unio administrator tvrtke i stoga podaci o lokaciji koji se prenose osoblju hitnih službi možda neće biti stvarna lokacija krajnjeg korisnika. Da bi bila potpuno funkcionalna, ova značajka od tvrtke traži postojanje servisa preusmjeravanja koji pružaju certificirani davatelji rješenja. Usluga je dostupna samo unutar Sjedinjenih Država.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: podaci o lokaciji koje dohvaća Lync određeni su automatskim podacima o lokaciji koje unosi sustav Location Information Server (“LIS”) tvrtke ili podacima o lokaciji koje je krajnji korisnik ručno unio u polje lokacije. Ti su podaci pohranjeni u memoriji na računalu krajnjeg korisnika pa se, kada unesete broj hitnih službi, ti podaci o lokaciji prenose zajedno s pozivom u svrhu usmjeravanja odgovarajućeg davatelja hitnih usluga i pružanja podatka o vašoj približnoj lokaciji. Lokacija krajnjeg korisnika može se poslati putem izravne poruke središnjem lokalnom odredištu za sigurnost. Kod hitnih poziva zapis s pojedinostima o pozivu sadrži podatke o lokaciji pozivatelja. Nikakvi se podaci ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: lokacija se koristi za usmjeravanje poziva do odgovarajućeg davatelja hitnih usluga i za slanje agenata koji reagiraju u hitnom slučaju. Ti se podaci također šalju službi sigurnosti tvrtke kao obavijest o lokaciji pozivatelja i podacima za povratni poziv.

Odabir/upravljanje:

Onemogućeno:

značajka E911 prema zadanome je onemogućena. Ako je administrator tvrtke omogući, pravila lokacije moguće je izmijeniti ili ukloniti iz podmreža i/ili korisnika, a davatelj usluga može prestati davati uslugu preusmjeravanja.

Omogućeno:

pravilo lokacije koje omogućuje značajku E911 potrebno je definirati i dodijeliti ga podmreži u kojoj će se klijenti objedinjenih komunikacija registrirati, klijentima ili oboma. Od davatelja usluga potrebno je dobiti uslugu usmjeravanja E911 te uspostaviti povezivanje usmjeravanjem do davatelja usluga.

Infrastruktura lokacije

Funkcija značajke: podaci o mjestu krajnjeg korisnika i vremenskoj zoni izračunavaju se i zajednički koriste s drugim korisnicima pomoću podataka o prisutnosti.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: podaci o geografskoj lokaciji krajnjeg korisnika prikupljaju se putem jednog od dva mehanizama. Korisnik ručno unosi podatke ili ih automatski upisuje sustav Location Information Server (“LIS”) tvrtke. Osim toga, vremenska zona korisnika dohvaća se iz operacijskog sustava Windows na računalu krajnjeg korisnika. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niza "opis" te od formatiranih podataka o adresi. Opis je bilo koji niz koji druge obavještava o lokaciji krajnjeg korisnika (primjerice, “kuća” ili “posao”), dok formatirani podaci o adresi sadrže civilnu adresu (u primjeru za SAD “5678 Main St, Buffalo, New York, 98052”). Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni zajednički se koriste se drugima putem prisutnosti u programu Lync, ovisno o tome kako je konfigurirana privatnost prisutnosti. Podaci su prikazani na kartici s podacima za kontakt korisnika. Imajte na umu da se formatirana ili civilna adresa zajednički ne koristi putem kartice s podacima za kontakt, ali ju je moguće prenijeti osoblju hitnih službi ako krajnji korisnik uputi hitan poziv (primjerice 112 ili 911). (Pogledajte odjeljak "Hitne službe".)

Odabir/upravljanje:

Administrator tvrtke ima sljedeće mogućnosti upravljanja:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Ako je ova postavka postavljena na Istinito, unos naziva lokacije u polju lokacije i potpuni dijaloški okvir lokacije dostupni su korištenjem postavke Postavi lokaciju na izborniku područja lokacije. Ako je postavljena na Lažno, ograničeni unos lokacije dostupan je za naziv lokacije u polju lokacije. Također, kada je upravljanje postavljeno na Istinito, podaci o lokaciji zajednički će se koristiti za pozive upućene hitnim službama. Ako je postavljeno na Lažno, neće se zajednički koristiti u pozivima upućenim hitnim službama. Krajnji korisnici ne mogu poništiti tu postavku. Imajte na umu da će se opis lokacije (dohvaćen iz sustava LIS ili unesen od strane krajnjeg korisnika) zajednički koristiti putem prisutnosti neovisno o postavljanju ovog preklopnog gumba.

 • UseLocationForE911Only Ako se ova postavka postavi na Istinito, podaci o lokaciji u sustavu LIS neće se automatski zajednički koristiti putem prisutnosti. Ako se postavi na Lažno, podaci o lokaciji u sustavu LIS automatski će se zajednički koristiti putem prisutnosti.

 • PublishLocationDataDefault Ovime se upravlja zadanim ponašanjem za sve korisnike koji nisu izričito odabrali zajednički koristiti ili zajednički ne koristiti svoj opis lokacije putem prisutnosti. Ako je ova postavka postavljena na Istinito, lokacija će se prema zadanome zajednički koristiti. Ako je postavljena na Lažno, neće se zajednički koristiti.

 • LocationRequired ova postavka upravlja mogućnošću da se od krajnjih korisnika traži unos njihove lokacije. Postoje tri moguće vrijednosti: Da, Odricanje ili Ne.

  • Da – ako ne postoje podaci o mjestu, polje "Odredite svoju lokaciju" postat će crveno.

  • Odricanje - ako ne postoje podaci o lokaciji, polje "Postavite svoju lokaciju" postat će crveno, uz oznaku X. Krajnji korisnici mogu kliknuti oznaku "X" da bi pregledali izjavu o odricanju. Napomena: ako administrator tvrtke odabere ovu vrijednost, mora unijeti tekst izjave o odricanju.

  • Ne – ako ne postoje podaci o mjestu, polje "Odredite svoju lokaciju" postat će crno.

Poslužitelj za program Lync Web App

Funkcija značajke: web-komponenta programa Microsoft Lync Web App mora biti implementirana da biste mogli koristiti Lync Web App, što je zapravo program koji se temelji na dodatku za preglednik Microsoft Silverlight koji osigurava iskustvo sastanka.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: adresa, lozinka i podaci o sastanku krajnjeg korisnika koristit će se za provjeru autentičnosti korisnika prije njegova ili njezina uključivanja u sastanak. Zajedničko korištenje programa i radne površine bit će podijeljeno među svim korisnicima na tom sastanku. Svi sudionici sastanka moći će pregledati prisutnost krajnjeg korisnika i podatke o kontaktu.

Korištenje podataka: adresa, lozinka i podaci o sastanku korisnika koristit će se za provjeru autentičnosti korisnika prije njegova ili njezina uključivanja u sastanak.

Odabir/upravljanje: web-komponenta Lync Web App prema zadanom je omogućena.

Aspekti lokacije zaobilaženja medija

Funkcija značajke: zaobilaženje medija određuje lokalitet zadanih lokalnih IP adresa za obustavu medija korisnika programa Lync Server i PSTN pristupnika / IP-PBX-a / upravljačkog programa granice sesije koji se treba koristiti u PSTN ili PBX pozivu povezanom s tim korisnikom. Ako su dva elementa smještena tako da su dobro povezana, bez ograničenja propusnosti i ako je zaobilaženje medija omogućeno, mediji će prolaziti izravno između korisnika programa Lync Server i između PSTN pristupnika / IP-PBX-a / upravljačkog programa granice sesije, zaobilazeći Mediation Server programa Lync Server. Signalizacija poziva i dalje ide od korisnika programa Lync Server do poslužitelja Mediation Server programa Lync Server i do PSTN pristupnika / IP-PBX-a / upravljačkog programa granice sesije.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: lokalitet zadane lokalne IP adrese za obustavu medija za krajnjeg korisnika i za PSTN pristupnik / IP-PBX / upravljački program granice sesije određuje se podudaranjem svake lokalne IP adrese medija sa svakim ID-om zaobilaženja pohranjenim u konfiguracijskoj pohrani programa Lync Server. ID zaobilaženja je GUID i on se ne filtrira putem programa Access Proxy pa ga je moguće pružiti vanjskim korisnicima, a dostupan je i unutarnjim korisnicima. Ova značajka ne šalje nikakve informacije Microsoftu.

Korištenje podataka: ako se korisnik programa Lync Server i PSTN pristupnik / IP-PBX / upravljački program granice sesije nalaze na istom lokalitetu, ID zaobilaženja povezan s lokalnim zadanim IP-jem medija bit će isti za svaki element. Strana koja prima ID zaobilaženja od svoje ravnopravne strane vidjet će kao podudaranje samo svoj IP zaobilaženja. U tom slučaju, mediji za poziv mogu ići izravno između korisnika programa Lync Server i PSTN pristupnika / IP-PBX-a / upravljačkog programa granice sesije, zaobilazeći Mediation Server.

Odabir/upravljanje:

Medijsko zaobilaženje prema zadanome je onemogućeno i globalno i za svaku vezu do određenog PSTN pristupnika / IP-PBX-a / upravljačkog programa granice sesije. Administrator tvrtke neće moći oba omogućiti globalno i za određenu vezu koristeći sljedeća dva načina.

Korištenje mogućnosti Upravljačka ploča programa Lync Server

 • Da bi se omogućilo globalno zaobilaženje treba kliknuti postavku Konfiguracija mreže, na popisu dvokliknuti konfiguraciju Globalno i potom na stranici Uredi globalnu postavku kliknuti postavku Uključi medijsko zaobilaženje te odabrati zrnatost.

 • Da bi se omogućilo zaobilaženje za određenu vezu treba kliknuti Glasovno usmjeravanje, potom karticu Konfiguracija veze pa dvokliknuti postojeću vezu, a zatim kliknuti mogućnost Omogući medijsko zaobilaženje.

Korištenje mogućnosti Ljuska za upravljanje programa Microsoft Lync Server 2010

 • Cmdletove New-CsTrunkConfiguration ili Set-CsTrunkConfiguration moguće je koristiti da bi se omogućilo zaobilaženje medija za vezu.

 • Cmdletove New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ili Set-CsNetworkConfiguration moguće je koristiti da bi se omogućilo globalno zaobilaženje medija.

Privici sastanka

Funkcija značajke: krajnji korisnici mogu zajednički koristiti datoteke sa sudionicima sastanka tako da ih prenesu kao privitke.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: privici se pohranjuju u programu Lync Server u skladu s pravilima isteka sadržaja sastanka koje je definirao administrator tvrtke. Krajnji korisnici mogu odabrati mogućnost prijenosa privitaka. Krajnji korisnici ili drugi sudionici mogu preuzeti privitke na sastanku. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: podaci sadržani u prenesenim privicima sastanka zajednički se koriste s drugim sudionicima sastanka u programu Lync.

Odabir/upravljanje: administrator tvrtke može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za bilo kojeg korisnika ili za sve korisnike putem pravila AllowFileTransfer. To je pravilo omogućeno prema zadanome.

Ravnopravan prijenos datoteka

Funkcija značajke: korisnici programa Lync mogu međusobno prenositi datoteke u razgovorima putem dvosmjerne razmjene izravnih poruka (ne putem sastanaka).

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: datoteka se prenosi izravno između klijentskih programa Lync. Korisnici odabiru pokrenuti prijenos podataka i odabrati datoteku koju treba prenijeti. Primatelj datoteke mora se izričito složiti da primi datoteku. Podaci se ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: značajka ravnopravnog prijenosa datoteka omogućuje korisnicima da šalju datoteke jedan drugome u stvarnom vremenu tijekom razgovora putem izravnih poruka.

Odabir/upravljanje: administrator tvrtke može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za bilo kojeg korisnika ili za sve korisnike putem pravila EnableP2PFileTransfer. To je pravilo prema zadanome omogućeno.

Osobna slika

Funkcija značajke: osobna slika prikazuje sliku krajnjeg korisnika drugim krajnjim korisnicima. To konfigurira samo krajnji korisnik i razlikuje se od slike koja se nalazi u službenom imeniku tvrtke (kakav je servis Active Directory).

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: preference zajedničkog korištenja osobne slike krajnjeg korisnika i web-adresa slike prikupljaju se putem unosa krajnjeg korisnika i objavljuju putem prisutnosti programa Lync. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: podaci se koriste radi prilagodbe sučelja krajnjeg korisnika i radi zajedničkog korištenja njegove slike s drugima.

Odabir/upravljanje:

Upravljačke mogućnosti administratora tvrtke:

 • mogućnost da korisnici u početku prema zadanome zajednički koriste svoje slike. Ovo je moguće nadjačati.

 • najveća dopuštena veličina slike koju korisnik može preuzeti

 • vrste dopuštenih slika

Provjera autentičnosti putem PIN-a

Funkcija značajke: provjera autentičnosti putem PIN-a mehanizam je koji se koristi za provjeru autentičnosti korisnika koji se pridružuju konferencijskim sastancima s automatskim sudjelovanjem i za provjeru autentičnosti korisnika koji prvi puta implementiraju Microsoft Lync 2010 Phone Edition. Korisnik unosi telefonski broj ili kućni broj i PIN koje Lync Server koristi da bi provjerio vjerodajnice korisnika. Korisnik može postaviti PIN ili ga može dodijeliti administrator tvrtke.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: tijekom provjere autentičnosti prikupljaju se telefonski ili kućni broj te PIN korisnika. Lync Server vjerodostojnost tih podataka provjerava u svojoj pozadinskoj bazi podataka. PIN se zbog sigurnosti pohranjuje u pozadinskoj bazi podataka kao jednosmjeran ključ. Nakon postavljanja PIN nikome nije vidljiv. PIN mogu postaviti ili ponovno postaviti korisnik, administrator ili korisnik službe za podršku.

Kada administrator ili korisnik službe za podršku postave ili ponovno postave PIN, novi se PIN prikazuje i moguće ga je dodatno poslati korisniku putem e-pošte. Predložak e-pošte koji dobivate moguće je prilagoditi, a sadrži tekst koji korisnika obavještava da su administrator ili korisnik službe za pomoć možda vidjeli PIN te da se stoga preporučuje da korisnik ponovno postavi PIN.

Korištenje podataka:

Lync Server koristi PIN da bi provjerio autentičnost korisnika koji se pridružuje sastanku ili da bi implementirao telefon na kojem je pokrenut Lync 2010 Phone Edition.

Odabir/Upravljanje: ova je postavka prema zadanome omogućena. Administrator tvrtke može onemogućiti provjeru autentičnosti putem PIN-a na stranici sigurnosnih postavki Upravljačke ploče programa Lync Server, gdje treba označiti okvir Provjera autentičnosti putem PIN-a.

Ankete

Funkcija značajke: korisnici programa Lync mogu pokrenuti anketu i prikupiti anonimne odgovore od sudionika tijekom mrežnih sastanaka i razgovora.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: pojedinačni su glasovi anonimni. Zbirne rezultate anketa mogu vidjeti svi izlagači te ih bilo koji izlagač može prikazati svim sudionicima. Ankete se pohranjuju u sustavu Lync Server u skladu s pravilima isteka valjanosti sadržaja sastanka koje je definirao administrator tvrtke. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: značajka anketa poboljšava suradnju omogućujući izlagačima da brzo odrede preference sudionika.

Odabir/upravljanje:

Administrator tvrtke ima na raspolaganju sljedeća pravila:

 • EnableDataCollaboration : ovo pravilo administratoru tvrtke omogućava da ograniči sve značajke suradnje na podacima – suradnju u programu Microsoft PowerPoint, zajedničko korištenje datoteka, učestalost provjere, suradnju na interaktivnoj ploči i privitke. Ako je ovo pravilo postavljeno na Lažno, pravila na razini značajke za te značajke postaju nevažna.

 • AllowPolling: ovo pravilo administratoru tvrtke daje pravo da omogući ili onemogući značajku učestalosti provjere. Ova je značajka prema zadanome omogućena.

Podaci o prisutnosti i kontaktu

Funkcija značajke: ta značajka omogućava krajnjim korisnicima pristup objavljenim podacima o drugim korisnicima (i unutar i izvan tvrtke ili ustanove) te pruža drugim korisnicima pristup podacima objavljenima o njima, kao što su status, titula, telefonski broj, mjesto i bilješke. Administrator tvrtke može konfigurirati integriran rad s klijentom za razmjenu poruka i suradnju programa Microsoft Outlook i sa sustavom Exchange pa će krajnji korisnici prikazati poruke o odsutnosti i druge podatke o statusu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili šalju: krajnji korisnici koriste adresu za prijavu i lozinku da bi se prijavili u program Lync Server. Oni i njihov administrator mogu objavljivati podatke o njihovom statusu prisutnosti te podatke o kontaktu koji će biti povezani s prijavom. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: drugi korisnici programa Lync i drugi programi moći će pristupati podacima o prisutnosti i kontaktu krajnjeg korisnika da bi odredili njegov objavljeni status i podatke te tako bolje komunicirali s njime.

Odabir/upravljanje: krajnji korisnici mogu odabrati koje će podatke objaviti. Administrator tvrtke može samostalno konfigurirati objavljene podatke. Administrator tvrtke može onemogućiti mogućnost krajnjih korisnika da upravljaju objavljenim podacima na stranicama Korisnici i Postavke izravnih poruka i prisutnosti na Upravljačkoj ploči programa Lync Server.

Suradnja u programu PowerPoint

Funkcija značajke: korisnici programa Lync mogu prikazati, pregledavati i stvarati bilješke u prezentacijama programa PowerPoint tijekom mrežnih razgovora i sastanaka.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:

radnje krajnjih korisnika pokreću sve vrste korištenja ove značajke, neovisno o tome prenose li prezentaciju programa PowerPoint, pomiču li se kroz nju ili joj dodaju primjedbe. Svaka datoteka prikazana na sastanku prenosi se svim sudionicima sastanka i moći će je dohvatiti izravno iz mape na svojim računalima. Vlasnik datoteke ili izlagač može drugima ograničiti mogućnost spremanja datoteka u programu Lync, ali ne može im ograničiti mogućnost dohvaćanja ili pregledavanja datoteke. Datoteke programa PowerPoint pohranjuju se u sustav Lync Server u skladu s pravilima isteka valjanosti sadržaja sastanka koja je definirao administrator tvrtke. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: suradnja u programu PowerPoint pomaže sudionicima razgovora da isporuče učinkovite prezentacije i prime povratne informacije.

Odabir/upravljanje:

Administrator tvrtke ima na raspolaganju sljedeća pravila:

 • EnableDataCollaboration : ovo pravilo administratoru tvrtke omogućava da ograniči ili dopusti sve značajke suradnje na podacima – suradnju u programu PowerPoint, zajedničko korištenje datoteka, učestalost provjere, suradnju na ploči za pisanje i privitke. Ako je ovo pravilo postavljeno na Lažno, pravila na razini značajke za te značajke postaju nevažna.

 • AllowAnnotations: ovo pravilo administratoru tvrtke omogućuje da sudionicima sastanka ograniči dodavanje bilješki u sadržaj programa PowerPoint.

Uz to, izlagači mogu ograničiti dodavanje bilješki u prezentaciji programa PowerPoint prema ulozi sudionika (nitko, samo izlagači, svi) putem dijaloškog okvira Mogućnosti sastanka. Ova je postavka dostupna za svaki sastanak.

Način zaštite privatnosti

Funkcija značajke: način privatnosti je postavka koja krajnjim korisnicima omogućava zajedničko korištenje podataka o prisutnosti (kao što su dostupan, zauzet, ne ometaj i tako dalje) samo s kontaktima navedenim na njihovom Popisu kontakata.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: omogućivanje načina privatnosti Lync uvodi u način rada u kojem krajnji korisnici mogu prebaciti korisničke postavke tako da se podaci o prisutnosti zajednički koriste samo s kontaktima na njihovu Popisu kontakata. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: Lync koristi postavku načina zaštite privatnosti da bi odredio treba li ući u način zaštite privatnosti.

Odabir/upravljanje:

 • Administrator tvrtke može, na razini skupine, odabrati omogućiti način privatnosti (koristeći ugrađenu postavku EnablePrivacyMode). Nakon omogućivanja, svi će krajnji korisnici programa Lync prema zadanome ući u način privatnosti odmah nakon što se prijave.

 • Kada je način privatnosti omogućen na poslužitelju putem postavke administratora, krajnji korisnici mogu odabrati da svi vide njihovu prisutnost (standardni način) ili da njihovu prisutnost vide samo njihovi kontakti (način privatnosti). Krajnji korisnici svoj status postavljaju na kartici Status, u dijaloškom okviru Mogućnosti.

 • Ako je na poslužitelju putem postavki administratora omogućen standardni način, krajnji se korisnici ne mogu prebaciti u način privatnosti. Mogu raditi samo u standardnom načinu. No, mogu odabrati isključiti način privatnosti pa nakon prijave u Lync neće biti uključeni ako administrator kasnije uključi upravo taj način.

Privatni telefonski broj

Funkcija značajke: privatni telefonski broj značajka je koja krajnjem korisniku osigurava neobjavljeni dodatni telefonski broj. Krajnji korisnik može odabrati dati drugima taj dodatni broj telefona.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: iz značajke privatnog telefonskog broja podaci o načinu korištenja poziva prikupljaju se na sličan način kao kod redovnih, ne-privatnih brojeva, odnosno zapisi s pojedinostima o pozivu pohranjuju se kao kod bilo kojeg poziva.

Postoje slučajevi kada se privatni broj nenamjerno šalje trećoj strani, primjerice kada pozivatelj privatnog broja poziv prenese drugoj osobi.

Korištenje podataka: ti podaci se koriste radi sastavljanja povijesti uspostavljenih poziva. Dodatne informacije potražite u odjeljku Sakupljanje podataka i izvješćivanje o zapisima s pojedinostima poziva.

Odabir/upravljanje: krajnji korisnik ili administrator nemaju kontrolu nad ovom značajkom.

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o kvaliteti okruženja (QoE)

Funkcija značajke: prikupljanje podataka i izvješćivanje o kvaliteti okruženja (QoE) prikuplja i izvještava o kvaliteti medija ravnopravnih komunikacija i sastanaka u programu Lync. Te statistike uključuju IP adrese, stupanj gubitka, korištene uređaje, događaje loše kvalitete koji su se zbili tijekom poziva i tako dalje.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: ako administrator tvrtke omogući QoE, podaci o kvaliteti medija ravnopravne komunikacije u programu Lync i o sastancima snimaju se u bazu podataka o QoE-u. Ta mogućnost ne snima sadržaj programa Lync. Podaci o QoE-u pohranjuju se u pozadinskoj bazi podataka programa Monitoring Server koja je implementirana u tvrtci i šalje se standardiziran skup izvješća programa Monitoring Server. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: administrator tvrtke ima pristup tim podacima i može ih koristiti da bi sakupio povratne podatke o kvaliteti medija koji putuju sustavom. To uključuje IP adrese korisnika.

Odabir/upravljanje: QoE je prema zadanome uključen, ali administrator tvrtke mora instalirati program Monitoring Server povezan s pozadinskom bazom podataka programa Monitoring Server, da bi prikupljao podatke QoE-a. Administrator tvrtke može implementirati standardna izvješća programa Monitoring Server ili stvarati prilagođena izvješća slanjem upita u bazu podataka programa Monitoring Server.

Administratori tvrtke mogu isključiti izvješća QoE-a koristeći sljedeći cmdlet programa Windows PowerShell za Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration – EnableQoE $False

Upravljanje pristupom utemeljenim na ulogama

Funkcija značajke: značajka upravljanja pristupom temeljenog na ulogama (RBAC) omogućuje delegiranje administrativnih prava za scenarije administratora tvrtke. Interakcija administratora tvrtke sa sučeljima za upravljanje može biti ograničena na posebno dopuštene operacije putem koji je moguće mijenjati objekte.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: mogućnosti administratora tvrtke procjenjuju se pri izvođenju temeljem članstva u korisničkoj grupi, posebno u sigurnosnim grupama servisa. Mogućnosti uloge u sustavu konfiguriraju se i postavljaju na središnjem poslužitelju za upravljanje.

Korištenje podataka: administrator tvrtke može konfigurirati dodatne uloge administratora RBAC-a za određenu implementaciju. Administrator tvrtke može pregledati sve uloge kojih je administrator član.

Odabir/Upravljanje: ovo je mehanizam za sigurnost/provjeru autentičnosti za zadatke upravljanja IT-jem. Značajka ne utječe na krajnje korisnike niti na njihovu vidljivost.

Snimanje

Značajka funkcija: ova značajka organizatorima i/ili izlagačima omogućuje snimanje svih aspekata sesije programa Lync, uključujući osobe koje su se priključile sastanku, audiosadržaj, videosadržaj i sadržaj kao što su razgovori putem izravnih poruka, zajedničko korištenje programa, prezentacije programa PowerPoint, ankete, brošure i interaktivne ploče. Kada organizator ili drugi izlagači privremeno ili trajno zaustave snimanje, to ne utječe na druga snimanja u tijeku.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: ako izlagači odluče snimati, snimka se sprema na njihovo računalo. Dodatne videodatoteke koje se generiraju iz snimke prema zadanim se postavkama spremaju na lokalno računalo izlagača, ali ih je moguće spremiti i na drugo računalo ako to odredi izlagač koji izvodi snimanje. Kad korisnik prenese sadržaj u sastanak, daje se dozvola da se taj sadržaj doda snimkama koje izrade ti korisnici ili drugi korisnici..

Ako tijekom faze objavljivanja snimke dođe do pogrešaka, moguće je da će se podaci snimljeni tijekom privremeno zaustavljenog snimanja slučajno dodati snimci. Ako neki dio objavljivanja ne uspije (potražite status "Upozorenje..." u upravitelju snimanja), snimke ne bi trebalo zajednički koristiti, čak i ako ih je moguće reproducirati u nekom obliku.

Korištenje podataka: snimku može reproducirati bilo tko s pristupom mjestu na kojem je snimka spremljena.

Odabir/upravljanje:

Administrator tvrtke ima sljedeće mogućnosti upravljanja:

 • AllowConferenceRecording: zadana postavka pravila jest Neistinito.

  • Za korisnike koji eskaliraju iz poziva u sastanak, ako je njihovo pravilo postavljeno na Istinito, svi će izlagači moći snimati.

  • Za korisnika koji započne ad-hoc sastanak, ako je njegovo pravilo postavljeno na Istinito, svi će izlagači moći snimati.

  • Za korisnika koji je zakazao sastanak, ako je njegovo pravilo postavljeno na Istinito u trenutku kada se prva osoba pridružuje sastanku, svi će izlagači moći snimati.

  • Ako je u ta tri slučaja pravilo korisnika koji je eskalirao, pokrenuo ili zakazao sastanak postavljen na Neistinito, snimanje nije dostupno nijednom izlagaču ili sudioniku.

  • Ako je pravilo promijenjeno dok je sastanak trajao, pravilo možda neće vrijediti sve dok svi sudionici ne izađu iz sastanka i ponovno uđu u njega.

 • EnableP2PRecording: zadana je vrijednost Neistinito i postavlja se pri svakoj prijavi korisnika u Lync.

  • Ako je pravilo postavljeno na Istinito, korisnik koji pokrene razgovor s nekim tko također ima pravilo postavljeno na Istinito, moći će snimati.

  • Korisnici mogu snimati samo ako je objema stranama u ravnopravnoj komunikaciji dopušteno snimati.

 • AllowExternalToRecord: zadana je vrijednost Neistinito. Vanjski su korisnici i združeni i anonimni korisnici.

  • Sastanak: pravilo AllowExternalToRecord primjenjuje se u trenutku kada se prva osoba priključi sastanku i kada je pravilo AllowConferenceRecording postavljeno na Istinito.

   • Ako je postavljeno na istinito, na sastanku na kojem je snimanje dopušteno izlagači izvan tvrtke također će moći snimati. Ako je pravilo promijenjeno dok je sastanak u tijeku, novo pravilo neće vrijediti sve dok svi sudionici ne izađu iz sastanka i ponovno uđu u njega.

   • Ako je postavljeno na Lažno, na sastanku na kojem je snimanje dopušteno predavačima izvan tvrtke neće biti dopušteno snimati. Ako je pravilo promijenjeno dok je sastanak u tijeku, novo pravilo neće vrijediti sve dok svi sudionici ne izađu iz sastanka i ponovno uđu u njega.

  • Ravnopravno (P2P): pravilo AllowExternalToRecord primjenjuje se na ravnopravne razgovore samo kada je pravilo EnableP2PRecording postavljeno na Istinito.

   • Ako je postavljeno na Istinito, korisnik izvan tvrtke moći će snimati.

   • Ako je postavljeno na Neistinito, korisnik izvan tvrtke neće moći snimati, a to će moći korisnik koji onemogući snimanje izvan tvrtke.

Servis grupe za odaziv – anonimizacija agenata

Funkcija značajke: servis grupe za odaziv omogućuje administratorima tvrtke da stvore i konfiguriraju jednu ili više manjih grupa za odaziv u svrhu usmjeravanja i analize dolaznih telefonskih poziva do jednog ili više određenih agenata, odnosno krajnjih korisnika. Ta značajka omogućava agentu servisa grupe za odaziv da upravlja pozivima bez automatskog otkrivanja identiteta udaljenoj strani.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: identitet agenta ne prikazuje se na vidljiv način ako udaljena strana koristi klijent programa Microsoft Communications ili PSTN telefon, ali identitet se prenosi u paketima protokola Session Description Protocol (SDP) kada je modalitet razmjene izravnih poruka dodan anonimnom glasovnom pozivu. Identitet je stoga moguće dohvatiti iz tragova klijenta. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: klijent različit od klijenta programa Microsoft Communications mogao bi prikazati podatke o agentu na korisničkom sučelju i tako otkriti identitet agenta. To može udaljenoj strani omogućiti razgovor s agentom izravno, bez korištenja servisa grupe za odaziv.

Odabir/upravljanje: krajnji korisnik ili administrator nemaju kontrolu nad ovom značajkom.

Zapisivanje na poslužiteljskoj strani

Funkcija značajke: zapisivanje na poslužiteljskoj strani administratoru tvrtke omogućuje prikupljanje podataka o različitim vrstama prometa u smjeru neke domene odnosno URI-ja (Uniform Resource Identifier) ili iz njih.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: ako administrator tvrtke omogući zapisivanje za Lync, promet do određene domene ili URI-ja i iz njih uvrštava se u datoteke zapisnika. Ovisno o konfiguraciji ti se prikupljeni podaci mogu koristiti za otklanjanje pogrešaja. Podaci o krajnjim korisnicima zapisuju se u datoteku koju odredi administrator, primjerice: predmet sastanka, mjesto, SIP poruke, odgovori na pozivnice programa Lync, podaci o pošiljatelju i primatelju svake Lync poruke, ruta kojom je poruka putovala, popis kontakata, podaci o prisutnosti, IM, sadržaj poruke te nazivi zajednički korištenih programa, privitaka, datoteka programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča, anketa, kao i anketna pitanja te indeks anketnih mogućnosti za koje su glasovali. Nikakvi se podaci ne šalju automatski Microsoftu, ali administrator može odabrati ručno slanje podataka.

Korištenje podataka: zapisnici na poslužiteljskoj strani mogu se koristiti za otklanjanje poteškoća s programom Lync, odnosno za utvrđivanje na kojem se poslužitelju ili domeni pojavljuju određene poteškoće.

Odabir/upravljanje: značajka zapisivanja na poslužiteljskoj strani po zadanom je isključena i mora je uključiti administrator tvrtke. Administrator može koristiti sljedeće cmdletove sučelja naredbenog retka alata Windows PowerShell da bi uključio i isključio tu značajku za web-mjesto, servis ili poslužitelj: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration i Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Određene postavke potrebno je postaviti uz pomoć Microsoftove podrške radi zapisivanja sadržaja razgovora izravnim porukama.

Pretraživanje znanja i vještina

Funkcija značajke: ova značajka omogućava krajnjim korisnicima pretraživanje osoba unutar tvrtke koristeći bilo koje od svojstava navedenih u programu Microsoft SharePoint (primjerice, ime, adresu e-pošte, vještinu, područje stručnosti). Značajka je dostupna samo ako je administrator implementirao SharePoint i omogućio integrirani rad programa Lync 2010 i SharePoint.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: upit pretraživanja unesen u Lync 2010 bit će poslan SharePoint poslužitelju tvrtke. Lync obrađuje odgovor sustava SharePoint i prikazuju se rezultati pretraživanja i povezane informacije. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: podaci koje korisnik unosi šalju se sustavu SharePoint radi dobivanja rezultata pretraživanja koji se prikazuju u programu Lync 2010.

Odabir/upravljanje: administratori tvrtke mogu omogućiti ili onemogućiti ovu značajku putem četiri ugrađene postavke.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Pohrana objedinjenih kontakata

Funkcija značajke: pohrana objedinjenih kontakata sastoji se od tri osnovne značajke:

 1. spajanje pretraživanja – ta značajka spaja kontakte servisa Active Directory s osobnim kontaktima programa Outlook tako da, prilikom pretraživanja tog kontakta, postoji samo jedan unos u rezultatima pretraživanja.

 2. spajanje kontakata – ta značajka objedinjuje podatke o kontaktu u unosima programa Outlook i Active Directory, koristeći odgovarajuće identifikatore e-pošte i/ili prijave. Nakon određivanja podudarnosti, Lync 2010 objedinjuje podatke iz tri izvora podataka (Outlook, Active Directory i prisutnost). Ti se objedinjeni podaci prikazuju na različitim komponentama korisničkog sučelja, uključujući rezultate pretraživanja, popis kontakata i karticu s podacima o kontaktu.

 3. Stvaranje kontakata programa Outlook za kontakte programa Lync 2010 (sinkronizacija kontakata) – Lync 2010 će stvoriti kontakte programa Outlook za sve korisničke kontakte u zadanoj mapi kontakata ako korisnik ima poštanski sandučić sustava Exchange 2010 ili noviji. Stvaranjem sigurnosne kopije svih kontakata programa Lync 2010 u kontaktu programa Outlook, korisnik može pristupati podacima o kontaktu programa Lync 2010 iz programa Outlook, Outlook Web Access i iz mobilnih uređaja koji kontakte sinkroniziraju sa sustavom Exchange.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci:: Lync 2010 objedinjava informacije o kontaktu iz prisutnosti, servisa Active Directory i programa Outlook. Lync 2010 interno koristi te podatke. Prilikom stvaranja kontakata programa Outlook, Lync 2010 će u sustav Exchange upisivati podatke o prisutnosti, servisu Active Directory i podatke o kontaktu programa Outlook. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka:: podaci o kontaktu dobiveni iz prisutnosti, servisa Active Directory i programa Outlook prikazani su na korisničkom sučelju programa Lync 2010 (popis kontakata, kartice s podacima o kontaktu, rezultati pretraživanja i tako dalje). Ti se podaci mogu upisivati i u sustav Exchange putem sinkronizacije kontakata (pogledajte prethodni odjeljak).

Odabir/upravljanje: administratori programa Lync Server 2010 omogućuju ili onemogućuju tu značajku putem ugrađene postavke EnableExchangeContactSync.

Poboljšanja kvalitete glasovnih mogućnosti u programu Lync 2010

Funkcija značajke: Lync 2010 pruža obavijesti krajnjim korisnicima ako tijekom poziva otkrije probleme s uređajem, mrežom ili računalom.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: Lync 2010 sakuplja podatke o postavljanju audiouređaja krajnjeg korisnika, postavljanju mreže i o drugim medijskim vezama da bi utvrdio uzroke loše kvalitete zvuka tijekom glasovne komunikacije. Lync 2010 će obavijestiti krajnjeg korisnika da postoji problem s kvalitetom glasa, dok će drugi unutar poziva dobiti samo obavijest da krajnji korisnici koriste uređaj koji uzrokuje lošu kvalitetu zvuka. Oni ne znaju koji uređaj koristi krajnji korisnik. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju ostalim sudionicima u pozivu koriste se da bi se poboljšala kvaliteta poziva.

Odabir/upravljanje: administrator tvrtke može isključiti obavijest o kvaliteti glasovnih mogućnosti putem sljedećih naredbi programa Powershell, opisanih u nastavku.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Suradnja na zaslonskoj ploči

Funkcija značajke: ova značajka krajnjim korisnicima omogućava da zajednički koriste virtualne interaktivne ploče u programu Lync 2010 i da tijekom mrežnih sastanaka i razgovora na njih unose primjedbe.

Prikupljeni, obrađeni ili poslani podaci: primjedbe unesene na interaktivne ploče prikazuju se svim sudionicima. Interaktivne ploče pohranjuju se na Lync Server 2010 u skladu s pravilima isteka valjanosti sadržaja sastanka. Nikakve se informacije ne šalju Microsoftu.

Korištenje informacija: značajka zaslonske ploče omogućuje bolju suradnju tako što sudionicima sastanka omogućuje da raspravljaju o svojim idejama, zapisuju kreativne misli, rade zabilješke itd.

Odabir/upravljanje:

Administrator tvrtke ima na raspolaganju sljedeća pravila:

 • Pravilo administratora EnableDataCollaboration: ovo pravilo administratoru tvrtke omogućava da ograniči sve značajke suradnje na podacima – suradnju u programu PowerPoint, zajedničko korištenje datoteka, učestalost provjere, suradnju na interaktivnoj ploči i privitke. Ako je ovo pravilo postavljeno na Lažno, pravila na razini značajke za te značajke postaju nevažna.

 • Pravilo administratora AllowAnnotations: to pravilo omogućuje administratoru tvrtke da ograniči mogućnosti unosa primjedbi za sve sudionike sastanka. Ako se ova postavka isključi, krajnji korisnici neće vidjeti točku ulaza da bi stvorili ploču za pisanje u korisničkom sučelju Lync 2010.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×