You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Vraća dvostruku vrijednost koja određuje izmijenjenu unutarnju stopu povrata za niz periodičkih novčanih tokova (uplate i primke).

Sintaksa

MIRR ( vrijednosti (), finance_rate, reinvest_rate)

Sintaksa funkcije MIRR sadrži sljedeće argumente:

Argument

Opis

vrijednosti ()

Obavezno. Polje Dvostruke vrijednosti novčanog toka. Polje mora sadržavati barem jednu negativnu vrijednost (uplatu) i jednu pozitivnu vrijednost (račun).

finance_rate

Obavezno. Double određuje kamatnu stopu plaćenu kao trošak financiranja.

reinvest_rate

Obavezno. Double određivanje kamatne stope primljene na dobitke iz gotovinskog reinvestiranja.


Napomene

Izmijenjena interna stopa povrata jest interna stopa povrata kada se uplate i primke financiraju po raznim stopama. Funkcija MIRR uzima u obzir i cijenu ulaganja (finance_rate) i kamatne stope primljene na reinvestiranje gotovine (reinvest_rate).

Argumenti finance_rate i reinvest_rate Postoci su izraženi kao decimalne vrijednosti. 12 posto, primjerice, izražava se kao 0,12.

Funkcija MIRR koristi redoslijed vrijednosti unutar polja da bi protumačio redoslijed plaćanja i primanja. Provjerite jeste li unijeli vrijednosti uplate i računa ispravnim redoslijedom.

Primjer

Napomena: Primjeri koji slijede prikazuju korištenje te funkcije u modulu jezika Visual Basic for Applications (VBA). Da biste pronašli dodatne informacije o radu s VBA-om, na padajućem popisu uz stavku Traži odaberite stavku Referenca za razvojne inženjere pa unesite jedan ili više izraza u okvir pretraživanja.

U ovom se primjeru koristi funkcija MIRR za vraćanje promijenjene interne stope povrata za niz novčanih tokova koji se nalaze u Values()polja. LoanAPR predstavlja interes za financiranje, a InvAPR predstavlja kamatnu stopu zaprimljene na reinvesticiju.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×