Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Napomena: Microsoft Access ne podržava uvoz podataka Excel s primijenjenom oznakom osjetljivosti. Kao zaobilazno rješenje možete ukloniti oznaku prije uvoza, a zatim ponovno primijeniti oznaku nakon uvoza. Dodatne informacije potražite u članku Primjena oznaka osjetljivosti na datoteke i e-poštu u Office.

Pristup i Microsoft Excel imaju mnogo sličnosti, što može otežati donošenje odluka o programu koji biste trebali koristiti. Oba programa, primjerice, mogu pohraniti velike količine podataka, pokrenuti napredne upite i alate za analizu da bi izrezii i kocke te podatke te izvodili sofisticirane izračune koji vraćaju potrebne podatke.

No svaki program ima jasne prednosti, ovisno o vrsti podataka kojima upravljate i o tome što želite učiniti s tim podacima. Ako je, primjerice, cilj održavanja integriteta podataka u obliku kojem može pristupiti više korisnika, Access je vaš najbolji odabir, Excel je prikladniji za složene numeričke podatke koje želite dubinski analizirati.

U mnogim slučajevima, možete koristiti oba programa, koriste svaki za svrhu u koju je najprikladniji. Općenito govoreći, Access je bolji za upravljanje podacima: pomaže u organizaciji, jednostavnom pretraživanju i dostupnosti više istovremenih korisnika. Excel je bolje analizirati podatke: provoditi složene izračune, istraživati moguće rezultate i stvarati grafikone visoke kvalitete. Ako koristite Access za pohranu podataka i Excel ih analizirati, možete steći prednosti oba programa.

Prije nego što odlučite koji program koristiti, preporučujemo da usporedite prednosti svakog programa, naučite kada je najbolje koristiti jedan ili drugi te saznajte kako raditi s oba programa da biste postigli upravo željene rezultate.

Napomena: Svi Microsoft Office suiteovi uključuju Excel, ali svi suiteovi ne uključuju Access.

Usporedba prednosti svakog programa

Odabir odgovarajućeg programa ključan je ako želite pristupiti svojim podacima i ažurirati ih uz maksimalne performanse i točnost. Da biste saznali koji je program najprikladniji za zadatke koje želite izvršiti, može vam pomoći u usporedbi pogodnosti koje svaki program nudi u pogledu pohrane podataka, analize podataka, suradnje s više korisnika i sigurnosti.

Plošni i relacijski podaci    Da biste lakše odlučili koji je program najbolji za pohranu podataka, postavite si sljedeće pitanje: je li riječ o relaciji podataka ili ne? Podaci koji se mogu učinkovito nalaziti u jednoj tablici ili radnom listu nazivaju se plošnim ili nerelecionalnim podacima . Ako, primjerice, želite stvoriti jednostavan popis klijenata, samo s jednom adresom i osobom za kontakt za svakog klijenta, Excel može biti bolji odabir. No ako želite pohraniti složeniji popis klijenata koji sadrži adrese za naplatu i dostavu za svakog klijenta ili više osoba za kontakt za svakog klijenta, Access je bolje rješenje.

U relacijska baza podataka podatke organizirate u više tablica. U dobro dizajniranoj relacijskim bazama podataka svaka je tablica ravna i sadrži informacije o samo jednoj vrsti podataka. Ako, primjerice, stvorite bazu podataka klijenata, nazivi klijenata trebali bi se pohraniti u jednu tablicu, a adrese za naplatu i dostavu tih klijenata moraju se pohraniti u zasebnu tablicu. Pohrana adresa odvojeno od imena dobra je ideja jer svaki korisnik može imati više adresa i želite unijeti više adresa za svakog klijenta bez potrebe za ponovnim unosom imena korisnika za svaku adresu.

Lokalni i vanjski podaci    Access možete koristiti za povezivanje s podacima iz raznih vanjskih izvora podataka da biste mogli pregledavati, upite i uređivati te podatke bez potrebe za uvozom. Access, primjerice, nudi naredbe za povezivanje s postojećim podacima u bazi podataka sustava Microsoft SQL Server, dBASE datoteci ili mapi Outlook, zajedno s mnogim drugim izvorima podataka. Pomoću programa Excel možete se povezati s raznim izvorima podataka, uključujući baze podataka programa Access, SQL Server i Analysis Services, tekstne i XML datoteke te ODBC i OLE DB izvore podataka. No ne možete uređivati podatke da biste promijenili izvorišne podatke putem korisničkog Excel sučelja.

Access i Excel naredbe za povezivanje s podacima na Windows SharePoint Services popisima. No Excel samo vezu samo za čitanje s popisima SharePoint, dok Vam Access omogućuje čitanje i pisanje podataka na SharePoint popise.

Integritet podataka u odnosu na fleksibilnost    Jedinstveni identifikatori zadržavaju integritet podataka i jamče da dva retka (ili zapisi) ne sadrže potpuno iste podatke. Jedinstveni identifikatori omogućuju i najbrži način dohvaćanja podataka prilikom pretraživanja ili sortiranja podataka. U programu Access vrstu podataka Automatsko numeriranje možete koristiti za automatsko generiranje jedinstvenog identifikatora za svaki zapis. Te identifikatore zatim možete koristiti za povezivanje zapisa u jednoj tablici s jednim ili više zapisa u drugoj tablici.

Struktura koju Access primjenjuje na vaše podatke pridonosi integritetu podataka. Access može zahtijevati da novi zapisi u jednoj tablici imaju postojeću odgovarajuću vrijednost u drugoj tablici, pa ne možete stvoriti "napuštene" zapise. Ne želite, primjerice, narudžbu koja ne sadrži podatke o klijentu. Access može zahtijevati da svaki novi zapis u tablici Narudžbe ima odgovarajuću vrijednost kupca u tablici Kupci. Ta obavezna podudarna vrijednost naziva se referencijalna cjelovitost.

Možete i nametnuti vlastita ograničenja i pravila da biste dodatno osigurali da se podaci ispravno unose. Excel omogućuje unos podataka na slobodniji način, ali budući da Excel ne podržava relacijske podatke, ne može podržavati referencijalni integritet. No pomoću naredbe Provjera valjanosti podataka možete upravljati unosom podataka u Excel.

Upite    Ako podatke često morate pregledavati na razne načine, ovisno o promjeni uvjeta ili događaja, Access je možda bolji odabir za pohranu podataka i rad s njima. Access vam omogućuje korištenje Structured Query Language (SQL) upita za brzo dohvaćanje samo redaka i stupaca podataka koje želite, bez obzira na to nalaze li se podaci u jednoj tablici ili u mnogim tablicama. Da biste stvorili izračunata polja, u upitima možete koristiti i izraze. Korištenje izraza u programu Access slično je postupku korištenja formula u programu Excel za izračun vrijednosti. Upite programa Access možete koristiti i za sažimanje podataka i prikaz skupnih vrijednosti, kao što su zbrojeve, prosjeke i brojke.

Modeliranje    U Excel možete koristiti analiza "što ako" za predviđanje ishoda modela radnog lista. Analiza "što ako" omogućuje pokretanje različitih scenarija na podacima, kao što su scenariji u najboljem slučaju i scenariji najgoreg slučaja, te usporedba dobivenih podataka iz nekoliko scenarija u sažetom izvješću. U programu Access nije dostupna nijedna slična značajka.

Zaokretanje i stvaranje grafikona    U oba programa možete stvarati izvješća zaokretne tablice i grafikone zaokretne tablice. No Excel naprednije značajke izvješćivanja zaokretne tablice i grafikona nego Access. Ako namjeravate stvarati opsežna izvješća zaokretne tablice ili redovito nuditi grafikone profesionalnog izgleda, umjesto istih značajki u programu Access koristite izvješćivanje zaokretne tablice ili zaokretne tablice Excel grafikone.

I Access i Excel mogu se koristiti u suradničkim okruženjima, kao što su Windows SharePoint Services i zajedničko korištenje mrežnih datoteka, ali postoje razlike u načinu na koji više korisnika može pristupiti podacima.

Višestruki korisnički pristup podacima    U normalnom postupku Access omogućuje više korisnika da istodobno otvaraju jednu bazu podataka. to dobro funkcionira jer Access zaključava samo podatke koji se uređuju; zbog toga drugi korisnici mogu uređivati različite zapise bez sukoba. U Excel, radnu knjigu možete zajednički koristiti s drugim korisnicima, ali funkcije suradnje s više korisnika najbolje funkcioniraju kada korisnici rade na podacima u toj radnoj knjizi u različito vrijeme, a ne istodobno. Korisnici baze podataka programa Access na snazi surađuju na skupu podataka, a korisnici Excel radne knjige surađuju na dokumentu.

Korištenje Windows SharePoint servisa za suradnju    Oba se programa integriraju Microsoft Windows SharePoint Services tehnologijama, kao što su SharePoint popisi i biblioteke dokumenata.

Access nudi razne načine suradnje s više korisnika na web-mjestu SharePoint web-mjestu. Možete, primjerice, prenijeti cijelu bazu podataka u biblioteku dokumenata servisa Windows SharePoint Services, obrasce i izvješća učiniti dostupnima kao prikazi servisa Windows SharePoint Services i povezati bazu podataka s podacima pohranjenima na SharePoint popisima.

Excel omogućuje samo jedan način suradnje s više korisnika na web-mjestu SharePoint Services. Radnu knjigu možete prenijeti u biblioteke dokumenata servisa Windows SharePoint Services, u kojima pojedinačni korisnici mogu odjaviti radnu knjigu radi promjene, što drugim korisnicima onemogu trebati istovremeno mijenjati radnu knjigu. Korisnici mogu uređivati radnu knjigu bez odjave iz biblioteke dokumenata, u kojem slučaju moraju koordinirati s drugim korisnicima da bi izbjegli sukobe podataka.

Korištenje mrežnih mapa za suradnju    Ako bazu podataka programa Access pohranite u zajedničku mrežnu mapu, više korisnika može otvoriti bazu podataka i istodobno raditi s podacima. Pojedinačni zapisi zaključani su kada ih korisnik uređuje. Ako radnu knjigu Excel zajedničku mrežnu mapu, samo jedan korisnik može istodobno uređivati radnu knjigu. U svrhu prikaza više korisnika može otvoriti radnu knjigu dok je drugi korisnik uređuje, ali ti korisnici ne mogu mijenjati podatke dok je korisnik koji uređuje radnu knjigu ne zatvori.

Oba programa sadrže slične značajke – lozinke i šifriranje – koje vam mogu pomoći u sprječavanju gubitka podataka i zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa. No postoje neke razlike između programa Access i Excel načina na koji funkcionira zaštita podataka na razini korisnika.

Sprječavanje gubitka podataka    U programu Access vaš se rad neprekidno sprema tako da u slučaju neočekivanog kvara vjerojatno nećete izgubiti mnogo posla (ako postoji). No budući da Access neprekidno sprema vaš rad, moguće je i da unesete promjene koje kasnije odlučite da ne želite izvršiti. Da biste bili sigurni da bazu podataka možete vratiti na željeni način, stvorite sigurnosnu kopiju datoteke baze podataka prema rasporedu koji odgovara vašim potrebama. Možete oporaviti cijelu bazu podataka iz sigurnosne kopije ili možete vratiti samo tablicu ili drugi objekt baze podataka koji vam je potreban. Ako koristite uslužni program za sigurnosno kopiranje datotečnog sustava, podatke možete vratiti i pomoću kopije baze podataka iz sigurnosne kopije datotečnog sustava. U Excel podatke o samooporavaku možete spremati u postavljenim vremenskim razmacima dok ažurirate podatke.

Zaštita podataka na razini korisnika    U Excel možete ukloniti ključne ili privatne podatke iz prikaza tako da sakrijete stupce i retke podataka, a zatim zaštitite cijeli radni list da biste kontrolirali korisnički pristup skrivenim podacima. Osim zaštite radnog lista i njegovih elemenata, možete zaključati i otključati ćelije na radnom listu da biste drugim korisnicima onemogućili nenamjernu izmjenu važnih podataka.

Sigurnost na razini datoteke    Na razini datoteke možete koristiti šifriranje programima da biste neovlaštenim korisnicima onemogućili prikaz podataka. Da biste otvorili datoteku baze podataka lozinka radnu knjigu, možete zatražiti i unos nove datoteke ili radne knjige. Uz to, datoteku baze podataka ili radnu knjigu možete zaštititi korištenjem digitalni potpis.

Ograničeni pristup podacima    U Excel možete odrediti korisničke dozvole za pristup podacima ili postaviti prava samo za čitanje koja drugim korisnicima onemoguć imaju pristup. Access ne nudi sigurnosne značajke na razini korisnika, ali Access podržava model korisničke sigurnosti bilo kojeg poslužitelja baze podataka s kojim se povezuje. Na primjer, ako se povežete s popisom SharePoint, Access će odaslati korisničke dozvole za SharePoint popis. Ako želite neovlaštene korisnike držati izvan podataka programa Access, bazu podataka možete šifrirati postavljanjem lozinke. Korisnici moraju unijeti lozinku za čitanje podataka iz baze podataka, čak i ako joj pristupaju pomoću drugog programa, kao što je Excel.

Dodatne informacije o zaštiti podataka potražite u člancima Postavljanje i promjena sigurnosti na razini korisnika programa Access 2003 u programu Access 2007 ili novijoj te Zaštita i sigurnost u programu Excel.

Kada koristiti Access

Općenito govoreći, Access je najbolji odabir kada morate redovito pratiti i snimati podatke, a zatim prikazivati, izvoziti ili ispisivati podskupove tih podataka. Obrasci programa Access omogućuju praktičnije sučelje od Excel radnog lista za rad s podacima. Pomoću programa Access možete automatizirati često izvedene akcije, a izvješća programa Access omogućuju vam sažimanje podataka u tiskanom ili elektroničkom obliku. Access pruža više strukture za vaše podatke; Možete, primjerice, odrediti koje se vrste podataka mogu unijeti, koje se vrijednosti mogu unijeti te odrediti način na koji su podaci u jednoj tablici povezani s podacima u drugim tablicama. Ta vam struktura pomaže osigurati unos samo točnih vrsta podataka.

Access pohranjuje podatke u tablice koje izgledaju isto kao i radni listovi , no tablice programa Access namijenjene su složenom upitu u odnosu na podatke pohranjene u drugim tablicama.

Access koristite kada:

 • Predvidite mnoge osobe koje rade u bazi podataka i želite robusne mogućnosti koje sigurno rukuju ažuriranjima podataka, kao što su zaključavanje zapisa i rješavanje sukoba.

 • Očekivanje potrebe za dodavanjem više tablica u skup podataka koji potječe kao plošna ili nereletionalna tablica.

 • Želite pokrenuti složene upite.

 • Želite stvoriti razna izvješća ili poštanske naljepnice.

 • Upravljanje kontaktima    Možete upravljati kontaktima i adresama za slanje poruka e-pošte, a zatim stvoriti izvješća u programu Access ili spojiti podatke s Microsoft Office Word radi ispisa pisama, omotnica ili naljepnica za slanje poruka e-pošte.

 • Praćenje inventara i resursa    Možete stvoriti inventar stavki kod kuće ili na poslu te s podacima pohraniti fotografije i ostale povezane dokumente.

 • Praćenje narudžbe    Možete unijeti podatke o proizvodima, korisnicima i narudžbama, a zatim stvoriti izvješća koja prikazuju prodaju po zaposleniku, regiji vremenskom razdoblju ili nekoj drugoj vrijednosti.

 • Praćenje zadataka    Možete pratiti zadatke grupe osoba te unositi nove zadatke u isto vrijeme kada drugi korisnici ažuriraju svoje zadatke u stoj bazi podataka.

 • Organiziranje biblioteka pozajmljivanja    Access možete koristiti za pohranu podataka o knjigama i CD-ovima te praćenje osoba kojima ste ih posudili.

 • Planiranje događaja    Možete unijeti datume događaja, informacije o mjestu i sudionicima, a zatim ispisati rasporede ili sažetke događaja.

 • Praćenje prehrane    Pratite recepte te bilježite aktivnosti prehrane i vježbanja.

Kada koristiti Excel

Kao program za proračunske Excel može pohraniti velike količine podataka u radne knjige koje sadrže jedan ili više radnih listova. No umjesto da služi kao sustav za upravljanje bazom podataka, kao što je Access, Excel je optimiziran za analizu podataka i izračun. Taj fleksibilni program možete koristiti za stvaranje modela za analizu podataka, pisanje jednostavnih i složenih formula radi izračuna na tim podacima, zaokretavanje podataka na željeni način i prikaz podataka na raznim grafikonima profesionalnog izgleda.

Koristite Excel kada:

 • Potreban je plošan ili nerelecionalan prikaz podataka umjesto relacijska baza podataka koji koristi više tablica i kada su podaci uglavnom numerički.

 • Često izvodite izračune i statističke usporedbe podataka.

 • Izvješća zaokretne tablice želite koristiti za prikaz hijerarhijskih podataka u kompaktnom i fleksibilnom rasporedu.

 • Planirajte redovito stvarati grafikone i želite koristiti nove oblike grafikona koji su dostupni u Excel.

 • Želite naglasiti podatke pomoću ikona uvjetnog oblikovanja, traka podataka i ljestvica boja.

 • Želite provesti sofisticirane operacije analize "što ako" na podacima, kao što su statistička, inženjerska i regresija analiza.

 • Želite pratiti stavke na jednostavnom popisu za osobnu upotrebu ili u ograničene svrhe suradnje.

 • Računovodstveni    U mnogim financijskim računovodstvenim izvještajima Excel, primjerice, izvješća o novčanom toku, izvješća o prihodima ili izvješća o dobiti i gubitku možete koristiti napredne značajke izračuna.

 • Proračun    Bez obzira na to jesu li vaše potrebe osobne ili poslovne, u programu Excel možete stvoriti bilo koju vrstu proračuna – na primjer, plan marketinškog proračuna, proračun događaja ili proračun za povlačenje iz upotrebe.

 • Naplata i prodaja    Excel je koristan i za upravljanje podacima o naplati i prodaji, a možete i jednostavno stvoriti obrasce koji su vam potrebni – primjerice, izlazne fakture, pakirne listove ili narudžbenice.

 • Izvješćivanje    U programu Excel možete stvarati različite vrste izvješća koja odražavaju analizu podataka ili sažimaju podatke , primjerice izvješća koja mjere performanse projekta, podatke predviđanja, sažimanje podataka ili prikaz podataka varijance.

 • Planiranje    Excel je odličan alat za stvaranje profesionalnih planova ili korisnih planera – primjerice, tjednog plana razreda, plana marketinškog istraživanja, poreznog plana na kraju godine ili planera koji olakšavaju planiranje tjednih obroka, zabava ili godišnjih odmora.

 • Praćenje    Pomoću Excel možete pratiti podatke na vremenskom listu ili na popisu – na primjer, vremensku tablicu za praćenje rada ili popis inventara koji prati opremu.

 • Korištenje kalendara    Zbog svoje rešetke, Excel se dobro održava stvaranjem bilo koje vrste kalendara – na primjer, akademskog kalendara za praćenje aktivnosti tijekom školske godine ili fiskalnog kalendara za praćenje poslovnih događaja i ključnih faza.

Korisne predloške Excel u bilo kojoj od tih kategorija potražite u članku Predlošci za Excel na Microsoft Office online.

Korištenje programa Access i Excel zajedno

Katkad biste htjeli iskoristiti prednosti koje oba programa nude. Na primjer, stvorili ste radni list u Excel u kojem možete izračunati i analizirati podatke, ali je radni list postao prevelik i složen, a mnogi drugi korisnici moraju imati pristup podacima. U tom ćete trenutku možda htjeti uvesti radni list ili ga povezati s programom Access i koristiti ga kao bazu podataka umjesto da s tim radite u Excel. Ili možda imate podatke u bazi podataka programa Access za koju želite stvoriti detaljna izvješća Excel zaokretne tablice i profesionalnog izgleda Excel grafikona.

Bez obzira na to koji program koristite prvi, uvijek možete prenijeti podatke iz jednog programa u drugi, gdje možete nastaviti raditi s njima. S podatkovnom vezom ili bez njega podatke u Access možete unijeti iz programa Excel (i obratno) kopiranjem, uvozom ili izvozom.

Dodatne informacije o razmjeni podataka između oba programa potražite u članku Premještanje podataka iz programa Excel u Access.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×