Funkcija IsNumeric

Vraća Booleovu vrijednost koja označava može li se izraz vrednovati kao broj.

Sintaksa

Isnumerički ( izraz )

argument obavezan izraz predstavlja varijantu koja sadrži numerički izraz ili nizovni izraz.

Napomene

Isnumerički vraća True ako je cijeli izraz prepoznat kao broj; u suprotnom vraća False.

Isnumerički vraća False ako je izrazdatumski izraz.

Primjeri upita

Izraz

Rezultati

Odaberite Isnumerički ([JediničnaCijena]) kao

Funkcija se procjenjuje ako je "Jedinična cijena" valjani broj i vraća rezultat kao "-1" za TRUE i "0" za FALSE u stupcu. Rezultat je-1 (TRUE).

Odaberite Isnumerički ([DateofSale]) kao ValidNumber, Isnumerički ("487.34") kao NumberTest iz programa ProductSales;

Funkcija se procjenjuje ako su "DateofSale" i "487,34" valjani broj i vraća rezultat kao "-1" za TRUE i "0" za FALSE u stupcu ValidNumber i NumberTest respectively. Rezultat je 0 (FALSE) za ValidNumber i-1 (TRUE) za NumberTest.

Primjer VBA

Napomena: Primjeri koji slijede prikazuju korištenje te funkcije u modulu jezika Visual Basic for Applications (VBA). Da biste pronašli dodatne informacije o radu s VBA-om, na padajućem popisu uz stavku Traži odaberite stavku Referenca za razvojne inženjere pa unesite jedan ili više izraza u okvir pretraživanja.

U ovom se primjeru koristi funkcija ISNUMBER da bi se utvrdilo može li se varijablu vrednovati kao broj.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×