Korištenje parametara u upitima, obrascima i izvješćima

Ako želite da upit u programu Access traži unos svaki put kada ga pokrenete, stvorite parametarski upit.

Možete i stvoriti obrazac za prikupljanje vrijednosti parametara koje će se koristiti za ograničavanje zapisa vraćenih za upite, obrasce ili izvješća. U članku se objašnjava kako pomoću obrazaca poboljšati način korištenja parametara u upitima, obrascima i izvješćima.

Sadržaj članka

Pregled

Pomoću kriterija u parametarskom upitu u programu Access možete ograničiti skup zapisa koje upit vraća. Dijaloški okviri koje nudi parametarski upit možda neće biti dovoljni za ono što želite učiniti. U tim slučajevima stvorite obrazac koji bolje zadovoljava vaše potrebe kada je riječ o prikupljanju parametara. U članku se objašnjava kako stvoriti obrazac koji prikuplja parametre upita i izvješća. U članku se podrazumijeva da ste upoznati sa stvaranjem upita i definiranjem parametara u upitima. Prije nastavka trebali biste barem biti upoznati sa stvaranjem upita odabiranja.

Članak sadrži primjere korištenja parametara u upitima. Ne predstavlja sveobuhvatnu referencu za navođenje kriterija.

Korištenje parametara u upitima

Korištenje parametra u upitu jednostavno je kao stvaranje upita koji koristi kriterije. Možete dizajnirati upit da vas zatraži jedan dio informacija, kao što je broj dijela ili više informacija, kao što su dva datuma. Parametarski upit za svaki parametar prikazuje zasebni dijaloški okvir s upitom za vrijednost za taj parametar.

Dodavanje parametra u upit

 1. Stvorite upit odabiranja, a zatim ga otvorite u prikazu prikaz dizajna.

 2. U redak Kriteriji polja za koje želite primijeniti parametar upišite tekst u uglatim zagradama koji će se prikazivati u dijaloškom okviru za parametar, na primjer:

  [Datum početka]

  Kada pokrenete parametarski upit, zahtjev za unos parametra u dijaloškom će se okviru prikazivati bez uglatih zagrada.

  Sa zahtjevima za unos parametara možete koristiti i izraze, na primjer:

  Between [Datum početka] And [Datum završetka]

  Napomena: za svaki zahtjev za unos parametra prikazuje se zaseban dijaloški okvir. U drugom primjeru prikazuju se dva dijaloška okvira: jedan za datum početka i jedan za datum završetka.

 3. Ponovite drugi korak za svako polje u koje želite dodati parametre.

Pomoću navedenih koraka parametar možete dodati u bilo koju od sljedećih vrsta upita: upit odabiranja, unakrsni upit, upit s dodavanjem, upit sa stvaranjem tablice ili upit s ažuriranjem.

Parametar možete dodati i u upit s unijom slijedeći ove korake:

 1. Otvorite upit s unijom u SQL prikazu.

 2. Dodajte uvjet WHERE koji sadrži sva polja za koja želite da se prikaže zahtjev za unos parametra.

  Ako uvjet WHERE već postoji, provjerite jesu li polja za koja želite koristiti zahtjev za unos parametra već u uvjetu i ako nisu, dodajte ih.

 3. Umjesto korištenja kriterija u uvjetu WHERE koristite zahtjev za unos parametra.

Određivanje vrste podataka parametra

Možete i odrediti koju vrstu podataka parametar treba prihvatiti. Možete navesti vrstu podataka za bilo koji parametar, ali je posebno važno navesti vrstu podataka za numeričke, valute ili podatke datuma/vremena. Kada navedete vrstu podataka koju bi parametar trebao prihvatiti, korisnici će vidjeti pomoć u poruci o pogrešci ako unesu pogrešnu vrstu podataka, kao što je unos teksta kada se očekuje valuta.

Napomena: ako je parametar konfiguriran tako da prihvaća tekstne podatke, svi se unosi interpretiraju kao tekst i ne prikazuje se poruka o pogrešci.

Da biste odredili vrstu podataka za parametre u upitu, učinite sljedeće:

 1. Kada je upit otvoren u prikazu Dizajn, na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Parametri.

 2. U dijaloškom okviru Parametri upita, u stupcu Parametar upišite unos za svaki parametar za koji želite navesti vrstu podataka. Provjerite podudara li se svaki parametar s unosom koji koristite u retku Kriteriji u rešetki dizajna upita.

 3. U stupcu Vrsta podataka odaberite vrstu podataka za svaki parametar.

Stvaranje obrasca koji prikuplja parametre

Premda je za parametarske upite dostupan ugrađeni dijaloški okvir koji prikuplja parametre, dijaloški okviri nude samo osnovne funkcije. Prikupljanjem parametara pomoću obrasca omogućuju se sljedeće značajke:

 • mogućnost korištenja kontrola specifičnih za određene vrste podataka, npr. kontrola kalendara za datume

 • postojanost prikupljenih parametara da biste ih mogli koristiti s više upita

 • mogućnost prikaza kombiniranog okvira ili okvira s popisom za prikupljanje parametara, čime se omogućuje odabir s popisa dostupnih podatkovnih vrijednosti

 • mogućnost prikaza kontrola za druge funkcije, npr. za otvaranje ili osvježavanje upita

U videozapisu u nastavku pokazuje se kako stvoriti jednostavan obrazac za prikupljanje parametara za upit umjesto korištenja dijaloških okvira koji se inače povezuju s parametarskim upitima.

Vaš preglednik ne podržava videozapise.

Stvaranje obrasca koji prikuplja parametre za izvješće

Ovom je scenariju moguće pristupiti na nekoliko načina, ali pokazat ćemo vam samo jednu tehniku u kojoj se prvenstveno koriste makronaredbe. Slijedite korake u nastavku da biste stvorili obrazac koji prikuplja parametre za izvješće.

Prvi korak: stvaranje obrasca koji prihvaća unos

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Dizajn obrasca.

 2. U prikazu dizajna pritisnite F4 da biste prikazali popis svojstava, a zatim odredite svojstva obrasca kao što je prikazano u tablici u nastavku.

  Svojstvo

  Postavka

  Opis

  Unesite naziv koji želite da se prikazuje na naslovnoj traci obrasca.

  Zadani prikaz

  Pojedinačni obrazac

  Dopusti prikaz obrasca

  Da

  Dopusti prikaz podatkovne tablice

  Ne

  Dopusti prikaz zaokretne tablice

  Ne

  Dopusti prikaz zaokretnog grafikona

  Ne

  Klizači

  Niti jedno

  Birači zapisa

  Ne

  Navigacijski gumbi

  Ne

  Stil obruba

  Dijaloški okvir

 3. Za svaki parametar koji želite da obrazac prikupi kliknite Tekstni okvir u grupi Kontrole na kartici Dizajn.

 4. Postavite svojstva za tekstne okvire kao što je prikazano u tablici u nastavku.

  Svojstvo

  Postavka

  Naziv

  Unesite naziv koji opisuje parametar, npr. DatumPočetka.

  Oblik

  Odaberite oblik koji odražava vrstu podataka polja parametra. Na primjer, za polje datuma odaberite Opći datum.

 5. Spremite obrazac i dodijelite mu naziv, npr. obrKriteriji.

Drugi korak: stvaranje modula koda za provjeru je li obrazac za parametre već učitan

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Makronaredbe i kod kliknite Modul

  Novi će se modul otvoriti u programu Visual Basic Editor.

 2. Upišite ili zalijepite sljedeći kod u Visual Basic Editor:

  Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
  Dim oAccessObject As AccessObject
  Set oAccessObject = CurrentProject.AllForms(strFormName)
  If oAccessObject.IsLoaded Then
   If oAccessObject.CurrentView <> acCurViewDesign Then
    IsLoaded = True
   End If
  End If
  End Function
  
 3. Spremite modul s jedinstvenim nazivom, a zatim zatvorite Visual Basic Editor.

Treći korak: stvaranje makronaredbe koja upravlja obrascem i izvješćem

Pomoću značajki podmakronaredbi makronaredbi programa Access moguće je definirati sve korake koje je potrebno izvesti u jednoj makronaredbi. Stvorit ćemo četiri podmakronaredbe – Otvori dijaloški okvir, Zatvori dijaloški okvir, U redu i Odustani – za upravljanje raznim zadacima potrebnim za postupak. Uz snimku zaslona u nastavku kao orijentir stvorite novu makronaredbu sa sljedećim podmakronaredbama i akcijama. Imajte na umu da se u ovom primjeru obrazac za parametre naziva obrKriteriji. Prilagodite makronaredbu tako da se podudara s nazivom obrasca koji ste prethodno stvorili. Da bi vam se prikazivale sve akcije makronaredbi, na kartici Dizajn kliknite Pokaži sve akcije.

Snimka zaslona na kojoj se prikazuje makronaredba programa Access s četiri podmakronaredbe i akcije.

Spremanje i zatvaranje makronaredbe. Dodijelite makrou naziv, na primjer, makronaredbu datumski raspon.

Četvrti korak: dodavanje naredbenih gumba U redu i Odustani u obrazac

 1. Prethodno stvoreni obrazac za parametre ponovno otvorite u prikazu dizajna.

 2. Provjerite nije li na kartici Dizajn u grupi Kontrole odabrano Koristi čarobnjake za kontrole.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

 4. Postavite pokazivač ispod tekstnih okvira na obrascu, a zatim povucite da biste stvorili naredbeni gumb U redu.

 5. Ako se popis svojstava ne prikazuje, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

 6. Postavite svojstva gumba U redu kako što je prikazano u tablici u nastavku.

  Svojstvo

  Postavka

  Naziv

  U redu

  Opis

  U redu

  Zadano

  Da

  Prilikom klika

  Unesite naziv makronaredbe, npr. Makronaredba za raspon datuma.U redu.

 7. Stvorite naredbeni gumb Odustani i postavite njegova svojstva kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

  Svojstvo

  Postavka

  Naziv

  Odustani

  Opis

  Odustani

  Prilikom klika

  Unesite naziv makronaredbe, npr. Makronaredba za raspon datuma.Odustani.

 8. Spremite i zatvorite obrazac.

Peti korak: korištenje podataka iz obrasca kao kriterija upita

 1. Prethodno stvoreni upit otvorite u prikazu dizajna.

 2. Unesite kriterij za podatke. Koristite objekt Obrasci, naziv obrasca i naziv kontrola:

  • Na primjer, u bazi podataka programa Access (.accdb ili .mdb) za obrazac pod nazivom obrKriteriji na kontrole pod nazivom Datum početka i Datum završetka u upitu pozivate se pomoću sljedećeg izraza:

   Between [Obrasci]![obrKriteriji]![Datum početka] And [Obrasci]![obrKriteriji]![Datum završetka]

Šesti korak: dodavanje akcija makronaredbi u događaje izvješća

 1. U prikazu dizajna otvorite izvješće koje želite koristiti.

 2. Ako se popis svojstava ne prikazuje, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

 3. Provjerite koristi li svojstvo Izvor zapisa izvješća parametarski upit koji ste prethodno definirali.

 4. Postavite dva dodatna svojstva izvješća kao što je prikazano u tablici u nastavku.

  Svojstvo

  Postavka

  Prilikom otvaranja

  Unesite naziv makronaredbe, npr. Makronaredba za raspon datuma.Otvori dijaloški okvir.

  Prilikom zatvaranja

  Unesite naziv makronaredbe, npr. Makronaredba za raspon datuma.Zatvori dijaloški okvir.

  U slučaju otvaranja izvješća Access će pokrenuti akcije definirane u podmakronaredbi otvaranje dijaloškog okvira makronaredbe datumski raspon. Na sličan način, kada zatvarate izvješće, Access će pokrenuti akcije definirane u submakronaredbi zatvaranja dijaloškog okvira makronaredbe raspona datuma.

 5. Spremite i zatvorite izvješće.

Sedmi korak: isprobavanje obrasca

Sad kada ste stvorili sve objekte programa Access vrijeme je da isprobate obrazac. Otvorite izvješće u prikazu izvješća ili pretpregledu ispisa i obratite pozornost na to da se prije nego što Access prikaže izvješće obrazac za parametre otvara u načinu dijaloškog okvira. Unesite potrebne kriterije u tekstne okvire koje ste prethodno stvorili, a zatim kliknite naredbeni gumb U redu na obrascu. Access će sakriti obrazac (Vidljivo = Ne) i otvoriti izvješće samo s podacima koji zadovoljavaju kriterije. To funkcionira jer parametarski upit na kojem se izvješće temelji može čitati vrijednosti u kontrolama na sakrivenom obrascu. Kada zatvorite izvješće, Access će zatvoriti i obrazac za parametre.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×