Korištenje polja s vrijednostima pretraživanja i više vrijednosti u upitima

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

U programu Microsoft Office Access 2007 možete stvoriti polje koje sadržava više vrijednosti, kao što je popis osoba kojima ste dodijelili problem. Polja s više vrijednosti prikladna su u određenim okolnostima, na primjer, prilikom korištenja programa Office Access 2007 za rad s informacijama spremljenima na popisu programa Windows SharePoint Services 3.0 s poljem koje koristi jednu od vrsta polja s više vrijednosti dostupnih u programu Windows SharePoint Services 3.0.

Ovaj članak objašnjava polja s više vrijednosti i način njihovog korištenja u upitima.

U ovom članku

Što je polje s više vrijednosti?

Uvod u upite

Prikaz polja višestrukih vrijednosti u upitu

Prikaz pojedinačnih vrijednosti u polju s više vrijednosti

Povezana vrijednost i prikazana vrijednost u polje s vrijednostima

Kako prikazati vezane vrijednosti u upitu

Unos jednostavnih kriterija upita za polje s više vrijednosti

Traženje više od jedne vrijednosti u polju s više vrijednosti

Objašnjenje uključujući utjecaj na. Polje vrijednosti na popisu polja

Brojanje, grupiranje i korištenje drugih funkcija zbrajanja

Pomoću upita s dodavanjem polja višestrukih vrijednosti

Korištenje upita za ažuriranje u polje s više vrijednosti

Korištenje upita za brisanje u polje s više vrijednosti

Vrh stranice

Što je polje s više vrijednosti?

Pretpostavimo da jednom od svojih zaposlenika ili preuzimatelja posla dodjeljujete zadatak, ali odlučite zadatak dodijeliti većem broju osoba. U programu Office Access 2007 možete stvoriti polje s više vrijednosti koje omogućuje biranje osoba s popisa.

Kad pritisnete kombinirani okvir, odabrani potvrdni okviri ukazuju na vaše izbore. Stavke na popisu možete uključiti ili isključiti i zatim za aktivaciju svojih izbora pritisnuti U redu.

Odabrane osobe spremaju se u polje s više vrijednosti i (prema zadanim postavkama) prilikom prikazivanja odjeljuju zarezom.

Namjena polja s više vrijednosti je podrška za situacije u kojima želite odabrati i spremiti više od jednog izbora bez potrebe za naprednijim dizajnom baze podataka. Polja s više vrijednosti važna su i za integraciju s programom Windows SharePoint Services jer popisi programa SharePoint također podržavaju polja s više vrijednosti.

Možda se pitate zašto program Office Access 2007 omogućuje spremanje više od jedne vrijednosti u polje kad većina sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka to zabranjuje. Odgovor je da modul baze podataka u programu Office Access 2007 zapravo ne sprema vrijednosti u jedno polje. Čak i ako ono što je prikazano i s čime radite izgleda kao jedno polje, vrijednosti se zapravo spremaju nezavisno i njima se upravlja u skrivenim tablicama sustava. Modul baze podataka programa Access ovime rukuje umjesto vas, automatski odjeljujući podatke i ponovo ih sastavljajući za povratak vrijednosti u jednom polju.

Tehnički, polje s više vrijednosti programa Access oblikuje odnos više-prema-više. Uzmimo za primjer tablicu događaja u kojoj odgovornost za svaki događaj dodjeljujete nekima od svojih zaposlenika. Pretpostavimo da za dodjeljivanje događaja zaposlenicima stvorite polje s više vrijednosti pod nazivom "Dodijeljeno". Odnos između događaja i zaposlenika je više-prema-više to jest, bilo kojem događaju moguće je dodijeliti više zaposlenika kao i jednog zaposlenika dodijeliti većem broju događaja.

Vrh stranice

Upoznavanje s upitima

Osnovna namjena baza podataka je posluživanje informacija: "Koji je najprodavaniji proizvod? Tko je najbolji klijent? U kojim područjima ne ispunjavamo ciljeve prodaje?". Ova su pitanja prikladna za rješavanje korištenjem dobro dizajnirane baze podataka. Za dobivanje odgovora od baze podataka programa Access stvarate upit i unosite potrebne kriterije. Podaci u upitu mogu dolaziti iz jedne ili više tablica. Kad Access učita podatke potrebne za odgovor na vaše pitanje, možete ih prikazati i analizirati. Nakon stvaranja upita, možete ga upotrijebiti kao osnovu obrasca, izvještaja, grafikona pa čak i drugog upita.

Program Office Access 2007 omogućuje korištenje polja s više vrijednostima u određenim upitima i na određene načine. Polja s više vrijednosti možete prikazati u upitu, korištenjem njih prikazati pojedinačne vrijednosti u polju s više vrijednosti u upitu te izvesti neke odabrane operacije zbrajanja i akcijske upite.

Vrh stranice

Prikaz polja s više vrijednosti u upitu

Prilikom prikazivanja polja s više vrijednosti u upitu potrebno je odlučiti želite li prikazati cijelo polje s više vrijednosti zajedno sa svim vrijednostima odijeljenima zarezom ili zasebni redak za svaku vrijednost. Pretpostavimo da imate tablicu Problemi koja sadrži polje Dodijeljeno korištenjem kojeg probleme dodjeljujete osobama. Korištenjem sljedećeg postupka možete stvoriti upit koji sadrži polje Dodijeljeno.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku dizajna upita. U ovom primjeru, polje Naslov i polje s više vrijednosti pod nazivom Dodijeljeno povucite na rešetku upita.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati pritisnite Izvedi.

Rezultat upita izgledat će otprilike kao na sljedećoj slici  — jedan stupac prikazuje naslov problema, a drugi polje s više vrijednosti:

Prilikom stvaranja upita korištenjem prikaza dizajna Access automatski stvara odgovarajući SQL (Structured Query Language) iskaz. SQL je jezik za upite koji Access koristi. Korištenjem sljedećeg postupka, za prikazivanje SQL iskaza možete prijeći u SQL prikaz.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Vrh stranice

Prikaz pojedinačnih vrijednosti u polju s više vrijednosti

Pretpostavimo da polje s više vrijednosti Dodijeljeno želite proširiti (što se ponekad naziva poravnavanjem) kako bi se svaki naziv ili vrijednost Dodijeljeno pojavila u zasebnom retku. Kako biste to učinili, odredite svojstvo Value dodavanjem niza ".Value" u polje Dodijeljeno retka Polje, kako je prikazano u rešetki upita:

Kad odredite vrijednost Dodijeljeno u retku Polje, prilikom izvođenja upita Access prikazuje sve vrijednosti polja s više vrijednosti u samo jednom retku. Međutim, ako koristite svojstvo Value kao u Dodijeljeno.Value, Access polje s više vrijednosti prikazuje u proširenom obliku kako bi se svaka vrijednost pojavila u zasebnom retku. Korištenjem sljedećeg postupka možete stvoriti upit za prikazivanje pojedinačnih vrijednosti.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Povucite polja koja želite koristiti (u ovom primjeru, polje s više vrijednosti pod nazivom "Dodijeljeno.Value") u rešetku upita.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati pritisnite Izvedi.

Prilikom stvaranja upita korištenjem prikaza dizajna Access automatski stvara odgovarajući SQL (Structured Query Language) iskaz. SQL je jezik upita koji Access koristi. Želite li pogledati SQL iskaz, korištenjem sljedećeg postupka možete prijeći u SQL prikaz.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Vrh stranice

Upoznavanje s vezanom vrijednosti i prikazanom vrijednosti u polju pretraživanja

Polje s više vrijednosti polje je pretraživanja. Polje pretraživanja je polje u tablici čija se vrijednost učitava iz druge tablice ili upita ili s popisa vrijednosti. Access je u brojnim verzijama podržavao polja pretraživanja s jednom vrijednosti. Polja pretraživanja s više vrijednosti novost su u programu Office Access 2007. Svrha polja pretraživanja je zamjena prikazivanja broja kao što je ID (ili druge vrijednosti vanjskog ključa) nečim smislenijim, kao što je ime. Na primjer, umjesto prikazivanja ID broja kontakta, Access može prikazati njegovo ime. ID broj kontakta vezana je vrijednosti. Ona se automatski pretražuje u izvornoj tablici ili upitu i zamjenjuje imenom kontakta. Ime kontakta prikazana je vrijednost.

Kao i polje pretraživanja s jednom vrijednosti koje sadrži prikazanu i vezanu vrijednost, polje pretraživanja s više vrijednosti sadrži prikazane vrijednosti koje se pojavljuju u korisničkom sučelju i vezane vrijednosti koje se spremaju u tablicu. Za svaki unos u polju s više vrijednosti prikazana vrijednost je "pronađena" na osnovi vezane vrijednosti.

To znači da Access često prikazuje pronađenu prikazanu vrijednost koja nije jednaka vezanoj vrijednosti spremljenoj u tom polju. Na primjer, u prethodnom primjeru koji koristi polje Dodijeljeno, skup ID vrijednosti zaposlenika iz upita Dodatni detalji o kontaktima sprema se u polje Dodijeljeno. Upit Dodatni detalji o kontaktima odabran je kao izvor retka prilikom stvaranja polja s više vrijednosti.

Ove ID oznake zaposlenika vezane su vrijednosti. Međutim, kako je polje Dodijeljeno polje pretraživanja, Access u rezultatu upita prikazuje skup pronađenih vrijednosti — u ovom slučaju, imena kontakata. Imena kontakata prikazane su vrijednosti.

1. Vrijednosti prikaza.

2. Povezane vrijednosti.

Svojstva pretraživanja za polje s više vrijednosti možete pogledati u prikazu dizajna:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite tablicu u kojoj je spremljeno polje s više vrijednosti.

 4. Pritisnite Prikaz dizajna.

 5. Pritisnite polje s više vrijednosti (na primjer, pritisnite Dodijeljeno).

 6. Pod Svojstva polja pritisnite karticu Pretraživanje.

Važno je razumjeti razliku između prikazane i vezane vrijednosti polja pretraživanja. Prikazana vrijednost prema zadanim se postavkama automatski prikazuje u podatkovnoj tablici. Međutim, vezana se vrijednost sprema, koristi u kriterijima upita i Access ih prema zadanim postavkama koristi u spojevima s drugim tablicama.

Vrh stranice

Prikaz vezane vrijednosti u upitu

Prema zadanim postavkama prikazana se vrijednost automatski prikazuje u prikazu podatkovne tablice. Prilikom stvaranja upita ovo ponašanje možete potisnuti za prikazivanje vezane vrijednosti. Sljedećim postupkom opisani su potrebni koraci:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku dizajna upita. U ovom primjeru, polje Naslov i polje s više vrijednosti pod nazivom Dodijeljeno.Value povucite na rešetku upita.

 7. Premjestite žarište pritiskom na polje Dodijeljeno.Value

 8. Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/sakrij pritisnite List svojstava.

 9. Na listu svojstava na kartici Pretraživanje u svojstvu Kontrola prikaza odaberite Tekstni okvir.

Svojstvo Kontrola prikaza u dizajnu upita

Prilikom promjene svojstva Kontrola prikaza u tekstni okvir, onemogućujete normalno ponašanje stupca pretraživanja te se umjesto prikazane vrijednosti pojavljuje vezana vrijednost.

Vrh stranice

Unos jednostavnih kriterija upita za polje s više vrijednosti

Pretpostavimo da probleme želite dodijeliti osobi "Kelly Rollin". Kriterije upita možete unijeti u redak Kriteriji na rešetki upita, ali prilikom unosa kriterija za polje pretraživanja potrebno je unijeti vezanu, a ne prikazanu vrijednost. U ovom slučaju kao vezanu vrijednost za Kelly Rollin određujete 6. To je odgovarajuća vrijednost primarnog ključa u upitu Dodatni detalji o kontaktima za Kelly.

Za stvaranje upita koji prikazuje probleme dodijeljene Kelly:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku upita. U ovom primjeru, Naslov povucite na prvi stupac u rešetki. Zatim povucite Dodijeljeno u drugi stupac.

 7. Na kartici rešetke upita pod Dodijeljeno u retku Kriteriji unesite 6. Obratite pažnju na to da unosite vezanu, a ne prikazanu vrijednost.

 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

Prilikom izvođenja upita rezultat se pojavljuje u prikazu podatkovne tablice. Upit vraća samo retke u kojima se pojavljuje "Kelly Rollin".

Prilikom stvaranja upita korištenjem prikaza dizajna Access automatski stvara odgovarajući SQL (Structured Query Language) iskaz. SQL je jezik upita koji Access koristi. Želite li pogledati SQL iskaz, korištenjem sljedećeg postupka možete prijeći u SQL prikaz.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Pretraživanje za tekstom umjesto ID brojem

Ako vam je unos ID brojeva naporan te ime "Kelly Rollin" želite unijeti kao vrijednost pretraživanja, u rezultatu upita mora se nalaziti polje koje sadrži tekstno ime. Tako u tom polju možete pretraživati za "Kelly Rollin".

Polje Dodijeljeno.Value ne možete koristiti jer je njegova vezana vrijednost ID te je za filtriranje tog polja potrebno unijeti ID.

U ovom primjeru polje naziva kontakta ne nalazi se u tablici. Umjesto toga ono se nalazi u izvornom upitu koji pruža podatke za polje s više vrijednosti Dodijeljeno. Za uključivanje polja (u ovom primjeru naziva kontakta) iz izvorne tablice ili upita u rezultat upita izvornu tablicu ili upit za polje s više vrijednosti možete spojiti s tablicom koja sadrži polje s više vrijednosti. Umjesto polja s više vrijednosti zatim možete pretražiti to polje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite karticu Upiti i zatim pritisnite upit (u ovom primjeru, "Dodatni detalji o kontaktima") koji je izvor za polje s više vrijednosti i zatim pritisnite Dodaj.

 6. Pritisnite Zatvori.

 7. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku upita. U ovom primjeru, Naslov iz tablice Problemi povucite na prvi stupac u rešetki. Zatim Ime kontakta iz upita Dodatni detalji o kontaktima povucite u drugi stupac i očistite potvrdni okvir Prikaži. Zatim Dodijeljeno povucite u treći stupac.

 8. Ako crta spajanja između polja ID u upitu Dodatni detalji o kontaktima i polja Dodijeljeno.Value nije vidljiva kao što je dolje prikazano, pritisnite i povucite iz polja ID u upitu Dodatni detalji o kontaktima u polje Dodijeljeno.Value u tablici Problemi.

  Pojavljuje se crta spajanja.

  Ako je bilo koja druga crta spajanja vidljiva, uklonite je. Za uklanjanje crte spajanja pritisnite je za isticanje i zatim pritisnite Delete.

 9. U rešetki upita pod Ime kontakta u retku Kriteriji unesite "Kelly Rollin".

 10. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

Prilikom izvođenja upita rezultat se pojavljuje u prikazu podatkovne tablice. Obratite pažnju na to da rezultati upita prikazuju samo retke u kojima se pojavljuje "Kelly Rollin". Ova tehnika radi jer spoj između ID oznake u izvornoj tablici ili upitu i polja Dodijeljeno.Valute vraća odvojeni redak za svaku vrijednost u polju s više vrijednosti; također, svaki redak sadrži polje Ime kontakta s punim imenom. Ime kontakta nije polje pretraživanja već polje izračuna te nema vezane i prikazane vrijednosti. Postoji samo jedna vrijednost — ime kontakta. Tako možete dobaviti tekst koji se podudara, u ovom slučaju "Kelly Rollin".

Prilikom stvaranja upita korištenjem prikaza dizajna Access automatski stvara odgovarajući SQL (Structured Query Language) iskaz. SQL je jezik upita koji Access koristi. Želite li pogledati SQL iskaz, korištenjem sljedećeg postupka možete prijeći u SQL prikaz.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Vrh stranice

Pretraživanje za višestrukim vrijednostima u polju s više vrijednosti

Ponekad je potrebno potražiti podudarnost za više vrijednosti. Pretpostavimo da želite prikazati probleme u kojima se među vrijednostima u polju Dodijeljeno pojavljuju "Kelly Rollin" i "Lisa Miller". Vezana vrijednost za Kelly Rollin je 6, a za Lisa Miller 10. Korištenjem operatora AND i OR možete odrediti više kriterija za polje s više vrijednosti.

Za stvaranje upita koristite sljedeći postupak.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku upita. U ovom primjeru Naslov povucite na prvi stupac u rešetki. Zatim Dodijeljeno povucite u drugi stupac.

 7. U rešetki upita pod Dodijeljenou redak kriterij upišite 6 i 10.

 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

Prilikom izvođenja upita rezultat se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

Rezultat upita koji prikazuje korištenje operatora AND u polju s više vrijednosti

Rezultat prikazuje samo probleme kojima su dodijeljene i Kelly Rollin i Lisa Miller. Prilikom stvaranja upita korištenjem prikaza dizajna, Access automatski stvara odgovarajući SQL (Structured Query Language) iskaz. SQL je jezik upita koji Access koristi. Želite li pogledati SQL iskaz, u SQL prikaz možete prijeći korištenjem sljedećeg postupka.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Korištenje operatora OR umjesto operatora AND

Pretpostavimo da upit želite promijeniti tako da popisuje samo retke u kojima se pojavljuje "Kelly Rollin" ili "Lisa Miller". SQL iskaz možete urediti tako da umjesto operatora AND koristi operator OR. Tada bi iskaz trebao izgledati ovako:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Prilikom izvođenja upita rezultat se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

Rezultat prikazuje samo probleme kojima su dodijeljene Kelly Rollin ili Lisa Miller.

Vrh stranice

Upoznavanje s posljedicama uključivanja polja .Value na popis polja

Posljedice uključivanja polja .Value na popis izlaznih stupaca (popis ODABIR) u upitu važno je razumjeti. Nakon obrade upita prvi je korak stvaranje skupa rezultata bez utjecaja uvjeta WHERE ili filtra. Zatim se filtar primjenjuje na taj početni skup. Drugim riječima, ovaj je skup rezultata stvoren, a zatim smanjen filtrom u uvjetu WHERE. Na primjer, razmotrimo sljedeći slučaj:

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Prije filtriranja početni skup rezultata može izgledati ovako:

Naslov

Dodijeljeno

Problem 1

David Hamilton, Eva Valverde

Problem 2

Kathleen Gail Jensen, Kelly Rollin, Susan Burk, Lisa Miller

Problem 3

Jesper Aaberg, Kelly Rollin, Eva Valverde, Tom Michaels

Problem 4

Wei Yu, Lisa Miller

Problem 5

David Hamilton, Kathleen Gail Jensen

Problem 6

Sanjay Jacob, Kelly Rollin

Problem 7

Jesper Aaberg, Susan Burk

Problem 8

David Hamilton

Problem 9

Kelly Rollin, Lisa Miller

Problem 10

Eva Valverde, Tom Michaels

Zatim se filtrira početni skup rezultata i odabiru reci koji ne sadrže David Hamilton čiji je ID jednak 3:

Naslov

Dodijeljeno

Problem 2

Kathleen Gail Jensen, Kelly Rollin, Susan Burk, Lisa Miller

Problem 3

Jesper Aaberg, Kelly Rollin, Eva Valverde, Tom Michaels

Problem 4

Wei Yu, Lisa Miller

Problem 6

Sanjay Jacob, Kelly Rollin

Problem 7

Jesper Aaberg, Susan Burk

Problem 9

Kelly Rollin, Lisa Miller

Problem 10

Eva Valverde, Tom Michaels

Razmotrimo sada drugi primjer — koji uključuje polje .Value na popisu polja. Obratite pažnju na to da prisutnost polja .Value mijenja početni skup rezultata prije filtriranja:

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Prije filtriranja, početni skup rezultata izgleda ovako:

Naslov

Dodijeljeno.Value

Problem 1

David Hamilton

Problem 1

Eva Valverde

Problem 2

Kathleen Gail Jensen

Problem 2

Kelly Rollin

Problem 2

Lisa Miller

Problem 2

Susan Burk

Problem 3

Eva Valverde

Problem 3

Jesper Aaberg

Problem 3

Kelly Rollin

Problem 3

Tom Michaels

Problem 4

Lisa Miller

Problem 4

Wei Yu

Problem 5

David Hamilton

Problem 5

Kathleen Gail Jensen

Problem 6

Kelly Rollin

Problem 6

Sanjay Jacob

Problem 7

Jesper Aaberg

Problem 7

Susan Burk

Problem 8

David Hamilton

Problem 9

Kelly Rollin

Problem 9

Lisa Miller

Problem 10

Tom Michaels

Problem 10

Eva Valverde

Sada se filtrira početni skup rezultata i odabiru samo reci koji ne sadrže David Hamilton čiji je ID jednak 3:

Naslov

Dodijeljeno.Value

Problem 1

Eva Valverde

Problem 2

Kathleen Gail Jensen

Problem 2

Kelly Rollin

Problem 2

Lisa Miller

Problem 2

Susan Burk

Problem 3

Eva Valverde

Problem 3

Jesper Aaberg

Problem 3

Kelly Rollin

Problem 3

Tom Michaels

Problem 4

Lisa Miller

Problem 4

Wei Yu

Problem 5

Kathleen Gail Jensen

Problem 6

Kelly Rollin

Problem 6

Sanjay Jacob

Problem 7

Jesper Aaberg

Problem 7

Susan Burk

Problem 9

Kelly Rollin

Problem 9

Lisa Miller

Problem 10

Tom Michaels

Problem 10

Eva Valverde

Prikaz skupa rezultata prije i nakon primjene filtra trebalo bi pojednostaviti točno predviđanje rezultata upita.

Vrh stranice

Brojanje, grupiranje i korištenje drugih funkcija zbrajanja

Izračune možete izvoditi na grupama vrijednosti spremljenima u polju s više vrijednosti. Na primjer, koliko je problema dodijeljeno svakoj osobi? Koliko je osoba dodijeljeno svakom problemu?

Funkcija zbrajanja izvodi izračuna na skupu vrijednosti i zatim vraća pojedinačnu vrijednost. Na primjer, Sum, Count i Avg tri su funkcije zbrajanja korištenjem kojih možete izračunati ukupne zbrojeve. Ukupne zbrojeve možete izračunati za sve zapise ili grupe zapisa. Za zbrajanje grupe potrebno je odabrati polje ili polja prema kojima će se grupirati u rešetki upita.

Sljedećim postupkom prikazan je način stvaranja upita za brojanje problema dodijeljenih svakoj od osoba.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku upita. U ovom primjeru Dodijeljeno.Value povucite na prvi stupac u rešetki. Zatim Naslov povucite u drugi stupac.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Ukupni zbrojevi.

  Redak Ukupni zbroj pojavljuje se u rešetki dizajna. Prema zadanim postavkama Grupiraj po pojavljuje se u ćeliji Ukupni zbroj ispod svakog polja u upitu.

 8. U rešetki upita pod Naslov u retku Ukupni zbroj pritisnite Count.

 9. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

Prilikom dizajniranja upita određujete polja koja će se koristiti za grupiranje i polja koja će se koristiti za ukupne zbrojeve (izračune). U ovom primjeru Dodijeljeno.Value polje je korišteno za grupiranje, a Naslov je polje korišteno za izračunavanje ukupnog zbroja. Za polja koja želite koristiti za grupiranje, u retku Ukupni zbroj odaberite Grupiraj po. Za polja koja želite koristiti za izračunavanje ukupnog zbroja odaberite vrstu izračuna (kao što je Sum ili Avg). Napominjemo da je prilikom grupiranja korištenjem polja s više vrijednosti potrebno koristiti polje .Value. U ovom primjeru za grupiranje ne možete koristiti polje Dodijeljeno — potrebno je koristiti polje Dodijeljeno.Value. Polje .Value morate koristiti i kad sortirate korištenjem polja s više vrijednosti.

Napomena: Kad grupirate korištenjem polja s više vrijednosti morate koristiti polje .Value. Prilikom sortiranja korištenjem polja s više vrijednosti potrebno je koristiti polje .Value.

Prilikom izvođenja upita rezultat se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

Upit koji broji probleme dodijeljene svakoj od osoba

Želite li pogledati SQL iskaz za ovaj upit, prijeđite u SQL prikaz korištenjem sljedećeg postupka.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Pretpostavimo da želite saznati koliko je osoba dodijeljeno svakom problemu. Možete grupirati prema naslovu i kao izračuna za polje više vrijednosti odabrati Count. Za stvaranje upita koristite sljedeći postupak.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite tablicu (u ovom primjeru to je tablica "Problemi") koja sadrži polje s više vrijednosti, a zatim pritisnite Dodaj.

 5. Pritisnite Zatvori.

 6. Polja koja želite koristiti povucite na rešetku upita. U ovom primjeru, Naslov biste povukli na prvi stupac u rešetki, a Dodijeljeno u drugi stupac.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Ukupni zbrojevi.

  Redak Ukupni zbroj pojavljuje se u rešetki upita. Grupiraj po prema zadanim se postavkama pojavljuje u ćeliji Ukupni zbroj ispod polja Naslov u upitu. Izraz se prema zadanim postavkama pojavljuje u ćeliji Ukupni zbroj ispod polja Dodijeljeno — to je zbog toga što operaciju Grupiraj po ne možete izvesti na polju s više vrijednosti, već samo na polju s više vrijednosti .Value.

 8. U rešetki upita pod Dodijeljeno u retku Ukupni zbroj pritisnite Count.

 9. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

Prilikom izvođenja upita rezultat se prikazuje u prikazu podatkovne tablice.

Rezultat upita koji prikazuje broj osoba po problemu

Želite li pogledati SQL iskaz za ovaj upit, prijeđite u SQL prikaz korištenjem sljedećeg postupka.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 2. Pritisnite SQL prikaz.

SQL iskaz izgleda ovako:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Napomena: U ovom iskazu SQL SELECT nije važno koristite li Count(Problemi.Dodijeljeno) ili Count(Problemi.Dodijeljeno.Value) — rezultat je isti.

Vrh stranice

Korištenje upita s dodavanjem u polju s više vrijednosti

Pojedinačnu vrijednost možete umetnuti u polje s više vrijednosti korištenjem upita s umetanjem. Na primjer, pretpostavimo da "Kelly Rollin" za problem želite dodati polju s više vrijednosti Dodijeljeno. Najprije biste odredili vrijednost primarnog ključa za problem i za zapis kontakta za Kelly. Pretpostavimo da su vrijednosti 10 za problem i 6 za Kelly.

Sljedećim postupkom objašnjen je način stvaranja upita.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite Zatvori.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 6. Pritisnite SQL prikaz.

 7. U SQL prikazu upišite sljedeći SQL iskaz:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

  Access može zatražiti potvrdu dodavanja odabranog retka. Za umetanje retka pritisnite Da ili za otkazivanje pritisnite Ne.

Kelly je sada na popisu u polju Dodijeljeno za dani problem. U polju s više vrijednosti radit će samo ovaj oblik upita s umetanjem.

Napomena: Upit s dodavanjem je upit korištenjem kojega dodajete zapise iz jedne tablice u drugu postojeću tablicu. U programu Office Access 2007 ne možete koristiti upit s dodavanjem koji poziva tablicu koja sadrži polje s više vrijednosti. Na primjer, sljedeći upit nije valjan:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Vrh stranice

Korištenje upita s ažuriranjem u polju s više vrijednosti

Korištenjem upita s ažuriranjem možete promijeniti vrijednosti u postojećim zapisima. Prilikom ažuriranja tablice koja sadrži polja s više vrijednosti korištenjem upita s ažuriranjem, pojedinačnu vrijednost u polju s više vrijednosti možete promijeniti u drugu vrijednosti. Pretpostavimo da polje s više vrijednosti Dodijeljeno želite ažurirati za određeni problem — na primjer, za zamjenu "Kelly Rollin" s "Lisa Miller". Najprije određujete vrijednost primarnog ključa za problem i za zapise kontakta za Kelly i Lisa. Pretpostavimo da je 8 vrijednost problema, 6 vrijednost za Kelly, a 10 vrijednost za Lisa.

Sljedećim postupkom objašnjen je način stvaranja upita.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite Zatvori.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 6. Pritisnite SQL prikaz.

 7. U SQL prikazu upišite sljedeći SQL iskaz:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Napomene: 

  • Uvijek biste trebali uključiti uvjet WHERE koji određuje samo zapise koje želite ažurirati. U suprotnom, ažurirat ćete zapise koje niste namjeravali promijeniti. Upit s ažuriranjem koji ne sadrži uvjet WHERE mijenja svaku redak u tablici.

  • Možete odrediti jednu vrijednost za promjenu.

 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

  Access može zatražiti potvrdu ažuriranja zapisa. Za ažuriranje retka pritisnite Da ili za otkazivanje pritisnite Ne.

Lisa Miller sada je na popisu u mjesto Kelly Rollin u polju Dodijeljeno za taj problem.

Vrh stranice

Korištenje upita s brisanjem u polju s više vrijednosti

Korištenjem upita s brisanjem možete ukloniti zapise iz tablice. Kad radite s tablicom koja sadrži polje s više vrijednosti, korištenjem upita s brisanjem možete izbrisati zapise koji sadrže određenu vrijednost u polju s više vrijednosti ili izbrisati određenu vrijednost iz polja s više vrijednosti u svim zapisima u tablici.

Pretpostavimo da "Kelly Rollin" želite ukloniti iz polja Dodijeljeno u cijeloj tablici. Upit stvarate sljedećim postupkom.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz tablice pritisnite Zatvori.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati za prikazivanje izbornika Prikaz pritisnite strelicu pod Prikaz.

 6. Pritisnite SQL prikaz.

 7. U SQL prikazu upišite sljedeći SQL iskaz:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati, za pokretanje upita pritisnite Izvedi.

  Access može zatražiti potvrdu brisanja zapisa. Za brisanje zapisa pritisnite Da ili za odustajanje pritisnite Ne.

Sljedeći ogledni upit ne briše nikakve zapise iz tablice Problemi, nego vrijednost iz polja s više vrijednosti Dodijeljeno u svakom zapisu u kojem se vrijednost pojavljuje. Ako iz tablice Problemi želite izbrisati zapise, nakon uvjeta DELETE u SQL iskazu nemojte navesti polje. Na primjer, za brisanje svih problema kod kojih se među osobama kojima je problem dodijeljen nalazi "Kelly Rollin", unesite sljedeći SQL iskaz:

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Napomena: Budite oprezni prilikom brisanja zapisa korištenjem upita s brisanjem. Zapise nakon brisanja ne možete oporaviti.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×