Dostupnost bilježnica programa OneNote osobama s posebnim potrebama

Dostupnost bilježnica programa OneNote osobama s posebnim potrebama

Ova tema sadrži detaljne upute za stvaranje bilježnica programa OneNote koje će biti pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Bilježnica programa OneNote sa stranicom Contoso Project s prikazom popisa obaveza i trakastim grafikonom mjesečnih troškova.

Slijepe ili slabovidne osobe lakše će razumjeti vaše bilješke ako bilježnice programa OneNote stvorite imajući u vidu pristupačnost.

U sljedećoj se tablici nalaze najbolje prakse za stvaranje OneNote bilježnica pristupačnih osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Preimenovanje grupa sekcija

Brisanje grupa sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Upotrijebite dodatna sredstva za prenošenje informacija, primjerice oblika ili naljepnice. Primjerice, preporučujemo da koristite zelenu kvačicu da biste naznačili uspjeh i crveni X da biste ukazali na neuspjeh, a ne na zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time se izbjegava nejednaki jaz između riječi, što može stvoriti vizualni učinak rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućih poravnanja i razmaka teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. Idealno je da svaki Naslov sadrži samo nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Da biste pronašli naslove koji nisu poredani logičkim redoslijedom, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablica i odredite zaglavlje stupca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja. Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Dodavanje zaglavlja tablice

Da biste provjerili ne sadrže li tablice ugniježđene tablice, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst u slike, kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i screenshotovi da bi korisnik čitača zaslona mogao čuti Opis slike.

Savjet: Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke. Zadržite kratke tekstove, počnite s najvažnijim informacijama i morate prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite zamjenski tekst.

 2. Unesite naslov i opis slike.

  Ovisno o verziji programa OneNote koju koristite, u polju Opis možda se već nalazi strojno generiran zamjenski tekst. Ako želite koristiti taj tekst, zatvorite dijaloški okvir Zamjenski tekst.

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Zamjenski tekst u programu OneNote s oglednim tekstovima u poljima Naslov i Opis.

 3. Kada budete spremni, odaberite u redu.

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi poslova ili Predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis datoteke.

 1. Desnom tipkom miša kliknite ugrađenu datoteku, a zatim odaberite zamjenski tekst.

 2. Unesite naslov i opis ugrađene datoteke.

  Dijaloški okvir za dodavanje zamjenskog teksta u ispis datoteke

  Ovisno o verziji programa OneNote koju koristite, u polju Opis možda se već nalazi strojno generiran zamjenski tekst. Ako želite koristiti taj tekst, zatvorite dijaloški okvir Zamjenski tekst.

 3. Kada budete spremni, odaberite u redu.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima omogućili da znaju što se nalazi iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa dodajte URL hiperveze.

  Adresu možete kopirati i zalijepiti, a zatim koristiti gumb Pregledavanje weba ili pregledavati datoteke ili odabrati mjesto u OneNote da biste pronašli odredišnu stranicu, datoteku ili OneNote stavku.

  Snimka zaslona s prikazom dijaloškog okvira u programu OneNote. Sadrži dva polja za upisivanje: Tekst za prikaz i Adresa.
 5. Odaberite U redu.

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije pomoći će korisnicima da nađu odjeljak koji im je potreban.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite naziv sekcije koji želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj.

 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika i odabranom mogućnošću Preimenuj.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite sekciju koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za uklanjanje sekcije
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Preimenovanje grupa sekcija

Grupe sekcija s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće grupe sekcija.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite naziv grupe sekcije koji želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj.

  Dijaloški okvir za preimenovanje grupe sekcije u programu OneNote za Windows
 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje grupa sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene grupe sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite grupu sekcija koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Dijaloški okvir za brisanje grupe sekcije u programu OneNote za Windows
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. U bilježnici otvorite stranicu koju želite imenovati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za web

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu stranica desnom tipkom miša kliknite stranicu koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Dijaloški okvir za brisanje stranice u programu OneNote za Windows

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno možete odabrati, primjerice, veću veličinu fonta i font Sans-Serif. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s jakim kontrastom, za boje fonta koristite postavku Automatski.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na kartici Polazno kliknite strelicu prema dolje na gumbu Boja fonta , a zatim odaberite automatski.

  Snimka zaslona s prikazom mogućnosti boje fonta izborniku Polazno.

Korištenje odgovarajućih poravnanja i razmaka teksta

Poravnanje odlomka s lijeva da biste izbjegli nejednaki jaz između riječi i povećali ili smanjili bijeli razmak između redaka da biste poboljšali čitljivost.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici Polazno odaberite Poravnanje odlomaka.

 3. Da biste tekst odlomka poravnali s lijeva, odaberite Poravnaj desno.

  Snimka zaslona mogućnosti poravnanja odlomaka u programu OneNote 2016.
 4. Da biste izmijenili prored, odaberite mogućnosti razmaka između odlomakai unesite razmak koji želite koristiti.

  Snimka zaslona s mogućnošću Prored odlomaka na izborniku Polazno.

  Napomena: Vrijednosti razmaka između odlomaka u programu OneNote vode se drukčijom logikom od onih u, primjerice, programu Word. U programu OneNote morate unijeti ukupan broj (u točkama) i za trenutnu veličinu fonta i za željeni prored. Da biste, primjerice, postavili dvostruki prored u tekstu fonta Calibri veličine 11, u polje Najmanji prored unesite 27.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Pomoću ugrađenih stilova naslova možete oblikovati strukturu stranica bilježnica za čitače zaslona. Čitači zaslona ne interpretiraju redak teksta s velikim i podebljanim fontom kao naslovom, osim ako se ne primjenjuju Ugrađeni stilovi.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Polazno odaberite stil naslova, primjerice Naslov 2.

  Snimka zaslona s prikazom odabira stila naslova na izborniku Polazno.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite tekst na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite grafičke oznake.

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, kliknite strelicu prema dolje na gumbu grafičke oznake .

  Snimka zaslona odabira stavki popisa s grafičkim oznakama na izborniku Polazno.
 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Na kraju svake stavke popisa koristite razdoblje ili zarez da bi čitači zaslona pauzirali.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Numeriranje.

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, kliknite strelicu prema dolje na gumbu Numeriranje .

  Snimka zaslona s mogućnošću numeriranog popisa na izborniku Polazno.
 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Dodavanje zaglavlja tablice

Dodajte zaglavlja u tablicu da biste čitačima zaslona olakšali praćenje stupaca i redaka.

Sve tablice koje su stvorene u programu OneNote automatski imaju redak zaglavlja. Svojstvo retka zaglavlja može se ukloniti/dodati pomoću aplikacije OneNote za računala sa sustavom Windows. Ako koristite bilježnicu u kojoj je svojstvo retka zaglavlja onemogućeno, poslužite se aplikacijom za računala sa sustavom Windows da biste riješili taj problem.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u prvom retku tablice.

 2. Na kartici Alati za tablice odaberite Umetni iznad.

 3. Desnom tipkom miša kliknite redak koji ste umetnuli u tablicu, a zatim odaberite Tablica. Provjerite je li potvrđena mogućnost Redak zaglavlja.

 4. Vratite se na tablicu i upišite naslove stupaca.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote za iOS koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Preimenovanje grupa sekcija

Brisanje grupa sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Upotrijebite dodatna sredstva za prenošenje informacija, primjerice oblika ili naljepnice. Primjerice, preporučujemo da koristite zelenu kvačicu da biste naznačili uspjeh i crveni X da biste ukazali na neuspjeh, a ne na zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Boje teksta možete promijeniti u aplikaciji za računala, aplikaciji za Windows 10 i u internetskoj verziji programa OneNote. Izmijenjene boje bit će vidljive kad se bilježnica otvori u verziji aplikacije za iOS. Upute o korištenju pristupačnih boja teksta u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time se izbjegava nejednaki jaz između riječi, što može stvoriti vizualni učinak rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote za iOS po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Da biste provjerili ne sadrže li tablice ugniježđene tablice, vizualno ih pregledajte u aplikaciji OneNote za iOS ili koristite alat za provjeru pristupačnosti u verziji za računala, aplikaciji za Windows 10 ili pak u internetskoj verziji programa OneNote.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst u slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i screenshotovi da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis slike.

 1. Na stranici bilježnica dodirnite i držite sliku, a zatim na kontekstnom izborniku prijeđite prstom ulijevo pa dodirnite zamjenski tekst.

 2. U polja unesite naslov i opis. Držite ga kratkom, počnite s najvažnijim informacijama i morate prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, dodirnite gotovo.

  Savjet: Upišite podatke i u polje NASLOV i u polje OPIS jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst na iPhoneu.

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi poslova ili Predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis datoteke.

 1. Na stranici bilježnica dodirnite i držite datoteku.

 2. Na kontekstnom izborniku prijeđite prstom ulijevo pa dodirnite Zamjenski tekst.

 3. Upišite naslov i Opis datoteke, a zatim dodirnite gotovo.

  Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađenu datoteku u aplikaciji OneNote za iOS

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote za iOS učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima omogućili da znaju što se nalazi iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na traku izbornika prelazite prstom ulijevo, a zatim dodirnite Umetni vezu.

  Gumb Veza na traci izbornika u iPhoneu.
 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju PRIKAZ. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. Upišite ili zalijepite URL hiperveze u polje Adresa , a zatim dodirnite gotovo.

  Dijaloški okvir Hiperveza na iPhoneu.

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije pomoći će korisnicima da nađu odjeljak koji im je potreban.

 1. Na popisu odjeljci dodirnite Uređivanje.

 2. Dodirnite karticu sekcija koju želite preimenovati, a zatim na traku izbornika dodirnite preimenuj Gumb za preimenovanje sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS .

  Gumb Preimenovanje sekcije na traci izbornika u iPhoneu.
 3. Upišite novi naziv pa dodirnite Gotovo.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu odjeljci dodirnite Uređivanje.

 2. Dodirnite karticu sekcija koju želite ukloniti, a zatim na traku izbornika dodirnite ukloni Gumb za brisanje stranice, sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS .

  Gumb Uklanjanje sekcije na traci izbornika u iPhoneu.
 3. U dijaloškom okviru za potvrdu dodirnite Izbriši.

Preimenovanje grupa sekcija

Grupe sekcija s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće grupe sekcija.

 1. Na popisu odjeljci dodirnite Uređivanje.

 2. Dodirnite grupu sekcija koju želite preimenovati, a zatim na traku izbornika dodirnite preimenuj Gumb za preimenovanje sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS .

  Preimenovanje grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS
 3. Unesite novi naziv grupe sekcija pa dodirnite Gotovo.

Brisanje grupa sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene grupe sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu odjeljci dodirnite Uređivanje.

 2. Dodirnite grupu sekcija koju želite ukloniti, a zatim na traku izbornika dodirnite ukloni Gumb za brisanje stranice, sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS .

  Brisanje grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS
 3. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Izbriši.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. Na popisu stranice dodirnite stranicu koju želite imenovati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice u aplikaciji OneNote za iOS

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu stranice dodirnite Uređivanje.

 2. Dodirnite stranicu koju želite ukloniti, a zatim na traku izbornika dodirnite ukloni Gumb za brisanje stranice, sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS .

  Brisanje stranice u aplikaciji OneNote za iOS

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

Primjena oblikovanja teksta

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na traku izbornika prelazite prstom ulijevo. Možete odabrati, primjerice, podebljano ili kurziv ili podcrtavanje za isticanje. Dodirnite mogućnost koju želite odabrati.

  Gumb Podebljani tekst na traci izbornika u iPhoneu.

Promjena vrste i veličine fonta

 1. U prikazu odjeljci dodirnite Dodatne akcije Snimka zaslona s gumbom dodatne mogućnosti u programu OneNote za iOS. , a zatim odaberite Postavke.

  Gumb postavke u bilježnicama na iPhoneu.
 2. Dodirnite Uređivanje i prikaz.

 3. Odaberite veću zadanu veličinu fonta i zadani font Sans-Serif.

  Promjena vrste fonta i mogućnosti veličine u postavkama na iPhoneu.

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji će se izmijeniti.

 2. Na traku izbornika dodirnite Smanji uvlaku.

  Gumb Poravnaj lijevo na traci izbornika u iPhoneu

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na traku izbornika dodirnite grafičke oznake.

  Popis s grafičkim oznakama na traci izbornika na iPhoneu.
 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Na kraju svake stavke popisa koristite razdoblje ili zarez da bi čitači zaslona pauzirali.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na traku izbornika dodirnite Numeriranje.

  Gumb Numerirani popis na traci izbornika u iPhoneu.
 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica u aplikaciji OneNote za Android koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Zamjenski tekst u ugrađene datoteke možete dodavati u verziji za računala, aplikaciji za Windows 10 i u internetskoj verziji programa OneNote. Upute za dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Grupe sekcija možete preimenovati i brisati u programu OneNote za računala i u aplikaciji za Windows 10. Upute za preimenovanje i brisanje grupa sekcija u OneNote za aplikaciju Windows, Mac ili Windows 10 potražite u odjeljcima navedenih sekcija u ovom članku.

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Upotrijebite dodatna sredstva za prenošenje informacija, primjerice oblika ili naljepnice. Primjerice, preporučujemo da koristite zelenu kvačicu da biste naznačili uspjeh i crveni X da biste ukazali na neuspjeh, a ne na zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Boje teksta možete promijeniti u aplikaciji za računala, aplikaciji za Windows 10 i u internetskoj verziji programa OneNote. Izmijenjene boje bit će vidljive kad se bilježnica otvori u verziji za Android. Upute o korištenju pristupačnih boja teksta u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time se izbjegava nejednaki jaz između riječi, što može stvoriti vizualni učinak rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Vrstu i veličinu fonta možete promijeniti u aplikaciji za računala, aplikaciji za Windows 10 i u internetskoj verziji programa OneNote. Upute za promjenu vrste i veličine teksta u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote za Android po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Da biste provjerili ne sadrže li tablice ugniježđene tablice, vizualno ih pregledajte u aplikaciji OneNote za Android ili koristite alat za provjeru pristupačnosti u verziji za računala, aplikaciji za Windows 10 ili pak u internetskoj verziji programa OneNote.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst u slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i screenshotovi da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis slike.

 1. Dodirnite i držite sliku u bilježnici.

 2. Na kontekstnom izborniku dodirnite Dodatne mogućnosti Gumb Dodatne mogućnosti na kontekstnom izborniku u aplikaciji OneNote za Android , a zatim odaberite zamjenski tekst.

 3. Unesite naslov i Opis slike. Držite ga kratkom, počnite s najvažnijim informacijama i morate prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, dodirnite gotovo.

  Savjet: Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke.

  Dodavanje zamjenskog teksta u slike u aplikaciji OneNote za Android

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote za Android učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima omogućili da znaju što se nalazi iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na traku izbornika prelazite prstom ulijevo, a zatim dodirnite Umetni hipervezu Gumb Dodaj hipervezu u aplikaciji OneNote za Android .

 3. Odabrani tekst prikazan je u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. Upišite ili zalijepite URL hiperveze u polje Adresa .

 5. Dodirnite GOTOVO.

  Dijaloški okvir Dodavanje hiperveze u aplikaciji OneNote za Android

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije pomoći će korisnicima da nađu odjeljak koji im je potreban.

 1. Na popisu SEKCIJE dodirnite i držite sekciju koju želite preimenovati.

 2. Na traku izbornika dodirnite Preimenuj sekciju.

  Preimenovanje sekcije u aplikaciji OneNote za Android
 3. Unesite novi naziv pa dodirnite PREIMENUJ.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu SEKCIJE dodirnite i držite sekciju koju želite ukloniti.

 2. Na traku izbornika dodirnite Izbriši sekciju.

  Brisanje sekcije u aplikaciji OneNote za Android
 3. U dijaloškom okviru za potvrdu dodirnite IZBRIŠI.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajućih stranica.

 1. Na popisu stranica dodirnite stranicu kojoj želite dodijeliti naziv ili ga promijeniti.

 2. U redak za naslov stranice iznad datuma i vremena upišite novi naziv stranice.

  Preimenovanje stranice u aplikaciji OneNote za Android

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu stranica dodirnite i držite stranicu koju želite ukloniti.

 2. Na izborniku traka odaberite Izbriši stranicu.

  Izbriši stranicu u kontekstnom izborniku u aplikaciji OneNote za Android
 3. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite IZBRIŠI.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, možete koristiti podebljani font, tekst poravnati lijevo te izbjegavati previše velikih slova i kurziva.

 1. Da biste primijenili oblikovanje teksta, odaberite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na traci izbornika možete, primjerice, odabrati podebljani font ili podcrtavanje radi naglašavanja. Dodirnite željenu mogućnost.

  Gumbi za oblikovanje teksta na alatnoj traci u aplikaciji OneNote za Android

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na traku izbornika dodirnite Smanji uvlaku Gumb Poravnaj lijevo u aplikaciji OneNote za Android .

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na traku izbornika dodirnite grafičke oznake Gumb Popis s grafičkim oznakama u aplikaciji OneNote za Android .

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Na kraju svake stavke popisa koristite razdoblje ili zarez da bi čitači zaslona pauzirali.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na traku izbornika dodirnite Numeriranje Gumb Dodaj numerirani popis u aplikaciji OneNote za Android .

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote za Windows 10 koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Preimenovanje grupa sekcija

Brisanje grupa sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Upotrijebite dodatna sredstva za prenošenje informacija, primjerice oblika ili naljepnice. Primjerice, preporučujemo da koristite zelenu kvačicu da biste naznačili uspjeh i crveni X da biste ukazali na neuspjeh, a ne na zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time se izbjegava nejednaki jaz između riječi, što može stvoriti vizualni učinak rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. Idealno je da svaki Naslov sadrži samo nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote za Windows 10 po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst u slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i screenshotovi da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite Slika > Zamjenski tekst.

 2. Upišite naslov i Opis u polja. Držite ga kratkom, počnite s najvažnijim informacijama i morate prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, odaberite gotovo.

  Savjet: Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst za dodavanje zamjenskog teksta u programu OneNote za Windows 10.

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi poslova ili Predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis datoteke.

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku na stranici.

 2. Odaberite Datoteka > Zamjenski tekst.

 3. Upišite naslov i Opis datoteke, a zatim odaberite gotovo.

  Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke u aplikaciji OneNote za Windows 10

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima omogućili da znaju što se nalazi iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. Upišite ili zalijepite URL hiperveze u polje Adresa , a zatim odaberite Umetni.

  Snima zaslona s prikazom dijaloškog okvira za dodavanje veze hiperteksta u programu OneNote za Windows 10.

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije pomoći će korisnicima da nađu odjeljak koji im je potreban.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj sekciju.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za preimenovanje kartice sekcije u programu OneNote za Windows 10.

 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši sekciju.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za brisanje kartice sekcije u programu OneNote za Windows 10.

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Preimenovanje grupa sekcija

Grupe sekcija s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće grupe sekcija.

 1. Na popisu sekcija desnom tipkom miša kliknite grupu sekcija koju želite preimenovati, a zatim odaberite Preimenuj grupu sekcija.

  Preimenovanje grupa sekcija u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje grupa sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene grupe sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu sekcija desnom tipkom miša kliknite grupu sekcija koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši grupu sekcija.

  Brisanje grupa sekcija u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. U bilježnici otvorite stranicu koju želite imenovati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za web

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu stranica desnom tipkom miša kliknite karticu stranice koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Izbriši stranicu.

  Uklanjanje stranice u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno možete odabrati, primjerice, veću veličinu fonta i font Sans-Serif. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

  Gumbi Oblikovanje teksta na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste bili sigurni da se tekst dobro prikazuje u načinu rada s visokim kontrastom, upotrijebite automatsku postavku za boje fonta.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na kartici Polazno kliknite strelicu prema dolje na gumbu Boja fonta , a zatim odaberite automatski.

  Izbornik Boja teksta u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici Polazno odaberite Oblikovanje odlomaka.

 3. Odaberite Poravnaj desno.

  Lijevo poravnanje odlomaka u aplikaciji OneNote za Windows 10

Primjena ugrađenih stilova naslova

Pomoću ugrađenih stilova naslova možete oblikovati strukturu stranica bilježnica za čitače zaslona. Čitači zaslona ne interpretiraju redak teksta s velikim i podebljanim fontom kao naslovom, osim ako se ne primjenjuju Ugrađeni stilovi.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Polazno odaberite Stilovi, a zatim odaberite stil naslova, primjerice Naslov 2.

  Popis naslova u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite grafičke oznake.

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, kliknite strelicu prema dolje na gumbu grafičke oznake , a zatim odaberite željeni stil.

  Odabrani gumb Numerirani popis na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Na kraju svake stavke popisa koristite razdoblje ili zarez da bi čitači zaslona pauzirali.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Numeriranje.

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, kliknite strelicu prema dolje na gumbu Numeriranje , a zatim odaberite željeni stil.

  Gumbi Numerirani popis na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote Online koje su pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad pregledavaju popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Grupe sekcija možete preimenovati i brisati u programu OneNote za računala i u aplikaciji za Windows 10. Upute za preimenovanje ili brisanje grupa sekcija u sustavu Windows za stolna računala ili aplikacije Windows 10 potražite u odjeljcima pojedinih sekcija u ovoj temi.

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Upotrijebite dodatna sredstva za prenošenje informacija, primjerice oblika ili naljepnice. Primjerice, preporučujemo da koristite zelenu kvačicu da biste naznačili uspjeh i crveni X da biste ukazali na neuspjeh, a ne na zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time se izbjegava nejednaki jaz između riječi, što može stvoriti vizualni učinak rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote Online.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. Idealno je da svaki Naslov sadrži samo nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote Online po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst u slike, kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i screenshotovi da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite zamjenski tekst.

 2. U polje upišite opis. Držite ga kratkom, počnite s najvažnijim informacijama i morate prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, odaberite u redu.

  Dijaloški okvir zamjenski tekst za OneNote za web

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi poslova ili Predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti Opis datoteke.

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku u bilježnici, a zatim odaberite zamjenski tekst.

 2. Upišite opis datoteke, a zatim odaberite u redu.

  Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke u programu OneNote za web

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote Online učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima omogućili da znaju što se nalazi iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa unesite URL hiperveze, a zatim odaberite Umetni.

  Dijaloški okvir hiperveze za OneNote za web

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije pomoći će korisnicima da nađu odjeljak koji im je potreban.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj sekciju.

 2. Upišite novi naziv.

  Mogućnost Preimenuj sekciju u programu OneNote za web

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši sekciju.

  Mogućnost izbornika Izbriši sekciju u programu OneNote za web

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. U bilježnici otvorite stranicu koju želite imenovati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za web

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu stranice koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Izbriši stranicu.

  Brisanje stranice u programu OneNote za web

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno možete odabrati, primjerice, veću veličinu fonta i font Sans-Serif. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste bili sigurni da se tekst dobro prikazuje u načinu rada s visokim kontrastom, upotrijebite automatsku postavku za boje fonta.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na kartici Polazno kliknite strelicu prema dolje na gumbu Boja fonta , a zatim odaberite automatski.

  Mogućnosti izbornika Boja fonta u programu OneNote za web

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici Polazno odaberite poravnanje odlomaka > Poravnajte prema lijevoj strani.

  Mogućnosti izbornika poravnanje odlomaka u programu OneNote za web.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Pomoću ugrađenih stilova naslova možete oblikovati strukturu stranica bilježnica za čitače zaslona. Čitači zaslona ne interpretiraju redak teksta s velikim i podebljanim fontom kao naslovom, osim ako se ne primjenjuju Ugrađeni stilovi.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Polazno odaberite stil naslova, primjerice Naslov 2.

  Mogućnosti stilova naslova u programu OneNote za web

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite tekst na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite grafičke oznake.

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, kliknite strelicu prema dolje na gumbu grafičke oznake , a zatim odaberite željeni stil.

  Izbornik popis s grafičkim oznakama u programu OneNote za web

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Na kraju svake stavke popisa koristite razdoblje ili zarez da bi čitači zaslona pauzirali.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite uvrstiti na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Numeriranje.

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, kliknite strelicu prema dolje na gumbu Numeriranje , a zatim odaberite željeni stil.

  Mogućnosti izbornika numeriranog popisa u programu OneNote za web

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Poboljšanje pristupačnosti pomoću alata za provjeru pristupačnosti

Postavljanje dokumenata programa Word dostupnim osobama s posebnim potrebama

Stvaranje dostupnih dokumenata programa Excel osobama s posebnim potrebama

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pristupačnih osobama s posebnim potrebama

Postavljanje e-pošte u programu Outlook pristupačnim osobama s posebnim potrebama

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×