Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Kliknite slovo da biste prešli na funkcije koje započinju tim slovom. Ili pritisnite Ctrl + F da biste pronašli funkciju tako da upišete nekoliko prvih slova ili opisnu riječ. Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Napomena: Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Naziv funkcije

Vrsta i opis

ABS

Matematika i trigonometrija:    vraća apsolutnu vrijednost broja.

ACCRINT

Financije:    vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje u određenom razdoblju.

ACCRINTM

Financije:    vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću.

ACOS

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-kosinus broja.

ACOSH

Matematika i trigonometrija:    vraća inverzni hiperbolni kosinus broja.

ACOT (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća arkus-kotangens broja.

ACOTH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.

AGGREGATE

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.

ADDRESS

Pretraživanje i referenca:    vraća referencu u obliku teksta u jednu ćeliju na radnom listu.

AMORDEGRC

Financije:    vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje pomoću koeficijenta amortizacije.

AMORLINC

Financije:    vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje.

AND

Logika:    vraća vrijednost TRUE ako je vrijednost svih argumenata TRUE

ARABIC (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.

AREAS

Pretraživanje i referenca:    vraća broj područja u referenci.

ARRAYTOTEXT funkcija
Gumb „Office 365“

Tekst:    Vraća polje tekstnih vrijednosti iz bilo kojeg navedenog raspona.

ASC

Tekst:    mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnom nizu u znakove pola širine (jednobitne).

ASIN

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-sinus broja.

ASINH

Matematika i trigonometrija:    vraća inverzni hiperbolni sinus broja.

ATAN

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-tangens broja.

ATAN2

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-tangens iz koordinata x i y.

ATANH

Matematika i trigonometrija:    vraća inverzni hiperbolni tangens broja.

AVEDEV

Statistika:    vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od svojih srednjih vrijednosti.

AVERAGE

Statistika:    vraća prosjek argumenata.

AVERAGEA

Statistika:    vraća prosjek argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

AVERAGEIF

Statistika:    vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u rasponu koje zadovoljavaju navedene kriterije.

AVERAGEIFS

Statistika:    vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterija.

BAHTTEXT

Tekst:    pretvara broj u tekst, koristeći oblik valute ß (baht).

BASE

Matematika i trigonometrija:    pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).

BESSELI

Inženjering:    vraća izmijenjenu Besselovu funkciju In(x).

BESSELJ

Inženjering:    vraća Besselovu funkciju Jn(x).

BESSELK

Inženjering:    vraća izmijenjenu Besselovu funkciju Kn(x).

BESSELY

Inženjering:    vraća Besselovu funkciju Yn(x).

BETADIST

Kompatibilnost:    vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

BETA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

BETAINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

BETA.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

BIN2DEC

Inženjering:    binarni broj pretvara u decimalni.

BIN2HEX

Inženjering:    binarni broj pretvara u heksadecimalni.

BIN2OCT

Inženjering:    binarni broj pretvara u oktalni.

BINOMDIST

Kompatibilnost:    vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

BINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

BINOM.DIST.RANGE (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.

BINOM.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.

BITAND (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća operator "Bitwise And" dvaju brojeva.

BITLSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova

BITOR (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.

BITRSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova

BITXOR (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća bitovni operator Exclusive Or dvaju brojeva.

CALL

Dodatak i automatizacija:    poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili kodnom resursu.

CEILING

Kompatibilnost:    zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

CEILING.MATH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti.

CEILING.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na višu vrijednost bez obzira na predznak.

CELL

Informacije:    vraća informacije o oblikovanju, mjestu ili sadržaju ćelije.

Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel za web.

CHAR

Tekst:    vraća znak naveden kodnim brojem.

CHIDIST

Kompatibilnost:    vraća jednokraku vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CHIINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CHITEST

Kompatibilnost:    vraća test nezavisnosti.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CHISQ.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti.

CHISQ.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća jednokraku vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

CHISQ.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti.

CHISQ.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije.

CHISQ.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća test nezavisnosti.

CHOOSE

Pretraživanje i referenca:    odabire vrijednost s popisa vrijednosti.

CLEAN

Tekst:    uklanja sve znakove koji se ne mogu ispisati.

CODE

Tekst:    vraća brojčani kod za prvi znak u tekstnom nizu.

COLUMN

Pretraživanje i referenca:    vraća broj stupca u referenci.

COLUMNS

Pretraživanje i referenca:    vraća broj stupaca u referenci.

COMBIN

Matematika i trigonometrija:    vraća broj kombinacija za navedeni broj objekata.

COMBINA (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:   
prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.

COMPLEX

Inženjering:    pretvara realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj.

Funkcija CONCAT
2019

Tekst:    Kombinira tekst iz više raspona i/ili nizova, ali ne nudi graničnik ni argumente IgnoreEmpty.

CONCATENATE

Tekst:    spaja nekoliko tekstnih stavki u jednu tekstnu stavku.

CONFIDENCE

Kompatibilnost:    vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CONFIDENCE.NORM (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.

CONFIDENCE.T (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-distribucije.

CONVERT

Inženjering:    pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi.

CORREL

Statistika:    vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka.

COS

Matematika i trigonometrija:    vraća kosinus broja.

COSH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni kosinus broja.

COT (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni kosinus broja.

COTH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća kotangens kuta.

COUNT

Statistika:    broji brojeve na popisu argumenata.

COUNTA

Statistika:    broji vrijednosti na popisu argumenata.

COUNTBLANK

Statistika:    broji prazne ćelije u rasponu.

COUNTIF

Statistika:    broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij.

COUNTIFS

Statistika:    broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija.

COUPDAYBS

Financije:    vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma plaćanja.

COUPDAYS

Financije:    vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum plaćanja.

COUPDAYSNC

Financije:    vraća broj dana od datuma plaćanja do sljedećeg kuponskog datuma.

COUPNCD

Financije:    vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma plaćanja.

COUPNUM

Financije:    vraća broj kupona plativih između datuma plaćanja i datuma dospijeća.

COUPPCD

Financije:    vraća prethodni kuponski datum prije datuma plaćanja.

COVAR

Kompatibilnost:    vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

COVARIANCE.P (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.

COVARIANCE.S (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kovarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka.

CRITBINOM

Kompatibilnost:    vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

CSC (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća kosekantu kuta.

CSCH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća hiperbolnu kosekantu kuta.

CUBEKPIMEMBER

Kocka:    vraća naziv, svojstvo i mjeru ključnog pokazatelja uspješnosti (KPI) te prikazuje naziv i svojstvo u ćeliji. KPI je kvantificirajuća mjera kao i ukupni mjesečni profit ili tromjesečni promet zaposlenika korišten za nadzor uspješnosti tvrtke ili ustanove.

CUBEMEMBER

Kocka:    vraća član ili n-torku iz hijerarhije kocke. Pomoću te se funkcije provjerava postoji li u kocki određeni član ili n-torka.

CUBEMEMBERPROPERTY

Kocka:    vraća vrijednost svojstva člana u kocki. Pomoću te se funkcije provjerava postoji li u kocki naziv člana te se koristi za vraćanje određenog svojstva tog člana.

CUBERANKEDMEMBER

Kocka:    vraća n-ti član ili rangirani član u skupu. Koristi se za vraćanje jednog ili više elemenata u skupu, kao što su prvih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili deset najboljih studenata.

CUBESET

Kocka:    definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT

Kocka:    vraća broj stavki u skupu.

CUBEVALUE

Kocka:    vraća agregiranu vrijednost iz kocke.

CUMIPMT

Financije:    vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dva razdoblja.

CUMPRINC

Financije:    vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dva razdoblja.

DATE

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj zadanog datuma.

DATEDIF (funkcija)

Datum i vrijeme:    Izračunava broj dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma. Ova je funkcija korisna u formulama u kojima trebate izračunati dob.

DATEVALUE

Datum i vrijeme:    pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj.

DAVERAGE

Baza podataka:    vraća srednju vrijednost odabranih unosa u bazi podataka.

DAY

Datum i vrijeme:    serijski broj pretvara u dan u mjesecu.

DAYS (funkcija)
Excel 2013

Datum i vrijeme:    Vraća broj dana između dvaju datuma.

DAYS360

Datum i vrijeme:    izračunava broj dana između dva datuma na temelju godine od 360 dana.

DB

Financije:    vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću degresivne metode amortizacije.

DBCS (funkcija)
Excel 2013

Tekst:    mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnom nizu u znakove pune širine (dvobitne).

DCOUNT

Baza podataka:    broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka.

DCOUNTA

Baza podataka:    broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne.

DDB

Financije:    vraća amortizaciju sredstva za navedeno razdoblje pomoću dvostruke stope za degresivnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju navedete.

DEC2BIN

Inženjering:    decimalni broj pretvara u binarni.

DEC2HEX

Inženjering:    decimalni broj pretvara u heksadecimalni.

DEC2OCT

Inženjering:    decimalni broj pretvara u oktalni.

DECIMAL (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.

DEGREES

Matematika i trigonometrija:    radijane pretvara u stupnjeve.

DELTA

Inženjering:    provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake.

DEVSQ

Statistika:    vraća zbroj kvadrata devijacija.

DGET

Baza podataka:    izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava navedeni kriterij.

DISC

Financije:    vraća eskontnu stopu za vrijednosnicu.

DMAX

Baza podataka:    vraća najveću vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.

DMIN

Baza podataka:    vraća najmanju vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.

DOLLAR

Tekst:    pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute.

DOLLARDE

Financije:    pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka u cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja.

DOLLARFR

Financije:    pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja u cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka.

DPRODUCT

Baza podataka:    množi vrijednosti u pojedinom polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka.

DSTDEV

Baza podataka:    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa u bazi podataka.

DSTDEVP

Baza podataka:    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

DSUM

Baza podataka:    zbraja brojeve u stupcu polja zapisa iz baze podataka koji zadovoljavaju kriterij.

DURATION

Financije:    vraća godišnje trajanje vrijednosnice s periodičkim isplatama kamata.

DVAR

Baza podataka:    procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi podataka.

DVARP

Baza podataka:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

EDATE

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj datuma koji predstavlja navedeni broj mjeseci prije ili nakon početnog datuma.

EFFECT

Financije:    vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu.

ENCODEURL (funkcija)
Excel 2013

Web:    Vraća niz kodiran URL-om

Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel za web.

EOMONTH

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon navedenog broja mjeseci.

ERF

Inženjering:    vraća funkciju pogreške.

ERF.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Inženjering:    vraća funkciju pogreške.

ERFC

Inženjering:    vraća komplementarnu funkciju pogreške.

ERFC.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Inženjering:    prikazuje komplementarnu funkciju ERF integriranu od x do beskonačno.

ERROR.TYPE

Informacije:    vraća broj koji odgovara vrsti pogreške.

EUROCONVERT

Dodatak i automatizacija:    Pretvara broj u eure, iz eura u valutu članice eurozone ili iz jedne valute članice eurozone u drugu, pri čemu se kao posredna valuta koristi euro (triangulacija).

EVEN

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj.

EXACT

Tekst:    provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake.

EXP

Matematika i trigonometrija:    vraća potenciju broja e za navedeni eksponent.

EXPON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća eksponencijalnu distribuciju.

EXPONDIST

Kompatibilnost:    vraća eksponencijalnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

FACT

Matematika i trigonometrija:    vraća faktorijel broja.

FACTDOUBLE

Matematika i trigonometrija:    vraća dvostruki faktorijel broja.

FALSE

Logika:    vraća logičku vrijednost FALSE.

F.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

FDIST

Kompatibilnost:    vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

F.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća F-distribuciju vjerojatnosti.

Funkcija FILTER

Gumb „Office 365“

Pretraživanje i referenca:    Filtrira raspon podataka na temelju kriterija koje definirate

FILTERXML (funkcija)
Excel 2013

Web:    Vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath.

Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel za web.

FIND, FINDB

Tekst:    pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova).

F.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

F.INV.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

FINV (funkcija)

Kompatibilnost:    vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.

U Excel 2007 to je statistička funkcija.

FISHER

Statistika:    vraća Fisherovu transformaciju.

FISHERINV

Statistika:    vraća inverziju Fisherove transformacije.

FIXED

Tekst:    oblikuje broj kao tekst s fiksnim brojem decimala.

FLOOR

Kompatibilnost:    Zaokružuje broj naniže, prema nuli.

U programima Excel 2007 i Excel 2010 to je matematička i trigonometrijska funkcija.

FLOOR.MATH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.

FLOOR.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na višu vrijednost bez obzira na predznak.

FORECAST

Statistika:    vraća vrijednost u linearnom trendu.

U programu Excel 2016 ta je funkcija zamijenjena funkcijom FORECAST.LINEAR kao dio novih funkcija predviđanja, ali je i dalje dostupna radi kompatibilnosti sa starijim verzijama.

FORECAST.ETS (funkcija)
Excel 2016

Statistika:    Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih (proteklih) vrijednosti pomoću AAA verzije algoritama za eksponencijalni izglađivanje (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT (funkcija)
Excel 2016

Statistika:    Vraća interval pouzdanosti za predviđenu vrijednost na određeni ciljni datum.

FORECAST.ETS.SEASONALITY (funkcija)
Excel 2016

Statistika:    Vraća duljinu ponavljajućeg obrasca koji Excel prepoznaje za određeni vremenski niz.

FORECAST.ETS.STAT (funkcija)
Excel 2016

Statistika:    Vraća statističku vrijednost kao rezultat predviđanja niza vremena.

FORECAST.LINEAR (funkcija)
Excel 2016

Statistika:    Vraća buduću vrijednost na temelju postojećih vrijednosti.

FORMULATEXT (funkcija)
Excel 2013

Pretraživanje i referenca:    Vraća formulu dane reference kao tekst.

FREQUENCY

Statistika:    vraća distribuciju frekvencija u obliku okomitog polja.

F.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća rezultat F-testa.

FTEST

Kompatibilnost:    vraća rezultat F-testa.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

FV

Financije:    vraća buduću vrijednost ulaganja.

FVSCHEDULE

Financije:    vraća buduću vrijednost početne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa.

GAMMA (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    Vraća vrijednost gama-funkcije.

GAMMA.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća gama-distribuciju.

GAMMADIST

Kompatibilnost:    vraća gama-distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

GAMMA.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.

GAMMAINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

GAMMALN

Statistika:    vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAMMALN.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).

GAUSS (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.

GCD

Matematika i trigonometrija:    vraća najveći zajednički djelitelj.

GEOMEAN

Statistika:    vraća geometrijsku srednju vrijednost.

GESTEP

Inženjering:    provjerava je li broj veći od vrijednosti praga.

GETPIVOTDATA

Pretraživanje i referenca:    vraća podatke spremljene u izvješću zaokretne tablice.

GROWTH

Statistika:    vraća vrijednost u eksponencijalnom trendu.

HARMEAN

Statistika:    vraća harmonijsku srednju vrijednost.

HEX2BIN

Inženjering:    heksadecimalni broj pretvara u binarni.

HEX2DEC

Inženjering:    heksadecimalni broj pretvara u decimalni.

HEX2OCT

Inženjering:    heksadecimalni broj pretvara u oktalni.

HLOOKUP

Pretraživanje i referenca:    vraća vrijednost označene ćelije iz najgornjeg retka polja.

HOUR

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u sat.

HYPERLINK

Pretraživanje i referenca:    stvara prečac ili skok koji otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, intranetu ili internetu.

HYPGEOM.DIST

Statistika:    vraća hipergeometrijsku distribuciju.

HYPGEOMDIST

Kompatibilnost:    vraća hipergeometrijsku distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

IF

Logika:    određuje koji će se logički test izvesti.

IFERROR

Logika:    vraća određenu vrijednost ako se formula vrednuje kao pogreška; u suprotnom prikazuje rezultat formule.

IFNA (funkcija)
Excel 2013

Logika:    Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza.

Funkcija IFS
2019

Logika:    Provjerava je li ispunjen jedan ili više uvjeta i vraća vrijednost koja odgovara prvom uvjetu s vrijednošću TRUE.

IMABS

Inženjering:    vraća apsolutnu vrijednost (modul) kompleksnog broja.

IMAGINARY

Inženjering:    vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja.

IMARGUMENT

Inženjering:    vraća theta argumenta, kut izražen u radijanima.

IMCONJUGATE

Inženjering:    vraća kompleksno konjugiranu vrijednost kompleksnog broja.

IMCOS

Inženjering:    vraća kosinus kompleksnog broja.

IMCOSH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.

IMCOT (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća kotangens kompleksnog broja.

IMCSC (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća kosekantu kompleksnog broja.

IMCSCH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.

IMDIV

Inženjering:    vraća kvocijent dva kompleksna broja.

IMEXP

Inženjering:    vraća eksponent kompleksnog broja.

IMLN

Inženjering:    vraća prirodni logaritam kompleksnog broja.

IMLOG10

Inženjering:    vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja.

IMLOG2

Inženjering:    vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja.

IMPOWER

Inženjering:    vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju.

IMPRODUCT

Inženjering:    vraća umnožak kompleksnih brojeva.

IMREAL

Inženjering:    vraća realni koeficijent kompleksnog broja.

IMSEC (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća sekantu kompleksnog broja.

IMSECH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.

IMSIN

Inženjering:    vraća sinus kompleksnog broja.

IMSINH (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.

IMSQRT

Inženjering:    vraća drugi korijen kompleksnog broja.

IMSUB

Inženjering:    vraća razliku između dva kompleksna broja.

IMSUM

Inženjering:    vraća zbroj kompleksnih brojeva.

IMTAN (funkcija)
Excel 2013

Inženjering:    Vraća kotangens kompleksnog broja.

INDEX

Pretraživanje i referenca:    odabire vrijednost iz reference ili polja pomoću indeksa.

INDIRECT

Pretraživanje i referenca:    vraća referencu označenu tekstnom vrijednošću.

INFO

Informacije:    vraća informacije o trenutnoj radnoj okolini.

Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel za web.

INT

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj.

INTERCEPT

Statistika:    vraća sjecište pravca linearne regresije.

INTRATE

Financije:    vraća kamatnu stopu za otplaćenu vrijednosnicu.

IPMT

Financije:    vraća isplatu kamata ulaganja za određeno razdoblje.

IRR

Financije:    vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova.

ISBLANK

Informacije:    vraća TRUE ako je vrijednost prazna.

ISERR

Informacije:    vraća TRUE ako vrijednost pogreške nije #N/A.

ISERROR

Informacije:    vraća TRUE ako je riječ o bilo kojoj vrijednosti pogreške.

ISEVEN

Informacije:    vraća TRUE ako je broj paran.

ISFORMULA (funkcija)
Excel 2013

Informacije:    Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu.

ISLOGICAL

Informacije:    vraća TRUE ako je riječ o logičkoj vrijednosti.

ISNA

Informacije:    vraća TRUE ako je vrijednost pogreške #N/A.

ISNONTEXT

Informacije:    vraća TRUE ako vrijednost nije tekst.

ISNUMBER

Informacije:    vraća TRUE ako je vrijednost broj.

ISODD

Informacije:    vraća TRUE ako je broj neparan.

ISREF

Informacije:    vraća TRUE ako je vrijednost referenca.

ISTEXT

Informacije:    vraća TRUE ako je vrijednost tekst.

ISO.CEILING (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    vraća broj zaokružen na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

ISOWEEKNUM (funkcija)
Excel 2013

Datum i vrijeme:    Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum.

ISPMT

Financije:    izračunava kamatu plaćenu tijekom određenog razdoblja ulaganja.

Funkcija JIS

Tekst:   Mijenja znakove polovične širine (od jednog bajta) unutar niza u znakove pune širine (od dva bajta)

KURT

Statistika:    vraća kurtozis skupa podataka.

LARGE

Statistika:    vraća k-tu najveću vrijednost u skupu podataka.

LCM

Matematika i trigonometrija:    vraća najmanji zajednički množitelj.

LEFT i LEFTB

Tekst:    vraća krajnje lijeve znakove tekstne vrijednosti.

LEN i LENB

Tekst:    vraća broj znakova tekstnog niza.

LET funkcija
Gumb „Office 365“

Matematika i trigonometrija:    Rezultatima izračuna dodjeljuje imena kako bi se omogućilo pohranjivanje posrednih izračuna, vrijednosti ili definiranje imena unutar formule

LINEST

Statistika:    vraća parametre linearnog trenda.

LN

Matematika i trigonometrija:    vraća prirodni logaritam broja.

LOG

Matematika i trigonometrija:    vraća logaritam broja za navedenu bazu.

LOG10

Matematika i trigonometrija:    vraća logaritam broja za logaritamsku bazu 10.

LOGEST

Statistika:    vraća parametre eksponencijalnog trenda.

LOGINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.

LOGNORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

LOGNORMDIST

Kompatibilnost:    vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

LOGNORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.

LOOKUP

Pretraživanje i referenca:    traži vrijednosti u vektoru ili polju.

LOWER

Tekst:    slova teksta pretvara u mala slova.

MATCH

Pretraživanje i referenca:    traži vrijednosti u referenci ili polju.

MAX

Statistika:    vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.

MAXA

Statistika:    vraća najveću moguću vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

Funkcija MAXIFS
2019

Statistika:    vraća maksimalnu vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uvjeta i kriterija.

MDETERM

Matematika i trigonometrija:    vraća determinantu matrice polja.

MDURATION

Financije:    vraća Macauleyjevo izmijenjeno trajanje za vrijednosnicu s pretpostavljenom nominalnom vrijednošću od 100 USD.

MEDIAN

Statistika:    vraća medijan navedenih brojeva.

MID i MIDB

Tekst:    vraća određeni broj znakova iz tekstnog niza počevši od položaja koji odredite.

MIN

Statistika:    vraća najmanju moguću vrijednost na popisu argumenata.

Funkcija MINIFS
2019

Statistika:    vraća minimalnu vrijednost ćelija određenih zadanim skupom uvjeta i kriterija.

MINA

Statistika:    vraća najmanju vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

MINUTE

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u minutu.

MINVERSE

Matematika i trigonometrija:    vraća inverziju matrice polja.

MIRR

Financije:    vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitivni i negativni novčani tokovi financiraju prema različitim stopama.

MMULT

Matematika i trigonometrija:    vraća umnožak matrice dva polja.

MOD

Matematika i trigonometrija:    vraća ostatak dijeljenja.

MODE

Kompatibilnost:    vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

MODE.MULT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.

MODE.SNGL (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

MONTH

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u mjesec.

MROUND

Matematika i trigonometrija:    vraća broj zaokružen na željeni množitelj.

MULTINOMIAL

Matematika i trigonometrija:    vraća multinom skupa brojeva.

MUNIT (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.

N

Informacije:    vraća vrijednost pretvorenu u broj.

NA

Informacije:    vraća vrijednost pogreške #N/A.

NEGBINOM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća negativnu binomnu distribuciju.

NEGBINOMDIST

Kompatibilnost:    vraća negativnu binomnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NETWORKDAYS

Datum i vrijeme:    vraća broj svih radnih dana između dva datuma.

NETWORKDAYS.INTL (funkcija)
Excel 2010

Datum i vrijeme:    vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani vikenda i koliko ih ima.

NOMINAL

Financije:    vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu.

NORM.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMDIST

Kompatibilnost:    vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NORMINV

Statistika:    vraća inverziju kumulativne normalne distribucije.

NORM.INV (funkcija)
Excel 2010

Kompatibilnost:    vraća inverziju kumulativne normalne distribucije.

Napomena: U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NORM.S.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

NORMSDIST

Kompatibilnost:    vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NORM.S.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju standardne normalne kumulativne distribucije.

NORMSINV

Kompatibilnost:    vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

NOT

Logika:    mijenja logičku vrijednost svojih argumenta.

NOW

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj trenutnog datuma i vremena.

NPER

Financije:    vraća broj razdoblja za ulaganje.

NPV

Financije:    vraća sadašnju neto vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih novčanih tokova i eskontne stope.

NUMBERVALUE (funkcija)
Excel 2013

Tekst:    pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim postavkama.

OCT2BIN

Inženjering:    pretvara oktalni broj u binarni.

OCT2DEC

Inženjering:    pretvara oktalni broj u decimalni.

OCT2HEX

Inženjering:    pretvara oktalni broj u heksadecimalni.

ODD

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj.

ODDFPRICE

Financije:    vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnice s prvim neparnim razdobljem.

ODDFYIELD

Financije:    vraća dobit vrijednosnice s neparnim prvim razdobljem.

ODDLPRICE

Financije:    vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem.

ODDLYIELD

Financije:    vraća dobit vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem.

OFFSET

Pretraživanje i referenca:    vraća pomak reference od zadane reference.

OR

Logika:    vraća TRUE ako je vrijednost barem jednog argumenta TRUE.

PDURATION (funkcija)
Excel 2013

Financije:    Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.

PEARSON

Statistika:    vraća Pearsonov korelacijski koeficijent umnoška i momenta.

PERCENTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

PERCENTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

PERCENTILE

Kompatibilnost:    vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

PERCENTRANK.EXC (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka.

PERCENTRANK.INC (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

PERCENTRANK

Kompatibilnost:    vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

PERMUT

Statistika:    vraća broj permutacija za dani broj objekata.

PERMUTATIONA (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.

PHI (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.

PHONETIC

Tekst:    izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstnog niza.

PI

Matematika i trigonometrija:    vraća vrijednost broja pi.

PMT

Financije:    vraća periodičku isplatu za anuitet.

POISSON.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća Poissonovu distribuciju.

POISSON

Kompatibilnost:    vraća Poissonovu distribuciju.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

POWER

Matematika i trigonometrija:    vraća rezultat broja na neku potenciju.

PPMT (funkcija)

Financije:    vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje.

PRICE

Financije:    vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje periodičku kamatu.

PRICEDISC

Financije:    vraća cijenu za eskontiranu vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD.

PRICEMAT

Financije:    vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću.

PROB

Statistika:    vraća vjerojatnost da su vrijednosti u rasponu između dvije granice.

PRODUCT

Matematika i trigonometrija:    množi svoje argumente.

PROPER

Tekst:    pretvara prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo.

PV

Financije:    vraća sadašnju vrijednost ulaganja.

QUARTILE

Kompatibilnost:    vraća kvartil skupa podataka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

QUARTILE.EXC (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

QUARTILE.INC (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća kvartil skupa podataka.

QUOTIENT

Matematika i trigonometrija:    vraća cjelobrojni dio rezultata dijeljenja.

RADIANS

Matematika i trigonometrija:    pretvara stupnjeve u radijane.

RAND

Matematika i trigonometrija:    vraća slučajni broj između 0 i 1.

Funkcija RANDARRAY

Gumb „Office 365“

Matematika i trigonometrija:    Vraća niz nasumičnih brojeva između 0 i 1. Međutim, možete odrediti broj redaka i stupaca koje treba popuniti, minimalne i maksimalne vrijednosti te hoće li se vratiti cijeli broj ili decimalne vrijednosti.

RANDBETWEEN

Matematika i trigonometrija:    vraća slučajni broj između brojeva koje navedete.

RANK.AVG (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća rang broja na popisu brojeva.

RANK.EQ (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća rang broja na popisu brojeva.

RANK

Kompatibilnost:    vraća rang broja na popisu brojeva.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

RATE

Financije:    vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta.

RECEIVED

Financije:    vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu vrijednosnicu.

REGISTER.ID

Dodatak i automatizacija:    vraća ID oznaku registra određene biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili prethodno registrirani resurs koda.

REPLACE i REPLACEB

Tekst:    zamjenjuje znakove u tekstu.

REPT

Tekst:    ponavlja tekst zadani broj puta.

RIGHT i RIGHTB

Tekst:    vraća krajnje desne znakove tekstne vrijednosti.

ROMAN

Matematika i trigonometrija:    pretvara arapski broj u rimski, kao tekst.

ROUND

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na određeni broj znamenki.

ROUNDDOWN

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na manji, prema nuli.

ROUNDUP

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na veći, dalje od nule.

ROW

Pretraživanje i referenca:    vraća broj retka reference.

ROWS

Pretraživanje i referenca:    vraća broj redaka u referenci.

RRI (funkcija)
Excel 2013

Financije:    Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.

RSQ

Statistika:    vraća kvadrat Pearsonova korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta.

RTD

Pretraživanje i referenca:    dohvaća podatke u stvarnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju.

SEARCH, SEARCHB

Tekst:    pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova).

SEC (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća sekantu kuta.

SECH (funkcija)
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Vraća hiperbolnu sekantu kuta.

SECOND

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u sekundu.

Funkcija SEQUENCE

Gumb „Office 365“

Matematika i trigonometrija:    Generira popis sekvencijalnih brojeva u nizu, poput 1, 2, 3, 4

SERIESSUM

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj niza potencija na temelju formule.

SHEET (funkcija)
Excel 2013

Informacije:    Vraća broj lista za referentni list.

SHEETS (funkcija)
Excel 2013

Informacije:    Vraća broj listova u referenci.

SIGN

Matematika i trigonometrija:    vraća predznak broja.

SIN

Matematika i trigonometrija:    vraća sinus zadanog kuta.

SINH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni sinus broja.

SKEW

Statistika:    vraća asimetriju distribucije.

SKEW.P (funkcija)
Excel 2013

Statistika:    Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.

SLN

Financije:    vraća linearnu amortizaciju sredstva za jedno razdoblje.

SLOPE

Statistika:    vraća nagib pravca linearne regresije.

SMALL

Statistika:    vraća k-tu najmanju vrijednost u skupu podataka.

Funkcija SORT

Gumb „Office 365“

Pretraživanje i referenca:    Sortira sadržaj raspona polja

Funkcija SORTBY

Gumb „Office 365“

Pretraživanje i referenca:    Sortira sadržaj raspona ili polja na temelju vrijednosti u odgovarajućem rasponu ili polju

SQRT

Matematika i trigonometrija:    vraća pozitivni drugi korijen.

SQRTPI

Matematika i trigonometrija:    Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi).

STANDARDIZE

Statistika:    vraća normaliziranu vrijednost.

STDEV

Kompatibilnost:    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEV.P (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

STDEV.S (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

STDEVA

Statistika:    procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STDEVP

Kompatibilnost:    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

STDEVPA

Statistika:    izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

STEYX

Statistika:    vraća standardnu pogrešku predviđene vrijednosti y za svaki x u regresiji.

SUBSTITUTE

Tekst:    zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom nizu.

SUBTOTAL

Matematika i trigonometrija:    vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka.

SUM

Matematika i trigonometrija:    zbraja svoje argumente.

SUMIF

Matematika i trigonometrija:    zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju.

SUMIFS

Matematika i trigonometrija:    zbraja ćelije iz raspona koji zadovoljava više kriterija.

SUMPRODUCT

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja.

SUMSQ

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj kvadrata argumenata.

SUMX2MY2

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMX2PY2

Matematika i trigonometrija:    Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMXMY2

Matematika i trigonometrija:    vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Logika:    Uspoređuje izraz s popisom vrijednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrijednosti. Ako nema podudaranja, vraća se neobavezni argument zadana_vrijednost.

SYD

Financije:    vraća amortizaciju imovine za navedeno razdoblje izračunatu metodom zbroja znamenki godine.

T

Tekst:    pretvara svoje argumente u tekst.

ETAN

Matematika i trigonometrija:    vraća tangens broja.

TANE

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni tangens broja.

TBILLEQ

Financije:    vraća dobit jednaku obveznici za blagajnički zapis.

TBILLPRICE

Financije:    vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti za blagajnički zapis.

TBILLYIELD

Financije:    vraća dobit za blagajnički zapis.

T.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.2T (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.

T.DIST.RT (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća Studentovu t-distribuciju.

TDIST

Kompatibilnost:    vraća Studentovu t-distribuciju.

TEXT

Tekst:    oblikuje broj i pretvara ga u tekst.

Funkcija TEXTJOIN
2019

Tekst:    Spaja tekst iz više raspona i/ili nizova te između tekstnih vrijednosti koje se spajaju dodaje željeni graničnik. Ako je graničnik prazan tekstni niz, funkcija će spojiti raspone.

TIME

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj zadanog vremena.

TIMEVALUE

Datum i vrijeme:    pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj.

T.INV (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode.

T.INV.2T (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća inverziju Studentove t-distribucije.

TINV

Kompatibilnost:    vraća inverziju Studentove t-distribucije.

TODAY

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj tekućeg datuma.

TRANSPOSE

Pretraživanje i referenca:    vraća transponiranu vrijednost polja.

TREND

Statistika:    vraća vrijednosti u linearnom trendu.

TRIM

Tekst:    uklanja razmake iz teksta.

TRIMMEAN

Statistika:    vraća srednju vrijednost unutrašnjosti skupa podataka.

TRUE

Logika:    vraća logičku vrijednost TRUE.

TRUNC

Matematika i trigonometrija:    broj skraćuje na cijeli broj.

T.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

TTEST

Kompatibilnost:    vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

TYPE

Informacije:    vraća broj koji označava vrstu podataka vrijednosti.

UNICHAR (funkcija)
Excel 2013

Tekst:    Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost.

UNICODE (funkcija)
Excel 2013

Tekst:    Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta.

Funkcija UNIQUE

Gumb „Office 365“

Pretraživanje i referenca:    Vraća popis jedinstvenih vrijednosti na popisu ili u rasponu

UPPER

Tekst:    slova teksta pretvara u velika slova.

VALUE

Tekst:    pretvara tekstni argument u broj.

VALUETOTEXT funkcija
Gumb „Office 365“

Tekst:    Vraća tekst bilo koje navedene vrijednosti

VAR

Kompatibilnost:    procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

VAR.P (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

VAR.S (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

VARA

Statistika:    procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

VARP

Kompatibilnost:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

VARPA

Statistika:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

VDB

Financije:    vraća amortizaciju sredstava za navedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresivne amortizacije.

VLOOKUP

Pretraživanje i referenca:    traži u prvom stupcu polja i prelazi preko retka radi vraćanja vrijednosti ćelije.

WEBSERVICE (funkcija)
Excel 2013

Web:    Vraća podatke s web-servisa.

Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel za web.

WEEKDAY

Datum i vrijeme:    serijski broj pretvara u dan u tjednu.

WEEKNUM

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini.

WEIBULL

Kompatibilnost:    izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

WEIBULL.DIST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća Weibullovu distribuciju.

WORKDAY

Datum i vrijeme:    vraća serijski broj datuma prije ili nakon navedenog broja radnih dana.

WORKDAY.INTL (funkcija)
Excel 2010

Datum i vrijeme:    Vraća serijski broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su i koliko je dana vikenda.

XIRR

Financije:    vraća internu stopu povrata za raspored novčanih tokova koji nije nužno periodičan.

XLOOKUP funkcija

Gumb „Office 365“

Pretraživanje i referenca:    Pretražuje raspon ili niz i vraća stavku koja odgovara prvom pronađenom podudaranju. Ako podudaranje ne postoji, XLOOKUP može vratiti najbliže (približno) podudaranje. 

XMATCH funkcija

Gumb „Office 365“

Pretraživanje i referenca:    Vraća relativni položaj stavke u nizu ili rasponu ćelija. 

XNPV

Financije:    vraća sadašnju neto vrijednost za planirane gotovinske tokove koji ne moraju biti periodički.

XOR (funkcija)
Excel 2013

Logika:    Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata.

YEAR

Datum i vrijeme:    pretvara serijski broj u godinu.

YEARFRAC

Datum i vrijeme:    prikazuje dio godine koji predstavlja broj cijelih dana između argumenata početni_datum i završni_datum.

YIELD

Financije:    vraća dobit na vrijednosnicu koja daje periodičku kamatu.

YIELDDISC

Financije:    vraća godišnju dobit za eskontiranu vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis.

YIELDMAT

Financije:    vraća godišnju dobit vrijednosnice za koju se kamata isplaćuje po dospijeću.

Z.TEST (funkcija)
Excel 2010

Statistika:    vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

ZTEST

Kompatibilnost:    vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

U programu Excel 2007 to je statistička funkcija.

Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednici za odgovore.

Povezane teme

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Pregled formula u programu Excel
Kako izbjeći neispravne formule
Otkrivanje pogrešaka u formulama

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×