Funkcija MIRR

Vraća dvostruku vrijednost koja određuje izmijenjenu unutarnju stopu povrata za niz periodičkih novčanih tokova (uplate i primke).

Sintaksa

MIRR ( vrijednosti (), finance_rate, reinvest_rate)

Sintaksa funkcije MIRR sadrži sljedeće argumente:

Argument

Opis

vrijednosti ()

Obavezno. Polje Dvostruke vrijednosti novčanog toka. Polje mora sadržavati barem jednu negativnu vrijednost (uplatu) i jednu pozitivnu vrijednost (račun).

finance_rate

Obavezno. Double određuje kamatnu stopu plaćenu kao trošak financiranja.

reinvest_rate

Obavezno. Double određivanje kamatne stope primljene na dobitke iz gotovinskog reinvestiranja.


Napomene

Izmijenjena interna stopa povrata jest interna stopa povrata kada se uplate i primke financiraju po raznim stopama. Funkcija MIRR uzima u obzir i cijenu ulaganja (finance_rate) i kamatne stope primljene na reinvestiranje gotovine (reinvest_rate).

Argumenti finance_rate i reinvest_rate Postoci su izraženi kao decimalne vrijednosti. 12 posto, primjerice, izražava se kao 0,12.

Funkcija MIRR koristi redoslijed vrijednosti unutar polja da bi protumačio redoslijed plaćanja i primanja. Provjerite jeste li unijeli vrijednosti uplate i računa ispravnim redoslijedom.

Primjer

Napomena: Primjeri koji slijede prikazuju korištenje te funkcije u modulu jezika Visual Basic for Applications (VBA). Da biste pronašli dodatne informacije o radu s VBA-om, na padajućem popisu uz stavku Traži odaberite stavku Referenca za razvojne inženjere pa unesite jedan ili više izraza u okvir pretraživanja.

U ovom se primjeru koristi funkcija MIRR za vraćanje promijenjene interne stope povrata za niz novčanih tokova koji se nalaze u Values()polja. LoanAPR predstavlja interes za financiranje, a InvAPR predstavlja kamatnu stopu zaprimljene na reinvesticiju.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×