Inženjerske funkcije (referenca)

Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

Napomena: Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama. Tako, primjerice, oznaka verzije 2013 označava da je ta funkcija dostupna u programu Excel 2013 i svim novijim verzijama.

Funkcija

Opis

BESSELI (funkcija)

Vraća preinačenu Besselovu funkciju ln(x).

BESSELJ (funkcija)

Vraća Besselovu funkciju Jn(x).

BESSELK (funkcija)

Vraća izmijenjenu Besselovu funkciju Kn(x).

BESSELY (funkcija)

Vraća Besselovu funkciju Yn(x).

BIN2DEC (funkcija)

Pretvara binarni broj u decimalni.

BIN2HEX (funkcija)

Pretvara binarni broj u heksadecimalni.

BIN2OCT (funkcija)

Pretvara binarni broj u oktalni.

BITAND (funkcija)
Excel 2013

Vraća bitovni operator And dvaju brojeva.

BITLSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova.

BITOR (funkcija)
Excel 2013

Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.

BITRSHIFT (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova.

BITXOR (funkcija)
Excel 2013

Vraća bitovni operator Exclusive Or dvaju brojeva.

COMPLEX (funkcija)

Pretvara realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj.

CONVERT (funkcija)

Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi.

DEC2BIN (funkcija)

Pretvara decimalni broj u binarni.

DEC2HEX (funkcija)

Pretvara decimalni broj u heksadecimalni.

DEC2OCT (funkcija)

Pretvara decimalni broj u oktalni.

DELTA (funkcija)

Provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake.

ERF (funkcija)

Vraća funkciju pogreške.

ERF.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Vraća funkciju pogreške.

ERFC (funkcija)

Vraća komplementarnu funkciju pogreške.

ERFC.PRECISE (funkcija)
Excel 2010

Vraća komplementarnu funkciju ERF koja integrira od x do beskonačno.

GESTEP (funkcija)

Ispituje je li broj veći od vrijednosti praga.

HEX2BIN (funkcija)

Pretvara heksadecimalni broj u binarni.

HEX2DEC (funkcija)

Pretvara heksadecimalni broj u decimalni.

HEX2OCT (funkcija)

Pretvara heksadecimalni broj u oktalni.

IMABS (funkcija)

Vraća apsolutnu vrijednost (modul) kompleksnog broja.

IMAGINARY (funkcija)

Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja.

IMARGUMENT (funkcija)

Vraća theta-argument, kut izražen u radijanima.

IMCONJUGATE (funkcija)

Vraća kompleksno konjugiranu vrijednost kompleksnog broja.

IMCOS (funkcija)

Vraća kosinus kompleksnog broja.

IMCOSH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.

IMCOT (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kompleksnog broja.

IMCSC (funkcija)
Excel 2013

Vraća kosekantu kompleksnog broja.

IMCSCH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.

IMDIV (funkcija)

Vraća kvocijent dvaju kompleksnih brojeva.

IMEXP (funkcija)

Vraća eksponent kompleksnog broja.

IMLN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja.

IMLOG10 (funkcija)

Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja.

IMLOG2 (funkcija)

Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja.

IMPOWER (funkcija)

Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju.

IMPRODUCT (funkcija)

Vraća umnožak od 2 do 255 kompleksnih brojeva.

IMREAL (funkcija)

Vraća realni koeficijent kompleksnog broja.

IMSEC (funkcija)
Excel 2013

Vraća sekantu kompleksnog broja.

IMSECH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.

IMSIN (funkcija)

Vraća sinus kompleksnog broja.

IMSINH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.

IMSQRT (funkcija)

Vraća drugi korijen kompleksnog broja.

IMSUB (funkcija)

Vraća razliku između dvaju kompleksnih brojeva.

IMSUM (funkcija)

Vraća zbroj kompleksnih brojeva.

IMTAN (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kompleksnog broja.

OCT2BIN (funkcija)

Pretvara oktalni broj u binarni.

OCT2DEC (funkcija)

Pretvara oktalni broj u decimalni.

OCT2HEX (funkcija)

Pretvara oktalni broj u heksadecimalni.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Dodatni sadržaji

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×