Korištenje programa PowerPoint za otvaranje i spremanje prezentacija u obliku OpenDocument Presentation (.odp)

Možete otvarati i spremati datoteke u obliku OpenDocument Presentation (. ODP) koji se koristi u nekim aplikacijama za prezentaciju, kao što su impresije Apaša OpenOffice i ibreoffice impresionirati.

Otvaranje datoteke u obliku OpenDocument Presentation u programu PowerPoint

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Otvori.

 3. Da biste vidjeli samo datoteke spremljene u obliku OpenDocument, na popisu Datoteka u obliku kliknite Prezentacija u obliku OpenDocument.

 4. Kliknite datoteku koju želite otvoriti, a zatim kliknite Otvori.

  Savjet: Da biste otvorili datoteku, možete je i dvokliknuti kada je pronađete.

Napomena: Kada otvorite datoteku u obliku OpenDocument Presentation u programu PowerPoint, ona možda neće imati isto oblikovanje kao u izvornoj aplikaciji u kojoj je stvorena. Tomu su uzrok razlike između aplikacija koje koriste oblik OpenDocument.

Spremanje prezentacije programa PowerPoint u obliku OpenDocument Presentation

Važno: Ako datoteku želite zadržati i u verziji stvorenoj u programu PowerPoint, najprije je morate spremiti kao prezentaciju programa PowerPoint, primjerice u obliku datoteke .pptx, a zatim je ponovno spremiti u obliku OpenDocument Presentation (.odp).

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Spremi kao.

 3. Na popisu Spremi u obliku kliknite Prezentacija oblika OpenDocument.

 4. Dodijelite naziv datoteci i spremite je.

Dodatne informacije o obliku OpenDocument

Kada otvorite ili spremite prezentacije u obliku OpenDocument Presentation (.odp), neko će se oblikovanje možda izgubiti. Razlog je to što aplikacije koje koriste oblik OpenDocument Presentation i PowerPoint podržavaju različite značajke i mogućnosti, kao što je oblikovanje.

U dolje navedenoj tablici prikazane su značajke programa PowerPoint koje su potpuno ili djelomično podržane ili pak nisu uopće podržane u obliku .odp (OpenDocument Presentation). Informacije o otvaranju i spremanju datoteka u programu. ODP format datoteke potražite u članku Korištenje programa PowerPoint za otvaranje ili spremanje prezentacije u obliku OpenDocument Presentation (. ODP).

 • Podržano     I PowerPoint i oblik OpenDocument Presentation podržavaju tu značajku. Sadržaj, oblikovanje i mogućnosti korištenja neće se izgubiti.

 • Djelomično podržano     I PowerPoint i oblik OpenDocument Presentation podržavaju tu značajku, ali oblikovanje i mogućnosti korištenja sadržaja mogli bi biti narušeni. Tekst i podaci neće se izgubiti, ali oblikovanje i način rada s tekstom i grafikom mogu biti drugačiji.

 • Nije podržano    OpenDocument ne podržava tu značajku. Ako prezentaciju želite spremiti u obliku OpenDocument, nemojte koristiti te značajke.

Područje

Potpodručje

Podrška za PowerPoint

Animacije

Uvodne/završne

animacije

Djelomično podržano

Animacije koje ODF ne podržava mijenjaju se u animacije pojavljivanja ili nestajanja.

Animacije

Animacije u boji

Nije podržano

Animacije

Promjena veličine animacija

Nije podržano

Animacije detonacije, bljeskalice, širenja i stiskanja, okomite visine nisu podržane.

Animacije

Odgode animacija

Podržano

Animacije

Tempiranje animacije

Podržano

Animacije

Tekstne animacije

Podržano

Animacije

Animacije s okidačima

Podržano

Animacije

Zvukovi

animacije

Nije podržano

Animacije

Medijske animacije

Podržano

Animacije

SmartArt grafika

Nije podržano

Animacije

Dijelovi grafikona

Djelomično podržano

Animacije dijelova grafikona pretvaraju se u animacije cijelog grafikona.

Animacije

Animacije OLE

akcija

Nije podržano

Animacije

Animacije matrice/rasporeda

Nije podržano

Prijelazi

Prijelazi

Djelomično podržano

Sljedeći prijelazi nisu podržani: Rebrenice, Rez, Pruge, Češalj i Novosti

Prijelazi

Zvukovi prijelaza

Nije podržano

Medijski sadržaj (filmovi/zvukovi)

Obrezivanje i dodavanje knjižne oznake

Djelomično podržano

Sadržaj

Ugrađivanje WAV datoteka

Podržano

Sadržaj

OLE

Podržano

Sadržaj

ActiveX kontrole

Nije podržano

Sadržaj

Tablice

Djelomično podržano

Kada spremite prezentaciju koja sadrži tablice u .odp obliku, tablice postaju slike i nije ih moguće uređivati.

Sadržaj

Zaglavlja/podnožja

Djelomično podržano

Kada datoteku koja sadrži zaglavlja ili podnožja spremite u .odp oblik, zaglavlja i podnožja postaju tekstni okviri.

Sadržaj

Polja s datumima

Djelomično podržano

Uvršteni su svi tipovi datuma, no drugi ODF programi mogu ih pretvoriti u zadani tip.

Sadržaj

Sakrij oblik

Podržano

Sadržaj

Sakrij slajd

Podržano

Makronaredbe, programibilnost

Makronaredbe, OM, programibilnost

Nije podržano

Postavke prezentacije

Veličina stranice

Djelomično podržano

Iako se veličina stranica sprema s prezentacijom, postavke veličine stranice u dijaloškom okviru Postavljanje stranice nisu točne. Dijaloški okvir pokušava postaviti zadanu postavku veličine stranice.

Postavke prezentacije

Prilagođene dijaprojekcije

Podržano

Postavke prezentacije

Naracije, tempiranja

Podržano

Postavke prezentacije

Postavke dijaprojekcije

Djelomično podržano

Postavke prezentacije

Print Settings

Nije podržano

Postavke prezentacije

Postavke prikaza       

Nije podržano

Suradnja

Komentari

Nije podržano

Grafikoni

Grafikoni

Djelomično podržano

Dizajn prezentacije

Matrice

Djelomično podržano

Podaci o temi gube se i postavljaju u matrice/rasporede. Fontovi, boje i efekti primijenjeni na nove oblike više se ne nasljeđuju.

Kada otvorite prezentaciju nakon što je spremite u obliku .odp, koristi se zadana tema, ali to ne bi trebalo uzrokovati promjene u prezentaciji. No zbog toga se sva naknadna uređivanja dodaju kao da je ta zadana tema primijenjena.

Dizajn prezentacije

Izgledi

Djelomično podržano

Kad se otvore u drugim aplikacijama za ODF, s rasporedima se postupa slično kao i s matricama.

Dizajn prezentacije

Rezervirana mjesta

Djelomično podržano

Informacije o temi gube se iz rezerviranih mjesta.

Dizajn prezentacije

Bilješke

Podržano

Dizajn prezentacije

Matrice bilješki

Podržano

Dizajn prezentacije

Matrice brošura

Podržano

Šifriranje

Šifriranje

Nije podržano

Zaštita

Zaštita

Nije podržano

Tekst

Međunarodno oblikovanje teksta

Djelomično podržano

Nepodržane značajke obuhvaćaju sljedeće:

 • kinsoku

 • rotaciju okomitog teksta (270, složeno)

 • istočnoazijski prijelom redaka

 • kumimoji

 • neki međunarodni brojevni sustavi mapiraju se na grafičke oznake ili zapadni sustav numeriranja

 • raspodijeljeno poravnanje

Tekst

Poravnanje

Djelomično podržano

Raspodijeljeno poravnanje nije podržano.

Moguće je vidjeti neke vizualne razlike u poravnanju, sidrenju ili prelamanju teksta u drugim ODF programima.

Tekst

Stupci

Nije podržano

Tekst

Zakretanje teksta

Djelomično podržano

Rotacija za 270 stupnjeva i složeni tekst nisu podržani.

Tekst

Hiperveze

Djelomično podržano

Podržane su obične hiperveze, no hiperveze koje su vidljive kada zadržite miš iznad njih nisu podržane.

Tekst

Popisi

Podržano

Drugi ODF programi mogu promijeniti numeriranje/grafičke oznake ili ga uopće ne podržavati.

Tekst

Osnovno oblikovanje

Podržano

Kurziv, podebljano i precrtano podržano je u ODF programima.

Podržani su različiti fontovi ili veličine.

Tekst

Napredno oblikovanje/grafički efekti

Djelomično podržano

Nepodržane značajke obuhvaćaju sljedeće:

 • ispunjenu sliku, ispunjeni prijelaz, ispunjeni uzorak ili prazan ispunjeni tekst

 • neke vanjske efekte sjene na tekstu

 • tekst sa slikom, prijelazom, uzorkom ili praznim ispunjenim konturama

 • konture teksta ne mogu se razlikovati od boje ispune

Tekst

Automatsko prilagođavanje

Nije podržano

Tekst

Preljev

Podržano

Preljev se može razlikovati u različitim ODF programima.

U dolje navedenoj tablici prikazane su grafičke značajke programa PowerPoint koje su podržane, djelomično podržane ili pak nisu uopće podržane u obliku .odp (OpenDocument Presentation).

Osnovni oblici

Podrška za PowerPoint

Oblici

Podržano

Tekstni okviri

Podržano

Objekti unutar tekstnih okvira ispuštaju se prilikom otvaranja datoteke u obliku OpenDocument.

WordArt

Djelomično podržano

ODF ne podržava WordArt. Zadržavaju se tekst i osnovna boja, no gube se WordArt efekti i oblikovanje.

Mogućnosti 3D oblika

Nije podržano

Slike

Podržano

Podržane su, osim mogućnosti umetanja i veza koje ODF ne podržava.

SmartArt dijagrami

Podržano

Pretvoreno u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Pretvoreno u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Rukopisne primjedbe

Podržano

Rukopisna primjedba pretvara se u sliku poboljšane metadatoteke (EMF).

Grupa objekata

Podržano

Vidljivost objekta

Podržano

Obrubi objekta

Podržano

Nisu podržani svi stilovi obruba. Stilovi obruba koji nisu podržani spremaju se kao zadani stil obruba (crno, puna crta).

Ispune objekta

Podržano

Podržano, osim ispune pozadine slajda.

Stupnjevite ispune s više od dva prekida gube sve prekide nakon prva dva.

Oblikovanje crta

Podržano

U obliku ODF nisu podržani svi stilovi crta i završetaka crta. Stilovi koji nisu podržani spremaju se kao zadana, puna crna crta odnosno otvorena strelica.

Obrezivanje slike

Podržano

Nije podržano obrezivanje slike pomoću oblika.

Ponovno bojanje slike

Djelomično podržano

U obliku ODF postoji ekvivalent dijela ponovnog bojanja slike, primjerice crno i bijelo. Ostatak ponovnog bojanja nema ekvivalent te je izglađeno. Slika djeluje isto, no nije moguće promijeniti ponovno bojanje.

3D mogućnosti slike

Nije podržano

Stilovi slike

Djelomično podržano

Obrubi su djelomično podržani, no možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Hiperveza do oblika

Nije podržano

Savjeti

 • Prije no što pošaljete datoteku drugoj osobi, preporučujemo da je zatvorite i ponovno otvorite da biste vidjeli kako izgleda u obliku OpenDocument Presentation (.odp).

 • Da biste zadržali napredno oblikovanje objekata koje nije podržano u obliku OpenDocument Presentation, pretvorite objekt u sliku.

 • Kada radite s tablicama, ispunite tablicu prije no što zatvorite PowerPoint. Tablice se pretvaraju u slike kada zatvorite PowerPoint te ih nije moguće naknadno uređivati.

 • Izbjegavajte korištenje animacija za naglašavanje (odnosno animacija koje nisu uvodne ili završne animacije) koje sadrže promjenu boje ili skaliranje jer se ti dijelovi animacija gube kada spremite prezentaciju u obliku datoteke .odp.

Vidi također

Uređivanje datoteka OpenDocument. odp i PowerPoint. pptx u programu PowerPoint za web

Spremanje prezentacije u drugom obliku datoteke

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×