Korištenje pravila ulazne pošte na servisu Outlook.com

Korištenje pravila ulazne pošte na servisu Outlook.com

Pomoću pravila ulazne pošte automatski izvodite određene akcije na porukama e-pošte koje se isporučuju u mapu ulazne pošte.

Informacije o načinu korištenja arhive, alata za čišćenje i drugih alata potražite u članku Organiziranje ulazne pošte pomoću arhive, alata za čišćenje i drugih alata na servisu Outlook.com.

Pravila se primjenjuju na dolazne poruke, a moguće ih je stvoriti u bilo kojoj mapi.

 1. Da biste brzo stvorili pravilo koje će premjestiti sve poruke e-pošte određenog pošiljatelja ili skupine pošiljatelja u određenu mapu, na popisu poruka desnom tipkom miša kliknite poruku za koju želite stvoriti pravilo, a zatim odaberite Stvori pravilo.

 2. Odaberite mapu u koju želite premjestiti sve poruke tog pošiljatelja ili skupa pošiljatelja, a zatim U redu.

 3. Odaberite U redu.

Ako želite učiniti još nešto osim premještanja poruke određenog pošiljatelja ili skupa pošiljatelja u određenu mapu, odaberite Dodatne mogućnosti.

 1. Da biste stvorili potpuno novo pravilo, pri vrhu stranice odaberite Postavke . > Pogledaj sve postavke programa Outlook > Pravila > pošte.

 2. Kliknite Dodaj novo pravilo.

Svako pravilo mora imati najmanje tri stavke: naziv, uvjet i akciju. Pravila mogu obuhvaćati i iznimke uvjeta. Moguće je dodavati veći broj uvjeta, akcija i iznimki za svaki korak, što se čini tako da odaberete mogućnost Dodaj uvjet, Dodaj akciju ili Dodaj iznimku.

Ako nakon tog pravila ne želite pokretati nijedno drugo pravilo, potvrdite okvir Zaustavi obradu ostalih pravila. Dodatne informacije potražite u članku Zaustavljanje obrade više pravila u programu Outlook.com.

Pritisnite Spremi da biste stvorili pravilo ili Odbaci da biste poništili njegovo stvaranje.

 1. Na vrhu stranice odaberite Postavke . > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pravila > pošte.

 3. U pravilu koje želite urediti odaberite Uređivanje Uređivanje.

 4. Odaberite Spremi da biste spremili uređeno pravilo.

Napomena: Neka pravila stvorena u drugim verzijama programa Outlook nije moguće obraditi na servisu Outlook.com. Pravilo nećete moći pokrenuti ni urediti na servisu Outlook.com.

 1. Na vrhu stranice odaberite Postavke . > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pravila > pošte.

 3. U pravilu koje želite izbrisati odaberite Izbriši Izbriši.

  Savjet: Ako pravilo želite samo isključiti na neko vrijeme, odaberite prekidač uz njega.

Pravila ulazne pošte primjenjuju se na dolazne poruke na temelju redoslijeda na popisu Pravila ulazne pošte. Redoslijed kojim se stvorena pravila primjenjuju na poruke koje dolaze u mapu ulazne pošte možete promijeniti.

 1. Na vrhu stranice odaberite Postavke . > Pogledaj sve postavke programa Outlook.

 2. Odaberite Pravila > pošte.

 3. Odaberite pravilo, a zatim pomoću strelice prema gore ili dolje promijenite redoslijed kojim se pravila primjenjuju na dolazne poruke.

Trenutno u beta verziji servisa Outlook.com pravila ulazne pošte nije moguće primijeniti na postojeće poruke. Novo se pravilo primjenjuje samo na poruke primljene nakon njegova stvaranja.

No poruke u ulaznoj pošti možete automatski premještati ili brisati uz pomoć arhive, premještanja ili alata za čišćenje. Da biste saznali više, pročitajte članak Organiziranje ulazne pošte uz pomoć arhive, alata za čišćenje i drugih alata na servisu Outlook.com.

Što još trebam znati?

Možda ste stvorili pravilo za prosljeđivanje ili preusmjeravanje poruka koje primite na drugu adresu e-pošte. Ako je tako, važno je znati razliku između prosljeđivanja i preusmjeravanja.

 • Proslijeđena se poruka pojavljuje kao poruka koju ste primili, a zatim ste ju proslijedili drugom primatelju. Kada primatelj odgovori, njegov će odgovor otići na adresu s koje je poruka proslijeđena.

 • Preusmjerena poruka izvornog pošiljatelja zadržava u retku Šalje. Kada primatelj preusmjerene poruke odgovori, njegov će odgovor otići izvornom pošiljatelju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Napomena: Prvo se morate prijaviti da biste dobili podršku. Ako se ne možete prijaviti, idite na Podršku za račun.

Pogledajte i sljedeće

Organiziranje Ulazne pošte uz pomoć alata Arhiviraj, Očisti i drugih alata na servisu Outlook.com

Označi e-poštu kao bezvrijednu ili blokiraj pošiljatelje na servisu Outlook.com

Sortiranje poruka e-pošte u programu Outlook.com

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×